Anda di halaman 1dari 4

Tema : Menyiasat Alam Bahan.

Tajuk : 1. Sifat-sifat Bahan


Tempoh : 60 minit
Objektif Umum : Memahami sifat-sifat bahan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengelas bahan-bahan berdasarkan keupayaan untuk membenarkan cahaya melaluinya .
2. Menyatakan bahan lut sinar.
3. Menyatakan bahan lut cahaya.
4. Menyatakan bahan legap.

Pendekatan/kaedah dan strategi :


1. Pendekatan inkuiri penemuan.
2. Mengeksperimen.
3. Perbincangan.
Istilah :
1. Bahan lut sinar.
2. Bahan lut cahaya.
3. Bahan legap.

Fasa Isi kandungan Aktiviti Pengajaran & Catatan


(Masa) Pembelajaran
Set Induksi Bahan terdiri daripada; Guru masuk ke dalam kelas Bahan;
( 5 minit )  Bahan lut sinar. dengan membawa sebuah 1. Kotak yang
 Bahan lut cahaya. kotak yang berisi patung. berdindingkan kad
 Bahan legap. Dinding kotak tersebut manila,kertas surih
diperbuat dari pelbagai bahan dan kaca.
iaitu kaca, kertas surih dan
kad manila.
KPS
Guru menghalakan bahagian 1. Memerhati.
dinding kad manila kepada 2. Berkomunikasi.
murid dan menyoal murid.
Apa objek yang kamu dapat Nilai murni:
lihat? Sifat ingin tahu.

Murid meneka isi kandungan


kotak.

Guru menghalakan kotak


kepada murid melalui dinding
kertas surih dan kaca.

Guru menerangkan tajuk


pelajaran.
Pencetusan 1. Bahan lut sinar Guru mengumpulkan botol air- KPS
Idea Bahan yang membenarkan botol air pelajar yang terdiri Membuat pemerhatian
( 15 minit ) kesemua cahaya melaluinya daripada botol plastik, botol Membuat inferens
. kaca dan botol aluminium. Membuat hipotesis
2. Bahan lut cahaya. Murid menyuluh dengan
Membenarkan hanya menggunakan lampu picit dari
sebahagian cahaya arah belakang botol. Nilai murni:
melaluinya. Guru menyoal murid: Menghargai ciptaan sains
3. Bahan legap. 1. Apakah yang kamu dapat dan teknologi.
Tidak membenarkan cahaya perhatikan?
melaluinya serta membentuk
baying-bayang. 2. Mengapakah hal terjadi?

Penstruktur Bahan-bahan: Guru membahagikan murid


an semula 1. Lut sinar. kepada beberapa kumpulan Nilai murni:
idea 2. Lut cahaya. dan setiap kumpulan dan Bekerjasama
( 25 minit ) 3. Legap. dikehendaki menyenaraikan
bahan-bahan yang diberi; Contoh;
1. Lut sinar. Piring –
2. Lut cahaya. kertas,plastic,kaca
3. Legap. Buku,
pemadam,pembaris
plastic……
Objek Lut Lut Legap Semua murid diminta ( Rujuk lampiran 1 )
sinar cahay menjalankan eksperimen ke
a luar kelas mengikut kumpulan
Piring masing-masing dan meminta KPS
 mereka menjalankan 1. Memerhati.
kaca
Kertas  eksperimen dengan 2. Mengeksperimen.
surih menggunakan cahaya 3. Mengelas.
Buku  matahari bagi membuktikan KBKK
Kanta  sama ada bahan tersebut 1. Membandingkan
pembes membenarkan cahaya dan membezakan.
ar melaluinya.
pensel  Nilai murni:
Kertas Guru menyediakan jadual Jujur dalam merekod

tisu pengelasan dan murid diminta data
untuk merekod hasil
pemerhatian eksperimen.

Aplikasi Setiap kumpulan diminta KBKK


Idea berbincang dan 1. Membanding dan
( 10 minit ) membentangkan hasil membezakan.
dapatan mereka. 2. Menganalisis.
3. Membuat inferens.
Guru berbincang dengan Tahap kognitif
murid mengenai bahan- 1. Pengetahuan.
bahan ; 2. Kefahaman.
Lut sinar 3. Aplikasi.
( Membenarkan
cahaya menembusi
sepenuhnya).
Lut cahaya
( Membenarkan Separuh
cahaya menembusinya).
Legap
( tidak membenarkan
cahaya menembusinya
dan membentuk bayang-
bayang )

Refleksi Guru menyoal murid secara


(5 minit) individu secara lisan: KPS:
1. Apakah bahan lut sinar, lut berkomunikasi
cahaya dan legap?
2. Apakah contoh objek-objek Tahap kognitif:
yang diperbuat daripada 1. Pengetahuan
bahan lut sinar, lut cahaya 2. Kefahaman
dan legap?