Anda di halaman 1dari 17

Allahumma Yaa Allah Ya Tuhan kami....

Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada-Mu dipagi hari ini, selain
syukur kami pada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau telah
anugrahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersamauntuk mengikuti
kegiatan..........untuk itu Yaa Allah Yaa rahman Ya karim... jadikan acara ini sebagai
acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah.

Yaa Allah Yaa Aliim...


Ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas,Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami
ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan,
serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu
yang telah engkau anugerahkan kepada kami

Ya Allah Yaa Nur, Tuhan segala sumber cahaya


Terangi setiap ruang, lorong dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahiya-MU
setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu
tertuju menghamba kepada-Mu. Jadikan gedung baru ini sebagai ladang ilmu dan
amal shaleh bagi diri kami dan bagi seluruh anak didik yang menimba pengetahuan
dan ilmu di tempat tercinta ini, sehingga menghantar kami pada kebaikan di dunia
maupun di akherat-Mu

ّ ِ ‫ َال ٰل ّهُ َّم ِاىِّن َا ُع ْو ُذب َِك ِم ْن رَش ّ ِ َم َاصنَ ْع ُت َو ِم ْن رَش ّ ِ لُك‬. َ ‫َر ِ ّب َا ْن ِزلْىِن ُمزْن َ اًل ُم َب َاراًك َو َان َْت َخرْي ُ الْ ُمزْن ِ ِلنْي‬
‫ِذى رَش ّ ٍ َال َح ْو َل َو َالقُ َّو َة ِاالَّاِب ل ٰ ّل‬
Rabbi ‘anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khairul munziliina. Allaahumma
innii a’uudzubika min syarri maa shana’tu wamin syarri kulli dzii syarrin. Laa
haula walaa quwwata illaa billaahi.

“Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan Engkau


adalah sebaik-baik Zat yang menempatkan. Wahai Allah, sesungguhnya aku
berlindung kepada Engkau dari kejahatan apa yang aku buat, dan dari
kejahatan semua yang jahat. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah.

Kumpulan do’a acara formal mufdil's weblog


1. 1. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog Mufdil’s Weblog
KUMPULAN DO’A ACARA FORMAL Agustus 6, 2009, 2:45 pm Filed under: Kumpulan
Doʹa DOA ACARA PERESMIAN…….. TAAWUZ SHALAWAT HAMDALAH ALLAHUMA
YA ALLAH YA TUHAN KAMI DENGAN SEGALA KEBESARAN DAN KEAGUNGAN-MU,
DENGAN TAK HENTI-HENTINYA KAMI MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR
KEHADIRAT-MU SERTA DENGAN MENADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON
KEHADIRATMU PADA SAAT INI KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA
PESERESMIAN……………………., TIADA HARAPAN DAN DAMBAAN KAMI
MELAINKAN MENGHARAP BOROKAH DAN REDHO-MU SELALU MENYERTAI KAMI.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI DENGAN RAHMAT DAN KASIH SAYANG-MU ,
SUNGGUH PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI PADA SAAT INI TIADA
HENTI-HENTINYA DALAM BERBUAT, MEMIKIRKAN DAN MELAKSANKAN SEGALA
BENTUK PEMBANGUNAN BAIK FISIK MAUPUN NON FISIK, SEPERTI PADA SAAT
INI TELAH BERDIRI……………………, HAL INI MERUPAKAN KEBERHASILAN
DARIPADA PEMBANGUNAN NEGARA DAN DAERAH KAMI YANG SANGAT DI
DAMBAKAN OLEH MASYARAKAT DAN KAMI SEMUANYA, UNTUK TERCIPTA
MASYARAKAT YANG SEHAT, UNTUK ITU DENGAN SIFATMU YANG MAHA
RAHMAN DAN MAHA RAHIM YA ALLAH, JADIKAN KAMI SEMUA ORANG YANG
PANDAI BERSYUKUR ATAS NIKMAT YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA
KAMI, DAN JAUHKAN KAMI DARI SIFAT KUFUR NIKMAT. YA ALLAH YA TUHAN
KAMI. JADIKAN MOMEN INI SEBAGAI LANGKAH MAJU YANG AKAN MEMACU DAN
MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KAMI YANG TERCINTA INI,
SERTA TANAMKAN KEDALAM HATI SANUBARI KAMI UNTUK SELALU TETAP
MEMPERTAHANKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA UKHUWWAH
ISLAMIYAH DENGAN PENUH RASA KEBERSAMAAN DIANTARA KAMI DAN
PEMIMPIN- http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 1/29
2. 2. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog PEMIMPIN DAERAH
KAMI PADA SAAT INI UNTUK TERUS BERBUAT DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI TERCINTA SAKTI ALAM KERINCI, DAN
LIMPAHKAN KESEHATAN KEKUATAN DAN KESEMPATAN KEPADA KAMI
,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT KERINCI YANG
MADANI. BALDATUN THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR. YA ALLAH TUHAN
YANG MAHA PENGAMPUN AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI DAN
KESALAHAN ORANG TUA KAMI ,PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI, DAN PARA SYUHADA
KAMI, TERIMA LAH DOA DAN PINTA KAMI INI. RABBANA ………………. DOA
KUNJUNGAN INVESTOR MALAYSIA TAAWUZ SHALAWAT HAMDALAH YA ALLAH
YA TUHAN KAMI SEGALA PUJI DAN SYKUR KAMI PERSEMBAHKAN
KEHADIRAT-MU, DI ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH PADA HARI YANG
BERBAHAGIAN INI ENGKAU PERKENANKAN KAMI HADIR DALAM ACARA
KUNJUNGAN PARA INVESTOR YANG DATANG DARI NEGARA TETANGGA KAMI
MALAYSIA KEBUMI SAKTI ALAM KERINCI, KIRANYA ACARA YANG KAMI
LAKSANAKAN INI MENDAPAT BARAKAH DAN REDHA-MU. YA ALLAH TUHAN YANG
MAHA KUASA. SUNGGUH MERUPAKAN NIKMAT YANG SANGAT BESAR SEKALI
BAGI KAMI WARGA MASYARAKAT KERINCI DIMANA TELAH ENGKAU HAMPARKAN
BUMI SAKTI ALAM KERINCI YANG INDAH, SUBUR DAN PERMAI INI, SERTA
MASYARAKATNYA YANG AMAN, RAMAH. UNTUK ITU KEPADA ENGKAU YA ALLAH
KAMI MOHON KIRANYA BAGI INVESTOR YANG TELAH MENANAMKAN NIATNYA,
DAN MEMBERIKAN PERHATIAN YANG BESAR TERHADAP KABUPATEN KERINCI,
SEHINGGA PADA GILIRANNYALAH , POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN ,SDM
YANG CUKUP TERSEDIA INI, AKAN MENDATANGKAN MANFAAT YANG BESAR
BAIK BAGI INVESTOR MAUPUN BAGI MASYARAKAT KERINCI PADA KHUSUSNYA
DAN INDONESIA PADA UMUMNYA. LIMPAHKANLAH PETUNJUK, BIMBINGAN
DENGAN SIFATMU YANG MAHA RAHMAN DAN MAHA RAHIM KEPADA KAMI
SEMUANYA, UNRTUK MEMBANGUN DAERAH INI AGAR LEBIH MAJU DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SERTA HASANAH DIDUNIA DAN
HASANAH DI AKHIRAT. ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 2/29
3. 3. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DENGAN TAUFIQ DAN
HIDAYAH-NU, CURAHKAN LAH DIKALBU KAMI, RASA UKHUWWAH ISLAWIYAH
YANG MENDALAM, SERTA JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG PANDAI
BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT YANG TELAH ENGKAU LIMPAH DAN ENGKAU
CURAHKAN KEPADA KAMI, DAN JAUKAN KAMI DARI SIFAT KUFUR
NIKAMAT.SERTA BERIKANLAH KUKATAN LAHIR DAN KEKUATAN BATIN KEPADA
PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DAN KEPADA INVESTOR DAN KEPADA KAMI
SEMUANYA SEHINGGA KAMI DAPAT BERBUAT LEBIH BANYAK LAGI DEMI UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, NEGARA DAN DAERAH KAMI INI , AMPUNILAH
DOSA DAN KESALAHAN KAMI PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI DAN KEPADA
KEDUA IBU BAPA KAMI, TERIMALAH DOA DAN PI9NTA KAMI INI. DOA PELANTIKAN
DEWAN HAKIM MTQ TAAWUZ SHALAWAT HAMDALAH ALLAHUMA YA ALLAH, YA
RAHMAN, YA RAHIM, PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN KEHADIRAT-MU
YA ALLAH DI ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU JUALAH, ENGKAU PERKENANKAN
KAMI HADIR DITEMPAT INI DALAM MENGIKUTI ACARA SUMPAH DAN PELANTIKAN
DEWAN HAKIM MTQ KE… TK KAB. KERINCI TAHUN…….,SEMOGA ACARA INI
MENDAPAT BAROKAH DAN REDHO-MU. YA ALLAH YA TUHAN KAMI. DENGAN
PELAKSANAAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DEWAN HAKIM INI, ADALAH
MERUPAKAN SALAH SATU RANGKAIAN KEGIATAN DARIPADA PELAKSANAAN
MTQ YANG AKAN KAMI LAKSANAKAN , DAN MERUPAKAN SEBAGAI PERTANDA
BETAPA CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCIMU, YANG MENJADI PEDOMAN
HIDUP DAN KEHIDUPAN KAMI DI ATAS DUNIA INI, UNTUK ITU YA ALLAH
BERIKANLAH KEMAMPUAN, SERTA BIMBINGAN KEPADA DEWAN HAKIM YANG
TELAH DILANTIK PADA HARI INI UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS,
MEMBERIKAN PENILAIAN, PADA MTQ TK KAB. KERINCI DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA. YA ALLAH YA TUHAN KAMI. DENGAN SIFAT RAHMAN DAN
