INSTRUMEN SISTEM FAIL j-QAF 2011

BILANGAN FAIL FAIL 1 TIAD A

NAMA FAIL FAIL INDUK Carta Organisasi Biodata Guru Jadual Waktu Guru Jadual Waktu Kelas & Penggunaan Bilik j-QAF Minit Mesyuarat Program Akademik / Peningkatan Prestasi Perkembangan Staf / Surat Kursus / Surat Lantikan / Sijil dll Takwim Aktiviti Tahunan/Bulanan Projek Khas Minit Curai Kertas Soalan Peperiksaan Sekolah / awam Analisa Peperiksaan Senarai Buku Rujukan Program dan Model j-QAF Kertas Kerja Rujukan Aktiviti Rujukan Borang-borang j-QAF Surat Pekeliling / Surat Edaran FAIL PEMULIHAN JAWI Maklumat Murid Pemulihan Jawi Rekod Pemulihan Jawi Analisis Pencapaian Pemulihan Jawi Koleksi Lembaran Kerja Pemulihan Jawi Rujukan Borang Pemulihan Jawi Lain-lain Maklumat FAIL KHATAM AL-QURAN Maklumat Murid Khatam Al-Quran Rekod Khatam al-Quran Analisis Pencapaian Khatam Al-Quran Buku Rekod Bacaan Al-Quran Koleksi Lembaran Kerja Al-Quran Rujukan Borang Kelas Khatam Al-Quran Lain-lain Maklumat FAIL TASMIK Maklumat Murid Kelas Tasmik Rekod Kelas Tasmik Analisis Program Tasmik j-QAF Koleksi Lembaran Kerja Tasmik Rujukan Borang Kelas Tasmik Rekod Kehadiran & lain-lain Maklumat

ADA

FAIL 2

FAIL 3

FAIL 4

FAIL 5

FAIL 6

FAIL 7

FAIL 8

Lain-lain Maklumat FAIL BAHASA ARAB & PKSR BAHASA ARAB Senarai Nama Murid Kelas Bahasa Arab Rekod Pencapaian Ujian/Peperiksaan Analisis Ujian/Peperiksaan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Bahasa Arab Analisis PKSR Koleksi Lembaran Kelas Bahasa Arab Rujukan Borang Kelas Bahasa Arab Lain-lain Maklumat FAIL KEM BESTARI SOLAT (KBS) Perancangan & Takwim Tahunan KBS Senarai Nama Kumpulan KBS Senarai Semak Penilaian KBS Senarai Nama Fasilitator KBS Kertas Kerja KBS j-QAF Dokumentasi KBS Rekod & Analisa KBS Koleksi Lembaran KBS Rujukan Borang KBS Lain-lain Maklumat FAIL KEWANGAN Penyata Kewangan Lain-lain Maklumat BAHAN PANITIA Buku Stok Bahan P&P/BBM SP/HSP P&P Pendidikan Islam SP/HSP P&P Bahasa Arab Buku Panduan Model P&P dan Kokurikulum ABM/ Rekod Penggunaan ABM/BBM Lain-lain Maklumat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful