Anda di halaman 1dari 3

CATCH- UP PLAN SEORANG GURU

CATCH -UP PLAN FASA 1


MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG DIRANCANG AKTIVTI YANG
DIRANCANGKAN
22/11/2021- PENILAIAN PBD Tumpuan dalam Ini memastikan Penilaian Summatif/ Formatif PDP serta penilaian
26/11/2021 SERTA mengajar pelajar KAK KAK mencapai
MENGAJAR KAK 100% dan semua
UNTUK pelajar dapat
MENINGKATKAN menguasai KAK
PERATUS % KAK
29/11/2021- PENILAIAN PBD Tumpuan dalam Ini memastikan Penilaian Summatif/ Formatif *Pemprosesan TP setiap
3/12/2021 SERTA mengajar serta KAK mencapai pelajar
MENGAJAR KAK memproses TP 100% dan semua
UNTUK pelajar dapat *Penghantaran maklumat TP
MENINGKATKAN menguasai KAK keseluruhan pelajar setiap
PERATUS % KAK kelas yang diajar
6/12/2021- PENILAIAN Menentukan kategori
Mengenal pasti Perancangan Strategi M2P *Meniliti TP keseluruhan
10/12/2021 AKHIR TAHAP murid yang akan kumpulan pelajar ( Mampatan, Pecutan dan pelajar untuk setiap kelas dan
PENGUASAAN menyambung aktiviti
yang memerlukan Pengayaan) melakukan pengagihan TP 1-
MURID PdP/PdPR yang PROGRAM TP2 INTERVENSI
bermula pada INTERVENSI dan TP 3- TP4 PENGUKUHAN
2/1/2022-28/2/2022
kumpulan pelajar TP 5-TP6 PENGAYAAN
yang memerlukan *Merancangkan AKTIVITI-
PROGRAM AKTIVITI INTERVENSI SERTA
PENGUKUHAN PENGUKUHAN /PENGAYAAN
DAN PENGAYAAN
CUTI AKHIR TAHUN 10/12/-2021- 2/1/2022
PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2/1/2022-28/2/2022 – Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)
CATCH-UP PLAN FASA 2
3/1/2022- PELAKSANAAN Merancang PROGRAM Memastikan PENDEKATAN BERTEMA Untuk Program Intervensi
31/1/2022 PROGAM INTERVENSI/PROGRA pelajar boleh PEMBELAJARAN TERBEZA (TP 1-TP2)
SEPANJANG M PENGUKUHAN DAN meningkatkan  ulangkaji semula
BULAN JAN PENGAYAAN pengguasaan TP topik/tema yang
(1-6) serta susah difahami
menghabiskan %  membuat “drilling”
(KAK) yg pelajar menggunakan latihan
tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
belajar dan Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan
Untuk Program Pengayaan
(TP5-TP6)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

UJIAN PENILAIAN SUMMATIF DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
1/2/2022- PELAKSANAAN Merancang PROGRAM Memastikan  PENDEKATAN BERTEMA Untuk Program Intervensi
25/2/2022 PROGAM INTERVENSI/PROGRA pelajar boleh  PEMBELAJARAN TERBEZA (TP 1-TP2)
SEPANJANG M PENGUKUHAN DAN meningkatkan  ulangkaji semula
BULAN FEB PENGAYAAN pengguasaan TP topik/tema yang
(1-6) serta susah difahami
Merancang PROGRAM menghabiskan %  membuat “drilling”
KECEMERLANGAN (KAK) yg pelajar menggunakan latihan
tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
belajar dan Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan
Untuk Program Pengayaan
(TP5)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

 Pelaksanaan Student Untuk Program


Enrichment Learning Kecemerlangan (TP6)
Framework (SELF)  membuat projek TBL
 PEMBELAJARAN
BERASASKAN PROJEK
CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022

Anda mungkin juga menyukai