RAHIM-MU, TANAMKAN KEDALAM HATI SANUBARI KAMI SEMUANYA, AGAR KAMI
SELALU TETAP CINTA DAN SETIA KEPADA KITAB SUCI-MU ALQUR`AN, DAN
SEGALA ISI DAN KANDUNGANNYA BISA DAPAT KAMI APLIKASIKAN DI DALAM
KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI. YA ALLAH YA TUHAN KAMI. LIMPAHKANLAH
KEKUATAN, KESEHATAN, KEPADA KAMI, KEPADA PEMIMPIN-
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 3/29
4. 4. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog LIMPAHKANLAH
KEKUATAN, KESEHATAN, KEPADA KAMI, KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI,
AGAR KAMI DAPAT TERUS MELAKSANAKAN SEGALA PEMBANGUNAN BANGSA
DAN DAERAH KAMI BAIK PEMBANGUNAN MENTAL, MAUPUN PEMBANGUNAN
SPRITUAL SERTA KUATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA UKHUWWAH
ISLAMIYAH DIAN TARA KAMI DALAM MENERUSKAN PEMBANGUNAN UNTUK
MENUJU MASYARAKAT YANG mAJU, DAN SEJAHTERA YAKNI MASYARAKAT
YANG MADANI. DO’A WALIMATUL URUS TAAWUZ SHALAWAT HAMDALAH YA
ALLAH YA TUHAN KAMI DIBAWAH LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU, PADA
SAAT YANG BERBAHAGIA INI, KAMI DAPAT MELAKSANAKAN ACARA WALIMATUL
URUS, MENYAKSIKAN SEPASANG HAMBAMU YANG TELAH MEMATRI HUBUNGAN
SUCI MELALUI IJAB DAN KABUL AQAD PERNIKAHAN ANTARA
………………………………………………..SERAYA MEMANJATKAN DO’A
KEHIDARATMU, LIMPAHKAN LAH CINTA KASIH, KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN,
SALING HORMAT MENGHORMATI DIANTARA MEREKA, DIBAWAH PETUNJUK DAN
REDHOMU YA ALLAH YA TUHAN KAMI DARI PELAMINAN YANG INDAH
INI,DENGAN BERHIASKAN PAKAIAN KEBESARAN PENGANTIN, KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA BARU MULAI BERANGKAT LAKSANA KAPAL MULAI BERLAYAR
MENGARUNGI LAUTAN LUAS YANG PENUH GELOMBANG OMBAK DAN BADAI,
KARUNIAILAH MEREKA KETENANGAN JIWA, KEKUATAN BATHIN, SINARILAH
MEREKA DENGAN NUR CAHAYA MU DENGAN IMAN DAN TAKWA. TANAMKAN
KETABAHAN DAN KESABARAN, DALAM MEREKA MENJALANKAN BAHTERA
RUMAH TANGGANYA,SEMOGA SELALU BERADA DALAM TATANAN HIDUP YANG
PENUH BARAKAH DAN HARMONIS,RUMAH TANGGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH, SERTA BAHAGIA FIDDUNYA WAL AKHIRAH. YA ALLAH YA TUHAN
KAMI SUKA DAN DUKA SILIH BERGANTI, SENANG DAN SUSAH SELALU ADA . BILA
DATANG KEGONCANGAN HIDUP PERJALANAN HIDUP MENJADI PAHIT.
BANTULAH DAN BIMBINGLAH MEREKA UNTUK BERFIKIR DAN BERZIKIR. TUNJUKI
LAH MEREKA JALAN YANG BENAR DAN LURUS, BANGUNKAN MEREKA
DIKEHENINGAN MALAM UNTUK BERSUJUD DAN BERDO’A, MEMOHON PETUNJUK
KEREDHOAN-MU WALAU BERIRING TETESAN AIR MATA PENUH KEAMPUNAN, YA
ALLAH, ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN YANG
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 4/29
5. 5. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog YA ALLAH,
ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN KETURUNAN YANG
SHOLEH/SHOLEHAH, TAAT MELAKSANAKAN AJARAN-MU SERTA BERBAKTI
KEPADA KEDUA ORANG TUANYA, KEPADA NUSA BANGSA DAN AGAMA,
RAHMATILAH KAMI SEMUA DENGAN KEHIDUPAN YANG BAHAGIA. ‫اللهم بارك لهذين‬
‫ ماالفت بين‬.‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض جميعا‬,‫ واجمع لهما في خير وعافية‬, ‫العقدين_العرسين‬
‫ربناهبلنا من‬..……………‫ اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي والف‬,‫قلوبهم ولكن هلل الف بينهم انه عزيز حكيم‬
‫ …………ازواجنا وذريتنا‬DOA PERINGATAN MAULID NABI SAW TAAWUZ SHALAWAT
HAMDALAH ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, KAMI PANJATKAN PUJI
SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG
TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI,
KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA
YA KARIM JADIKANLAH MALAM PERINGATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD
SAWMALAM INI, SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG BERMANFAAT, YANG
MENINGKATKAN PENGETAHUAN KAMI ,MENINGKATKAN KEIMANAN KAMI DAN
MENINGKATKAN AMALIYAH KAMI. YA ALLAH YA RABBANA. DEKATKANLAH KAMI
DENGAN PERILAKU MUHAMMAD SAW, RASUL YANG PENUH SURI TAULADAN,
PENUH DENGAN AKHLAK YANG TERPUJI YANG AMANAH DAN YANG JUJUR
DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, MENYATU ANTARA UCAPAN DENGAN
PERBUATAN, TIDAK PERNAH RASULMU BERJANJIKECUALI BERUSAHA
MENEPATINYA, YANG RENDAH HATI YANG CINTA PADA SESAMA TERUTAMA
PADA KAUM DHUAFA DAN MASAKIN. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA
KARIM , YA TAWWAF. JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT
AMANAH, JIKA KAMI PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAHJIKA
KAMI RAKYAT BIASA JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN
AMANAH AKAN MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT
KHIANAT AKAN MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN.
ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 5/29
6. 6. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog BETAPA BANYAK
MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI, KAMI YAKIN
MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH CINTA DAN SAYANG KEPADA
KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU. KAMI INGAT AKAN
KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADARUNTUK AKAN MELAKSANAKAN ATURAN DAN
NORMA-MU JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU
BERTAUBAT DENGAN TAUBATAN NASUHA. YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN
SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT
DAHSYAD. YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN
HANYA KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN. RABBANA TQABBALMINNA INNAKAANTA SSAMIUL ALIM,
WATUBALAINA INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM. DO’A PERINGATAN
ISRA`MI`RAJ TAAWUZ SHALAWAT HAMDALAH ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN
KAMI KAMI PANJATKAN PUJA DAN PUJI KEHADIRAT-MU, KAMI TADAHKAN
TANGAN MEMOHON KARUNIA-MU KAMI MEMOHON BELASKASIH DAN
AMPUNAN-M KAMI HAMBA-HAMBA-MU YANG LEMAH, TAK MAMPU BERBUAT
LEBIH DARI YANG KAMI SANGGUPI, KAMI TAK CUKUP BERBAKTI, DENGAN
LIMPAHAN RAHMAT-MU YANG TIADA BERTEPI. ALAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN
KAMI. PADA PERINGATAN ISRA`MI`RAJ INI KAMI SEGENAP MEMOHON
RAHMAT-MU, KIRANYA ENGKAU BERKENAN DAN MENGABULKAN. YA ALLAH YA
ILAHIL `ALAMIN. TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI
DALAM SEGALA LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA
DALAM PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP
SEJAJAR DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA. YA ALLAH YA MUHAIMIN YA
SALAM. http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 6/29
7. 7. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog SELAMATKAN BANGSA
KAMI DARI BERBAGAI PERSOALAN, YANG MELANDA BANGSA KAMI DARI
PERPECAHAN DAN PERMUSUHAN YANG MENJURUS KEPADA SEGALA
DISINTEGRASI, BERILAH KAMI KEKUATAN DARI SEGALA KESINAMBUNGAN DI
NEGARA NKRI. ALLAHUMMA YA QUDDUS YA SALAM. BERILAH KEKUATAN
KEPADA PEMIMPIN KAMI, AGAR MEREKA MAMPU MENJADI SURI TAULADAN BAGI
BANGSA KAMI, YANG SELALU MEMBIMBING DAN MENGAYOMIMENUJU
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR DIBAWAH REDHA-MU YA RABBY. YA
ALLAH YA ARSYIL AZHIM. BIMBINGLAH RAKYAT INDONESIA KEJALAN IDAMAN,
ANUGRAHKAN HIDAYAH-MU KEPADA PEMIMPIN YANG BERIMAN, JAUHKAN
BANGSA KAMI DARI DARI FITNAH DAN PERPECAHAN, BUKAKANLAH PINTU
RAHMATKEPADA KAMI DI DUNIA DAN DI HARI KEMUDIAN . YA ALLAH YA
ZALJALALIWAL IKRAM. SEJAHTERAKAN KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA, DAN
BAHAGIAKAN PULA KEHIDUPAN KAMI KELAK DI ALAM BAKA, HINDARKAN KAMI
DARI SIKSA DAN MALAPETAKA DAN JAUKAN KAMI DARI SIKSA API NERAKA,
MASUKKAN KAMI KEPADA GOLONGAN HAMBA-MU PEWARIS SURGA YA ALLAH
YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA
KAMI, DOSA PEMIMPIN KAMI, MAAFKAN SEGALA KESALAHAN KAMI, KABULKAN
DOA DAN PINTA KAMI. DOA LOKA KARYA TAAWUZS BASMALAH HAMDALAH,
HAMDAN YUWAFI NIKMAHU… YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA
SYUKR$U ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN.
ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA
SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 7/29
8. 8. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DENGAN
MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT
KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , KEPADA PARA
PEMIMPIN KAMI, KEPADA MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI. ALLAHUMMA YA
ALLAH YA RABBANA YA KARIM JADIKANLAH ACARA LOKAKARYA……..INI ,
SEBAGAI MAJLIS ILMUYANG BERMANFAAT, YANG MEMBUAHKAN HASIL DAN
KESEPAKATAN UNTUK DAPAT BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAN BANGSA KAMI. YA ALLAH YA RABBANA. TNKS ADALAH
MERUPAKAN KEBANGGAAN KAMI,YANG TERHAMPAR DIBUMI SEKEPAL TANAH
SURGA YANG TERCAMPAK KEBUMI, , TANAHNYA YANG SUBUR, HUTANNYA
YANG MASIH ALAMI, DAM PANORAMANYA YANG BAGUS DAN INDAH, HAWANYA
YANG SEJUK , SERTA MASYARAKATNYA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI NILAI
AGAMA DAN ADAT, UNTUK ITU BERILAH PETUNJUK DAN BIMBINGAN KAMI AGAR
KAMI DAPAT MELESTARIKANNYA, DEMI UNTUK KEBUTUHAN DAN
KESELAMATAN, KAMI SERTA ANAK CUCU KAMI DIMASA-MASA YANG AKAN
DATANG. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.
JADIKANLAH KAMI SEMUA , BANGSA YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH, JIKA KAMI
PEMIMPIN JADIKANLAHN PEMIMPIN YANG AMANAH JIKA KAMI RAKYAT BIASA
JADIKAN RAKYAT YANG AMANAH, KAMI YAKIN DENGAN AMANAH AKAN
MENDATANGKAN RIZKI DAN KEMAKMURAN, SEBALIKNYA SIFAT KHIANAT AKAN
MENDATANGKAN MALAPETAKA DAN KESENGSARAAN. ALLAHUMMA YA ALLAH
YA GHAFFAR BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA MASYARAKAT
DAN BANGSA KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH
CINTA DAN SAYANG KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU.
KAMI INGAT AKAN KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK AKAN
MELAKSANAKAN ATURAN DAN NORMA-MU JADIKANLAH KAMI
HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU BERTAUBAT DENGAN TAUBATAN
NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU YANG PANDAI BERSYUKUR ATAS
SEGALA NIKMAT YANG TELAH ENGKAU BERIKAN KEPADA KAMI YA ALLAH,
AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, JANGANLAH DENGAN SEBAB
KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN KAMI ENGKAU MENIMPAKAN
AZAB YANG SANGAT DAHSYAD. YA ALLAH, HANYA KEPADA-MU KAMI
MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA KEPADA-MU KAMI MOHON
PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA NASTA`IN. RABBANA
TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA INNAKA
ANTATTAUWABURRAHIM. http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacara-
formal/ 8/29
9. 9. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DOA PELANTIKAN
PENGURUS KNPI TAAWUZD BASMALAH HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI
NIKMAHU… YA RABBANA WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU ALLAHUMMA
SHALLIALA MUHAMMADIN FIL AWWALINA WAL AKHIRIN. ALLAHUMMA YA ALLAH ,
YA TUHAN KAMI, DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU
ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA
KAMI , PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA…………
UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH PELANTIKAN INI
SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT,
TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA, BUAT PENGURUS KNPI YANG
TELAH DILANTIK OLEH………….PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI. YA ALLAH YA
RABBANA. DENGAN TELAH DILANTIKNYA PENGURUS KNPI KAB KERINCI……..,
KAMI MOHON KEPADA ENGKAU SEMOGA KNPI KAB. KERINCI KEDEPAN LEBIH
BERWIBAWA DAN MENJADI PANUTAN PEMUDA DAN PEMUDI KAB. KERINCI,
SERTA TUMBUHKAN RASA PERSATUAN , KESATUAN SERTA RASA
KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM LUBUK HATI SANUBARI KAMI,
AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA PROGRAM PEMBANGUNAN DI
SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN DATANG, SEHINGGA TERWUJUD
KERINCI YANG MADANI. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA
TAWWAF. APAAPUN YANG KAMI LAKUKAN SAAT INI, KESEMUANYA ADALAH
SEMATA-MATA INGIN UNTUK MENINGKATKAN NUANSA HIDUP DAN
PENGHIDUPAN KAMI, KAMI MENYADARI BAHWA MASYARAKAT YANG ADIL DAN
SEJAHTERA ADALAH DAMBAAN HARAPAN KAMI, UNTUK ITU YA ALLAH, BERILAH
KAMI SEKALIAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN
DAN MENATA KEHIDUPAN KAMI MENUJU HARI ESOK YANG LEBIH CERAH DAN
DAN LEBIH BAIK. ALLAHUMMA YA ALLAH YA GHAFFAR JAUHKAN DAN
HINDARKANLAH KAMI DARI MUSIBAH DAN BENCANA YANG MENIMPA KAMI,
BETAPA BANYAK MUSIBAH YANG TELAH MENIMPA MASYARAKAT DAN BANGSA
KAMI, KAMI YAKIN MUSIBAH ITU TERJADI KARENA ENGKAU MASIH
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 9/29
10. 10. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog CINTA DAN SAYANG
KEPADA KAMI, AGAR KAMI MAU KEMBALI KEJALAN-MU. KAMI INGAT AKAN
KEKUASAAN-MU, AGAR KAMI SADAR UNTUK AKAN MELAKSANAKAN ATURAN
DAN NORMA-MU JADIKANLAH KAMI HAMBA-HAMBA-MU ORANG YANG MAU
BERTAUBAT DENGAN TAUBATAN NASUHA. SERTA JADIKAN KAMI HAMBA-MU
YANG PANDAI BERSYUKUR ATAS SEGALA NIKMAT YANG TELAH ENGKAU
BERIKAN KEPADA KAMI YA ALLAH, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,
JANGANLAH DENGAN SEBAB KESALAHAN KAMI DENGAN SEBAB KEZHALIMAN
KAMI ENGKAU MENIMPAKAN AZAB YANG SANGAT DAHSYAD. AMPUNILAH
KESALAHAN DAN DOSA-DOSA KAMI. DOSA KEDUA IBU BAPA KAMI SERTA DOSA
DAN KESALAHA PARA PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI . YA ALLAH, HANYA
KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA NASTA`IN. RABBANA
TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM, WATUB`ALAINA INNAKA
ANTATTAUWABURRAHIM. DOA PADA ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ
TAAWUZD BASMALAH HAMDALAH, HAMDAN YUWAFI NIKMAHU… YA RABBANA
WALAKAL HAMDU, WALAKA SYUKRU ALLAHUMMA SHALLIALA MUHAMMADIN FIL
AWWALINA WAL AKHIRIN. ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, DENGAN
MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT
KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA PAGI HARI
INI DENGAN PENUH RASA HARU DAN BERBAHAGIA , DI RUMAH DINAS BUPATI
KERINCI KAMI HADIR BERSAMA DALAM RANGKAIAN ACARA PENYAMBUTAN
KAFILAH MTQ KAB. KERINCI YANG BARU SAJA KEMBALI DARI MENGIKUTI MTQ
KE 37 TK. PROV. JAMBI DI TANJAB TIMUR ,UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA
KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG
ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF.
