Anda di halaman 1dari 3

Kurva Hubungan antara Berat Bersih ( W ) terhadap Waktu (

t)
80
70
Berat Bersih ( gram )

60 f(x) = − 0.61 x + 65.82


R² = 0.97
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Waktu ( menit )

Kurva Hubungan Antara Kadar Air ( X ) terhadap Waktu ( t )


1.60
1.40
1.20 f(x) = − 0.02 x + 1.25
1.00 R² = 0.97
Kadar Air (x)

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0 10 20 30 40 50 60 70
Waktu ( menit )
Kurva Hubungan antara Kadar Air dalam Bahan (x) terhadap
Waktu (t) Tertentu
0.80
0.70 f(x) = − 0.02 x + 1.09
0.60 R² = 0.99
Kadar Air (x)

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Waktu ( menit )

Kurva Hubungan Antara Laju Pengeringan Konstan (Rc)


Terhadap Kadar Air
Laju Pengeringan Konstan Rc (g H2O/m2.menit)

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
X (Kadar Air)
Kurva Hubungan Antara Laju Pengeringan Konstan (Rc) Terhadap
Kadar Air
0.01
Rc
Laju Pengeringan Konstan Rc (g H2O/m2.menit)

0.01

0.01

0.01

0.01

0 Kadar air pada


0
kesetimbangan
Xc ( X* )
0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

X (Kadar Air)
( 0,795 ; 0 )