Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA KEMUNTING

CATCH- UP PLAN …………………nama guru………………. SESI 2021/2022

CATCH -UP PLAN FASA 1


AKTIVITI YANG
MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG DIRANCANG
DIRANCANGKAN
Penilaian PBD Ini memastikan
21 Nov 2021 serta mengajar KAK mencapai
Tumpuan dalam Penilaian Summatif/ Formatif
hingga KAK untuk 100% dan semua PDP serta penilaian
mengajar murid KAK (Kelas dan Subjek Diajar)
25 Nov 2021 meningkatkan pelajar dapat
peratus % kak menguasai KAK

*Pemprosesan TP setiap
Penilaian PBD Ini memastikan
pelajar
28 Nov 2021 serta mengajar Tumpuan dalam KAK mencapai
Penilaian Summatif/ Formatif
hingga KAK untuk mengajar serta 100% dan semua
(Kelas dan Subjek Diajar) *Penghantaran maklumat TP
2 Dis 2021 meningkatkan memproses TP pelajar dapat
keseluruhan pelajar setiap
peratus % kak menguasai KAK
kelas yang diajar
Menentukan kategori Mengenal pasti
*Meniliti TP keseluruhan
murid yang akan kumpulan pelajar
pelajar untuk setiap kelas dan
menyambung aktiviti yang memerlukan
melakukan pengagihan
Penilaian akhir PdP/PdPR yang Program
5 Dis 2021 Perancangan Strategi M2P TP 1-TP2 INTERVENSI
tahap bermula pada 2 Jan Intervensi dan
hingga ( Mampatan, Pecutan dan TP 3- TP4 PENGUKUHAN
penguasaan 2022 hingga 28 Feb kumpulan pelajar
9 Dis 2021 Pengayaan) TP 5-TP6 PENGAYAAN
murid 2022 yang memerlukan
*Merancangkan AKTIVITI-
( Rujuk Lampiran Program
AKTIVITI INTERVENSI SERTA
Senarai Nama Murid Pengukuhan Dan
PENGUKUHAN /PENGAYAAN
Ikut Kumpulan) Pengayaan
Cuti Akhir Tahun 10/12/-2021- 1/1/2022
PELAKSANAAN BRIDGING PROGRAMME 2 Jan 2022 hingga 28 Feb 2022 – Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)

CATCH-UP PLAN FASA 2

AKTIVITI YANG
MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG DIRANCANG
DIRANCANGKAN

2 Jan 2022 Pelaksanaan Merancang Program Memastikan Pendekatan Modular Untuk Program Intervensi
hingga progam Intervensi/Program pelajar boleh Pembelajaran Terbeza (TP 1-TP2)
30 Jan 2022 sepanjang bulan Pengukuhan Dan meningkatkan  ulangkaji semula
Januari Pengayaan pengguasaan TP ( Masukkan nama kelas dan topik/tema yang
(1-6) serta subjek diajar) susah difahami
menghabiskan  membuat “drilling”
peratus (KAK) yg menggunakan latihan
pelajar tidak
dapat belajar Untuk Program Pengukuhan
dan Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan

Untuk Program Pengayaan


(TP5-TP6)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

UJIAN PENILAIAN SUMMATIF DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR
AKTIVITI YANG
MINGGU PERKARA TINDAKAN GURU MATLAMAT STRATEGI YANG DIRANCANG
DIRANCANGKAN

2 Feb 2022 Pelaksanaan Merancang Program Memastikan  Pendekatan Modular Untuk Program Intervensi
hingga 25 progam Intervensi/Program pelajar boleh  Pendekatan Bertema (TP 1-TP2)
Feb 2022 sepanjang bulan Pengukuhan Dan meningkatkan  Pembelajaran Terbeza  ulangkaji semula
Februari Pengayaan pengguasaan TP topik/tema yang
(1-6) serta (Tuliskan pendekatan yang dipilih) susah difahami
menghabiskan %  membuat “drilling”
(KAK) yg pelajar menggunakan latihan
tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
belajar dan Pengayaan (TP3-TP4)
 membuat latihan
tambahan
Untuk Program Pengayaan
(TP5)
 menjawab soalan-
soalan KBAT
berdasarkan tema

Untuk Program
Merancang Program  Pelaksanaan Student Kecemerlangan (TP6)
Kecemerlangan Enrichment Learning  membuat projek TBL
Framework (SELF)
 Pembelajaran Berasaskan
Projek

CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25 Februari 2022 hingga 20 Mac 2022

Anda mungkin juga menyukai