Anda di halaman 1dari 10

Al-Quran yang telah diwahyukan hampir 1500 tahun dahulu telah

Assalamualaikum wst merungkai kejadian alam yang bersifat baharu, bersifat sementara
berkembang dan membentuk struktur-struktur binaan alam yang
Terlebih dahulu saya mengucapkan salam muhibah dan seimbang untuk memberi manfaat kepada seluruh makhluk di alam
salam hormat kepada saudara-saudari yang berminat untuk semesta ini.
mengetahui konsep PYRACOSMIC dan asas-asasnya.
Harapan saya agar senaskah buku ini akan berjaya merungkai Firman Allah SWT – Dan langit itu kami bina dengan kekuasaan
persoalan tersebut dalam membawa kita kepada satu kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
paradigma baru dengan penghayatan unsur-unsur alam dan ( Surah Az-Dzariyat 47 )
bagaimana ia diciptakan bagi menjadi panduan dalam kita
mengharungi kehidupan di dunia ini.

Pendekatan yang saya bina berteraskan unsur alam


bagi melahirkan satu konsep penyembuhan dan penjagaan
kesihatan berteraskan kepada elemen-elemen asas kejadian
alam maya ini.

Dia adalah Maha Pencipta langit dan bumi ( Surah Al An-


nam 101 )

Bersama-sama tulisan ini, saya olahkan dengan titipan


firman Allah SWT sebagai teras rujukan yang kemudiannya
saya hubungkan ia dengan konsep perawatan, penyembuhan
dan penjagaan kesihatan PYRACOSMIC.

Tidak hanya membicarakan tentang hakikat bahawa Al-Quran


itu memiliki mukjizat penyembuhan malah saya perluaskan
ruang lingkup penghayatan kepada intipati dan rahsia-rahsia
yang dirungkai oleh Al-Quran tentang penciptaan serta susun
atur alam dan bumi, kejadian Adam Alaihissalam dan
bagaimana kesemuanya memberi panduan dalam kita
mengenali dan menghayati teras kejadian alam ini untuk
dijadikan panduan kehidupan dan penjagaan kesihatan.

Sama-samalah kita menghayati dan mengambil


manfaat daripada naskah ini.
BUMI

Unsur-unsur cakerawala juga merupakan asas kepada unsur- AURA BUMI


unsur pembinaan planet bumi. Bumi dikelilingi dan dilitupi oleh
cakerawala alam dan amat bergantung kepada keseimbangan Al-Qur'an telh menjelaskn bahawa alam semesta ini mempunyai 7
unsur alam yang lengkap-melengkapi. lapisan;

Firman Allah
Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu dan Dia berkehendak terhadap langit, lalu di jadikanNya 7
Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran.
lapisan langit. Dan Dia maha Mengetahui segala sesuatu. (Surah al-
Dia membungkuskan malam atas siang dan membungkus
Baqarah; 29)
siang atas malam.
( Surah Az-Zumar 5 )
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia
mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit
yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami
ANGIN memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan
yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Surah Fusilat; 12)
Lapisan atmosfera bumi diciptakan Allah SWT bagi
menjadi pertahanan bumi daripada gas-gas beracun dan Langit merangkumi seluruh alam semesta. Makna perkataan
meteor-meteor yang berselerakkan di angkasa yang menjadi tersebut bermaksud langit di bumi ataupun atmosfera yang terdiri
penapis kepada sinar radiasi matahari yang kuat dan hanya daripada 7 lapisan.
membenarkan kadar sinaran yang sesuai untuk kehidupan
sahaja boleh menembusinya. Kajian sains mendapati bahawa atmosfera dunia terdiri daripada
pelbagai lapisan yang saling tindih-menindih di antara satu sama
Kita harus sedar bahawa ada suatu sistem sempurna sedang lain sama seperti digambarkan di dalam Al-Qur'an secara tepat.
bekerja di luar permukaan bumi. Ia mengelilingi dunia kita
dan melindunginya dari ancaman luar. Allah SWT telah Para saintis telah menemui bahawa atmosfera terdiri daripada
menerangkan kepada kita dalam Al-Qur'an mengenai beberapa lapisan yang berbeza dari sudut fizikal berdasarkan
atmosfera bumi yang berfungsi sebagai perisai pelindung. tekanan atmosefera dan kandungan gas. Lapisan atmosefera yang
paling hampir kepada permukaan bumi di panggil troposfera, yang
Demi langit yang mempunyai sistem pengitaran. mengandungi lebih kurang 90% jumlah jisim atmosfera, manakala
Surah at-Tariq;11. lapisan di atas troposfera dipanggil stratosfera, kemudian diikuti
dengan ozonosfera di mana penyerapan sinaran ultra ungu berlaku,
kemudian diikuti dengan mesosfera, dan termosfera yang terdiri
dari sebahagian gas ion yang dipanggil ionosfera. Bahagian yang
paling luar dipanggil eksosfera yang merentang sejauh 480 km
sejauh 960 km.

Jika kita perhatikan bilangan lapisan yang tersebut, kita akan


mendapati atmosfera sebenarnya mempunyai 7 lapisan tepat
seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
yang bergerak pada kelajuan tertentu dalam orbit-orbit yang telah
ditetapkan. Ajaib sekali, sewaktu dalam pergerakan, tidak ada
satupun objek langit ini yang memotong orbit atau bertembung
KOSMIK dengan objek lain.

(Surah az-Dzariyat;7)Demi langit yang mempunyai jalan-jalannya.


Langit merupakan istilah yang bermaksud ruang angkasa dan
cakerawala yang diisi dengan jutaan planet dan sistem suria
yang bergerak dan membina di dalam system tersendiri Suatu tenaga yang amat kuat memegang segala planet dan
secara teratur di atas paksi dan orbit masing-masing. objek-objek di angkasa agar tidak bertembung antara satu sama
lain. Sebaliknya tenaga ini menggerakkan segalanya di atas susun
Firman Allah atur paksinya. Tenaga inilah yang digelar Tenaga Kosmik.

Dia yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan,


setiap mereka beredar di paksi tempat peredarannya.
( Surah Al-Anbia 33 )

Matahari dan planet bukanlah suatu elemen yang statik tetapi


beredar di atas paksi orbitnya sendiri.

Firman Allah

Dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah


ketetapan yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui.

( Surah Yassin 38 )

Terdapat lebih kurang 200 bilion galaksi dalam alam semesta


yang mengandungi hampir 200 bilion bintang setiap satu.
Kebanyakan dari bintang-bintang ini mempunyai planet-planet
dan kebanyakan dari planet ini mempunyai bulan. Semua
objek-objek langit ini bergerak menepati orbit-orbit yang telah
dikira pergerakkannya.

Semuanya beredar melintasi orbit masing-masing dalam


keseimbangan dan susunan yang sempurna bersama-sama
dengan yang lain. Berbillion-billion komet juga bergerak
bersama dalam orbit yang telah ditentukan untuk mereka.

Orbit-orbit alam semesta bukan sahaja dimiliki oleh


planet-planet langit ini tetapi juga dimiliki oleh galaksi-galaksi
keseimbangan umum kerak bumi yang dikekalkan oleh satu
TERAS PASAK BUMI kandungan material batu-batan di bawah permukaan di bawah
tekanan graviti.

Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang Peranan penting gunung-ganang ini adalah penemuan hasil kajian
kukuh supaya bumi itu tidak bergoncang bersama mereka, dalam bidang geologi moden dan kajian gempa bumi, sebenarnya
dan telah Kami jadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas agar telah dijelaskan dalam Al-Qur'an berabad lalu sebagai lambang
mereka mendapat petunjuk. (Surah al-Anbiya; 31) kebijaksanaan Tuhan. Dalam ayat lain Al-Qur'an menyebut;

Gunung-gunung mempunyai fungsi untuk mengelakkan dan Dia menciptakan gunung-gunung di muka bumi supaya tidak
gegaran pada bumi. bergoyang bersama kamu… (Surah Luqman;10)

