Anda di halaman 1dari 8

KERTAS 2 BAHAGIAN D

PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN

Disini, sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut
kehendak soalan

PANDUAN MENENTUKAN MEDIA

1. GRAF BAR PIRAMID


*terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang

Contoh soalan :
Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih
pada 2004 dan 2005

Elemen :
1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih.
2. Tahun 2004
3. Tahun 2005

Elemen berpasang :
1. jenis barangan
2. negara-negara

2. GRAF BAR GABUNGAN


*terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza

Contoh soalan :
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import serta harga petroleum mentah
Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

Elemen :
1. Kuantiti pengeluaran, eksport dan import
2. Harga petroleum mentah

Nilai :
1. nilai untuk kuantiti pengeluaran, eksport dan import
2. nilai untuk harga petroleum mentah

Tips pemilihan media:

GRAF GARIS SAMA SAHAJA


graf garis.perbandingan atau kompaun- pola,perubahan , aliran turun naik, petunjuk,indeks, trend
petunjuk

GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN


kata kunci graf bar kompaun - bilangan, kuantiti, kebiasannya nilai, pengeluaran peratus @
kadar, graf bar komponen - kumulatif @ jumlah

PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK

Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik

Membina media.
1. Jadual harus di sediakan . Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai.
Segala butiran, pemboleh ubah, nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang
sesuai.

Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen


 Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi.
 Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat
yang sama.

 Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh
satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan.

 Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain.

 Titik- titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang
berlapis.

 Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza.

 Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. Ini kerana untuk menampakkan
kejelasan media yang dibina.

 Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.

Selepas membina sesuatu media, pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus
ada di dalam media. Antaranya :

1.Tajuk yang lengkap (lokasi, perkara dan tempoh )


2. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul.
3. Perlu ada skala .
4. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media.
5. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah
media..

PANDUAN MEMILIH MEDIA

Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti
berikut, pelajar harus beri perhatian kepada key words

KABUR
*sukar untuk menentukan jenis media
*pelajar perlu meneliti data dalam petikan
*pelajar perlu berhati-hati (salah media - 1/15 markah)

Contoh soalan1 :
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada
tahun-tahun yang dinyatakannya.
Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis

Contoh soalan 2
Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih
pada 2004 dan 2005
Media : Graf piramid kompaun

Contoh soalan 3
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, dan import serta harga petroleum mentah
Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.
Media : Graf gabungan (bar kompaun)

GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN

Tahukah anda, graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun, iaitu untuk memaparkan
maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-
sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan)

Padahal, graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah, graf
garis ini unik
(a) dua paksi y
(b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan.
(c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut
(d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai

CARA MENGENALI JENIS GRAF


Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan :
1. Graf bar (kompaun / komponen)
2. Graf garis (kompaun / komponen)
3. Graf gabungan bar dengan garis
4. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen)
5. Carta pai (tunggal, berbanding atau silinder)
6. Graf bar memesong atau imbangan

BENTUK / JENIS SOALAN


1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi
kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat

Contoh soalan 1 :
Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf garis
yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan
Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004.
Media : graf garis komponen

Contoh Soalan 2:
Dengan menggunakan maklumat di bawah, lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan
jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002.
Media : carta pai perbandingan
CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT

Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Baiklah,
saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul.
INGAT..TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M... JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN
DENGAN BETUL
Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence- maksudnya---huruf besar perkataan
pertama kecuali kata hubung dan kata sendi

CONTOH:

1. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan


Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.
2. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur.
3. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990,1993, dan 1995 antara
Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia.
4. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996 hingga Tahun 2002.
5. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga
Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999.

Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk, hanya tolak markah teknik (1m),sahaja. Tetapi jika ada
kesalahan dalam tajuk,iaitu dari segi perkara, tempoh atau tempat...barulah markah maksimum
yang ditentukan ialah 6m.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence...harap-
harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima