Anda di halaman 1dari 1

Tugasan Harian 1

Pada era digital yang penuh dengan pancaroba, kes rasuah sering berlaku dalam kalangan
manusia.kes Rasuah telah memusnahkan imej negara kita.Selain itu kes rasuah juga menyebabkan
nama baik sesebuah keluarga dimusnahkan.Persoalannya apakah usaha-usaha megurangkan kes
rasuah ?

Kita haruslah mengamalkan nilai amanah.Sikap amanah boleh memberikan sesuatu rasa
sikap yang bertanggunagjawab yang membolehkna seseorang menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan kepada diri-sendiri. Kes rasuah boleh mengurangkan kepercayaan dan keyakinan terhadap
orang yang melakukan rasuah.Dengan ini reputasi seseorang akan dimusnah dan tidak akan
dipercayai oleh masyarakat lagi.

Selain itu , Kita haruslah mengamalkan nilai harga diri.Nama sesebuah keluarga amat
penting kepada ahli keluarga.Oleh itu nilai harga diri haruslah diamalkan supaya kita dapat
keupayaan dan keyakinan diri supaya dapat memuliakan dan menjaga maruah diri.Dengan ini, nama
baik sesebuah keluarga boleh dibawah kepada generasi yang seterusnya dengan bangga.

Di samping itu , nilai rasional dalam hati kita juga sanggat penting.Nilai rasional
membolehkan seseorang supaya berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata.Nilai rasional juga
mwmbolehkan seseorang mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar.Hal ini boleh
menolong seseorng daripada melakukan sesuatu yang negatif.

Semua di atas adalah salah usaha-uasah untuk mengurangkan kes rasuah.Pada pendapat say
rakyat-rakyat dan juga pengawai kerajaan haruslah mengamalkan nilai mematuhi peraturan dan
undang-undang negara. Dengan ini kita harus menerima dan mematuhi undang-undang yang ditetap
tidak berkira di mana-mana ataupun sesiapa.

To: Mr Mohan

Anda mungkin juga menyukai