Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ……………………………….
………………………………………………………

SURAT TUGAS
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………
NIP : ………………………….
Pangkat/golongan : ………………………….
Jabatan : Kepala Puskesmas ………………..
Menugaskan kepada :

No Nama Pangkat / Golongan Jabatan

1. ……………………….. - Programer Hepatitis

Untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Aula Hotel Greend Lampusui Rumbia Bombana

Dalam Rangka : Workshop Tatalaksana Hepatitis


Tanggal : 21 Oktober s.d 23 Oktober 2021
Selama : 3 (Tiga) hari

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : ............................
Pada Tanggal : …………….2021

Kepala Puskesmas ……………….

……………………………..
……………………………
NIP. ……………………….
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ………………………………….

SURAT TUGAS
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………….
NIP : ………………………………..
Pangkat/golongan : ………………………………….
Jabatan : Kepala Puskesmas ………………….
Menugaskan kepada :

No Nama Pangkat / Golongan Jabatan

1. ………………….. - Programer TB

Untuk melaksanakan perjalanan Dinas ke Aula Hotel Greend Lampusui Rumbia Bombana

Dalam Rangka : Workshop Tatalaksana Hepatitis


Tanggal : 20 Oktober s.d 23 Oktober 2021
Selama : 4 (Empat) hari

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : …………………….
Pada Tanggal : ........................2021

Kepala Puskesmas ……………………

………………………………..
………………………………..
NIP. …………………………..

Anda mungkin juga menyukai