Anda di halaman 1dari 1

Kegiatan rasuah semakin berleluasa di negara kita dan menjadi ancaman kepada

imej negara. Terdapat beberapa faktor dan langkah-langkah drastik yang perlu
dilakukan untuk mencegah kegiatan rasuah ini.

Antara faktor yang menyebabkan gejala rasuah ini adalah kelemahan peribadi
seseorang induvidu. Kelemahan peribadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya
didikan agama dan moral seseorang. Sikap ingin hidup mewah dan tamak
menyebabkan golongan yang mengambil rasuah ini sanggup mengetepikan ajaran
agama. Mereka hanya memikirkan kesenangan sementara tanpa sedar balasan dan
hukuman yang bakal diterima kelak.

Faktor yang kedua adalah kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi.


Kepimpinan yang tidak cekap dan lemah menyebabkan kurang penyeliaan dan
pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini akan mendorong aktiviti rasuah
berlansung secara berleluasa dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, golongan pekerja
merupakan golongan yang mudah terjebak dalam gejala rasuah.

Manakala terdapat beberapa langkah untuk mengatasi gejala rasuah ini seperti
memperkuatkuasakan undang-undang dan hukuman. Hal ini bagi memastikan
pengamal rasuah akan berfikir dua kali sebelum melakukan rasuah. Hukuman yang
berat perlu dijatuhi kepada pesalah rasuah agar mereka serik untuk melakukan gejala
rasuah di kemudian hari. Melalui langkah ini, masyarakat akan sedar betapa bahayanya
aktiviti rasuah ini.

Langkah yang kedua adalah pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah
sejak di bangku sekolah lagi. Generasi yang dididik agar membenci gejala rasuah ini
akan lebih bersikap telus, jujur dan amanah semasa menjalankan tugas mereka.
Pendedahan awal tentang gejala rasuah ini boleh diterapkan dalam sukatan pelajaran
di sekolah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, dan Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan.

Langkah ketiga ialah mempermudahkan urusan menggunakan kemudahan teknologi


maklumat (ICT). Proses yang panjang dan sukar semasa melakukan urusan harus
dipermudahkan menggunakan kelebihan ICT. Melalui cara ini, seseorang induvidu lebih
cenderung berurusan dengan menggunakan perkhidmatan atas talian yang lebih cepat
dan cekap sekaligus membendung gejala rasuah yang mudah berlaku seperti sogokan
semata-mata untuk mempercepatkan prosedur proses urusan.

Kesimpulannya, semua lapisan masyarakat perlu berganding bahu bagi


membanteras gejala rasuah ini agar imej negara bersih dari gejala rasuah. Hal ini juga
akan menjadikan ekonomi negara kita bertambah maju tanpa rasuah.