Anda di halaman 1dari 23

PJMS2082R

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI


DAN PENDIDIKAN KESIHATAN SEKOLAH
RENDAH

TUGASAN 2: PROTOKOL DAN PROSEDUR UJIAN


KOMPOSISI TUBUH BADAN

ZAID BIN OTHMAN 2021172400111


SITI NURHAMIZA BINTI AHMAD 2021172400102
KOMPOSISI TUBUH BADAN

• Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding


dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain.
• Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah
kegemukan (obesiti) (Ogden et al., 2014) .
• Terdapat beberapa sebab kegemukan terdiri daripada sebab biologi,
emosi, persekitaran, malas melakukan aktiviti fizikal dan lain-lain.
• Komposisi badan merujuk pada peratusan lemak badan.
• Komposisi badan boleh dikenal pasti dengan
• Indeks Jisim Tubuh (IJT) atau Body Mass Index (BMI)
• Skinfold Callipers dan Skala Bacaan
OBJEKTIF

● Mengukur dan merekod komposisi badan.


● Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan.
● Tahap lemak yang tinggi mengundang penyakit kardiovaskular
● Mengetahui tahap kecergasan kendiri.
● Merancang dan melaksanakan intervensi
● Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.
01.
Body Mass Index
(BMI)
Protokol Body Mass Index (BMI)

Indeks Jisim Badan (Body Mass Index)


• Ujian ini membandingkan berat ❖ Murid Lelaki Berumur 12 Tahun
badan dengan tinggi individu
• Peralatan ❖ Alat penimbang badan dan pita ukur.
• Kelebihan ❖ Ujian ini mudah dijalankan serta tidak memerlukan
perbelanjaan yang besar dan dapat dijalankan ke atas
kumpulan peserta yang ramai.
• Kekurangan ❖ Kandungan lemak seseorang tidak dapat diukur dengan
tepat.
• Cara pengiraan Berat badan (kg)
[Tinggi (m)]2
=
BMI
Body Mass Index (BMI)

LANGKAH 1

Murid dikumpulkan di
dalam dewan terbuka
sebelum diberi taklimat
mengenai cara untuk
menimbang berat badan
dan mengukur tinggi
mengikut SOP.
Body Mass Index (BMI)

LANGKAH 2

Murid dibawa masuk secara


bergilir ke dalam bilik ujian.
Ini bagi mengelakkan
kesesakan ketika melakukan
ujian tersebut.
Body Mass Index (BMI)

LANGKAH 5
LANGKAH 3 LANGKAH 4
Berat dan Tinggi
Murid ditimbang Murid diukur murid direkodkan.
berat badan. ketinggian. Guru akan mengira
BMI.
Borang Skor Body Mass Index (BMI)

Guru merekodkan
tinggi dan berat murid
ke dalam borang yang
telah disediakan.
Kemudian melakukan
pengiraan BMI bagi
setiap murid.
Cara Pengiraan BMI
Cara Pengiraan BMI
Berisiko Berat Berat
Umur (Tahun) Kurang berat Normal
Berlebihan berlebihan

9 <14.8 14.8 - 19.2 >19.2 - 21.8 >21.8

10 <14.0 14.0 - 19.9 >19.9 - 22.9 >22.9

11 <14.4 14.4 - 20.8 >20.8 - 24.0 >24.0

12 <14.8 14.8 - 21.6 >21.6 - 25.2 >25.2

13 <15.3 15.3 - 22.5 >22.5 - 26.2 >26.2

14 <15.8 15.8 - 23.2 >23.2 - 27.2 >27.2

15 <16.3 16.3 - 24.0 >24.0 - 28.0 >28.0

16 <16.8 16.8 - 24.5 >24.5 - 28.8 >28.8

17 <17.3 17.3 - 25.2 >25.2 - 29.6 >29.6


Jadual Indeks Jisim Badan dan Risiko yang berkaitan
(Dewasa)

Kurang Berat Berat Normal Berat Badan Obesiti


Berlebihan
< 18.5 18.5 – 24. 9 25.0 – 30 30.0 atau lebih

Jadual Indeks Jisim Badan dan Risiko yang berkaitan


(Kanak-kanak)