DENGAN ACARA PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ YANG KAMI LAKSANAKAN PADA
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 10/29
11. 11. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DENGAN ACARA
PENYAMBUTAN KAFILAH MTQ YANG KAMI LAKSANAKAN PADA PAGI HARI YANG
BERBAHAGIA INI, ADALAH MERUPAKAN SEBAGAI WUJUD RASA SYUKUR KAMI
YANG MENDALAM ATAS KEMBALINYA KAFILAH MTQ KAB. KERINCI KE DAERAH
KAMI BUMI SAKTI ALAM KERINCI SETELAH MENGIKUTI KEGIATAN MTQ KE 37
.TK,PROV.JAMBI DI KAB.TANJAB TIMUR DALAM KEADAAN SELAMAT DAN SEHAT
SERTA TELAH MEMBAWA HASIL YANG SANGAT MENGGEMBIRAKAN KAMI,
UNTUK ITU YA ALLAH ATAS USAHA DAN SEGALA DAYA DAN UPAYA YANG TELAH
DILAKUKAN OLEH PARA KAFILAH DAN PARA OFFICIAL KAMI TSB, MERUPAKAN
SEBAGAI PENGABDIAN MEREKA KEPADA DAERAH KAMI KIRANYA YA ALLAH
ENGKAU JADIKAN SEBAGAI IBADAH DISISI-MU. SERTA BERIKANLAH KEPADA
SEMUA KAFILAH QORI` DAN QARI`AH KAMI SEMANGAT YANG TINGGI UNTUK
DAPAT TERUS GIAT BERJUANG , DAN MEMACU PRESTASI AGAR DIMASA-MASA
MENDATANG KEBERHASILAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN LEBIH MENINGKAT
LAGI. YA ALLAH YA RABBANA. KUATKAN DAN TUMBUHKAN RASA PERSATUAN ,
KESATUAN SERTA RASA KEBERSAMAAN ,UKHUWWAH ISLAMIYAH KEDALAM
LUBUK HATI SANUBARI KAMI, AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA
PROGRAM PEMBANGUNAN DI SAKTI ALAM KERINCI DI MASA YANG AKAN
DATANG, SEHINGGA TERWUJUD MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI. ‫اللهم كما‬
‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا وحسن به‬,‫خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي صراط المستقيم‬
‫ ربنا اتنا في الدنيا‬..…‫ اللهم اغفرلنا ذنوبنا‬.‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬. ‫اخالقنا‬
‫…حسنة‬. DOA PADA ACARA PENILAIAN KUA PERCONTOHAN/TELADAN ‫بسم هلل الرحمن‬
‫ اللهم‬.‫الرحيمو ¸ نعوذ باهلل منالشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬
‫اغفرلنا ذنوبنا والباءنا والمهاتنا ولجدينا ولجداتنا والذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا هلل يا رب‬
‫ العالمينن‬ALLAHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI. DENGAN MENGUCAPKAN PUJI
SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG
TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA HARI INI KAMI HADIR
BERSAMA DALAM MENGIKUTI RANGKAIAN ACARA PENYAMBUTAN TIM
PENILAIAN KUA KEC. PERCONTOHAN TK. NASIONAL TAHUN 2007,UNTUK ITU YA
ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI
SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT,
TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU. http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoa-
acaraformal/ 11/29
12. 12. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ALLAHUMMA YA ALLAH
YA RABBANA YA KARIM , YA TAWWAF. TERANGILAH HATI KAMI DENGAN
KEDAMAIAN DAN KEBAHAGIAAN AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN SEGALA
TUGAS DAN PEKERJAAN KAMI SEHINGGA KAMI DAPAT MENATA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS DIBAWAH BIMBINGAN DAN PETUNJUK-MU, SEPERTI
HALNYA PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, KAMI MELAKSNAKAN KEGIATAN
PENILAIAN KUA KEC. PERCONTOHAN/TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2007
YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI DI KUA KEC. KAYU ARO KAB. KERINCI
PROV. JAMBI ADALAH MEMILIKI NILAI DAN MAKNA YANG SUNGGUH BERARTI
BAGI KAMI, DALAM RANGKA UNTUK MENJADIKAN TUGAS DAN PEKERJAAN KAMI
SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT AGAR LEBIH TERARAH DAN
LEBIH BAIK SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT KAMI UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. YA ALLAH
YA TUHAN KAMI KAMI MOHON KEPADA-MU DENGAN NAMA-MU YANG SUCI,
KEAGUNGAN DAN KEBESARAN-MU YANG BILA DIMOHONKAN KIEBAJIKAN
DENGANNYA DIPEROLEH KEBAJIKAN ITU , BILA DITOLAK KEBURUKAN DENGAN
MENYEBUTNYA TERJAUHLAH KEBURUKAN ITU, YA ALLAH TANAMKAN KEDALAM
JIWA KAMI KEINDAHAN-MU SERTA SIFAT-SIFAT-MU YANG TERPUJI,
LIMPAHKANLAH KEPADA TIM PENILAI KUA KEC. PERCONTOHAN TK. PROV.JAMBI
, DAN KEPADA KAMI SEMUANYA AGAR KEGIATAN INI MENJADI AMAL IBADAH
DAN TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN SUKSES, ALLAHUMMA YA ALLAH YA
GHAFFAR HANYA KEPADA-MU KAMI MELAKUKAN PEBGABDIAN DAN HANYA
KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN. IYYAKA NA`BUDU WAIYYAKA
NASTA`IN. RABBANA TAQABBALMINNA INNAKA ANTASSAMIUL ALIM,
WATUB`ALAINA INNAKA ANTATTAUWABURRAHIM. RABBANA ATINA FIDDUNYA….
DOA PADA ACARA HARI BAYANGKARA KE 61 DI POLSEK AIR HANGAT ‫بسم هلل الرحمن‬
‫الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. YA
ALLAH YA TUHAN KAMI DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR
KEHADIRAT MU ATAS SEGALA http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoa-
acaraformal/ 12/29
13. 13. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DENGAN
MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT MU ATAS SEGALA RAHMAT
KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI, PADA SAAT INI
KAMI HADIR DALAM MELAKSANAKAN ACARA MEMPERINGATI HARI
BAYANGKARA KE-61 TAHUN 2007 DI…………………., UNTUK ITU YA ALLAH,
BERKAHILAH DAN RIDHOILAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI. YA ALLAH YA
RAHMAN YA RAHIM BERKAT KARUNIA DAN NIKMAT-MU , KAMI SEMUA DAPAT
MEMPERINGATI HARI BAYANGKARA YANG KE-61 TAHUN 2007, YANG
MERUPAKAN HARI YANG SANGAT BERSEJARAH YANG TAK DAPAT KAMI
LUPAKAN SEPANJANG HAYAT, SEMOGA DENGAN PERINGATAN INI, BAGI
SEGENEP ANGGOTA BHAYANGKARA KEDEPAN AKAN LEBIH MAJU DAN DAPAT
MENJADI PEMBIMBING DAN PANUTAN UMAT DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KETENANGAN, KESTABILAN, DAN KESEJAHTERAAN BAGI BANGSA DAN NEGARA
KAMI YANG TERCINTA INI. YA ALLAH BIMBING DAN BERILAH KAMI PETUNJUK
UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT DAN NEGARA KAMI BERDASARKAN
PANCASILA UUD 1945 UNTUK MEWUJUDAKN KEAMANAN DAN KEMAKMURAN
SERTA KESEJAHTERAAN LAHIR DAN BATHIN BAGI SELURUH RAKYAT KAMI
DALAM NAUNGAN RIDHO-MU. ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI KUATKAN
RASA PERSATUAN DAN KESATUAN DIANTARA KAMI, SERTA BIMBINGLAH KAMI
SEMUANYA, AGAR KAMI SELALU TETAP BERADA PADA JALAN DAN
PETUNJUK-MU. YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH
DOSA DAN KESALAHAN KAMI, PEMIMPIN-PEMIMPIN KAMI SERTA DOSA DAN
KESALAHANKEDUA ORANG TUA KAMI TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI. ‫رب‬
‫ العالمين‬ᔀ ‫ ربنا اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد‬DO`A PADA ACARA
PENURUNAN BENDERA HUT RI KE 62 ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة‬
‫والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. ALLOHUMMA YA ALLAH YA TUHAN
KAMI. DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA
SAAT INI KAMI HADIR DI LAPANGAN MARDEKA SUNGAI PENUH , MELAKSANAKAN
UPACARA PENURUNAN DUPLIKAT BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKAIAN
PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 13/29
14. 14. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog REPUBLIK INDONESIA
KE 62 TAHUN 2007, UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK DAN
MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A KEHADIRAT-MU,
DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN RAHIM DAN
JADIKANLAH UPACARA INI SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU BERKATI DAN
ENGKAU RIDHOI. ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM. CURAHKAN
SELALU KASIH DAN SAYANGMU KEPADA KAMI ,PARA PAHLAWAN DAN PEJUANG
KAMI, BAIK YANG DIKENAL MAUPUN YANG TIDAK DIKENAL, BERILAH MEREKA
TEMPAT YANG LAYAK DISISI-MU KARENA SELAMA PERJUANGAN MEREBUT
KEMERDEKAAN RI, BUMI PERTIWI INI DIBASAHI KERINGAT DAN DARAH
PEJUANG, SYUHADA KAMI SERTA CUCURAN AIR MATA ANAK CUCU MEREKA,
KARENA ITU YA ALLAH TERIMALAH PENDERITAAN DAN PERJUANGAN SERTA
PENGORBANAN MEREKA SEBAGAI BHAKTI DAN PENGABDIAN MEREKA KEPADA
MU YA ALLAH, AMPUNILAH KESALAHAN, KEKHILAPAN DAN DOSA MEREKA. YA
ALLAH YA TUHAN KAMI TUNJUKKANLAH KEPADA PARA PEMIMPIN KAMI, KEPADA
RAKYAT DAN BANGSA KAMI JALAN YANG BENAR, AGAR KAMI DAPAT
MELALUINYA DENGAN SINAR KEBENARAN-MU, DAN PERLIHATKANLAH PULA
KEPADA KAMI JALAN YANG SALAH AGAR KAMI DFAPAT MENGHINDARINYA
DENGAN KESADARAN DAN PENUH KEINSYAFAN. YA ALLAH YA TUHAN KAMI
TINGKATKANLAH RASA KEBANGSAAN DAN KEBERSAMAAN KAMI UNTUK
MEMBANGUN INDONESIA YANG BERSATU, AMAN, ADIL, DEMOKRATIS, DAN
SEJAHTERA, TEGUH DAN KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
KAMI, MANTAPKAN STABILITAS DAN KETAHANAN NASIONAL KAMI YA ALLAH
DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945. YA ALLAH…….HINDARKANLAH NEGARA DAN
BANGSA KAMI DARI AZAB DAN BENCANA, DAN BERIKANLAH PETUNJUK DAN
JALAN KELUAR UNTUK KAMI DAPAT TERHINDAR DARI SEGALA KRISIS DAN
BENCANA YANG MENIMPA BANGSA KAMI. ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN
YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA PENGASIH , AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG TUA KAMI,DAN DOSA PARA PEMIMPIN KAMI,
SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEJUANG DAN SYUHADA KAMI
, ENGKAU MAHA MENDENGAR, KABULKAN DO’A DAN PINTA KAMI. ‫ رب العالمين‬ᔀ ‫ربنا‬
‫اتنا في الدنيا حسنةوفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد‬
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 14/29
15. 15. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog DOA
PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT STRUKTURAL ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ‬
‫باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. ALLAHUMMA
YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR
KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU
LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM
ACARA PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH PEJABAT STURUKTURAL
ESELON…………………………… DI LINGKUNGAN…………………….. UNTUK ITU YA
ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH PELANTIKAN INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA, BUAT PEJABAT YANG TELAH DILANTIK
DAN DIAMBIL SUMPAHNYA PADA HARI INI. YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM.
