Anda di halaman 1dari 18

TEMA : EKONOMI

KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
K D Q F O X K K U Y K R Y E I T U T V M B
E K E W A N G A N K C O X T E R L V Y E P
U R J V U X C M C Y K J F K S A Y U D D O
S E C C D S X V M L M A T M I S M J P I T
A A F L I Z S D K K E K F K E I A E Y A R
H T M Y O Z X V Z Z D M Z Y W O D J W C E
A I L S L I K L A N I W C E Y N C X G E T
W F C D Y A Y M Y Y A Y I T O A C G M T S
A W Z E E Y Z S E N E N T E Y L D E G A S
N J W K E R E P E K L M W R S W S W S K S
A M L Z O N K L W R E F Q W H R M S R S R
N A Z O E N O Z N A T T S O N G K O K S J
K P R O D U K M T F R R T Y N X H Y R Y J
W O Z L Z K E U K T O B U I R T B D S R G
S Y Y S Y Z A J J A N F D Y H K I E F U O
M J H X O W J K R N I Y I M E J C T G S L
Y M E N G K U A N G K G O G Y X O V H O W
M N B Y W S K W L A I S F M S J R J F R F
S Y S G H Y Y V K N Y D I R N A B M E B I
M E D I A S O S I A L B S U T M R Y M D S

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : PERPADUAN
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
P E R P A D U A N R L S E X B R L R R C B
Q L S J B L R B C V B F F M N V F P V A V
V S P G C V P V X K Q N E A X G R G Y B R
T R I O Q L G T I L E S S K N F H Y P A B
Z X S J X S J N G Q M H W M F X R X K R E
H D P G S E T B G Y L D A U X F P R E A R
K E S A T E R I A S B M W R F S F W B N S
A S C M E U P M C G A P W L M P F Y U T A
U H G F S V G J A G L J F G B O R J D W T
M A H J E B Y B R B A W Y W Y R N R A H U
V W G B N B H K A M A N F B W S F I Y X P
G X A F Y J Y J H K J J K V J H T W A J A
H W P M W B H P A E L B W B A P F A A N D
V L G J Y V Y K E M A J U A N S K J N K U
M E M B A R A M P W L X P Y N L X A L X P
Z X Z X M X H W P E R A R A K A N E B H B
K E M E S R A A N M S E P A K A T S E S
F O F O Z Y J I J A A Y O A R L J O P O J
H B U W Y M H I M Y W M A Y W T A K R E B
B K E U N I K A N B K H B Y H K B Y H S

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : PERTANIAN
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
A M H R X I N E S L T L J M A N E M T U T
C K C T U W O W A R C I L E G C R I O W C
E U A A V R N V N W Y Y B Y R E Y G R B O
Z N N R A X L C T D I V H M O T U J E A C
M D A F S Z D E U B M C P F N R M A H G O
Z U N V Y E C Z N W D W U R O U Y S G R N
Z R A T B W R N L R U G L C M W B X A O G
E X Z M F G Z A H W S L A T I N D U K T J
E Y O X B M K M B F X W S T M W H Y O E M
U I D R E T B N H U M T A N Y N T K M K U
M M M C N W M M R H T U N A S K B C E N C
V C E K O P E L A N C O N G A N J Y S O Y
P E N Y E L I D I K A N K V K O M V I L N
C C P C V W V C C T C Y B U C K U C A O U
A M G M M A R K I S A H K M I K Y K L G T
C I U C M E R U M P U T B W U C V L J I R
A W K M W W X M W G M Z E T M X J X G M I
V X V Z M E N Y E R A P T A T J A V J J E
L I X L D L X L D X L D W C G C B Y B N
A K A R T U N J A N G S U M T B B K C K W

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : HIDUP BERMASYARAKAT
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
C A D A N G A N I A E Q N T H B
W L T F P O L E F S A H I Q U E
A V C G Y G X A S E Q X P P H R
B E R T U R A U G H A R I Q H M