Berdasarkan kepada penemuan ini, gunung-ganang telah


timbul sebagai hasil pergerakan dan perlanggaran lapisan
besar yang membentuk kerak bumi, apabila dua lapisan
bertembung, rempuhan lapisan yang kuat akan tergelongsor
di bawah lapisan yang satu lagi yang terangkat ke atas, yang
mana seterusnya melengkung dan membentuk kawasan tinggi
dan gunung-ganang. Lapisan bawah itu akan terus ke dasar
bumi dan membentuk ketegangan di bahagian bawah. Ini
bermakna pergunungan mempunyai bahagian yang
memanjang ke bawah, sama besar dengan bahagian atasnya
yang menonjol keluar ke atas permukaan bumi.

Al-Qur'an menjelaskan bahawa gunung ganang itu sebagai


'pasak'.

Bukankah Kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan.


Dan gunung-gunung sebagai pasak?. (Surah an-Naba; 6-7)

Gunung ganang dalam erti kata lain, mengenggam lapisan


pada kerak bumi bersama-sama melalui satu 'pancang' yang
memanjang dari atas ke bawah permukaan bumi sekaligus
menghubungkan semua lapisan-lapisan di dalam bumi ini.
Melalui cara ini, ianya menetapkan kedudukan kerak bumi dan
menghalangnya daripada terapung di atas batuan magma
atau terapung bersama-sama dengan lapisan lain. Secara
ringkas, analogi ini mirip seperti keadaan apabila kita
memakukan cantuman kepingan kayu bersama-sama.

Fungsi pengukuhan gunung-ganang ini dijelaskan dalam


kesusateraan saintifik dengan istilah "isostasy" iaitu
ANGIN UNSUR TERAS KEJADIAN MANUSIA

Peredaran angin di dalam sistem atmosfera ini akibat tekanan Al Qur’an ada menyebutkan bahwa asal kejadian manusia terdiri
dan perubahan suhu memberi keseimbangan kepada sinar dari 7 (tujuh) bahagian kejadian.
cahaya yang menembusi atmosfera ini dan mewujudkan iklim-
iklim berbeza sesuai untuk kehidupan di atas muka bumi Pertama : Di surat Ar Rahman ayat 14:
berlandaskan kepada kadar sinaran matahari yang menimpa "Dia (Allah) menjadikan manusia seperti tembikar, (tanah
kawasan-kawasan tertentu di atas muka bumi. yang dibakar)".

Dan Kami telah meniupkan angin yang menyuburkan dan Yang dimaksudkan dengan kata "Shal-shal" di ayat ini ialah : Tanah
Kami turunkan hujan dari langit lalu kami beri minum kamu kering atau setengah kering yakni "Zat pembakar" atau Oksigen.
dengan air itu...Surah al-Hijr;22.
Kedua: Di ayat itu disebutkan juga kata "Fakhkhar", yang
Peringkat pertama dalam pembentukan hujan ialah angin. maksudnya ialah Karbon.
Kajian moden telah menunjukkan peranan angin dalam
pembentukan hujan. Ketiga: Di surat Al Hijr, ayat 28:
"dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat;
sesungguhnya Aku (Allah) hendak menciptakan seorang
Gambaran fungsi penyuburan angin ini adalah seperti berikut;
manusia (Adam) dari tanah kering dan lumpur hitam yang
berbentuk (berupa)".
Pada permukaan lautan dan laut-laut, apabila gelombang
udara pecah, beribu-ribu zarah halus, dengan diameter sekecil "Hamaa-in" di ayat tersebut ialah Nitrogen.
satu dari beratus millimeter naik ke udara. Zarah-zarah ini,
dikenali sebagai 'aerosol', bersebati dengan debu dari daratan Keempat : Di surat As Sajadah ayat 7:
melalui angin, dan dibawa ke lapisan atmosfera yang lebih "Dan (Allah) membuat manusia berasal dari pada "tanah".
tinggi. Zarah-zarah ini dibawa ke altitud yang lebih tinggi oleh
angin sehingga kemudian bersebati dengan wap air di atas Yang dimaksud dengan kata "thien" (tanah) di ayat ini ialah "Atom
sana. Wap air menyahwap disekeliling zarah-zarah ini dan zat air" atau Hidrogen.
bertukar menjadi titisan air. Titisan air ini pertamanya akan
bercantum dan membentuk awan, dan kemudian jatuh Kelima: Di Surat Ash Shaffaat ayat 11:
sebagai titisan hujan ke bumi. "Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan manusia dari pada
Tanah Liat".
Sekiranya angin tidak memiliki sifat ini, titisan air di atmosfera
tidak akan terbentuk, dan di sana tidak akan wujud hujan. Yang dimaksud dengan kata "lazib" (tanah liat) di ayat ini ialah Zat
besi.

