Borang Soal Selidik

Pencemaran Di Bandar Country Homes
Jantina Kaum : : Lelaki Melayu India Umur : 21-30 41-50 Pekerjaan : Kerajaan Swasta Lain-lain Perempuan Cina Lain-lain 31-40 51 ke atas Persendirian Buruh

Skala
1 3 5 Tiada Sederhana Melampau 2 4 Kurang Banyak

Sila gunakan skala untuk soalan ke-3 sahaja.

Kesan-kesan Pencemaran : Jerebu Hujan Asid Peningkatan Suhu Bau Busuk Penyakit-penyakit Hidupan Terancam Perniagaan Sampah Sarap Pembakaran Terbuka Pencemaran Bunyi Pencemaran Tanih 4.Soalan 1. Cadangan-cadangan Untuk Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar : Sila pulangkan kepada Ravivarma Vikneswaren . Jenis-Jenis Pencemaran : Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Bau 2. Punca-punca Pencemaran : Pembinaan Petempatan Kenderaan 3.

Ravivarma Vikneswaren .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful