Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN KERJA RUMAH

Kemahiran Hidup – Ikan Hiasan

Nama Murid : .............................................

Tahun: 5 .................

Semua murid di kehendaki menjawab semua soalan di bawah dan


murid-murid tidak dibenarkan berbincang.

Arahan :
/
Sila tandakan di kotak BETUL/SALAH bagi setiap kenyataan di
bawah:

BETUL SALAH

1. Sirip berfungsi melindungi badan ikan.

2. Ekor ikan berfungsi mengawal pergerakan


ikan ke hadapan.

3. Ikan bernafas di dalam air menggunakan


mulutnya.

4. Garis lateral mampu berfungsi sebagai telinga


bagi seekor ikan.

5. Ikan pari, ikan keli dan ikan kerapu adalah


antara contoh ikan hiasan.
.
6. Ikan pelaga dan ikan mas adalah antara jenis
Ikan hiasan yang sering dibela.

7. Kebanyakkan ikan hiasan mempunyai warna


yang pelbagai dan menarik.

8. Ikan hiasan dibela bagi mengindahkan ruang.

9. Kita akan memperolehi ketenangan apabila


membela ikan hiasan.

10. Ikan menggunakan sirip pektoral untuk


bergerak ke atas dan ke bawah.
Jawapan Lembaran Kerja:

1. Salah
2. Betul
3. Salah
4. Betul
5. Salah
6. Betul
7. Betul
8. Betul
9. Betul
10. Salah