DENGAN TELAH DILANTIK DAN DIAMBIL SUMPAHNYA BAGI PARA PEJABAT
ESELON…………. DILINGKUNGAN …………………………….. KAB. KERINCI PADA
HARI INI, SEMOGA DENGAN MOMENTUM INI ENGKAU AKAN MENCURAHKAN
RAHMAT DAN KARUNIA-MU, SEHINGGA TERHADAP TUGAS YANG MERUPAKAN
AMANAH DARIPADA-MU, AKAN DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA
, PENUH TANGGUNGJAWAB SERTA SEMANGAT YANG TINGGI, DEMI
TERWUJUDNYA VISI DAN MISSI ………………………….KAB. KERINCI PADA
KHUSUSNYA, DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA PADA
UMUMNYA. WAHAI YA ALLAH, JADIKAN PULA JABATAN INI SEBAGAI SUMBER
KETENANGAN BATHIN BAGI KAMI DAN SUMBER KEBAIKAN APAPUN YANG KAMI
KERJAKAN MENJADI IBADAH DISISI-MU, DAN SEBALIKNYA JANGANLAH ENGKAU
JADIKAN JABATAN INI YANG MEMBUATKAN KAMI LALAI DAN LENGAH DENGAN
PERINGATAN DAN SERUAN MU. ALLOHUMMA YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.
ENGKAULAH YANG MAHA KUASA ATAS SEGALA SESUATU, PERLIHATKANLAH
KEPADA KAMI KEBENARAN ITU BENAR SEHINGGA KAMI DAPAT MENGIKUTINYA,
DAN PERLIHATKAN PULA KEPADA KAMI KEBATHILAN ITU BATHIL SEHINGGA
KAMI DAPAT MENJAUHINYA, DAN JADIKAN KAMI ORANG YANG AHLI ILMU, AHLI
KEBAIKAN, JANGAN ENGKAU PIKULKAN KEPADA KAMI APA-APA YANG TAK
SANGGUP KAMI MEMIKULNYA, BERI MAAFLAH KAMI YA ALLAH. YA ALLAH, YA
TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN
KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN
KESALAHAN PEMIMPIN-PEMIMPIN, KAMI TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 15/29
16. 16. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ‫ رب العالمين‬ᔀ ‫ربنا اتنا في الدنيا‬
‫ حسنةوفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد‬DOA PENUTUPAN … CUP ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من‬
‫الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. ALLAHUMMA YA
ALLAH , YA TUHAN KAMI, DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR
KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU
LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA MALAM HARI INI DENGAN PENUH KEAKRABAN
DAN BAHAGIA INI KAMI HADIR DI DALAM HALL GEDUNG LAPANGAN BULU
TANGKIS KEMANTAN KEBALAI, DALAM MENGIKUTI ACARA PENUTUPAN
PELAKSANAAN TURNAMEN KA. KANDEPAG CUP, YANG TELAH BERLANGSUNG
SELAMA……….UNTUK INI KIRANYA ENGKAU MEMBERIKAN BAROKAH DAN
REDHA-MU DALAM ACARA YANG KAMI LAKSANKAAN INI. YA ALLAH YA TUHAN
KAMI. TURNAMEN BULU TANGKIS KA. KANDEPAG CUP YANG DILAKSANAKAN INI
ADALAH SANGAT BESAR SEKALI ARTI DAN MAKNANYA BAGI KAMI, TERUTAMA
MENJALIN HUBUNGAN SILATURRAHIM ANTARA KELUARGA BESAR KANDEPAG
KAB. KERINCI DENGAN MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA KHUSUSNYA DAM
MASYARAKAT PADA UMUMNYA DI DESA KEMANTAN INI, SEKALI GUS
MENINGKATKAN PRESTASI SERTA SEMANAGAT BAGI PARA GENERASI MUDA DI
BIDANG OLAH RAGA, UNTUK ITU YA ALLAH TANAMKAN SIFAR RAHMAN DAN
RAHIM-MU KEPADA KAMI SEKALIAN, DAN GENERASI MUDA KAMI MENJADI
GENERASI MUDA YANG TANGGUH MEMILIKI IMAN DAN TAQWA KEPADA-MU,
SEHINGGA DAPAT BERKIPRAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BANGSA DAN
AGAMA KAMI. ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, DENGAN TELAH
BERAKHIRNYA KEGIATAN TURNAMEN KA. KANDEPAG CUP DI DESA KEMANTAN
KEBALAI INI YANG TELAH DITUTUP LANGSUNG OLEH KA. KANDEPAG KAB.
KERINCI BAPAK H. HARMALIS S.AG, MPdI, KIRANYA YA ALLAH, ENGKAU DAPAT
MELIMPAHKAN KESEHATAN DAN KEKUATAN KEPADA KAMI SEMUA, DAN
ENGKAU TUMBUHKAN RASA UKHUWWAH ISLAMIYAH, PERSAUDARAAN
,PERSATUAN DAN KESATUAN YANG KOKOH DIANTARA KAMI TERJALIN DENGAN
BAIK DAN UTUH. YA ALLAH YA TUHAN KAMI ENGKAULAH TUHAN YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA DAN PEMIMPIN –
PEMIMOPIN KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUAKAMI,
TERIMALAH DOA DAN PINTA KAMI INI.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 16/29
17. 17. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ‫ رب العالمين‬ᔀ ‫ربنا اتنا في الدنيا‬
‫ حسنةوفي االخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد‬DOA AQAD NIKAH ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان‬
‫الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. ALLOHUMMA YA ALLAH
YA TUHAN KAMI DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU,
DIBAWAH LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIAMU. PADA SAAT YANG PENUH
SAKRAL DAN BAHAGIA, KAMI HADIR DI DALAM MASJID ALJIHAD KOTO MAJIDIN
TELAH MENYAKSIKAN PELAKSANAAN DUA INSAN HAMBAMU, MEMATERI
HUBUNGAN SUCI YAKNI IJAB DAN
QABUL,ANTARA……………………………………….BINTI…………………………….DEN
GAN ………………………………….. BIN…………………………,SERAYA KAMI BERDOA
MENADAHKAN TANGAN MEMOHON KEHADIRAT-MU LIMPAHKAN RAHMAT SERTA
REDHO-MU TERUTAMA KEPADA KEDUA MEMPELAI KAMI SERTA KEPADA KAMI
SEMUANYA. YA ALLAH YA TUHAN KAMI. DENGAN PELAKSANAAN AQAD NIKAH
YANG DILAKSANAKAN OLEH KEDUA INSAN HAMBAMU PADA SAAT INI, BERARTI
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BARU KEDUA PENGANTIN ………………….., MULAI
BERANGKAT LAKSANA KAPAL MULAI BERLAYAR MENGARUNGI LAUTAN LUAS
YANG PENUH GELOMBANG OMBAK DAN BADAI, UNTUK ITU YA ALLAH
KARUNIAILAH MEREKA KETENANGAN JIWA, KEKUATAN BATHIN SERTA
SINARILAH MEREKA DENGAN NUR CAHAYAMU DENGAN IMAN DAN TAQWA
KEPADA MU, TANAMKAN KETABAHAN KESABARAN, DALAM MEREKA
MENJALANKAN BAHTERA RUMAH TANGGANYA AGAR TERCIPTA RUMAH
TANGGA YANG BAHAGIA, RUMAH TANGGA YANG SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH. SERTA ANUGERAHILAH KEDUA MEMPELAI INI DENGAN
KETURUNAN ANAK YANG SHALEH DAN SHALEHAH, BERBAKTI KEPADA-MU
SERTA THAAT KEPADA KEDUA ORANG TUANYA, BERILAH RAHMAT KEPADA
KAMI SEMUANYA DAN BERI MAAFLAH KAMI. ‫ واجمع لهما في خير‬, ‫اللهم بارك لهذين العقدين_العرسين‬
,‫ ماالفت بين قلوبهم ولكن هلل الف بينهم انه عزيز حكيم‬.‫ اللهم بحق من قال في كتابه العزيز لو انفقت ما فيالرض جميعا‬,‫وعافية‬
‫ربناهبلنا من ازواجنا وذريتنا‬..……………‫ …………اللهم الف بينهما كما الفت بين ادم وهوي والف‬DOA
RENUNGAN SUCI DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI DALAM ACARA
MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulan-
doaacaraformal/ 17/29
18. 18. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog KE 62 10 NOPEMBER
2007 ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله‬
‫واصحابه اجمعين‬. ALLAHUMMA YA ALLAH YA MUJIBASSA`ILIN KAMI AGUNGKAN
SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU YANG MULIA, KAMI
TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH YANG MAHA
MENGABUULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU DENGAN KUDRAT DAN
IRADAT-MU PADA MALAM YANG HENING DAN SAHDU INI KAMI BERKUMPUL DI
TAMAN MAKAM PAHLAWAN BHAKTI KERINCI DALAM MELAKSANAKAN ACARA
RENUNGAN SUCI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE 62 10
NOPEMBER 2007 , UNTUK MENDAPATKAN BAROKAH, PETUNJUK DAN
MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN BERDO’A KEHADIRAT-MU,
DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN, KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH
KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG RAHMAN DAN RAHIM DAN
