Anda di halaman 1dari 4

CATCH-UP

PLAN
Panitia Bahasa Inggeris
SK LKTP Tenang
CATCH -UP PLAN FASA 1
MINGGU PERKARA TINDAKAN MATLAMAT STRATEGI AKTIVITI
GURU YANG DIRANCANG YANG DIRANCANG
21.11.2021 PENILAIAN PBD SERTA Tumpuan dalam Memastikan KAK Penilaiaan Sumatif/ PdPc serta
HINGGA MENGAJAR KAK UNTUK mengajar murid KAK mencapai 100% Formatif pentaksiran
25.11.2021 MENINGKATKAN PERATUS
(%) KAK Memastikan semua
murid dapat
menguasai KAK pada
tahun semasa

28.11.2021 PENILAIAN PBD SERTA Tumpuan dalam Memastikan KAK Penilaiaan Sumatif/ * Pemproses TP
HINGGA MENGAJAR KAK UNTUK mengajar serta mencapai 100%. Formatif setiap murid
02.12.2021 MENINGKATKAN PERATUS memproses TP
(%) KAK Memastikan semua *Penghantaran
murid dapat maklumat TP
menguasai KAK pada keseluruhan murid
tahun semasa setiap kelas yang
diajar.

05.12.2021 PENILAIAN AKHIR TAHAP Menentukan kategori Mengenalpasti Perancangan Strategi M2P * Meneliti TP
HINGGA PENGUASAAN MURID murid akan kumpulan murid yang (Mampatan,Pecutan dan keseluruhan murid
9.12.2021 menyambung aktiviti memerlukan PROGRAM Pengayaan untuk setiap kelas
PdPc/PdPR yang INTERVENSI dan dan melakukan
bermula 30.01.2022 hingga kumpulan murid yang pengagihan TP1 - TP 2
24.2.2022 memerlukan PROGRAM (INTERVENSI)
PENGUKUHAN DAN TP3 -TP4 (PENGUKUHAN
PENGAYAAN TP5 - TP6 (PENGAYAAN)
CATCH-UP PLAN FASA 2
MINGGU PERKARA TINDAKAN MATLAMAT STRATEGI AKTIVITI
BULAN GURU YANG DIRANCANG YANG DIRANCANG
02.01.2022 PELAKSANAAN PROGRAM Merancang PROGRAM Memastikan murid Pendekatan Bertema Untuk PROGRAM
HINGGA SEPANJANG BULAN INTERVENSI,PROGRAM boleh meningkatkan INTERVENSI(TP1 - TP2)
27.01.2022 JANUARI 2022 PENGUKUHAN DAN PENGUASAAN TP. Pendekatan Terbeza [ KUKUH 1]
PROGRAM PENGAYAAN (TP1 - TP 6) serta *Ulang kaji semula topik/
menghabiskan % KAK Pendekatan Projek tema yang susah
yang murid tidak dapat difahami.
belajar. * membuat "drilling"
menggunakan latihan
berfokus topikal.

[KUKUH 2]
* Untuk PROGRAM
PENGUKUHAN
[ TP 3 - TP 4]
* Membuat latihan
tambahan berfokus

PROGRAM PENGAYAAN
[ TP 5 - TP 6]
* menjawab soalan -
soalan KBAT berdasarkan
tema/topik
CATCH-UP PLAN FASA 2
MINGGU PERKARA TINDAKAN MATLAMAT STRATEGI AKTIVITI
BULAN GURU YANG DIRANCANG YANG DIRANCANG
30.01.2022 PELAKSANAAN PROGRAM Merancang PROGRAM Memastikan murid Pendekatan Bertema Untuk PROGRAM
HINGGA SEPANJANG BULAN INTERVENSI,PROGRAM boleh meningkatkan INTERVENSI(TP1 - TP2)
24.02.2022 FEBRUARI 2022 PENGUKUHAN DAN PENGUASAAN TP. Pendekatan Terbeza [ KUKUH 1]
PROGRAM PENGAYAAN (TP1 - TP 6) serta *Ulang kaji semula topik/
menghabiskan % KAK Pendekatan berasas tema yang susah
yang murid tidak dapat Projek difahami.
belajar. * membuat "drilling"
menggunakan latihan
Merancang PROGRAM Pelaksanaan SELF berfokus topikal.
KECEMERLANGAN
[KUKUH 2]
* Untuk PROGRAM
PENGUKUHAN
[ TP 3 - TP 4]
* Membuat latihan
Tambahan berfokus

PROGRAM PENGAYAAN
[ TP 5 ]
* menjawab soalan -
soalan KBAT berdasarkan
tema/topik.

[ TP 6 ]
untuk PROGRAM
KECEMERLANGAN
* Membuat Projek
TBL

Anda mungkin juga menyukai