Keenam: Di Surat Ali Imran ayat 59:


"Dia (Allah) menjadikan Adam daripada tanah kemudian
Allah berfirman kepadanya "jadilah engkau, lalu berbentuk
manusia".
pembentukan tubuh manusia (Adam) berupa badan kasar
Yang dimaksud dengan kata "turab" (tanah) di ayat ini ialah: (jasmaniah), yang terdiri dari badan, kepala, tangan, mata, hidung
"Unsur-unsur zat asli yang terdapat di dalam tanah. telinga dan seterusnya.

Ketujuh: Di surat Al Hijr ayat 28:


"Maka setelah Aku (Allah) sempurnakan (bentuknya), HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM
lalu Kutiupkan ruh-Ku kepadanya (Ruh daripada-Ku)"

Ketujuh ayat Al Qur’an yang saya baca ini Allah telah Jika kita perhatikan proses penciptaan manusia kita akan dapati
menunjukkan tentang proses kejadiannya Nabi Adam betapa eratnya hubungan antara unsur-unsur alam dan bumi
sehingga berbentuk manusia, lalu ditiupkan ruh kepadanya dengan unsur-unsur di dalam diri manusia.
sehingga manusia bernyawa (bertubuh jasmani dan rohani).
Alam adalah jagat raya yang memiliki keseimbangan sunnatullah
Sebagaimana disebutkan pada ayat yang keenam tentang yang telah ditetap dan diperincikan. Dalam keseimbangan inilah
kata "turab" (tanah) ialah zat-zat asli yang terdapat didalam manusia dapat melestarikan berbagai manfaat alam bagi
tanah ini yang kemudiannya terbentuk setelah melalui proses kehidupannya. Oleh kerana itu, manusia perlu menguasai
persenyawaan antara "Fakhkhar" yakni Karbon dengan "shal- pengetahuan tentang rahsia dan keseimbangan alam.
shal" yakni Oksigen (zat pembakar) dan "hamaa-in" yaitu
Nitrogen dan Thien yakni Hidrogen (Zat air). Alam diciptakan Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kehidupan. Ini
tidak bererti bahawa manusia dapat menggarap alam secara
Persenyawaan antara Karbon (Fachchar) dan Oksigen sewenang-wenangnya. Ertinya, pemanfaatan alam harus
(Shalshal) (Ar Rahman ayat 14) dan Nitrogen ( Hamaa-in) (Al menitikberatkan prinsip keseimbangan dan kelestariannya.
Hijr ayat 28) bersama Hidrogen (Thien) (As Sajadah, ayat 7).
Di dalam keseimbangan alam yang terpelihara, berbagai kewujudan
Kemudian bersenyawa dengan zat besi, Yodium, Kalium,
makhluk dicipta dan dibiarkan berinteraksi agar putaran kehidupan
Silcum dan mangaan, yang disebut "laazib" zat-zat dalam
dapat berfungsi secara tersusun sehingga terciptanya kedamaian
surat As Shafaat ayat 11. Dalam proses persenyawaan
bagi manusia dalam hubungannya dengan alam. Jadi, keserasian
tersebut, lalu terbentuklah zat yang dinamai protein.
akrab manusia dengan alam merupakan salah satu keperluan
penting bagi terwujudnya harmonian dalam kehidupan.
Inilah yang disebut "Turab" dalam surat Ali Imran ayat 59.

Salah satu diantara zat-zat terpenting ialah "Zat Kalium", yang Maka manusia harus memelihara dan menjaga kebersihan
banyak terdapat dalam jaringan tubuh, teristimewa di dalam persekitaran agar tetap murni dan bersih bagi kehidupan yang
otot-otot. Zat Kalium ini penting mempunyai fungsinya dalam sejahtera selamanya.
proses pembangunan hidup, yakni dalam pembentukan
lembaga tubuh. Dengan berlangsungnya proses penciptaan
tersebut, maka proses penjelmaan pula terjadi. Setelah Formulasi Allah yang maha mencipta keatas segala akan sesuatu
selesai penukaran sifat, lalu menggempurlah electron-electron telah menciptakan air untuk segala kehidupan dikelilingi melalui zat
kosmik yang mewujudkan pembentukan bentuk dan sifat. molekul berbentuk gas hidrogen dan oksigen, yang kita rasakan
zatnya bagaikan Angin. Air merupakan satu-satunya zat cecair yang
Adapun Sinar Kosmik itu ialah suatu sinar mempunyai secara alami meliputi hampir tujuh puluh satu peratus permukaan
kemampuan untuk merubah sifat-sifat zat yang berasal dari bumi. Cahaya dari matahari yang membuat kita menampakkan
tanah. Maka dengan mudah sinar Kosmik dapat mewujudkan ianya sebagai zat air yang bentuk mencurah bagaikan hujan.
Matahari pula bagaikan api yang membakar dan meluap seorang dewasa memerlukan satu liter air untuk setiap penggunaan
habanya untuk membentuk menjadi awan-awan di langit, 1000 kilokalori metabolisasi. Disyorkan mengambil sekurang-
yang kemudiannya matang untuk mencurah semula dalam kurang dua hingga 3 liter air sehari. Pengambil air samada air
bentuk yang kita namakan hujan. Allah yang menentu akan kosong atau air minuman seperti tea atau kopi secara tidak
segala semulajadinya langsung mengandungi mineral seperti kalsium, magnesium,dll.
Mineral adalah sangat penting untuk tubuh manusia. Untuk
Sifat Air adalah tenang, penawar tiada warna ataupun mempertahankan kehidupan, badan mestilah menngekalkan suhu
semulajadinya sakinah hidupnya dengan ciptaan Allah Maha badan yang mantap dan nilai pH cecair badan yang berterusan
Agung yang kita tidak melihat ion positif dan negatifnya. yang sedikit menjurus kepada alkali pada julat yang ketat iaitu 7.3
hingga 7.45pH.
Melainkan hanya Allah mengambarkan keujudannya ion-ion ini
melalui kematangan sel-sel awan ciptaan Allah yang cukup
menakjubkan manusia yang menamakan kilat dan petir TANAH
bagaikan bebola api yang keluar dari sel-sel awan yang
mengandungan jutaan ion positif dan negatif bergeserangan Zat-zat Allah yang lain secara alaminya, tanah yang mengandungi
sehingga mengeluarkan cahaya yang dinamakan kilat dan pelbagai logam kimia yang mempunyai tarikan berpusat dalam
dentumannya dinamakan petir. Ada ketikanya membawa maut perut bumi berbentuk glob dimana terdapat gunang-ganang,
kepada kehidupan manusia mahupun binatang. tumbuhan-tumbuhan dan kutub utara-selatan, dikelilingi zat yang
lain berbentuk gas atau dinamakan udara dan dipancari dengan zat
Hanya Allah yang maha berkuasa mencipta menunjuk cahaya dari matahari bagaikan api membakar, jika tidak dilindungi
kebesarannya, dimana manusia tidak dapat mencipta seketul zat-zat gas lain seperti carbon dioxide, ozone yang Allah ciptakan
sel awan pun, manusia hanya mampu melihat dan mendapat dengan fungsi yang tertentu, tidak akan dapat memberi keselesaan
rahmat bagaikan hujan yang turun dari langit, mata air yang kehidupan yang dinamakan makluk, Allah memcipta manusia dan
keluar dari perut bumi dan Allah juga boleh dalam sekelip haiwan-haiwan lain melalui segumpal tanah bermula dengan nabi
mata menukar suasana alam sekitar mengikut kehendaknya. Allah Adam.
Oleh itu yang janganlah kita takbur dengan perintahnya.
Allah cipta suasana iklim bermusim dengan suhu berbeza untuk
AIR merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan yang menyesuaikan kehidupan dari zat-zat yang diciptanya. Air
mengandungi lebih tujuh puluh peratus dalam tubuh badan sebahagian besar terdapat di laut dan pada lapisan-lapisan ais (di
manusia. Air digubahkan sebagai pelarut di dalam sistem kutub dan puncak-puncak gunung).
penghadaman. Ia membantu melembutkan dan melumatkan
makanan, membekal cecair untuk memudahkan pergerakan
bahan-bahan di sepanjang saluran penghadaman. Darah yang Tidak terfikirkah manusia mengapa Allah menutupi hampir tiga
mengandungi sembilan puluh peratus air akan mengumpul perempat glob bumi ini dengan sebahagian besarnya dinamakan
sisa-sisa buangan daripada sel dan membawanya ke paru- laut atau lautan dan zat airnya masin.
paru, hati, buah pinggang atau kulit untuk pembuangan. Air
juga melicinkan penyingkiran melalui usus.
Allah cipta daya tarikan berpusat yang dinamakan unsur-unsur
Air juga bertindak sebagai pelincir bagi sendi-sendi dan di positif dan negatif yang dinamakan magnet. Dengan zat kimia ini,
antara organ-organ dalaman menolong mengawal suhu daya fikiran manusia mula memcipta segala keperluan untuk
badan. Keperluan sumber air bergantung kepada keperluan kesenangan kehidupan. Sebut sahaja apa-apa yang bersifat baharu
individu. Setiap individu mempunyai berlainan keperluan yang ciptaan manusia akan bermula dengan unsur positif dan negatif,
dipengaruhi alam sekitar dan aktiviti fisikal. Lazimnya, ada kebaikan dan keburukannya. Contoh yang paling nyata, bahan
ciptaan elektrik pada asasnya mesti ada polarisiti positif dan
negatif untuk menjana tenaga cahaya, begitu juga segala PIRAMID
yang lain ciptaan manusia melalui logam kimia.
Ribuan tahun piramid itu berdiri gagah, sebegitu saintifik, sehingga
tidak mampu membuat para arkitek dan jurutera abad ini meniru
Melalui asas ini, Allah mencipta proses putaran air melalui kecanggihannya. Satu hasil ciptaan yang tak masuk akal tapi tidak
sejatan kepanasan matahari, penguapan nisbah gas hydrogen mustahil. Bagaimanakah batu-batu diangkut dan disusun letak
dan oksigen, Allah cipta awan memuteh meliputi bumi dengan dengan sebegitu rapi menurut ketetapan ukuran dimensinya,
berbagai nama diberikan manusia mengikut ketinggian dasar semakin tinggi semakin sukar? Apakah rahsianya?
bentuknya yang indah mata memandang, membantu menjana
keselasaan kehidupan berteduh dibawahnya. Pada hakikinya Andai kita perhatikan bentuk sudut piramid itu, kita akan dapati
putaran ini bergerak mengikut suatu siklus air melalui ianya terbina daripada rangkaian tiga dimensi. Mengapa tiga?
penguapan, ada unsur positif dan negatif caj didalamnya yang Mengapa tidak dua persegi atau empat? Dan jika kita terus
membentuk sehingga menjangkau ketinggian yang matang memperhatikan, ianya seolah-olah menggambarkan abjad A dalam
awan itu yang mengeluar ketulan ais yang tidak dinampak tulisan Roman.
mata kasar manusia, sehinggakan cahaya kilat-petir
bersabung ciptaan Allah untuk menunjukknan keesaanya., Secara hakikatnya jika kita bandingkan pada tulisan Arab - ia
keagungannya dan kesempurnaannya yang mana manusia tampak tiga bentuk huruf Alif dirangkai menjadi tiga segi. Dalam
tidak dapat memciptanya. Maka hujan panas akan berlaku di pemikiran sufi, apabila disebut alif, ianya dikatakan penzahiran
wilayah tertentu kerana prosesnya terlalu cepat mengikut daripada titik. Alif itu wujud, dan apabila Alif ingin memperkenalkan
keadaan iklim suhu di wilayah itu. Dengan ini pengaliran air ini hakikatnya, ianya menzahirkan Ba, dan rahsianya Alif itu adalah
akan terbentuklah sungai-sungai, jika ianya turun kebiasannya titik di bawah Ba.
di pergunungan dimana aliran udara angin bermula dari
persisiran laut.
RAHSIA BINAAN JULANG LANGIT (PIRAMID) DAN APAKAH
MANFAATNYA?
Hakikatnya, manusia telah ditakdirkan Allah SWT dan tidak
dapat lari dari saling kebergantungan dengan alam jagat raya
ini. Binaan Cerap Tenaga

TEKNOLOGI MANUSIA SILAM Binaan Cerapan Tenaga Kosmik adalah sesuatu rupabentuk yang
mempengaruhi peredaran tenaga terhadap sesuatu benda atau
Bagaimanakah cara hidup manusia-manusia terdahulu perkara yang berada di sekelilingnya. Sesuatu binaan yang
hinggakan mereka dapat memiliki teknologi canggih yang berbentuk akan menghasilkan tenaga dalam bentuk dan ukuran
masih menjadi misteri sehingga kini? zarah di mana secara alami dan semulajadinya akan memberi
impak Fizik Kuantum kepada atom-atom yang sentiasa bergetar di
Kesan peninggalan mereka yang dapat dilihat kini sukar persekitaran.
dirungkaikan teknologi pembinaannya.
Sifat dan susunan gelombang elektromagnetik yang berbeza akan
terhasil pada setiap rekabentuk binaan yang tersendiri.
Secara tanpa disedari rekabentuk binaan akan mempengaruhi
mood dan keceriaan suasana sekitarnya. Kadar cerapan
tenaga yang tinggi akan menjadikan penghuni di dalamnya Penjelasan Saintifik Bentuk Binaan Julang Langit 3 dimensi
lebih ceria, bertenaga, dinamik dan aktif. (Piramid)

