Anda di halaman 1dari 16

ALLAHUMMA YA

ALLAH
PADA HARI INI KAMI
MENGAGUNGKAN
NAMAMU, KAMI
MEYAKINI DENGAN
SEYAKIN-YAKINNYA
ENGKAU TEMPAT
MEMANJATKAN DO’A,
MEMOHON PINTA,
OLEH KARENA ITU YA
ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI
DENGAN KASIH
SAYANGMU.
YA ALLAH
LIMPAHKANLAH
RAHMAT ATAS
JUNJUNGAN KAMI NABI
MUHAMMAD
SAW : RAHMAT YANG
MEMBUAT HATI KAMI
TABAH DAN IKHLAS
DALAM
MENJALANKAN TUGAS
YANG DIEMBANKAN
KEPADA KAMI.
RAHMAT YANG
MEMBUAT HATI KAMI
PATUH DENGAN
ATURAN-ATURAN
YANG
TELAH DITENTUKAN.
RAHMAT YANG
MEMBUAT HATI KAMI
SELALU ADIL DALAM
MEMUTUSKAN
SUATU KEPUTUSAN –
MENGAMBIL
KEBAJIKAN.
YA ALLAH JANGANLAH
ENGKAU PALINGKAN
KAMI, SEHINGGA
TERPENGARUH
DENGAN BISIKAN-
BISIKAN YANG
MEMBUAT HATI KAMI
BERLARI DARI
RAHMATMU.
YA ALLAH
BIMBINGLAH KAMI.
YA ALLAH DENGARLAH
DAN PERKENANKAN
DOA KAMI.
YA..ALLAH, YA TUHAN
KAMI
PADA KESEMPATAN
(PAGI-SIANG-SORE-
MALAM) YANG
BERBAHAGIA INI,
DALAM
SUASANA KHIDMAT
PENUH RASA KHUSU’
DAN TAWADHU’ KAMI
MEMOHON,
LIMPAHKANLAH
KEPADA KAMI SEMUA
DAN PEMIMPIN KAMI
KHUSUSNYA PADA
PEGAWAI / PEJABAT
YANG BARU DILANTIK
DAN DIAMBIL
SUMPAHNYA, RAHMAT
DAN KARUNIAMU,
AMPUNAN DAN KASIH
SAYANGMU, SEHINGGA
APA-APA YANG
KAMI LAKSANAKAN
BERMAMFAAT DAN
BERDAYAGUNABAGI
MASYARAKAT,
BANGSA DAN NEGARA
TERCINTA, KHUSUSNYA
BAGI.....................................
..............................................
......................
YA..ALLAH, TUHAN
YANG MAHA
MENGETAHUI
TUNJUKANLAH KEPADA
KAMI YANG BENAR ITU
ADALAH BENAR,
BERILAH KAMI
KEMAMPUAN UNTUK
MELAKSANAKANNYA
DAN TUNJUKANLAH
KEPADA KAMI
YANG SALAH ITU
ADALAH DOSA,
BERILAH KAMI
KEKUATAN UNTUK
MENJAUHINYA,
JANGAN ENGKAU
BIARKAN KAMI SELALU
DALAM KESESATAN
DAN KEMUNGKARAN,
BIMBINGLAH KAMI
KEPADA JALAN YANG
LURUS YANG
ENGKAU RIDHOI.
YA..ALLAH, TUHAN
YANG MAHA
PENGAMPUN
AMPUNILAH DOSA
KAMI, DOSA KEDUA
ORANG TUA KAMI,
DOSA PARA
PEMIMPIN KAMI,
JADIKANLAH KAMI
ORANG-ORANG YANG
MENDAPAT
RAHMATMU.
YA..ALLAH, YA TUHAN
KAMI
PADA KESEMPATAN
(PAGI-SIANG-SORE-
MALAM) YANG
BERBAHAGIA INI,
DALAM
SUASANA KHIDMAT
PENUH RASA KHUSU’
DAN TAWADHU’ KAMI
MEMOHON,
LIMPAHKANLAH
KEPADA KAMI SEMUA
DAN PEMIMPIN KAMI
KHUSUSNYA PADA
PEGAWAI / PEJABAT
YANG BARU DILANTIK
DAN DIAMBIL
SUMPAHNYA, RAHMAT
DAN KARUNIAMU,
AMPUNAN DAN KASIH
SAYANGMU, SEHINGGA
APA-APA YANG
KAMI LAKSANAKAN
BERMAMFAAT DAN
BERDAYAGUNABAGI
MASYARAKAT,
BANGSA DAN NEGARA
TERCINTA, KHUSUSNYA
BAGI.....................................
..............................................
......................
YA..ALLAH, TUHAN
YANG MAHA
MENGETAHUI
TUNJUKANLAH KEPADA
KAMI YANG BENAR ITU
ADALAH BENAR,
BERILAH KAMI
KEMAMPUAN UNTUK
MELAKSANAKANNYA
DAN TUNJUKANLAH
KEPADA KAMI
YANG SALAH ITU
ADALAH DOSA,
BERILAH KAMI
KEKUATAN UNTUK
MENJAUHINYA,
JANGAN ENGKAU
BIARKAN KAMI SELALU
DALAM KESESATAN
DAN KEMUNGKARAN,
BIMBINGLAH KAMI
KEPADA JALAN YANG
LURUS YANG
ENGKAU RIDHOI.
YA..ALLAH, TUHAN
YANG MAHA
PENGAMPUN
AMPUNILAH DOSA
KAMI, DOSA KEDUA
ORANG TUA KAMI,
DOSA PARA
PEMIMPIN KAMI,
JADIKANLAH KAMI
ORANG-ORANG YANG
MENDAPAT
RAHMATMU.
YA ALLAH YA RABBAL ALAMIIN
PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KEHADIRAT MAHA BESARMU YA ALLAH, BERKAT RAHMAT DAN
KARUNIAMU, SAAT INI KAMI DAPAT HADIR PADA ACARA PENGUKUHAN DEWAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA BAKTI 2021-2026. SEMOGA BERKAH DAN RIDHAMU
SENANTIASA MENYERTAI PENGUKUHAN INI.