JADIKANLAH ACARA RENUNGAN SUCI INI SEBAGAI KEGIATAN YANG ENGKAU
BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI. YA ALLAH YA TUHAN KAMI DALAM SUASANA
HARU DAN SAHDU INI, KAMI TAFAKKUR MERENUNG DAN MENGENANG
PERJUANGAN PARA PAHLAWAN YANG TELAH GUGUR DALAM
MEMPERTAHANKAN TANAH AIR DAN BANGSA KAMI , SEMOGA KIRANYA YA
ALLAH ENGKAU TERIMA AMAL BHAKTI MEREKA DAN TEMPATKANLAH MEREKA
DITEMPAT YANG SEBAIK-BAIKNYA DISISI-MU. ALLAHHUMMA YA ALLAH YA
TUHAN KAMI. SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS KUDRAT DAN IRADAH-MU,
KARENA ITU YA ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, JASMANI
DAN ROHANI KEPADA BANGSA KAMI, UNTUK SENANTIASA DAPAT
MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN , STABILITAS NASIONAL, SERTA
AGAR KAMI MAMPU MENANGKAL SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN TANTANGAN,
DALAM MENGISI KEMERDEKAAN DI TANAH AIR TERCINTA INI UNTUK MENUJU
MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR, ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN
MAKMUR DALAM KEADILAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
ALLAHHUMMA YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PEMURAH DAN MAHA PENGASIH ,
AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA ORANG TUA KAMI,DAN
DOSA PARA PEMIMPIN KAMI, SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA
PEJUANG DAN SYUHADA KAMI , ENGKAU MAHA MENDENGAR, KABULKAN DO’A
DAN PINTA KAMI. DOA ACARA PEMBUKAAN MTQ
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 18/29
19. 19. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل‬
‫ اللهم اغفرلنا ذنوبنا والباءنا‬.‫من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬
‫ والمهاتنا ولجدينا ولجداتنا والذاتذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والموءمنات يا هلل يا رب العالمينن‬YA ALLAH
YA TUHAN KAMI ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS
SEGALA SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU
KAMI MOHON PERTOLONGAN, PADA MALAM HARI INI DENGAN PENUH RASA
KHUSSU` DAN TAWADDU` DI DALAM MASJID …, KAMI HADIR DALAM MENGIKUTI
RANGKAIAN ACARA PEMBUKAAN MTQ KE 14 … TIMUR YANG TELAH DIBUKA
LANGSUNG OLEH WAKIL BUPATI KERINCI (BAPAK H.HASANI HAMID), UNTUK ITU
YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA INI SEBAGAI ACARA YANG
ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA
KARIM , YA TAWWAF. DENGAN PELAKSANAAN MTQ INI, ADALAH SEBAGAI
PERTANDA BETAPA CINTANYA KAMI KEPADA KITAB SUCI-MU (YAKNI
AL-QUR`AN),YANG MENJADI PEDOMAN,PETUNJUK DALAM HIDUP DAN
KEHIDUPAN KAMI DI DUNIA INI, UNTUK ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI
SEMUA, KEPADA GENERASI-GENERASI KAMI KEMAMPUAN AGAR KAMI DAPAT
MEMAHAMI,MENGHAYATI SERTA MENGAMALKAN ISI DAN KANDUNGAN
AL-QUR`AN TERSEBUT DALAM KEHIDUPAN KAMI SEHARI-HARI DALAM MENUJU
KEHIDUPAN YANG HASANAH DI DUNIA DAN HASANAH DI AKHIRAT. YA ALLAH YA
GHAFFAR TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA,
DAN TANAMKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA
KASIH SAYANG UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN
UTUH, SERTA SATUKAN TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN
DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BANGSA KAMI KHUSUSNYA
PEMBANGUNAN DAERAH KAMI , YAKNI MASYARAKAT YANG AMAN, SEJAHTERA,
MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG
TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI,
TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI. ‫اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الي‬
‫ اللهم اجعل جمعناهذا جمعا‬. ‫ اللهم اشرح با القران صدورنا ويسربه امورنا وعظم به اجورنا وحسن به اخالقنا‬,‫صراط المستقيم‬
‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. •‫…مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 19/29
20. 20. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ‫رب العالمين‬. ᔀ ‫ والحمد‬DO`A
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KAB.
KERINCI 2008 ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين‬
‫وعلي اله واصحابه اجمعين‬. YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA MUJIBASSA`ILIN.
ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA ATAS SEGALA
SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN KEPADA-MU KAMI
MOHON PERTOLONGAN, PADA KESEMPATAN HARI INI KAMI TELAH HADIR
MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH KAB. KERINCI TAHUN 2008, UNTUK ITU YA ALLOH YA RAHMAN YA
KARIM KIRANYA ACARA INI MENDAPAT BAROKAH DAN REDHA-MU. ALLOHUMMA
YA ALLAH YA TUHAN KAMI. DENGAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN
EVALUASI YANG KAMI LAKSANAKAN INI ADALAH SANGAT MEMPUNYAI ARTI DAN
MAKNA BAGI KAMI, TERUTAMA DALAM TERWUJUDNYA SEGALA TUGAS YANG
DIAMANAHKAN KEPADA KAMI SEBAGAI APARATUR NEGARA, SEBAGAI ABDI
NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT, UNTUK ITU YA ALLOH KAMI INI ADALAH
MAKHLUK YANG DHA`IF, LEMAH YANG MENGHARAPKAN PETUNJUK DAN
BIMBINGAN-MU KIRANYA YA ALLAH ENGKAU BERI KEKUATAN KESEHATAN DAN
KESEMPATAN KEPADA KAMI, SEHINGGA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT KAMI YANG
SEJAHTERA YAKNI MASYARAKAT YANG MADANI. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
AGUNG TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA
PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده‬
‫ رب العالمين‬.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫تفرقا معصوما‬. ᔀ ‫ والحمد‬DOA ACARA HARI GERAKAN
KOPERASI KE 61 TAHUN 2008 ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي‬
‫اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 20/29
21. 21. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ALLAHUMMA YA ALLAH
, YA TUHAN KAMI, KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA KEBESARAN-MU , KARENA
ENGKAU ZAT YANG MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA
ENGKAULAH ZAT YANG MAHA MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN
HAMBA-MU UNTUK ITU DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR
KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU
LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA SAAT INI KAMI HADIR BERSAMA DALAM
ACARA HARI GERAKAN KOPERASI KE 61 TAHUN 2008 , UNTUK ITU YA ALLAH YA
RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI
ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ
DAN HIDAYAH-MU. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , JADIKANLAH
HARI GERAKAN KOPERASI KE 61 TAHUN 2008 YANG KAMI LAKSANAKAN INI
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA BAGI KAMI DALAM RANGKA UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN DAN PENINGKATAN EKONOMI
BAGI MASYARAKAT KAMI SERTA SINARILAH HATI SANUBARI KAMI DENGAN NUR
HIDAYAH-MU, LIMPAHKAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU AGAR KAMI DAPAT
MENATA HARI ESOK YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH INDAH DARIPADA HARI INI.
