Anda di halaman 1dari 16

UNIT

BIDANG SAINS SOSIAL

PANITIA PENDIDIKAN MORAL


_______________________________________________________________

smkkb 1
PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2019
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI
Petunjuk Sasaran
Bidang / Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi Utama Strategi
TOV 2015 2016 2017 2018 2019 Bertanggung-jawab
(KPI)

Pencapaian Meningkatkan Peratus murid 50 60 70 75 80 85 Pengurusan kurikulum


Pengetua
Prestasi Pencapaian Murid mendapat 1. Meningkatkan prestasi
PK
akademik yang berdasarkan Band 3 akademik
GKMP
tinggi oleh semua Panduan 2. Mengaplikasi headcount
KP
murid Pembangunan Peratus murid 2% 4% 6% 8% 10% 12% akademik
GKMP
Pembelajaran mendapat
Murid (PBS) Band 6

15
Petunjuk Sasaran Bidang / Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Strategi
Prestasi Utama TOV 2015 2016 2017 2018 2019 Bertanggung-jawab

(KPI)

Meningkatkan Peratus murid Pengurusan kurikulum Pengetua


pencapaian murid mendapat 10% 13% 16% 19% 22% 25% 1. Meningkatkan prestasi PK
dalam peperiksaan A+/A/A- akademik GKMP
SPM 2. Mengaplikasi headcount KP
akademik GKMP
GPMP
5.9 5.6 5.3 5.0 4.7 4.4

15
Pelan Taktikal Dan
Pelan Operasi
2015

15
PELAN TAKTIKAL 1-2015
Matlamat 1: PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID

INISIATIF / STRATEGI 1. Meningkatkan prestasi akademik / Mengaplikasi headcount akademik

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Output / Pelan
Bil Hari / KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan
1 PROGRAM CAKNA KP Mac - RM200 Pencapaian ujian Peningkatan Near miss ‘A’ Modul
(Latih tubi topical) GKMP Oktober Suwa/PIBG dan peperiksaan bilangan ‘A’ BAND 3 Sasbadi

2 PROGRAM MY BUDDY KP Mac- RM100 Pencapaian ujian % bilangan GALUS Modul Latih
(MENTOR MENTEE) GKMP Oktober PCG/SUWA dan peperiksaan meningkat BAND 1 DAN 2 Tubi Topikal
(Kelas Tambahan
Terancang )

3 PROGRAM SOS KP Jun - Julai RM100 Pencapaian ujian % lulus Murid yang harus Modul Latih
(Kem Pendidikan Moral ) GMP PCG/SUWA dan peperiksaan meningkat lulus (halus) Tubi ikut aras

15
INISIATIF / STRATEGI 1. Meningkatkan prestasi akademik / Mengaplikasi headcount akademik

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Output / Pelan
Bil Hari / KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan
4 PROGRAM SINAR KP April / RM300 Pencapaian ujian Peningkatan Semua murid Bengkel
GKMP September PIBG/SUWA/ dan peperiksaan bilangan ‘A’ dan tingkatan 5 Teknik
(Seminar Teknik Menjawab
(dua kali) PCG % lulus Menjawab
Soalan)
Moral

15
PELAN OPERASI
Matlamat Strategik : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH
SEMUA MURID

Strategi : 1 Meningkatkan prestasi akademik

2 Mengaplikasi headcount akademik

Nama Program / Projek : PROGRAM CAKNA (Latih tubi topikal)

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan SPM


dan PBS

Tanggungjawab : 1 KP

2 GKMP

Tempoh / Hari : Sepanjang tahun

Tempat : Sekolah

Sasaran : Near miss ‘A’ dan Band 3

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM200

Sumber : Suwa / PIBG

Jawatankuasa : 1.1 Pengetua

1.2 Penolong Kanan 1

1.3 Guru Kanan Mata Pelajaran

1.4 Ketua Panitia

1.5 Guru Mata Pelajaran

Ringkasan Program : Murid-murid akan dilatih membuat latihan kendiri

seberapa banyak yang boleh supaya penguasaan

konsep yang kukuh.

15
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan Jawatankuasa
Februari Ahli Jawatan kuasa
- Tetapkan tarikh Ketua Panitia -
( minggu 2 ) Panitia
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Murid Near miss
Februari
GKMP ‘A’
( minggu 3 ) -
Murid Band 3
3 Mempromosikan program Ketua Panitia Murid Near miss
Februari
- surat pemberitahuan Dan ‘A’
( minggu 3 ) -
- surat jemputan GKMP Murid Band 3
4 Penyediaan bahan Ahli Jawatan kuasa
Panitia Sepanjang tahun
- Panitia

5 Penyediaan tempat dan peralatan Ahli Jawatan kuasa


Panitia Mac - Oktober
- Panitia

6 Pelaksanaan Program
Ahli Jawatan
Ketua Panitia Mac - Oktober
- Kuasa Panitia

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Ketua Panitia Pep. ½ tahun Peningkatan Near miss ‘A’
Mortem Pep. Percubaan bilangan ‘A’ Murid Band 3
SPM dan PBS dan Band 4, 5,

15
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
6

15
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH


SEMUA MURID

Strategi : 1 Meningkatkan prestasi akademik

2 Mengaplikasi headcount akademik

Nama Program / Projek : PROGRAM MY BUDDY (MENTOR MENTEE)

(Kelas Tambahan Terancang )

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan SPM


dan PBS

Tanggungjawab : 1 KP

2 GKMP

Tempoh / Hari : Februari - Oktober

Tempat : Sekolah

Sasaran : Galus dan Band 1,2

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM100

Sumber : Suwa / PCG

Jawatankuasa : 1.1 Pengetua

1.2 Penolong Kanan 1

1.3 Guru Kanan Mata Pelajaran

1.4 Ketua Panitia

1.5 Guru Mata Pelajaran

Ringkasan Program : Murid akan menjadi ’guru muda’


dan membantu kawan-kawan
yang lemah.

