Anda di halaman 1dari 8

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA 1104

HIKAYAT SI MISKIN

NAMA PELAJAR : SITI SUHAILA MOHD ZAINI

NO MATRIK : JEA 080138

SESI : SEMESTER 1 2008/2009

NAMA PENSYARAH : DR.AMRAN MOHAMAD

NAMA TUTOR : CIK HADIJAH ABD RAHMAN

FAKULTI : AKEDEMI PENGAJIAN MELAYU


Dalam tugasan ini mengandungi mengandungi kupasan dari segi falsafah

berkaitan dengan sebuah karya klasik. Sastera hikayat tergolong dalam sastera melayu

tradisional. Sastera hikayat terbahagi kepada beberapa golongan iaitu hikayat melayu

asli, hikayat melayu berpengaruh islam ,hikayat melayu berpengaruh hindu dan lain-lain

lagi.

Hikayat yang ingin dipilih oleh penulis untuk dikupas dari segi falsafah ialah

hikayat Si Miskin. Hikayat Si Miskin mengisahkan Si Miskin suami isteri dicampak ke

Negeri Anta Beranta setelah di sumpah oleh Bentara Indera. Tidak lama kemudian isteri

Si Miskin hamil dan melahirkan seorang putera yang diberi nama Marakarma. Setelah

kelahiran puteranya hidup Si Miskin bertukar menjadi mewah dan mempunyai sebuah

negeri yang dinamakan Negeri Puspa Sari. Mereka dikurniakan seorang puteri yang

diberi nama Nila Kesuma.

Maharaja Indera Dewa yang memerintah Anta Beranta cemburu dengan kerajaan

Maharaja Indera Angkasa. Apabila Maharaja Indera Angkasa memanggil nujum,

Maharaja Indera Dewa menghasut nujum-nujum itu supaya mengatakan anak-anak Si

Miskin membawa kecelakaan. Si Miskin termakan fitnah dan membuang kedua-dua

orang anaknya tetapi Negeri Puspa Sari terbakar dan Si Miskin menjadi papa kembali.

Dalam buangan Marakarma dan Nila Kesuma menempuh pelbagai halangan dalam

menempuh hari-hari yang mendatang. Mereka terpaksa berdepan dengan binatang-

binatang buas,mengharungi kelaparan dan sebagainya. Dari peristiwa itu penulis telah

memilih falsafah kasih sayang untuk dikupas. Kasih sayang dalam petikan ini dapat

dilihat melalui watak Marakarma dan Nila Kesuma. Peristiwa ini berlaku semasa

2
Marakarma dan Nila Kesuma telah dihalau dari istana setelah dituduh sebagai pembawa

sial. Mereka membawa diri kedalam hutan belantara.

Falsafah kasih sayang mengenai kecekalan seorang abang dalam melindungi adik

iaitu Marakarma dan Nila Kesuma. Kasih sayang yang ditonjolkan dalam watak

Marakarma memperlihatkan kekuatan dalam sebuah ikatan kekeluargaan. Sebagai

contoh Marakarma begitu kasih akan adiknya. Dia sanggup menahan lapar asalkan

adiknya tidak menangis kelaparan. Sebagai seorang abang Marakarma mempunyai rasa

tanggungjawab untuk menjaga dan mempertahankan adiknya. Sikap Marakarma harus

dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Sikap kasih sayang juga dapat dipupuk tanpa

mengira usia dan kedudukan atau pangkat seseorang. Selain itu juga nilai kasih sayang

dapat memupuk individu mempunyai nilai ketabahan dan kesabaran dalam diri. Sikap ini

akan mendorong individu lebih tabah dan cekal apabila berdepan dengan sesuatu

masalah. Dengan adanya sikap kasih sayang juga individu akan rasa diri masih dihargai

malaupun mempunyai kekurangan dalam hidup. Berdasarkan petikan yang dipilih

melihatkan kesungguhan Marakarma melindungi adiknya daripada segala bahaya.

Kerana terlalu kasihkan adiknya juga dia sanggup mengorbankan nyawanya. Selain itu

dengan adanya rasa kasih sayang ini juga seterusnya dapat menghapuskan sikap

mementingkan diri. Terutama dalam sebuah keluarga, setiap keluarga seharusnya

mempunyai semangat kasih sayang yang kuat dan jitu untuk mencapai kesefahaman dan

keharmonian dalam sesebuah keluarga.