ALLAHHUMMA YA ALLAH YA TUHAN KAMI. SEGALA SESUATU BERLAKU ATAS
KUDRAT DAN IRADAH-MU, KARENA ITU YA ALLAH, BERIKANLAH KEKUATAN
LAHIR DAN BATHIN, JASMANI DAN ROHANI KEPADA KAMI, UNTUK SENANTIASA
DAPAT MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN , STABILITAS NASIONAL,
SERTA AGAR KAMI MAMPU MENANGKAL SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN
TANTANGAN, DALAM MENGISI PEMBANGUNAN BANGSA , NEGARA DAN DAERAH
KAMI YANG TERCINTA INI UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN
MAKMUR, ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN MAKMUR DALAM KEADILAN YANG
BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
BIJAKSANA. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG TANAMKAN SIFAT RAHMAN
DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA PERSATUAN DAN KESATUAN
PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA
KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA
KAMI INI. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUA
KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI,
TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده‬
‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫…تفرقا معصوما‬. http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoa-
acaraformal/ 21/29
22. 22. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog ‫ رب العالمين‬ᔀ ‫ والحمد‬DOA
SAFARI DAN SILATURRAHIM RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEEN KERINCI ‫بسم‬
‫هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه‬
‫اجمعين‬. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM , DENGAN MEMANJATKAN
PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PENUH RASA KHUSUK DAN TAWADHU`
KAMI TADAHKAN TANGAN UNTUK MEMOHON PINTA KEHADIRAT-MU, KAMI HADIR
DI DALAM MASJID………….DALAM RANGKAIAN ACARA SAFARI/SILATURRAHIM
RAMADHAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN MASYARAKAT/JAMAAH
MASJID DESA………… YANG DIPIMPIN LANGSUNG OLEH BAPAK BUPATI KERINCI,
UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI
LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA
BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU. ALLAHHUMMA YA ALLAH YA
TUHAN KAMI. PADA SAAT INI KAMI HAMBA-MU SEDANG MELAKSANAKAN IBADAH
PUASA RAMADHAN TAHUN 1429 H, KIRANYA YA ALLAH IBADAH PUASA DAN
AMALAN-AMALAN RAMADHAN YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI IBADAH
YANG ENGKAU TERIMA, SERTA JADIKAN KAMI HAMBA YANG SELALU DEKAT
DENGAN-MU. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG TANAMKAN SIFAT RAHMAN
DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA PERSATUAN DAN KESATUAN
PERSAUDARAAN, RASA SIH SAYANG UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI
AGAR TETAP TERJALIN UTUH, SERTA SATUKAN TEKAD DAN KEMAMAUAN KAMI,
AGAR DAPAT MENATA KEHIDUPAN KAMI YANG LEBIH BAIK DAN LEBIH MAJU
SERTA KESUKSESAN KAMI MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KAMI
SAKTI ALAM KERINCI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI
YAKNI MASYARAKAT KERINCI YANG MADANI. YA ALLAH YA ILAHIL `ALAMIN.
TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG UTAMA, BIMBINGLAH KAMI DALAM SEGALA
LANGKAH DAN USAHA, AGAR KAMI DAPAT BERPERAN SERTA DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA, JADIKAN BANGSA KAMI HIDUP SEJAJAR
DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 22/29
23. 23. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUA
KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI,
TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI. YA ALLAH YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN
KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI ,
TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا‬
‫ رب العالمين‬.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫ معصوما‬ᔀ ‫ والحمد‬DOA ACARA ASESOR AKREDITASI ‫بسم هلل‬
‫الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬.
ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, KAMI AGUNGKAN SEGALA ASMA
KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG MULIA, KAMI TADAHKAN TANGAN
KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT YANG MAHA MENGABULKAN,
SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU DENGAN MENGUCAPKAN PUJI
SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT KARUNIA-MU YANG
TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA SAAT INI KAMI HADIR
BERSAMA DALAM ACARA……………………….., UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN
YA KARIM JADIKANLAH ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA
YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN
HIDAYAH-MU. ALLAHUMMA YA ALLAH YA RABBANA YA KARIM JADIKANLAH
ACARA ……………..……..INI , SEBAGAI MAJLIS ILMU YANG BERMANFAAT, YANG
MEMBUAHKAN HASIL TERUTAMA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PROFESSIONAL, SEHINGGA AKAN
MEMBAWA DAMPAK YANG SANGAT BERMANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BANGSA DAN TANAH AIR KAMI. YA ALLAH YANG MAHA AZIZ.
BAHWA SESUNGGUHNYA KAMI INI ADALAH MAKHLUK YANG LEMAH DAN TAK
BERDAYA, AKAN TETAPI DIHADAPAN KAMI TERBENTANG TUGAS YANG AMAT
BERAT TETAPI SUNGGUH MULYA, YAKNI MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANAGSA SERTA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA, MAKA MELALUI
SIFAT-MU YANG MAHA AZIZ, KAMI MEMOHON BERILAH KEKUATAN LAHIR DAN
BATHIN KAMI SERTA KARUNIAAILAH KAMI DENGAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU,
AGAR KAMI DAPAT http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/
23/29
24. 24. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog MELAKSANAKAN
SERTA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN BAGI GENERASI PENERUS KAMI,
SEHINGGA TERWUJUD CITA-CITA DAN HARAPAN KAMI YAKNI MANUSIA
INDONESIA YANG BERKUALITAS,BERAKHLAK MULIA SERTA BERIMAN DAN
BERTAQWA KEPADA-MU. YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH
DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI
SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH DO`A DAN PINTA
KAMI INI. ‫ رب العالمين‬.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. •‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬
ᔀ ‫ والحمد‬DO`A PADA ACARA TAPTU HUT KE 63 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2008 ‫بسم‬
‫هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه‬
‫اجمعين‬. ALLOHUMMA YA ALLAH TUHAN KAMI. DENGAN MENGUCAPKAN PUJI
SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU PADA SAAT INI KAMI HADIR MELAKSANAKAN
ACARA TAP-TU DALAM RANGKA HUT KE 63 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2008 DI
LAPANGAN MA. KODIM 0417 KERINCI, SUNGAI PENUH , UNTUK MENDAPATKAN
BAROKAH, PETUNJUK DAN MAGFIRAH-MU YA ALLAH, KAMI BERMUNAJAT DAN
BERDO’A KEHADIRAT-MU, DENGAN PENUH KHUSYUK DAN PENGHARAPAN,
KIRANYA YA ALLAH TERIMALAH KEHADIRAN KAMI INI DENGAN SIFAT-MU YANG
RAHMAN DAN RAHIM DAN JADIKANLAH UPACARA INI SEBAGAI KEGIATAN YANG
ENGKAU BERKATI DAN ENGKAU RIDHOI. YA ALLAH YA TUHAN KAMI DENGAN
RAHMAN DAN RAHIM-MU, ENGKAU TELAH MENGANUGERAHKAN KEMERDEKAAN
KEPADA BANGSA KAMI, ENGKAU BUKA DAN LEPASKAN BELENGGU
PENJAJAHAN ATAS BANGSA KAMI. KINI KAMI TELAH MERDEKA, UNTUK ITU
LIMPAHKANLAH KEPADA KAMI SEMANGAT DAN TEKAD, BERSATU DALAM
BARISAN DENGAN MEMBAWA OBOR-OBOR PERJUANGAN SEBAGAI BAKTI DAN
SEMANGAT KAMI UNTUK MENGISI DAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INI.
YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA BIJAKSANA BERIKANLAH KEPADA
BANGSA KAMI BANGSA INDONESIA, KEKUATAN LAHIR DAN
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 24/29
25. 25. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog BERIKANLAH KEPADA
BANGSA KAMI BANGSA INDONESIA, KEKUATAN LAHIR DAN BATIN, KESEHATAN
JASMANI DAN ROHANI, SERTA BERIKANLAH PETUNJUK DAN HIDAYAH-MU, AGAR
KAMI DAPAT MENERUSKAN PERJUANGAN CITA-CITA PARA LELUHUR BANGSA
KAMI, SERTA HINDARILAH KAMI DARI PERSELISIHAN DAN PERPECAHAN
DISINTEGRASI BANGSA, KARENA KAMI SANGAT MENYADARI BAHWA UNTUK
MEMENUHI CITA-CITA LELUHUR BANGSA KAMI, MASIH PANJANG JALAN YANG
AKAN DITEMPUH, MASIH BANYAK RINTANGAN YANG AKAN DILALUI. OLEH
KARENA ITU YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI KESABARAN, KETABAHAN
DAN KEULETAN SERTA SEMANGAT YANG TAK KENAL MENYERAH UNTUK
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BANGSA KAMI, KHUSUSNYA DI DAERAH
SAKTI ALAM KERINCI MENUJU MASYARAKAT YANG MADANI YANG BALDATUN
THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR. YA ALLAH YA TUHAN YANG MAHA
PENGAMPUN AMPUNAN DAN MAGHFIRAH-MU ADALAH IMPIAN DAN HARAPAN
KAMI. OLEH KARENA ITU AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA KEDUA ORANG
TUA KAMI, DOSA PARA PAHLAWAN DAN SYUHADA KAMI SERTA DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI , TERIMALAH AMAL IBADAH MEREKA, DAN
AMAL IBADAH KAMI, KABULKANLAH DO’A DAN PERMOHONAN KAMI YA ALLAH YA
MUJIBASSAILIIN, AMIN YA RABBAL ALAMIN. ‫ رب العالمين‬.…‫ ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬ᔀ ‫والحمد‬
DOA ACARA KENDURI SEKO/ADAT ‫بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم والصالة والسالم‬
‫علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين‬. YAA ALLOH YA RAHMAN YA RAHIM YA
MUJIBASSA`ILIN. ENGKAU PEMILIK ARASY YANG AGUNG, YANG BERKUASA
ATAS SEGALA SESUATU, KEPADA-MU JUALAH KAMI BERTAWAKKAL, DAN
KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN, PADA SORE HARI INI DENGAN
PENUH RASA KHUSSU` DAN TAWADDU` KAMI HADIR DALAM MENGIKUTI
RANGKAIAN ACARA KENDURI ADAT/SKO DAN PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN
ADAT……………, UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH
ACARA INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI, YANG MEMBAWA BAROKAH,
RAHMAT TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU BUAT KAMI SEMUANYA. YA ALLAH TUHAN
YANG MAHA BIJAKSANA. DESA…………….KHUSUSNYA ,KAB. KERINCI UMUMNYA
ADALAH NEEGERI DAN DAERAH YANG SANGAT MENJUNJUNG TINGGI
NILAI-NILAI ADAT, UNTUK ITU MELALUI ACARA INI KAMAI MOHON KEPADA
ENGKAU YA ALLAH BAHWA PARA http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulan-
doaacaraformal/ 25/29
26. 26. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog PEMANGKU ADAT
YANG DILANTIK PADA SAAT INI/KENDURI SKO/ADAT INI ENGKAU LIMPAHKAN
KESEHAATAN ,KEKUATAN DAN KESEMPATAN BAIK LAHIR MUPUN BATHIN
UNTUK DAPAT MEMBEMBING ANAK BUAH ,ANAK KEMENAKAN DI DESA…………..,
SEHINGGA MASYARAKAT KAMI TETAP MELESTARIKAN NILAI-NILAI ADAT,
SEHINGGA DAPAT KAMI JADIKAN SEBAGAI PENANGKAL DAN FILTER DALAM
MENGHADAAPI BERBAGAI TANTANGAN-TANTANGAN YANG AKAN MERUSAK
SENDI-SENDI ADAT YANG TELAH KAMI PAKAI SELAMA INI. YA ALLAH KAMI
MENYADARI DENGAN SEPENUH HATI, BAHWA DESA…………..MENURUT ADAT
LAMO PUSAKO USANG , BAHWA NENEK MOYANG KAMI TELAH MEWARISKAN
ADAT, YANG DIKENAL DENGAN NEGERI BAPAGA ADAT, TEPIAN BAPAGA BASO,
ADAT BERSENDI SYARA` SYARA` BERSENDI KITABULLAH, SYARA` MANGATO
ADAT MEMAKAI, UNTUK ITU YA ALLAH KUATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
KAMI SEHINGGA KAMI DALAT MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI ADAT DIMAKSUD,
SEHINGGA KAMI ……………KEMUDIK SERENRAK SATANG KEHILIR SERENTAK
DAYUNG, SAHALUNSUHAK SALETUH BEDE, SEIYA SEKATA DALAM MEMBANGUN
NEGERI INI…………DALAM MENUJU MASYARAKAT YANG MAMUR, SEJAHTERA
BALDATUNTHYYIBATUN WARABBUN GHAFUR. YA ALLAH YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI,DOSA DAN KESALAHAN
KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA DOSA DAN KESALAHAN PEMIMPIN KAMI ,
TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا‬
‫ رب العالمين‬.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫ معصوما‬ᔀ ‫ والحمد‬DOA ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA
MUHAMMADIYAH ‫ اللهم يامن اليه‬,‫ اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين‬,‫بسم هلل الرحمن الرحيم‬
‫ المشتكي ¸ نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم فاءليه ندعو يا من يعلم السر واخفي‬. ALLOHUMMA YA ALLOH YA
TUHAN KAMI DENGAN NIKMAT-MU JUALAH KAMI HADIR UNTUK DUDUK
BERTAFAKKUR DI DALAM HOTEL MAHKOTA SUNGAI PENUH KERINCI INI, DALAM
RANGKAIAN ACARA PEMBUKAAN RAPIMDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN
KERINCI, DENGAN HARAPAN YA ALLAH KIRANYA PERTEMUAN YANG KAMI
LAKSANAKAN INI MENDAPAT BAROKAH DAN REDHO-MU, DAN SEMOGA
KEGIATAN INI JUGA SEBAGAI AJANG KAMI MENINGKATKAN KARYA,
KERJASERTA UKHUWWAH ISLAMIYAH DALAM MEMBUKA WAWASAN DAN
CAKRAWALA KAMI KEDEPAN UNTUK MEMAJUKAN DAN SYIARNYA AGAMA KAMI
AGAMA ISLAM YANG SUCI INI, KHUSUSNYA DI DAERAH SAKTI ALAM KERINCI
DAN UMUMNYA DIPERSADA BUMI-MU INI YA ALLAH.
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 26/29
27. 27. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog YA ALLAH YA KARIM
YA TAWWAF TAK JEMU KAMI MENGADUDAN MENGADUH PINTA, TAK ENGGAN
KAMI TADAHKAN TANGAN MEMOHON DO`A RAHMAT DAN AMPUNAN-MU YANG
SENANTIASA SELALU KAMI DAMBAKAN DAN HARAPKAN DARIPADA-MU YA
ALLAH, UNTUK ITU YA ALLOH TUNJUKI KAMI KE JALAN YANG ENGKAU REDHOI,
BIMBINGLAH KAMI UNTUK BERAMAL YANG PENUH MAKNA, SINARI KAMIDENGAN
ILMU DAN AKHLAKULKARIMAH, SERTA LINDUNGILAH KAMI DARI FITNAH DAN
BALA YANG TIADA TERSANGKA, YA ALLOH JADIKAN PULA RAPIMDA
MUHAMMADIYAH KABUPATEN KERINCI YANG KAMI LAKSANAKAN INI, SEHINGGA
MEMBUAHKAN HASIL DAN KESEPAKATAN YANG BERMUTU DAN BERHASIL
GUNA, DEMI UNTUK MELAKSANAKAN DAKWAH ISLAMIYAH DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DAERAH KAMI TERCINTA INI, AGAR
TERCIPTA MASYARAKAT YANG ADIL DALAM KEMAKMURAN DAN MAKMUR
DALAM KEADILAN. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN. AMPUNILAH
DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KEDUA
ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN
KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI INI. ‫اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما‬
‫ رب العالمين‬.…‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫ وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬ᔀ ‫ والحمد‬DOA PADA ACARA HARI
KARTINI ‫نعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هلل الرحمن الرحيم ¸ والصالة والسالم علي اشرف االنبياء والمرسلين وعلي اله‬
‫واصحابه اجمعين‬. ALLAHUMMA YA ALLAH , YA TUHAN KAMI, KAMI AGUNGKAN SEGALA
ASMA KEBESARAN-MU , KARENA ENGKAU ZAT YANG MULIA, KAMI TADAHKAN
TANGAN KEHADIRAT-MU, KARENA ENGKAULAH ZAT YANG MAHA
MENGABULKAN, SEGALA PERMOHONAN HAMBA-MU UNTUK ITU DENGAN
MENGUCAPKAN PUJI SERTA SYUKUR KEHADIRAT-MU ATAS SEGALA RAHMAT
KARUNIA-MU YANG TELAH ENGKAU LIMPAHKAN KEPADA KAMI , PADA SAAT INI
KAMI HADIR BERSAMA DALAM ACARA KARTINI KE…………DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2009 , UNTUK ITU YA ALLAH YA RAHMAN YA KARIM JADIKANLAH
ACARA YANG KAMI LAKSANAKAN INI SEBAGAI ACARA YANG ENGKAU REDHAI,
YANG MEMBAWA BAROKAH, RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU. YA ALLOH
TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA JADIKAN ACARA HARI KARTINI YANG KAMI
LAKSANAKAN INI, SEBAGAI MOMENTUM
http://mufdil.wordpress.com/2009/08/06/kumpulandoaacaraformal/ 27/29
28. 28. 11/24/2014 Kumpulan Do’a Acara Formal | Mufdil's Weblog JADIKAN ACARA HARI
KARTINI YANG KAMI LAKSANAKAN INI, SEBAGAI MOMENTUM BAGI KAMI UNTUK
DAPAT MENYATUKAN VISI DAN PERSEPSI KAMI, TERUTAMA BAGI KAUM WANITA
DALAM BERPERAN SERTA UNTUK MELAKSANAKAN SEGALA PEMBANGUNAN
BANGSA, NEGARA DAN DAERAH KAMI, SEHINGGA TERWUJUD MASYARAKAT
YANG SEJAHTERA AMAN DAN DAMAI. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA AGUNG
TANAMKAN SIFAT RAHMAN DAN RAHIM-MU KEPADA KAMI SEMUA, RASA
PERSATUAN DAN KESATUAN PERSAUDARAAN, RASA KASIH SAYANG
UKHUWWAH ISLAMIYAH DI ANTARA KAMI AGAR TETAP TERJALIN UTUH, YA
ALLOH TERIMALAH DO`A DAN PINTA KAMI INI. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
PENGAMPUN. AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN KEDUA ORANG TUA KAMI SERTA AMPUNILAH DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, TERIMALAH DO`A DAN PERMOHONAN KAMI
INI. ‫ربنا اتنا في الدنيا حسنة‬. ‫…اللهم اجعل جمعناهذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما‬

Anda mungkin juga menyukai