Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM STRATEGIK KELAB BOLA JARING 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRA UTAMA

BIL OBJEKTIF MATLAMAT PENCAPAIAN


1 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar  Memastikan setiap pelajar dapat menguasai kemahiran-kemahiran
dalam permainan bola jaring.
 Pelajar lebih berminat kerana menguasai teknik dalam permainan
yang diikuti.
2 Membentuk pasukan yang baik  Memastikan semua pelajar mengambil bahagian dalam setiap aktiviti
yang dijalankan.
 Memperoleh pencapaian yang lebih baik dalam kejohanan yang
disertai.
3 Program bersama kelab dan persatuan  Memastikan pelajar diberi lebih pendedahan tentang sukan bola
jaring.
ANALISIS SWOT

KEKUATAN KELEMAHAN
DALAMAN  Pengurusan kokurikulum yang baik dan  Murid tidak mempunyai semangat
tersusun oleh pihak pengurusan sekolah. berdikari terutama untuk sesi latihan.
LUARAN  Kebanyakan murid SK Putra Utama tinggal  Kekangan masa kerana perjumpaan kelab
berhampiran dengan kawasan sekolah. diadakan setiap hari Sabtu minggu kedua
 Guru-guru penasihat mempunyai dan keempat.
kemahiran, pengetahuan dan  Ketiadaan gelanggang bola jaring.
pengalaman.

PELUANG  Mencungkil bakat-bakat baru dengan  Program meningkatkan kemahiran dan


 Prasarana yang mencukupi dari segi menjalankan program membentuk pengetahuan guru-guru penasihat.
peralatan. pasukan pelapis.
 Hubungan baik dengan sekolah lain.
 Mudah untuk mendapatkan sumbangan
daripada pihak ibu bapa atau masayarakat
setempat.

ANCAMAN  Program Sukan Sepanjang Tahun


 Ibu bapa menganggap bidang permainan
adalah untuk anak-anak mengisi masa
terluang.
 Guru sibuk dengan urusan lain sehingga
kurang penonjolan kualiti dalam bidang
permainan.
 Wang tidak mencukupi untuk
menanggung kos perbelanjaan sesuatu
program.
PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING

Nama Aktiviti Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang Bola Jaring


Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid
Tempoh 1 hari
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring SKPU
1. GPK Kokurikulum
Guru Terlibat
2. Guru Penasihat
Mesyuarat
1.1 Ucapan Pengerusi (Guru Penasihat).
1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kepada kertas kerja yang akan disiapkan.
1.3 Cadangan perbelanjaan aktiviti.
1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat.
1.5 Hal-hal lain.
Persiapan Awal
2.1 Semua guru dan murid yang terlibat.
2.2 Memastikan segala kemudahan dan keperluan berada dalam keadaan baik.
Proses Kerja
Bengkel
3.1 Penerangan tentang Undang-undang Bola Jaring.
3.2 Demonstrasi kemahiran.
3.3 Aplikasi kemahiran dan teknik yang betul.
3.4 Catatan pada borang pencapaian.
Post-Mortem
2.1 Pengerusi mengadakan post-mortem untuk menilai semula kejayaan program dan memperbaiki kelemahan yang timbul.
2.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa akan
datang.
Kekangan Masa, kemahiran sedia ada guru
Pemantauan GPK Kokurikulum, Guru Penasihat
Penilaian Borang pemarkahan, Pemerhatian
Penambahbaikan Pengurusan masa perjumpaan
Nama Aktiviti Latihan BerkalaPermainan Bola Jaring
Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid
Tempoh Sepanjang Perjumpaan
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring SKPU
Guru Terlibat Guru Penasihat
Persiapan
1.1 Semua guru dan murid yang terlibat.
1.2 Memastikan kemudahan dan peralatan berada dalam keadaan baik dan selamat.
Proses Kerja Post-Mortem
2.1Guru penasijhat mengadakan post-mortem untuk menilai kembali keberkesanan program kepada murid-murid dan
memperbaiki kelemahan yang ada.
2.2 Pandangan guru-guru lain diambil kiran dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa akan datang.
Kekangan Masa
Pemantauan Guru Penasihat
Penilaian Borang Pemarkahan, Pemerhatian, Borang Senarai Semak
Penambahbaikan Pengurusan masa perjumpaan
Nama Aktiviti Pertandingan Persahabatan
Objektif Membentuk pasukan yang baik
Tempoh April dan Oktober
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring SKPU
Guru Terlibat Guru Penasihat
Mesyuarat
1.1 Ucapan Pengerusi.
1.2 Cadangan perbelanjaan dan aktiviti yang bakal dijalankan.
Persiapan Awal
2.1 Semua guru dan murid yang terlibat.
2.2 Memastikan segala kemudahan dan keperluan berada dalam keadaan baik.
Proses Kerja Pertandingan
3.1 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang telah ditetapkan.
3.2 Teknik permainan yang betul.
Post-Mortem
4.1 Pengerusi mengadakan post-mortem untuk menilai semula kejayaan program dan memperbaiki kelemahan yang timbul.
4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa akan
datang.
Kekangan Masa pelaksanaan
Pemantauan Guru Penasihat
Penilaian Borang Pemarkahan, Borang Pemerhatian
Penambahbaikan Pembinaan jadual pertandingan
PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BOLA JARING

INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/SUMBER
PENCAPAIAN
1 Bengkel/Klinik Kemahiran Meningkatkan pengetahuan dan 1. GPK Januari hingga RM Borang Pencapaian
dan Undang-undang kemahiran murid-murid. Kokurikulum November 2011
2. Guru
Penasihat
3. Jurulatih
2 Latihan Berkala Membentuk pasukan yang baik. 1. Guru Januari hingga RM Borang Pencapaian
Penasihat November 2011
2. Jurulatih
3 Pertandingan Persahabatan Membentuk pasukan yang baik. 1. Guru Januari hingga RM Borang Pencapaian
Penasihat November 2011 Pemerhatian
2. Jurulatih
CARTA GANTT

BIL PERANCANGAN AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV
1. Teori perkembangan bola jaring
2. Teori gelanggang, peralatan
3. Teori peraturan bola jaring
4. Sesi pemilihan bola jaring
5. Sesi latihan
6. Perlawanan persahabatan
7. Amali kemahiran
8. Ujian penilaian penguasaan kemahiran

Anda mungkin juga menyukai