Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENYESUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH (PDPR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Kelas : Tahun 5 Delima
Medium PdPR : Google Meet dan Youtube
Tempat : Sekitar rumah masing-masing.
Hari : Khamis
Tarikh : 1 Julai 2021
Bil Murid : 27 orang
Masa : 11.30 am – 12. 00 am
Unit : Unit 5: Rondos Kampung
Tajuk : Tangkapan kemas

Standard Kemahiran
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Psikomotor)
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Kognitif)
Aspek 3 : Kesukanan (Afektif)

Standard Kandungan
1.8 Melakukan kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang dengan lakuan yang betul.
2.8 Menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori pukul dan memadang.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Standard Pembelajaran : 1.8.6 Menangkap bola yang melantun.


2.8.5 Menerangkan kedudukan tangan semasa menangkap bola lantun.
5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.
Standard Prestasi : Hasil Pembelajaran
Pelajar akan dapat

Boleh mengaplikasi pengetahuan berkaitan kedudukan tangan semasa menangkap bola lantun (TP3)

Tema : Pelaksanaan
Kemahiran Insaniah /Elemen : : Keusahawanan – mampu berusaha
Merentas Kurikulum (EMK) :Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Aplikasi Whatapp dan rakaman video)
Kemahiran Berfikir Murid dapat menerangkan kedudukan tangan semasa menangkap bola lantun.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid menonton perlawanan softball.
Penerapan Nilai Mematuhi arahan, keyakinan
Penilaian Pdpc : Senarai semak (Rekod Prestasi Murid),
Bahan Bantu Belajar : Laptop, Video pengajaran, youtube, Google form, Google Meet

Langkah/ Masa Isi pelajaran Aktiviti pdp Catatan


Permulaan 1. Guru dan murid melakukan
Set Induksi Telefon bimbit
aktiviti regangan badan
(5 minit)
Aktiviti regangan sebagaimana yang
kamera
ditunjukan dalam video.
video

Perkembangan Langkah 1:
Langkah 1 Link Video :
I. Murid memahami kedudukan tangan
(13 minit) semasa menangkap bola lantun..
https://youtu.be/_76tmPoc_
II. Murid menonton vidoe yang ditayangkan
oleh guru. ws

1. Guru dan murid menonton BBM :


video youtube yang telah
- Smartphone
ditayangkan dalam
Google Meet. -Internet

2. Guru bersoal jawab PAK-21 : Pembelajaran melalui


dengan murid berkenaan media.

tayangan video yang


ditunjukan.

Langkah 2: Aktiviti 2:
1. Menerangkan posisi 1. Murid memahami kedudukan tangan
tangan dan kaki semasa
menangkap bola lantun. semasa menangkap bola lantun.
2. Guru meminta murid 2. Murid mampu menilai kesalahan yang
untuk menunjukan terdapat semasa menangkap bola
demontrasi lakuan yang
lantun.
betul di hadapan rakan
rakan.
Permainan kecil Permainan kecil 1. Murid bermain sambut dan
“ Bermainan bersama-sama”
( 7 Minit) tangkap bersama sama ahli
keluarga
2. Murid menunjukan kefahaman
yang jelas tentang kedudukan
kaki dan tangan
3. Murid mengajar adik adik
tenatnag lakuan yang betul.

Penutup 1. Guru dan murid 1. Aktiviti cooling down.


Telefon bimbit
melakukan cooling down
(5 minit) 2. Merumuskan refleksi
bersama sama menurusi
kamera
tayangan video 3. Murid menjawab lembaran kerja
- Murid keputusan quizez di dalam Quizez
2. Guru meminta murid-
murid untuk membuat group whatapp
reflkesi cara menangkat
bola lantun.

3. Guru mengedar
lembaran kerja/ Quizez
Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (Mesti ditulis tangan. Disediakan sebaik sahaja tamatnya setiap sesi PdPc)
Kekuatan Murid memahami tentang isi pembelajaran yang disampaikan.

(Objektif PdPc) Berdasarkan soalan Uji Minda, saya mendapati bahawa rata-rata murid dapat memahami tentang apa yang
ingin disampaikan. Hal ini kerana mereka berupaya untuk menjawab soalan yang diajukan dengan betul.

Kelemahan Maklum balas murid terhadap tugasan yang diberikan

(Penyebatian Kelemahan yang saya dapati melalui sesi PdPR ini ialah murid kurang memberi maklum balas terhadap tugasan
Unsur yang diberikan. Hal ini terbukti melalui jumlah murid yang menjawab soalan Uji Minda, hanya tujuh orang murid
Kemahiran sahaja.
Berfikir)

Menggunakan aplikasi yang lebih menarik.


Cadangan Berdasarkan kelemahan yang ada dan bagi memastikan kelemahan ini dapat diatasi, saya akan membuat
untuk peringatan kepada murid-murid yang belum menyiapkan tugasan tersebut melalui kumpulan Whatsapp. Hal ini
memperbaiki kerana kelemahan tersebut berlaku mungkin disebabkan kesibukan ibu bapa bekerja dan murid terlepas
kelemahan
pandang dengan pemberitahuan tugasan.

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disahkan oleh Guru Besar

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Tarikh : Tarikh :