Anda di halaman 1dari 12

KEMAHIRAN ASAS HOKI

C. Kemahiran Asas Menahan

Menahan atau menyerkap bola hoki dilakukan dengan pelbagai cara, bergantung
kepada pergerakan bola.

Fasa dirian

Gambar 3 : Posisi badan semasa fasa dirian

 Berdiri dalam keadaan yang selesa.


 Pandang arah bola.

Fasa pegangan

Gambar 4 : Cara memegang kayu hoki

 Pegang kayu hoki dengan genggaman terbuka.


KEMAHIRAN ASAS HOKI

Fasa bersedia

Gambar 5 : Posisi badan semasa fasa bersedia

 Bahagian permukaan rata kayu hoki menghadap bola.

Fasa menahan

Gambar 6: Posisi badan semasa fasa menahan

 Letakkan kayu hoki kayu hoki dihadapan dengan badan dibongkokkan sedikit.
 Kemudian tahan bola.
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Pada umumnya terdapat empat bahagian badan yang terlibat dalam Kemahiran
Asas menahan iaitu:

i. bahagian tangan
ii. bahagian abdomen.
iii. bahagian kepala

Bahagian Tangan

Jari

Rajah 1: Otot, tulang dan sendi pada jari


Otot Tulang Sendi
Otot flexor pllicis metakarpal, karpal pergelangan
brevis, adductor tangan, sendi
pllicis, flexor digiti pelana
minimi brevis,
flexor pollicis
brevis, abductor
pollicis brevis
Lengan
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Rajah 2: Otot, sendi dan tulang pada lengan


Otot Tulang Sendi
Pronator teres, Radius , ulna, engsel
flexor carpi radialis, humerus
flexor carpi ulnaris,
flexor digitorum
superficialis,
Brachioradialis
Bahagian Gluteus medius : tulang belakang tiada
abdomen

Rajah 7 : Otot terlibat dalam kemahiran menahan

Aksi Pergerakan Mengenggam kayu hoki : Fleksi jari


Memegang kayu hoki : Fleksi siku kiri dan ekstensi
siku kanan.
Menahan : Ekstensi kaki, fleksi pada satah median,
Fleksi siku kiri dan ekstensi siku kanan.

Satah Pergerakan Satah transverse

Rajah 8 : Aksi dan satah terlibat dalam kemahiran menahan

E. Kemahiran Asas Flik

Flik dilakukan dengan memindahkan berat badan dari kaki kanan ke kaki dengan
pantas. Yang berikut ialah fasa-fasa kemahiran asas flik.

Fasa Dirian
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Gambar 11: Posisi badan semasa fasa dirian

 Berdiri dalam keadaan keadaan selesa


 Bengkokkan lutut
 Letakkan bahagian permukaan rata kayu hoki di belakang bola

Fasa Pegangan
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Gambar 12: Cara memegang kayu semasa flik

 Pegang kayu hoki dengan genggaman terbuka.


 Condongkan bahagian permukaan rata kayu hoki di belakang bola.

Fasa flik

Gambar 13: Posisi kaki, badan dan tangan semasa fasa flik

 Kuncikan siku
 Pandang bola. Kilaskan pinggang, dan tolak bola dengan tangan kanan
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Fasa ikut lajak

Gambar 14: Posisi badan semasa fasa ikut lajak

 Seterusnya ikut pergerakan kayu hoki.

Bahagian tangan:

Gambar 15 : Otot pada tapak tangan


KEMAHIRAN ASAS HOKI

Gambar 16: Otot pada tangan

 Otot: biseps, triceps, exstensor carpis ulnaris, flexor digitorum, brachioradialis,


pronator teres
 Tulang: humerus, radius, ulna, carpal, mertacarpal
 Sendi: sendi engsel, sendi pelana, sendi pergelangan tangan
 Peranan:
1. Otot biseps dan triceps memboleh pembengkokkan tangan berlaku. Proses ini
dibantu oleh sendi engsel.
2. Otot pada pergelangan tangan bekerjasama dengan sendi pelana dan sendi
pergelangan tangan dalam proses menggenggam kayu hoki dan mengawal
pergerakan kayu hoki.
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Bahagian kaki:

Gambar 17: Otot pada kaki

 Otot: kuadrisep, hamstring, otot soleus, gastronemius, extensor digitorum


longus
 Tulang: tibia, fibula, femur, patellla
 Sendi: sendi lutut
 Peranan:
1. Penting dalam proses membengkokkan lutut semasa melakukan flik.
Pembengkokkan lutut juga menjadikan seseorang menjadi lebih stabil semasa
mahu melakukan flik

Bahagian punggung:

 Otot: glutus medius


 Tulang: tulang belakang
 Sendi: tiada
 Peranan:
1. Kerjasama antara otot glutus medius membolehkan proses kilas dijalankan.
2. Tenaga yang dihasilkan adalah lebih besar jika kelenturan pada otot glutus
medius lebih tinggi.
KEMAHIRAN ASAS HOKI

F.Situasi Permainan Hoki Sebenar yang Melibatkan Kemahiran Menjaga Gol

Penjaga gol perlu pantas, kuat dan fleksibel, bersemangat kental dan berkeyakinan
tinggi.

Kemahiran Asas menjaga gol.

Fasa Dirian dan pegangan

Gambar 18: Posisi penjaga gol

 Berdiri dengan kaki dibuka seluas bahu


 Bengkokkan lutut. Hadapkan tapak tangan kiri ke hadapan dengan lengan
dirapatkan ke badan.
 Tangan kanan memegang dan menghulurkan kayu hoki selari dengan pintu
gol
KEMAHIRAN ASAS HOKI

Fasa Menjaga Gol

Gambar 19: Posisi badan semasa menjaga gol

 tahan bola dengan kayu hoki atau glof


 Pukul atau tendang bola hoki keluar dari kawasan gol.

Bahagian tangan:

 Otot: biseps, triceps, exstensor carpis ulnaris


 Tulang: humerus, radius, ulna, carpal, mertacarpal
 Sendi: sendi engsel, sendi pelana, sendi pergelangan tangan
 Aksi Pergerakan: Fleksi jari,fleksi siku, Peranan:
1. Berfungsi dalam proses memegang kayu hoki
2. Berfungsi dalam menangkap atau menepis bola hoki

Bahagian kaki:

 Otot: kuadrisep, hamstring


 Tulang: tibia, fibula, femur, patellla
 Sendi: sendi lutut
 Aksi pergerakan: fleksi satah transverse,fleksi lutut

 Peranan:
1. Melakukan “split” bagi menahan bola daripada masuk ke dalam tiang gol.
KEMAHIRAN ASAS HOKI

2. Menendang bola jauh dari pintu gol.


3. Menepis bola dengan kaki

Bahagian abdomen:

 Otot: Rectus abdominus


 Tulang: tulang belakang
 Sendi: tiada
 Aksi pergerakan: fleksi bahagian satah transverse
 Peranan:
1. Melakukan kilas semasa menepis bola
2. Membantu badan bergerak dengan cepat.

Satah Pergerakan: Satah transverse