Umur (Tahun) Kurang Berat Normal Berisiko Berat Berat Berlebihan


Berlebihan
Lelaki
11 < 14.6 14.6 – 20.2 > 18.6 – 23.2 > 23.2
12 < 15.0 15.0 – 21.0 > 21.0 – 24.2 > 24.2
Perempuan
11 < 14.4 14.4 – 20.8 > 20.8 – 24. 0 > 24.0
12 < 14.8 14.8 – 21.6 > 21.6 – 25.2 > 25.2
Panduan Kategori Imej Badan Individu
02.
Skinfold Calipers
Skinfold test

Lipatan Kulit ● Ujian ini memerlukan pengukuran ketebalan lipatan kulit di beberapa
tempat pada badan. Jumlah bacaan lipatan kulit ini membolehkan
jangkaan jumlah kandungan lemak (subcutaneous fat)
● 3-9 tempat pengukuran di badan

Peralatan ● Kaliper lipatan kulit.

Kelebihan ● Hanya menggunakan peralatan yang minima (angkup)

Kebolehpercaya ● (r>or=0.988) (Yeung & Hui, 2010)


an
Variables

● Teknik Pengukuran
● Pengalaman teknikal
● Status hidrasi
● Jantina
● Umur
● Etnik

Sumber: Kuo et al. (2020). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236323


Prosedur

1. Guna ibu jari dan jari telunjuk untuk menarik/mencubit kulit pada tempat
yang hendak diuji. Jarak antara jari-jari tersebut ialah lebih kurang 2.5cm.
2. Buka rahang kaliper dan masukkan kulit yang telah dicubit lebih kurang
1.25cm ke dalam rahang tersebut di bawah ibu jari dan jari telunjuk.
3. Biar kaliper itu menutup rahangnya selama 2-3 saat sebelum mengambil
bacaan. Skala pada angkup ialah dalam milimeter (mm).
4. Rekodkan bacaan sebanyak 3 kali pada setiap tempat dan ambil bacaan
median. Contoh : Bacaan 8mm, 9mm, 10mm;bacaan 9mm diambil.
5. Bahagian mengambil bacaan ialah bahagian kanan badan atau bahagian
badan yang dominan.
7-Site Skinfold (Jackson & Pollock, 1978 )
Skinfold Measures sites

● Male & Female


○ Triceps
○ Chest/Pectoral
○ Midaxillary
○ Subscapular
○ Suprailiac
○ Abdominal
○ Thigh
Pengiraan untuk 7 site skinfold test by (Jackson & Pollock, 1978)

Body Fat Calculation for Males


Body Density = 1.112 – (0.00043499 * sum of skinfolds) + (0.00000055 * square of
the sum of skinfold sites) – (0.00028826 * age)

Body Fat Percentage = (495 / Body Density) – 450

Body Fat Calculation for Females


Body Density = 1.097 – (0.00046971 * sum of skinfolds) + (0.00000056 * square of
the sum of skinfold sites) – (0.00012828 * age)

Body Fat Percentage = (495 / Body Density) – 450


Norma Skinfold


Contoh Perlaksanaan

https://youtu.be/Y1uJ0pzKbtE
RUJUKAN
Barreira, Tiago & Renfrow, Matthew & Tseh, Wayland & Kang, Minsoo. (2013). The Validity Of 7-Site Skinfold
Measurements Taken By Exercise Science Students. International Journal of Exercise Science. 6.
20-28.
Jackson AS, Pollock ML. (1978) Generalized equations for predicting body density of men. Br J Nutr;
40(3):497-504.

Kuo, F.-C., Lu, C.-H., Wu, L.-W., Kao, T.-W., Su, S.-C., Liu, J.-S., Chen, K.-C., Chang, C.-H., Kuo, C.-C., Lee,
C.-H., & Hsieh, C.-H. (2020). Comparison of 7-site skinfold measurement and dual-energy X-ray
absorptiometry for estimating body fat percentage and regional adiposity in Taiwanese diabetic
patients. PLOS ONE, 15(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236323

Ogden, C. L., Carrol, M. D., Kit, B. K., Flegal, K. M. (2014). Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the
United States, 2011-2012. JAMA, 311(8), 806-814. doi:10.1001/jama.2014.732.

Yeung DC, Hui SS. Validity and reliability of skinfold measurement in assessing body fatness of
Chinese children. Asia Pac J Clin Nutr. 2010;19(3):350-7. PMID: 20805079.

Anda mungkin juga menyukai