3
Pada masa kini terdapat segelintir masyarakat melayu yang tidak menitikberatkan

aspek kasih sayang dalam diri individu mahupun dalam sesebuah kekeluargaan.

Akibatnya daripada itu banyak berlaku kepincangan dalam hubungan kekeluargaan

seperti bercerai-berai, keruntuhan akhlak anak-anak muda yang tidak mendapat kasih

sayang daripada ibu bapa. Seharusnya sebagai ibu bapa perlu memberi sepenuh kasih

sayang dan perhatian kepada anak-anak mereka. Kasih sayang bukan sahaja dari segi

kemewahan tetapi dari segi didikan agama dan akademik yang seiring.

Penulis yakin jika sikap kasih sayang dipupuk dalam diri setiap individu sebuah keluarga

ataupun masyarakat akan hidup dalam keharmonian dan kesejahteraan. Masalah

Keruntuhan dan perpecahan dalam keluarga juga dapat dielakkan. Watak Marakarma

sesuai dijadikan contoh yang baik untuk diikuti oleh semua individu. Pada masa kini

sikap kasih sayang semakin pudar dalam diri sekaligus segelintir individu sanggup

melakukan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan. Dalam hikayat Si Miskin nilai

kasih sayang bukan sahaja melibatkan kasih sayang antara manusia dengan manusia

tetapi menunjukkan kasih sayang dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya

dalam perjalanan Marakarma dan adiknya telah berjumpa dengan dewa-dewa, jin ,dan

ular yang telah memberikan kuasa sakti kepada Marakarma sebagai perlindungan diri di

samping mengangkat Marakarma sebaagai saudara mereka. Jelaslah kasih sayang dapat

disemai tanpa mengira darjat atau kedudukkan seseorang. Telah menjadi lumrah dalam

kehidupan ini setiap makhluk yang diciptakan telah dilahirkan mempunyai pelbagai

perasaan dalam diri seperti perasaan sayang, suka,marah, benci, dan sebaginya. Walhal

haiwan sekalipun diciptakan dengan mempunyai kasih sayang iaitu kasih sayang terhadap

anaknya dengan cara melindungi anaknya agar tidak menjadi mangsa haiwan lain.

4
Manusia yang mempunyai akal dan fikiran seharusnya lebih mempunyai rasa kasih

sayang antara satu sama lain.

Selain daripada hubungan kasih sayang antara adik –beradik yang ingin

diketengahkan penulis terdapat juga persoalan mengenai kasih sayang ibu bapa yang

sanggup mementingkan kemewahan hidup daripada darah daging sendiri. Pada zaman

sebelum kedatangan islam kita mengetahui tentang kejahilan masyarakat pada zaman itu

yang sanggup membunuh bayi-bayi perempuan yang baru dilahirkan kerana

mempercayai kaum perempuan pada masa itu mendatangkan kecelakaan dan membawa

musibah dalam keluarga. Mereka tidak mementingkan nilai kasih sayang kerana

membunuh darah daging sendiri dan lebih mempercayai kepercayaan mereka pada masa

itu .Begitu juga dalam hikayat Si Miskin digambarkan bahawa kemewahan dan

kesenangan lebih bermakna daripada anak mereka sendiri. Mereka lebih mmempercayai

tilikan ahli nujum dan menggangap ahli nujum sebagai Tuhan mereka. Jelaslah pada

masa ini mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Dari sudut pandangan

Islam sendiri telah menekankan pentingnya semangat kekeluargaan berbanding

mengutamakan kekayaan duniawi yang bersifat semetara. Si Miskin dan isterinya

sanggup memutuskan kasih sayang antara ibu bapa dan anak supaya mereka hidup dalam

kemewahan. Jelaslah menunjukkan pada masa itu nilai kasih sayang dalam diri mereka

terlalu rendah. Akibat daripada ketamakkan itu juga mereka menerima balasan yang

setimpal iaitu Negerinya telah terbakar. Kasih sayang juga menjadikan seseorang

individu lebih berdikari. Hal ini demikian kerana Marakarma mempunyai semangat yang

kuat untuk terus hidup walaupun telah mengharungi dugaan dalam hidupnya. Dia juga

berusaha untuk berjumpa semula dengan keluarga yang telah terpisah lama. Semua

5
usaha yang dilakukannya kerana mempunyai rasa kasih dan sayang kepada keluarganya

tanpa menyimpan perasaan dendam. Jika dilihat dalam perspektif masyarakat Melayu

pada masa ini, menyimpan perasaan dendam sudah sebati dalam diri mereka. Amalan

seperti itu adalah dilarang dalam agama kita sendiri.