E C M V U Y G A G W F A S K N U

R Z P E N S E L K R A N Y O N L

B U L A T E L Q D C G B D T C A

U X E F K N D A F Q U D E C W R
A Q E D D S X W A C T I N G G I
L Q V A C V N C E J E V J W B I

W C A V W E V M D N B S L V Q M

B E S A R D C U A T A Y U J C I

K B E Y U J R N H Y L J D U B N
J M G Y T U A Q Y J D C B Y R U
F S I R Y K E A A T Y N U D A M
N U T Y A W D Y W Y Y F E X P A
Y Q I M E N G U S I K Q H Y J N
W A G W K Q T L D M Q S R K Y Q
Q W A Q S E G I E M P A T V A O
M E W A R N A Q M E N G U S I K

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : KESELAMATAN
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
R E N J A T A N E H U S E L H K
W H I A H R W Z H L O A B S Q E
A Q E L S O V V E R I R O E W M
F R D E L L A L A I V U Z F Z A
Y K F H E I O D S D O N T L A L
P E R H A T I A N L Y G O Q Y A
O J A H Y V Y Q E Q L T A M A N
T B I D W W D S U L T A A Y Y G
S O K E T Q L E Y T O N Q T Q A
V Z P Y Q P E N U N G G A N G N

M E M B R E K E L H S A L R H Y
E C E A L H A T N F E N M I E R
M R D V L A T A A Z Q Y Q Z L K
B A K J E Y B E R M A I N P R E
E G L V Y M A N V R V Y B Y E L
L M R A U N P A P A N H Y H L A
E T O H J R M S R J Y R V J R B
K B R Y O R O Y A Y V Y E T L U
N E A N E N C M B U A I A N Y I
T E R C A M P A K Y R P A P A N

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : MALAYSIA TANAH AIRKU
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
I S T A N A Y P R O T O N S E T
W D M T I G E R E E M A E A O E
Z C N H T O D U Y R F I M K A K
A E R N A N F S B C V Z O P R N
Q W R N E G A R A Y U H I Y L O
X P Y E T J I L G L Z O L S O L
F U L O J O G S I Y S T Z Q A O
G V W A R I S A N B Z D R A A G
P D Y S D A O A D Z S A A S Z I
E L W L Z Q Z V A S E A N G Y Z
S T A D I U M A Q A Y L Q O L W
T D T W O A O F X T G W F S P E
A W Z A X A W X T E Y X C H E F
O D L Z F H D H A L Y L K L N D
H E B A T L T K R I H P D U T I
V O A V O A E T D T I J I W A G
Q V W Z X D W S X Q O Q A T S R
A D V S R Q H V W J S E W V Y V
W X O E Z B E R S E M A Y A N Z
P E M A I N X Q X G V S A V C A

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : RAKAN DAN JIRAN
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
B E R H A R G A H B L H
E A O U
B E R J A M U M Y K B
B A A U
A N G G O T A U N S N
S G I G
P U T I H H A T I A A A
N N N
G U L U N G T I K A R
S E N Y U M A N
H U J U N G U B E G
T
A D A H A J A T A
H
B E R K E L A H U
N
C A R I J A L A N A
R E H A T N
J U R U R A W A T
N A S I S A N A K

1 BERHARGA 11 BERJAMU
2 SANAK 12 LOKASI
3 ADA HAJAT 13 HUBUNGAN
4 CARI JALAN 14 ANGGOTA
5 GEBU 15 TAHUNAN
6 JURURAWAT 16 NASI
7 HEMBUSAN 17 PUTIH HATI
8 SENYUMAN 18 GULUNG TIKAR
9 BAYANGAN 19 HUJUNG
10 BERKELAH 20 REHAT
TEMA : RAKAN DAN JIRAN
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
B E R H A R G A A H S B D L F H
Q W E R T Y U O P E K A J O G U
B E R J A M U Z X M V Y N K L B
Q X E F C G S T R B G A A A O U
A N G G O T A R E U W N Q S U N
T Y U I O P A S D S F G G I H G
P U T I H H A T I A Z A L K J A
Z X C V B N M Q W N E N R T Y N
E R G U L U N G T I K A R W Q U
S E N Y U M A N Y I O P A S D F
Z H U J U N G L K J H G U B E G
Z X C C V B N M T E R T Y I O P
A D A H A J A T D A F G H J K L
Z X C V B N M Q W E H T Y U I O
J B E R K E L A H H F U D S A P
K Z X C B N M Q W E R Y N U O H
C A R I J A L A N A R E S A D G
J R U S Z R R E H A T Y I J N J
A J U R U R A W A T H X T S R F
N A S I C E D D T I S A N A K D

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
P E R P A D U A N C B L B K B M
E Q A W R Y U O L J H A E O E A
N Z K E M A A S D F G R R U R J
D X Y C B N M Q W E R I D Y K U
U A A P O I U Y T R E A I W E Q
D S T E R S E N Y U M N R F B J
U R X S W Q A Z X C A V I B U N
K F H T H Y M F T S E T G E N D
B V N J H U S D A T R F B R H A
H A J A T E S M B R V T E S O L
G V T E F S L V B E D Y R E P A
D R T S S I D D T E S H B N K M
W R Q R B E R S A L A M U A M T
V Z Q A S X A S G H J L A M M A
P R A S A N G K A F G H L B N N
I P H S U A S A N A X C V B M G
T E R H U T A N G B U D I E T A
U T R E W Q A S D F G H K S E N
Z S E N A N G H A T I D G J L K
O R A N G L A M A T A X E C T N

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : BIJAK SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
P E R P A D U A N L B B M
E A A E E A
N K E M R R R J
D Y I D K U
U A A I E
D T E R S E N Y U M N R B
U A I B U
K S E N D
A B R A
H A J A T M E S L
L R E A
I B N M
B E R S A L A M U A T
M A M A
P R A S A N G K A L N
S U A S A N A G
T E R H U T A N G B U D I A
N
S E N A N G H A T I
O R A N G L A M A

1 PERPADUAN 11 TERHUTANG BUDI


2 MAJU 12 HAJAT
3 PENDUDUK 13 LARIAN
4 RAKYAT 14 TERSENYUM
5 KEM 15 BERSALAM
6 PRASANGKA 16 BERDIRI
7 DALAM TANGAN 17 BERKEBUN
8 ORANG LAMA 18 BERBUAL
9 AMBIL MASA 19 BERSENAM
10 SENANG HATI 20 SUASANA
TEMA : BERDIKARI
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
P E S T A Y K A U Y J M S B H K
Q W E A T G E S S I G M D I B O
B Z V P E R K Z A Y L G N J P K
E X C A D Y H C H H N A K A R P
R N U K C G I B A M R S A K O S
H M J N D D A D W C S X B E D E
E T A I S W S Y A E S W E R U M
M R H A Z F A H N D T D R S K A
A C E G X G N E W C R F J R G K
T S L A N G K A H T E G I D F S
H A R G A J U A L A N P M R T A
A S D F G H J L G I D L A D O M
K O K O W E R N E O T F T I V U
Q E T W S A A T Y P Z F C U P N
A W E D H C O K L A T H E L K P
Z E R D N T R A Q W G E R Y K K
S E J A H T E R A A Y J M E L L
Z S R A N T I N G W Y E A G K G
S E F D Y D D A F T B V T A D F
M E L A B U R T Y E M K A W A N

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
TEMA : BERDIKARI
KENAL PASTI 20 KOSA KATA YANG BERKAITAN DENGAN TEMA TANDA KOSA KATA TERSEBUT
DALAM KOTAK TERSEBUT DALAM KOTAK SILANG KATA KEMUDIAN DITULIS DALAM RUANGAN JAWAPAN
NAMA : TAHUN :
P E S T A K U B
A E S I
B P K A J P
E A H H N A K A R
R K I A K O S
H N A W B D E
E I S A E U M
M A A N R K A
A G N J K
T L A N G K A H I S
H A R G A J U A L A N M A
G L A D O M
K O K O N T U
A C N
C O K L A T E
N R
S E J A H T E R A M
R A N T I N G A
E T
M E L A B U R K A W A N

1 PESTA 11 PRODUK
2 BIJAK 12 KOKO
3 MERANCANG 13 KEK HIASAN
4 RANTING 14 USAHAWAN
5 TAPAK NIAGA 15 HARGA JUALAN
6 SEMAK SAMUN 16 BERJIMAT CERMAT
7 RAKAN 17 MELABUR
8 KAWAN 18 LANGKAH
9 MODAL 19 SEJAHTERA
10 COKLAT 20 BERHEMAT

Anda mungkin juga menyukai