YA ALLAH YA DZAS SULTHONIL ‘AZIM

KAMI MENYADARI ATAS SEGALA KETERBATASAN DAN KELEMAHAN KAMI DALAM MENGEMBAN
AMANAH INI TANPA HIDAYAH DAN TAUFIKMU KAMI TAK MAMPU BERBUAT APA-APA, KARENA
ITU YA ALLAH MELALUI SIFAT RAHMAN DAN RAHIMMU LIMPAHKANLAH KEPADA SELURUH
DEWAN PENGURUS HIDAYAH AGAR AKTIFITAS MEREKA MENJADI TERARAH. BERIKAN PADA
PENGURUS MA’UNAH AGAR MEREKA DAPAT MENGISI AKTIFITAS PENUH AMANAH.
ANUGERAHKAN SYAFAAT AGAR MEREKA TIDAK TERLENA DAN TERSESAT UTAMANYA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIAMANAHKAN.

YA ALLAH YAA MUDABBIRAL UMUR PENENTU MASA DEPAN

MELALUI KEGIATAN PENGUKUHAN INI KIRANYA ENGKAU CURAHKAN NIKMAT DAN


RAHMATMU, PETUNJUK DAN BIMBINGANMU AGAR DAPAT MEMBAWA MANFAAT DEMI
TERJAGANYA BUDAYA BANGSA KAMI YANG BERANEKA RAGAM.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, DALAM SUASANA KHIDMAT


PENUH RASA KHUSU’ DAN TAWADHU’ KAMI MEMOHON, LIMPAHKANLAH
RAHMAT DAN KARUNIAMU, AMPUNAN DAN KASIH SAYANGMU, KEPADA
KAMI SEMUA DAN PEMIMPIN KAMI KHUSUSNYA PADA PENGURUS DEWAN
KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA YANG BARU DILANTIK DAN
DIAMBIL SUMPAHNYA, SEHINGGA APA-APA YANGKAMI LAKSANAKAN
DAPAT BERMAMFAAT DAN BERDAYAGUNA BAGI MASYARAKAT, BANGSA
DAN NEGARA TERCINTA, KHUSUSNYA BAGI PENGURUS DEWAN
KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

YA…. ALLAH, TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI, TUNJUKANLAH KEPADA


KAMI YANG BENAR ITU ADALAH BENAR, BERILAH KAMI KEMAMPUAN
UNTUK MELAKSANAKANNYA DAN TUNJUKANLAH KEPADA KAMI YANG
SALAH ITU ADALAH DOSA, BERILAH KAMI KEKUATAN UNTUK
MENJAUHINYA, JANGAN ENGKAU BIARKAN KAMI SELALU DALAM
KESESATAN DAN KEMUNGKARAN, BIMBINGLAH KAMI KEPADA JALAN YANG
LURUS YANG ENGKAU RIDHOI.

YA... ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN, AMPUNILAH DOSA KAMI,


DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA PARA PEMIMPIN KAMI, DAN
JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG MENDAPAT RAHMATMU.

YA ALLAH JANGANLAH ENGKAU PALINGKAN KAMI, SEHINGGA


TERPENGARUH DENGAN BISIKAN-BISIKAN YANG MEMBUAT HATI KAMI
BERLARI DARI RAHMATMU. YA ALLAH DENGARLAH DAN PERKENANKANLAH
DOA KAMI.

AMIIN AMIIN AMIIN YA RABBAL ALAMIIN

Anda mungkin juga menyukai