Intiharnya, pada zaman serba moden ini, karya hikayat semakin dilupakan dan pudar

dalam ingatan pembaca terutama sekali bagi golongan remaja. Menurut pandangan

mereka sastera hikayat begitu membosankan. Hal ini demikian kerana, lahirnya banyak

bahan bacaan berbentuk picisan seperti novel, majalah, komik, dan sebagainya yang

ternyata dapat menarik perhatian pembaca. Seharusnya masyarakat perlu menjadikan

karya-karya hikayat seperti Hikayat Si Miskin ini sebagai satu bahan bacaan kerana

terdapat banyak unsur-unsur didaktik dan pengajaran dalam sesebuah karya. Contohnya

dalam hikayat Si Miskin jelas menunjukkan sikap kasih sayang yang tinggi dalam diri

Marakarma yang sanggup menjaga dan melindungi adiknya. Perasaan kasih sayang

sememangnya telah wujud dalam diri individu cuma bergantung kepada individu itu

sendiri untuk mempraktikkannya. Setiap individu harus menyemai sikap kasih sayang

antara satu sama lain tanpa membezakan status diri seseorang.

6
PETIKAN DALAM HIKAYAT SI MISKIN

Alkisah, maka tersebutlah kisah Marakarma berjalan dua bersaudara itu. Maka Tuan
Puteri Nila Kesuma itu pun menangis hendak minum susu. Maka Marakarma pun
menangis seraya berkata, “Diamlah adinda, jangan menangis kerna kita orang celaka.
Dimanakah kita boleh mendapat susu lagi? kita sudah dibuangkan orang.” Maka
diberinyalah kepada adiknya ketupat itu sebelah. Maka dimakannyalah. Maka ia pun
diamlah. Maka sampai tujuh hari tujuh malam ia berjalan itu. Maka ketupat yang tujuh
biji itu habislah dimakan oleh Tuan Puteri Nila Kesuma itu, kerana diberikannya kpada
adiknya sebelah dan petang sebelah. Setelah habis ketupat itu, Maka Tuan Puteri Nila
Kesuma itu menangis lagi hendak makan. Maka diambil oleh Marakarmasegala taruk
kayu dan umbut-umbut dan buah-buahan kayu yang didalam hutan itu yang patut
dimakannya. Maka diberikannya kepada saudaranya itu dan barang dimana ia bertemu
dengan air maka dimandikannyalah akan saudaranya. Syahadan beberapa lamanya ia
berjalan itu, maka beberapa bertemu dengan gunung yang tinggi-tinggi dan padang yang
luas-luas dan tasik yang berombak seperti laut tempat segala dewa-dewi dan peri,
mambang, indera, cendera, jin. Maka raja-raja jin disanalah tempat bermain lancang
berlumba-lumba,disanalah banyak ia beroleh kesaktian yang diberi oleh anak raja-raja
itu.Adapun Marakarma itu apabila ia bertemu dengan segala raja-raja itu, maka Tuan
Puteri Nila Kesuma itu pun disembunyikanlah, dan jikalau ia bertemu dengan segala
binatang-binatang yang buas-buas, maka didukungnyalah akan saudaranya itu tiada
diberinya lepas dari tubuhnya.

7
BIBLIOGRAFI

Abu bakar Hamid. 1985. Hikayat Si Miskin. Petaling Jaya:Fajar Bakti Sdn.Bhd

Mutiara sastera melayu tradisional.2006.penyelanggaraan Majlis Peperiksaan Malaysia.


Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Liaw Yock Fang.1991.Sejarah Kesusasteraan Melayu klasik1:Jakarta Penerbit Erlangga

Awang Sariyan. 2008. Falsafah dan Logika Melayu. Selangor: Synergate Sdn.Bhd

Zainal Abidin Ahmad(Za’ba).1962.Ilmu Pengarang Melayu.


Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Anda mungkin juga menyukai