Anda di halaman 1dari 8

PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

RPT PENJAJARAN PPKI SK JELAI 1 (F)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENJAJARAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4 2021
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF


MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN
TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP
1 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.1 Bernyanyi dengan sebutan, tempo dan 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel pic yang betul. sesuai.
20 – 22 Jan

2 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.1 Bernyanyi dengan sebutan, tempo dan 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel pic yang betul. sesuai.
25 - 29 Jan

3 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.1 Bernyanyi dengan sebutan, tempo dan 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel pic yang betul. sesuai.
1-5 Feb

4 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.1 Bernyanyi dengan sebutan, tempo dan 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel pic yang betul. sesuai.
8 – 12
Feb
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4
\\

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF


MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN
TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP
5 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.1 Bernyanyi dengan sebutan, tempo dan 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel pic yang betul. sesuai.
15 – 19 Feb

6 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.2 Menyanyi solfa Do, Re dan Mi 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel berpandukan isyarat tangan Curwen. sesuai.
22 – 26
Feb

7 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.2 Menyanyi solfa Do, Re dan Mi 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
Ensembel berpandukan isyarat tangan Curwen. sesuai.
1–5
Mac

8 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.2 Menyanyi solfa Do, Re dan Mi


Ensembel berpandukan isyarat tangan Curwen.
8 – 12
Mac

9 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.2 Menyanyi solfa Do, Re dan Mi


Ensembel berpandukan isyarat tangan Curwen.
15 – 19 Mac

10 1. NYANYIAN 1.1. Bernyanyi Secara 1.1.2 Menyanyi solfa Do, Re dan Mi


Ensembel berpandukan isyarat tangan Curwen.
22 – 26 Mac

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


27 MAC – 4 APRIL 2021
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF


MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN
TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP
11 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.1 Melakukan gerakan mengikut melodi 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
5-9 NYANYIAN DAN lagu. lagu.
April GERAKAN

12 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.1 Melakukan gerakan mengikut melodi 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
12 – 16 NYANYIAN DAN lagu. lagu.
April GERAKAN

13 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.1 Melakukan gerakan mengikut melodi 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu. lagu.
19 - 23 GERAKAN
April

14 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.1 Melakukan gerakan mengikut melodi 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu. lagu.
26 - 30 GERAKAN
April

15 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.1 Melakukan gerakan mengikut melodi 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu. lagu.
3-7 Mei GERAKAN

16 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.2 Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu. 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu.
10 Mei GERAKAN
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF


MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN
TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP
17 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.2 Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu. 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu.
17 – 21 Mei GERAKAN

18 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.2 Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu. 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
24 NYANYIAN DAN lagu.
– 28 GERAKAN
Mei

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


29 MEI – 13 JUN 2021
19 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.2 Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu. 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
14 – 18 NYANYIAN DAN sesuai.
Jun GERAKAN

20 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.2 Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu. 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
NYANYIAN DAN sesuai.
21 – 25 GERAKAN
Jun

21 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
NYANYIAN DAN lagu. sesuai.
28 Jun – 2 GERAKAN
Jul

22 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
NYANYIAN DAN lagu. sesuai.
5–9 GERAKAN
Jul
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF

MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN


TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP

23 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
12 – 16 NYANYIAN DAN lagu.
Jul GERAKAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


17 JULAI – 25 JULAI 2021
24 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
26 - 30 NYANYIAN DAN lagu.
Jul GERAKAN

25 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.3 Melakukan pergerakan mengikut tempo
NYANYIAN DAN lagu.
2–6 GERAKAN
Aug

26 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi
NYANYIAN DAN yang sesuai.
9 – 13 GERAKAN
Aug

27 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi
16 – 20 Aug NYANYIAN DAN yang sesuai.
GERAKAN
28 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi
NYANYIAN DAN yang sesuai.
23 – 27 Aug GERAKAN
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4

TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF


MINGGU KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN
TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP
29 2. PENGALAMAN 2.1. Bergerak mengikut muzik 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi
30 Aug – 3 NYANYIAN DAN yang sesuai.
Sept GERAKAN

30 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.1 Bermain alat muzik perkusi mengikut corak
6 – 10 ALAT MUZIK irama yang diberi.
Sept

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


11 SEPT – 19 SEPT 2021
31 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.1 Bermain alat muzik perkusi mengikut corak 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
20 -24 Sept ALAT MUZIK irama yang diberi. sesuai.

32 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.1 Bermain alat muzik perkusi mengikut corak
ALAT MUZIK irama yang diberi.
27Sept – 1
Oct

33 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.1 Bermain alat muzik perkusi mengikut corak
4–8 ALAT MUZIK irama yang diberi.
Oct

34 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.2 Bermain alat perkusi mengikut bermain 2.1.4 Melakukan gerakan dengan ekspresi yang
11 – 15 Oct ALAT MUZIK alat perkusi mengikut detik pada lagu. sesuai.
PENDIDIKAN MUZIK KSSRPK TAHUN 4
MINGGU TAJUK / STANDARD KANDUNGAN (SK) / STANDARD PEMBELAJARAN (SP) / OBJEKTIF

KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN


TAJUK
ASAS TAMBAHAN PELENGKAP

35 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.2 Bermain alat perkusi mengikut bermain
18 – 22 ALAT MUZIK alat perkusi mengikut detik pada lagu.
Okt

36 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.2 Bermain alat perkusi mengikut bermain
25 – 29 Oct ALAT MUZIK alat perkusi mengikut detik pada lagu.

37 3. PERMAINAN 3.1. Bermain alat muzik perkusi3.1.2 Bermain alat perkusi mengikut bermain
1–2 ALAT MUZIK alat perkusi mengikut detik pada lagu.
Nov

38 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
8 – 12 MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
Nov aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

39 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
15 – 19 Nov MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

40 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
15 – 19 Nov MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

41 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
22 - 26 Nov MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

42 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
29 Nov. – 3 MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
Dec aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

43 4. APRESIASI 4.1. Penghayatan karya muzik 4.1.1 Membuat ulusan terhadap muzik
6. – 10 Dec MUZIK masyarakat Malaysia yang di dengar dari
aspek i) Alat muzik ii)Alat ensembel

Anda mungkin juga menyukai