Anda di halaman 1dari 9

Nama:______________________________ Tahun:________________

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN U3, JALAN SP2/10, SUBANG PERDANA


40150 SHAH ALAM, SELANGOR

PENTAKSIRAN SETARA STANDARD TAHUN 2021


BAHASA MELAYU TAHUN 2
60 MINIT (1JAM)

Jawab semua soalan. Tulis jawapan dengan jelas dalam ruang yang disediakan.

Bahagian A: Soalan Objektif. 1-10

Pilih satu jawapan dan bulatkan dengan betul.

1. ‘Ibu, izinkan____________keluar bermain bola,’ kata Hafiz.

A beta

B saya

C kita

D kami

2. Bunga hiasan itu _______________oleh Puan Izzati.

A dipasang

B digubah

C dijahit

D ditenun

3. Farah membuka penutup tong________________memasukkan sampah.

A lalu
B dan
C atau
D tetapi

4. Kamu murid tahun tiga _________dua?

A atau

B dan

C tetapi

D kerana

5. Pameran buku akan diadakan _________hari Sabtu.

A di

B pada

C dari

D oleh

6. Tembikar itu diperbuat___________tanah liat.

A dari

B daripada

C kepada

D oleh

7. _______________datuk kamu tinggal?

A Berapakah

B Apakah

C Di manakah

D Bilakah

8. ________________minum air kopi yang dihidangkan ini.

A Jemput
B Sila
C Tolong
D Minta
9. Pak Kassim membelah buah kelapa dengan se________ parang.

A batang

B bilah

C buah

D biji

10. Kakak sedang ____________pokok bunga.

A membasuh

B menyiram

C mencuci

D mengelap

Bahagian B: Soalan subjektif


A. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.

Mengapa Di mana Bagaimana

Siapa Bila

1. ____________kah keadaan ayah kamu ?

2. ____________kah yang akan merasmikan Minggu Bahasa Melayu?

3. ____________kah kamu tinggal di sini?

4. ____________kah kamu tidak hadir ke sekolah semalam?

5. ____________kah kamu membeli kertas lukisan?

5 markah
B.Padankan Kata Adjektif dengan ayat yang sesuai.

1.
Lantai yang baru di mop itu
sedap
____________

Jalan itu sungguh _________pada


licin
waktu malam.

Harimau yang ditangkap itu


gelap
sangat____________. v

Kanak-kanak itu sangat


ganas
________dengan datuknya.

Mi kari itu sangat _________. manja

5 markah
C. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

CONTOH: memasak Ibu nasi ayam.

Ibu memasak nasi ayam.____________________

1. menjahit. Mak Usu pandai

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Mak menjahit Usu baju kurung.

___________________________________________________

___________________________________________________

3. menjual Mak Usu alat jahitan.

___________________________________________________

___________________________________________________

4. Adam Mak suka Usu. menolong

___________________________________________________

___________________________________________________

5. gembira Usu Mak dengan hobinya.

___________________________________________________

___________________________________________________

10 markah
D .Kenal pasti pola ayat dan tulis ayat mengikut pola yang betul.

Buah rambutan itu sungguh manis.

Puan Mona guru kelas saya.

Buah anggur itu di dalam peti.

Abang membaca buku.


Ayah sedang menebang pokok.

CONTOH:

Frasa Nama Frasa Nama

Cikgu Aina guru kelas 2 Dahlia

Cikgu Aina guru kelas 2 Dahlia.

Frasa Nama Frasa Nama

Frasa Nama Frasa Kerja

Frasa Nama Frasa Adjektif


Frasa Nama Frasa Sendi Nama

Frasa Nama Frasa Kerja

10 markah

E. Bina lima ayat berdasarkan gambar di bawah dengan betul.


1. menyusun meja:

______________________________________________

______________________________________________

2. menyapu sampah:

______________________________________________

______________________________________________

3. menggantung langsir:

______________________________________________

______________________________________________
4. memadam papan hitam:

______________________________________________

______________________________________________

5. mengelap tingkap:

______________________________________________

______________________________________________

10 markah

10 markah
10 markah

Anda mungkin juga menyukai