Binaan Cerapan Tenaga Kosmik bersifat komplimentari yang Piramid merupakan suatu model atom yang nyata memberi idea
memberi impak penjanaan kepada tenaga yang ada dan asas kepada kajian di dalam bidang sains fizik kuantum. Setiap
disekililingnya dengan memenuhi ruang dalamannya dengan atom menghasilkan getaran tenaga menurut ukuran yang tertentu
getaran gelombang kosmik yang dicerap secara semulajadi dan bersifat konsisten. Bagi sesebuah piramid yang dibina menurut
dan berterusan. ukuran-ukuran panjang dan sudutnya yang tepat seperti pada sisi
ke atas dan tapaknya, ia akan menghasilkan getaran-getaran
tenaga yang menyamai getaran seperti yang terdapat pada model
atom yang tersusun secara semulajadi. Getaran ini sebenarnya
Pengaruh Bentuk Kepada Binaan Julang Langit 3 dimensi. menghasilkan getaran yang konsisten dan boleh dimanfaatkan oleh
manusia yang mengetahui rahsianya. Kajian mendapati pancaran
1. Mempengaruhi tahap fizikal dan tenaga manusia. dan cerapan tenaga di puncak sesebuah piramid adalah tidak
terhingga ukurannya (infiniti).
2. Mempengaruhi kekuatan tulang, otot dan sistem saraf.
3. Mengukuhkan kestabilan dan graviti. Piramid adalah suatu bentuk yang menyerap tenaga asas atau
4. Mempengaruhi sistem peredaran tenaga bioplasmik
tenaga mentah dan menukar atau memecahkannya kepada
dan peredaran darah.
beberapa kadar gelombang getaran tenaga melalui proses-proses
tekanan dan pemindahan tenaga. Ketujuh-tujuh gelombang ini
Namun binaan julang langit berbentuk bulat tidak begitu akan bertukar kepada getaran asal apabila digabungkan semula.
sesuai untuk kediaman kerana ia lebih memberi implikasi Oleh kerana piramid memiliki daya tarikan dan keupayaan
kepada tenaga spara sedar yang bersifat spiritual dan menyerap, mengumpul, memproses dan menyimpan getaran
kerohanian yang lebih sesuai untuk bangunan ibadat gelombang tenaga ini, maka piramid itu sendiri adalah seumpama
keagamaan. penjana (amplifier). Dengan kata lain, tenaga piramid itu sendiri
adalah suatu bentuk pemusatan tenaga di dalam ruang rahsia
Sifat pusingan tenaga elektromaknetiknya mewujudkan binaan piramid.
suasana keheningan dan khusyuk dan menurunkan
getaran otak dari 21 denyutan seminit kepada 14 Tubuh manusia pula apabila diukur melalui prinsip warna dan
denyutan. Oleh sebab itu kita akan mudah rasa getaran, juga memiliki tujuh spektrum warna mengikut susunan
mengantuk dan keheningan mendalam. yang sangat tertib dan teratur. Justeru terdapatnya keseimbangan
daripada unsur tenaga yang dihasilkan piramid boleh digunakan
untuk memperbaiki susunan tenaga bioplasmik di dalam tubuh
seseorang yang bermasalah luaran dan dalaman. Ini adalah kerana
sesuatu penyakit berlaku ke atas tubuh disebabkan ketidak
seimbangan kekuatan tenaga di dalam tubuh.