15
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
Februari Ahli Jawatankuasa
- Tetapkan tarikh Ketua Panitia -
( minggu 2 ) Panitia
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Februari (minggu Murid galus,murid
GKMP
3) - band 1,2
3 Mempromosikan program Ketua Panitia
Februari (minggu Murid galus, murid
- surat pemberitahuan Dan
3) - band 1,2
- surat jemputan GKMP

4 Penyediaan bahan Sepanjang tahun Ahli Jawatankuasa


Panitia -
(setiap bulan) Panitia

5 Penyediaan tempat dan peralatan Kesesuaian Ahli Jawatankuasa


Panitia -
GKMP Panitia

6 Pelaksanaan Program Ahli Jawatankuasa


Ketua Panitia Sepanjang tahun -
Panitia

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Ujian bulanan


Mortem Pep. ½ tahun Peningkatan Murid galus,murid
Ketua Panitia Pep. P’cubaan bilangan lulus band 1,2
SPM

15
PELAN OPERASI
Matlamat Strategik : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH
SEMUA MURID

Strategi : Meningkatkan prestasi akademik


1

2 Mengaplikasi headcount akademik

Nama Program / Projek : PROGRAM SOS (Kem Pendidikan Moral)

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan SPM


dan PT3

Tanggungjawab : 1 KP

2 GKMP

Tempoh / Hari : Jun - Julai

Tempat : Sekolah

Sasaran : Murid yang harus lulus (HALUS)

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM100

Sumber : SUWA / PCG / PIBG

Jawatankuasa : 1.1 Pengetua

1.2 Penolong Kanan 1

1.3 Guru Kanan Mata Pelajaran

1.4 Ketua Panitia

1.5 Guru Mata Pelajaran

Ringkasan Program : Murid akan dibimbing untuk


menjawab soalan dalam modul
matematik

15
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
Mei Ahli Jawatankuasa
- Tetapkan tarikh Ketua Panitia -
( minggu 2 ) Panitia
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Mei Murid Harus Lulus
GKMP
( minggu 2 ) - (HALUS)

3 Mempromosikan program Ketua Panitia


Mei Murid Harus Lulus
- surat pemberitahuan Dan
( minggu 3 ) - (HALUS)
- surat jemputan GKMP
4 Penyediaan bahan April Ahli Jawatankuasa
Panitia
- Panitia
5 Penyediaan tempat dan peralatan Ahli Jawatankuasa
Panitia Sekolah
- Panitia

6 Pelaksanaan Program Ahli Jawatankuasa


Ketua Panitia Jun-Julai
- Panitia

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Pep. P’cubaan % lulus Murid Harus Lulus
Mortem Ketua Panitia
SPM dan PBS meningkat (HALUS)

15
PELAN OPERASI
Matlamat Strategik : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH
SEMUA MURID

Strategi : 1 Meningkatkan prestasi akademik

2 Mengaplikasi headcount akademik

Nama Program / Projek : PROGRAM SINAR (Seminar Teknik Menjawab Soalan)

Objektif Program / Projek : Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan SPM


dan PBS

Tanggungjawab : 1 KP

2 GMP

Tempoh / Hari : April dan September (Dua kali setahun)

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 3 dan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM300

Sumber : Suwa / PCG / PIBG

Jawatankuasa : 1.1 Pengetua

1.2 Penolong Kanan 1

1.3 Guru Kanan Mata Pelajaran

1.4 Ketua Panitia

1.5 Guru Mata Pelajaran

Ringkasan Program : Murid akan didedahkan dengan

teknik menjawab soalan topik

sukar.

15
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa:
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa Mac
Ketua Panitia Ahli Jawatankuasa
- Tetapkan tarikh ( minggu 1 ) -
Panitia
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Mac Murid tingkatan 4
GKMP
( minggu 2 ) - dan 5

3 Mempromosikan program Ketua Panitia


Mac Murid tingkatan 4
- surat pemberitahuan Dan
( minggu 2 ) - dan 5
- surat jemputan GKMP

4 Penyediaan bahan
Ahli Jawatankuasa
Panitia Mac (Minggu 4 )
- Panitia

5 Penyediaan tempat dan peralatan Ahli Jawatankuasa


Panitia April / September
- Panitia
6 Pelaksanaan Program Ahli Jawatankuasa
Ketua Panitia April / September
- Panitia
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Pep. ½ tahun Peningkatan
Murid tingkatan 4
Mortem Ketua Panitia Pep. Percubaan bilangan ‘A’
dan 5
SPM dan PBS dan % lulus

15
15

Anda mungkin juga menyukai