Anda di halaman 1dari 5

CATCH- UP PLAN PANITIA SEJARAH TINGKATAN 1

CATCH -UP PLAN FASA 1


MINGGU SK SP PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI AKTIVTI YANG
YANG DIRANCANGKAN
DIRANCANG
22/11/2021- PENILAIAN PBD Guru memberi Ini memastikan KAK Penilaian PDP serta penilaian
26/11/2021 SERTA tumpuan dalam mencapai 100% dan Summatif/
MENGAJAR KAK mengajar pelajar semua pelajar dapat Formatif
UNTUK KAK menguasai KAK
MENINGKATKA -PDPR (T1-T4)
N PERATUS % -PDPC (T5)
KAK
BAGI MURID
TINGKATAN 1
SEHINGGA
TINGKATAN 5
29/11/2021- PENILAIAN PBD Tumpuan dalam Ini memastikan KAK Penilaian *Pemprosesan TP setiap
3/12/2021 SERTA mengajar serta mencapai 100% dan Summatif/ pelajar
MENGAJAR KAK memproses TP semua pelajar dapat Formatif
UNTUK menguasai KAK *Penghantaran maklumat TP
MENINGKATKA keseluruhan pelajar setiap
N PERATUS % kelas yang diajar
KAK
6/12/2021- PENILAIAN Menentukan Mengenal pasti Perancanga *Meniliti TP keseluruhan
10/12/2021 AKHIR TAHAP kategori murid kumpulan pelajar n Strategi pelajar untuk setiap kelas dan
PENGUASAAN yang akan yang memerlukan M2P melakukan pengagihan TP 1-
MURID menyambung PROGRAM ( Mampatan TP2 INTERVENSI
aktiviti PdP/PdPR INTERVENSI dan , Pecutan TP 3- TP4 PENGUKUHAN
yang bermula kumpulan pelajar dan TP 5-TP6 PENGAYAAN
pada 2/1/2022- yang memerlukan Pengayaan) *Merancangkan AKTIVITI-
28/2/2022 PROGRAM AKTIVITI INTERVENSI SERTA
PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN /PENGAYAAN
PENGAYAAN
CUTI AKHIR TAHUN 10/12/-2021- 2/1/2022
PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2/1/2022-28/2/2022 – Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)

CATCH-UP PLAN FASA 2


SK SP PELAKSANAAN Merancang  Memastikan PENDEKATA Untuk Program Pengukuhan
3/1/2022- 2.1 2.1.4 Menjelaskan ciri PROGAM PROGRAM pelajar N BERTEMA dan Pengayaan (TP3-TP4)
7/1/2022 Zaman ciri zaman air batu SEPANJANG PENGUKUHAN tingkatan 1 PEMBELAJA  Pendekatan Modular
Air Batu akhir ( 1hari) BULAN JAN DAN PENGAYAAN menguasai RAN  membuat latihan
TP3 hingga TERBEZA tambahan mengikut
2.1.5 Membincangkan (MINGGU 1) TP6 bab
perubahan zaman air  memfokuskan kepada
batu 4 bab iaitu bab
2 Waktu untuk  Boleh i) Zaman Air Batu
2.1.6 menilai kesan menjelaskan SP meningkatk ii) Tamadun Yunani
perubahan di Asia 2.1.4 an dan Rom
Tenggara pengguasaa iii) Peningkatan
n TP (1-6) Tamadun India
2 Waktu untuk serta dan China
menjelaskan SP menghabisk iv) Tamadun Islam
2.1.5 & SP 2.1.6 an %(KAK)  menjawab latihan
yg pelajar struktur mengikut
tidak dapat aras rendah dan
belajar sederhana
 Menerangkan
penggunaan kata
tugas dalam soalan
struktur ( Apakah,
Mengapakah,
Bagaimanakah)
Untuk Program Pengayaan
(TP5-TP6)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

10/1/2022- SK SP PELAKSANAAN PROGRAM  Memastikan PENDEKATA Untuk Program Pengukuhan


14/1/2022 4.2.1 Mengenal PROGAM PENGUKUHAN pelajar N BERTEMA dan Pengayaan (TP3-TP4)
4.2 Peningkatan pasti empat lokasi SEPANJANG DAN PENGAYAAN tingkatan 1 PEMBELAJA  membuat latihan
peningkatan
Tamadun dan BULAN FEB menguasai RAN tambahan
tamadun
Sumbangannya TP3 hingga TERBEZA  Fokus kepada soalan
4.2.2 TP6 strukur berbentuk
Membincangkan memahami dan
peningkatan mengingat
tamadun Yunani  Boleh Untuk Program Pengayaan
dalam aspek meningkatk (TP5 & TP 6)
pemerintahan dan
an  menjawab soalan-
pentadbiran
pengguasaa soalan KBAT
n TP (1-6) berdasarkan tema
serta
menghabisk
an %(KAK)
yg pelajar
tidak dapat
belajar

4.2 Peningkatan 4.2.3


Tamadun dan Membincangkan
Sumbangannya peningkatan
tamadun Rom dari
17/1/2022-
aspek seni bina
21/1/2022
4.2 Peningkatan 4.2.4
24/1/2021- Tamadun dan membincangkan
28/1/2021 Sumbangannya peningkatan
Tamadun India
dari aspek
perluasaan
kuasa

31/1/2022- CUTI PERAYAAN


4/2/2022 TAHUN BARU
CHINA
7/2/2022- 4.2 Peningkatan 4.2.5
11/2/2022 Tamadun dan Membincangkan
Sumbangannya peningkatan
tamadun China
dari aspek
pendidikan

14/2/2022- 4.3 Tamadun 4.3.3


18/2/2022 Islam dan Menjelaskan
ketokohan Nabi
sumbangannya
Muhammad SAW
sebagai pemimpin
yang unggul
4.3.4
Menganalis
sumbangan
tamadun Islam
dalam bidang
politik, ekonomi
dan sosial

PENTAKSIRAN SUMATIF
CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022