Piramid adalah suatu ciptaan yang menepati prinsip kebendaan,


kehidupan, keseimbangan, kestabilan, pengukuhan dan
pengekalan. Ia juga merupakan sebuah binaan dimensi yang relatif
atau berkaitan dengan alam semesta dan runang waktu. Masa
dan ruang adalah relatif di dalamnya. Getaran tenaga
elektromagnetik yang terbentuk didalamnya adalah sempurna
dan lengkap amat memberi kebaikan kepada kehidupan
samada manusia, haiwan dan tumbuhan.

Ruangan ini didapati mempunyai keberadaan tetap dan


berterusan untuk dimanfaatkan bagi mengekalkan tahap
kesihatan seseorang yang berada di dalamnya. Selain itu,
ruang ini juga mempunyai tekanan dan daya graviti yang
stabil pada tahap yang diperlukan oleh jisim hidup. Justeru
piramid juga sebenarnya boleh mempengaruhi benda-benda di
sekitarannya.

Kestabilan dan keseimbangan gelombang tenaga yang


mempengaruhi jasad, minda dan emosi ini ini mewujudkan
perasaan bersemangat, ceria dan bertenaga serta membentuk
suatu benteng pertahanan daripada elemen buruk dan dalam
bentuk gelombang atau radiasi hasil daripada pancaran tenaga
fizikal, spiritual mahupun perasaan.

Bentuk piramid juga dapat menghasilkan daya pemusatan


energi melalui interaksinya dengan daya kekuatan minda
seseorang. Sesuai untuk terapi pemusatan hening (meditasi)
yang boleh menyembuhkan sesuatu penyakit menurut kaedah
PYRACOSMIC. Ia juga mempunyai kuasa kosmologika dalam
dan pengekalan keseimbangan sistem jagatraya terutamanya
tenaga bumi sama seperti gunung-ganang yang mengekalkan
kekuatan pasak bumi.