Anda di halaman 1dari 2

PERANAN SAINS TEKNOLOGI DAN KEJURUTERAAN DALAM ISLAM

1. Membantu Manusia Mengenali Allah Sebagai Pencipta Alam.


 Ayat al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir,
menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah
membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang telah ditentukan iaitu dengan
menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya.

 Kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran


pencipta.Firman Allah swt dalam Surah ‘Ali ‘imran yang bermaksud:
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan
keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal”.Surah ‘Ali ‘Imran : 190)

 Islam menetapkan sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah


berada dalam kerangka dan panduan syariat bagi tujuan kebaikan manusia
dan keredhaan Ilahi.

 Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah SWT,
sebaliknya dapatan sains Barat lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh
daripada Allah SWT.
 Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran manusia
tentang keagungan Allah swt melalui kecanggihan ciptaan manusia,
Sementera teknologi dan kejuruteraan Barat sekadar untuk menunjukkan
kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri.

2. Membantu Manusia Supaya Bertafakkur.

 Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-
sifat tafakkur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal.

 Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran


Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah iaitu :
Maksudnya :
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan
siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan
apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi
sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh
terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”
(Surah Al-Baqarah : 164)

1. Membantu Pelaksanaan Syariat


 Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam
pelaksanaan syariat Islam.

 Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam


membangunkan peraturan perhubungan antara mereka.
 Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan
manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan
manusia dengan alam.

2. Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan akan sesuatu perkara.
 Menentukan tarikh dengan melakukan pencerapan iaitu mencerap bulan akan dapat
memberi ketentuan contohnya dalam tarikh awal puasa, tarikh awal bulan dan lain-lain.
 Manusia dapat menggunakan akalnya dengan pengetahuannya untuk meramal sesuatu
perubahan cuaca.

3. Supaya manusia dapat berkarya dan berinovasi.


 Dengan mengkaji alam ini, manusia akan dapat menghasilkan sesuatu karya dan
mencipta sesuatu hasil daripada kajiannya.

6.Dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian
yang diperlukan.
 Dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan,
perubatan, pengangkutan dan lain-lain.
 Menjadikan kehidupan manusia selesa.

Memenuhi keperluan dharuriyat dan hajiyat manusia itu sendiri

Anda mungkin juga menyukai