Anda di halaman 1dari 20

PERANCANGAN STRATEGIK 2009-2012

BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2009-2012


BIDANG PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
2.0 UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PETUNJUK
BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PRESTASI SASARAN INISIATIF/
STRATEGIK UTAMA (KPI) 2009 201 201 201 STRATEGI
0 1 2

2.1 Akademik Penguasaan Meningkatkan • Mendedahkan teknik % 1. Program


ilmu pencapaian menjawab soalan dengan penglibatan 80% 85% 90% 95% Kecemerlan
pengetahuan pelajar dalam lebih berkesan. pelajar dalam gan
dan kemahiran akademik di • Membantu pelajar program yang Akademik
serta peringkat SPM memberikan penekanan dijalankan SPM/ PMR
meningkatkan dan PMR kepada topik-topik yang
keupayaan dan penting untuk 2. Program
minat pelajar peperiksaan. Kaunseling
adalah salah • Membantu pelajar Berfokus
satu faktor ke mengatasi kelemahan
arah semasa mengulangkaji
pencapaian pelajaran.
akademik yang • Meningkatkan motivasi
baik. belajar dalan kalangan
pelajar.

2.2 Kerjaya Pemahaman Meningkatkan • Mendedahkan pelajar- % 70% 75% 80% 85% 1. Lawatan
dan pemahaman pelajar kepada dunia penglibatan Sambil
penguasaan dan kerjaya yang sebenar dan pelajar dalam Belajar
tentang dunia menyerapkan cabaran-cabaran yang program yang
kerjaya pengetahuan akan dihadapi dalam dijalankan 2. Pameran
sebenar adalah tentang dunia kerjaya tersebut. Kerjaya
pemangkin ke kerjaya • Menolong pelajar
arah sebenar menetapkan cita-cita
membentuk kepada pelajar dengan jelas terhadap
motivasi disamping kerjaya yang bakal
belajar dalam memupuk mereka ceburi.
kalangan semangat • Memupuk ketahanan
pelajar. belajar mental dan fizikal pelajar
bersungguh- sebagai persediaan untuk
sungguh demi memasuki pasaran kerja
mencapai setelah tamat pengajian.
kejayaan.

PETUNJUK
ISU MATLAMAT OBJEKTIF PRESTASI SASARAN INISIATIF/
BIDANG STRATEGIK UTAMA (KPI) 2009 201 201 201 STRATEGI
0 1 2

2.3 Pembentukan Membentuk jati • Membentuk insan soleh % 95% 96% 97% 98% 1. Kursus
Pembangunan keperibadian diri dan sebagai pelapis generasi penglibatan Nadwah
Diri dan kepercayaan cemerlang pelajar dalam Calon SPM &
ketrampilan bahawa setiap • Mendedahkan diri pelajar program yang PMR
pelajar dalam individu boleh kepada gaya dijalankan
kepimpinan mengubah pembelajaran di sekolah 2. Kem
melahirkan kehidupan yang menekankan 5 Kepimpinan
ciri-ciri yang lebih domain, iaitu kognitif, Pelajar
pemimpin sempurna. afektif, fizikal
yang utuh Memberikan (psikomotor), sosial dan
dalam pengetahuan, rohani.
menggerakkan pendedahan Mewujudkan semangat
sesuatu unit/ dan kekitaan dan kepercayaan
bidang kerja. penerokaan sesama pelajar.
terhadap
tugas,
terutama
sebagai
pemimpin
pelajar di
samping
membentuk
sahsiah diri
yang lebih
mantap dan
sejahtera.

PETUNJUK
BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PRESTASI SASARAN INISIATIF/
STRATEGIK UTAMA (KPI) 2009 201 201 201 STRATEGI
0 1 2

2.4 Pemantapan Memupuk • Mewujudkan semangat % 95% 96% 97% 98% 1. Orientasi
Psikososial & ketrampilan semangat berpasukan, kerjasama penglibatan Pelajar
Kesejahteraan dan perpaduan dan dan saling menghormati pelajar dalam
Mental keperibadian kerjasama antara sesama pelajar program yang
pelajar dalam dalam dalam kumpulan semasa dijalankan
membudayaka menjayakan melakukan sesuatu
n adab dan aktiviti yang aktiviti.
budi bahasa dijalankan • Membina ketahanan
dalam disamping mental dan fizikal di
pergaulan merapatkan kalangan peserta.
adalah kunci hubungan di • Melatih kemahiran
kesejahteraan antara sesama berkomunikasi dengan
sekolah. pelajar. lebih baik di kalangan
peserta.
• Memupuk hubungan
silaturahim di kalangan
peserta serta dapat
membentuk jati diri yang
mantap di kalangan
mereka semasa
melakukan aktiviti.

PETUNJUK
BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PRESTASI SASARAN INISIATIF/
STRATEGIK UTAMA (KPI) 2009 201 201 201 STRATEGI
0 1 2

2.5 Penerapan Membentuk jati • Memahami % 10% 30% 50% 70% 1. Seminar
Keibubapaan modal insan diri dan penglibatan Keibubapaan
tanggungjawab ibubapa
dan kepercayaan sebagai fasilitator di ibu bapa/
komunikasi bahawa setiap rumah penjaga
berkesan (atau individu boleh • Memahami peranan
dua hala) mengubah ibubapa sebagai rakan
adalah dalah kehidupan pembimbing di rumah
satu faktor yang lebih • Membina hubungan yang
penting untuk sempurna. lebih erat dengan pihak
mencapai sekolah
kejayaan visi • Membantu sekolah
dan misi melahirkan pelapis
sekolah generasi cemerlang
• Membantu meningkatkan
prestasi peperiksaan PMR
dan SPM

2.6
Pendidikan & Penerapan nilai Menentukan • Pelajar-pelajar dapat % kehadiran 10% 30% 50% 70% 1. Perkem
Pencegahan murni dan segala usaha membina hubungan yang dan bangan
Dadah/ Rokok keperibadian negara penglibatan Seksual
sihat antara rakan sebaya.
yang utuh memerangi • Pelajar memahami bahaya pelajar
adalah ancaman dadah, rokok, seks bebas
pemangkin ke dadah berjalan boleh membahayakan diri.
arah secara • Pelajar dapat menjalani % penurunan 70% 50% 30% 10%
pembentukan terancang, kehidupan yang lebih masalah
keluarga dan terarah, sihat dalam komuniti. salah laku
masyarakat terselaras demi pelajar
harmoni. mewujudkan
suatu
masyarakat
yang bebas
dari dadah.

PETUNJUK
BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PRESTASI SASARAN INISIATIF/
STRATEGIK UTAMA (KPI) 2009 201 201 201 STRATEGI
0 1 2

2.7
Perkhidmatan Pengukuhan Memberikan • Menggalakkan murid % kehadiran 70% 75% 80% 85% 1.Program
Bimbingan disiplin dalam kesedaran dan datang ke sekolah. dan PINTAS
&Kaunseling membentuk kefahaman • Mengelakkan berlaku penglibatan
(Kes Disiplin) penampilan tentang peri gejala sosial. pelajar
dan pentingnya • Menyemai sikap
ketrampilan menangani menghargai masa dalam
seseorang gejala ponteng kalangan pelajar. % penurunan 10% 8% 6% 4%
pelajar adalah melalui kaedah • Menyedarkan ibu bapa/ kadar
kunci ke arah yang efektif penjaga tentang gejala ponteng
pembangunan dan terancang. ponteng dalam kalangan
modal insan anak mereka.
yang baik.
BIDANG UNIT HAL EHWAL MURID
PELAN TAKTIKAL

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


2.1 Akademik
Matlamat Strategik : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik di peringkat SPM dan PMR
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
HARI SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI

1 Program Kecemerlangan *GPK 1 1 minggu RM 500.00 Pelajar Tingkatan % kehadiran Edaran bahan
Akademik SPM/ PMR *Guru (Jun & Julai) 3&5 pelajar program
Bimbingan dan
Kaunseling
*Guru Kanan PIPP 2
Bidang

2 Program Kaunseling *GPK 1 7 bulan 10 orang pelajar % penglibatan Bahan program


Berfokus-akademik *GPK HEM (Bermula PMR dan komitmen difailkan.
*Guru Februari) & pelajar
Bimbingan dan 10 orang pelajar Edaran bahan.
Kaunseling SPM
*Guru Kanan PIPP 2
Bidang

2.2 Kerjaya
Matlamat Strategik : Meningkatkan pemahaman dan menyerapkan pengetahuan tentang dunia kerjaya sebenar kepada pelajar
disamping memupuk semangat belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan.
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI

1 Lawatan Sambil Belajar- *Guru 2 hari Pelajar Tingkatan % penglibatan Edaran


Kerjaya Bimbingan dan (Julai) 3&5 pelajar makluman
Kaunseling lawatan
PIPP 2

2 Pameran Kerjaya *Guru 1 hari Pelajar Tingkatan % penglibatan Edaran bahan


Bimbingan dan (Jun) 3&5 pelajar pameran
Kaunseling

PIPP 2

2.3 Pembangunan Diri


Matlamat Strategik : Membentuk jati diri dan kepercayaan bahawa setiap individu boleh mengubah kehidupan yang lebih
sempurna.Memberikan pengetahuan, pendedahan dan penerokaan terhadap tugas, terutama sebagai pemimpin pelajar di
samping membentuksahsiah diri yang lebih mantap dan sejahtera
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
HARI SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI

1 Kursus Nadwah Calon SPM *Guru 3 hari 2 RM 6 000.00 Pelajar Tingkatan % penglibatan Edaran bahan
& PMR-pembangunan Bimbingan dan malam 3 & 5 Islam dan komitmen program/
Kaunseling (Februari) sahaja pelajar dan JK kursus
*Guru Panitia Kerja
Pend. Islam
*GPK Koku PIPP 2

2 Kem Kepimpinan Pelajar- *Guru 3 hari 2 RM 6 000.00 Pelajar-pelajar di % penglibatan Edaran


Pembangunan Bimbingan dan malam bawah UBK dan dan kerjasama makluman dan
Kaunseling (Jun) Pengawas pelajar prosedur kem
*Guru PIPP 2
Penasihat
Pengawas

2.4 Psikososial Dan Pembangunan Diri


Matlamat Strategik : Memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan disamping
merapatkan hubungan di antara sesama pelajar
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
HARI SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI

1 Orientasi Pelajar Tingkatan *GPK HEM 3 hari RM 400.00 Pelajar Tingkatan % penglibatan Edaran bahan/
1 dan Peralihan Tahun *Guru (Januari) 1 & Peralihan pelajar dan JK fail program
2010 Bimbingan dan Kerja
Kaunseling
*Guru Disiplin PIPP 2
*Guru
Tingkatan

2.5 Keibubapaan
Matlamat Strategik : Membentuk jati diri dan kepercayaan bahawa setiap individu boleh mengubah kehidupan yang lebih
sempurna.
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
HARI SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI

1 Seminar Keibubapaan-ibu *Guru 1 hari RM 500.00 Ibu bapa/ penjaga % penglibatan Edara bahan
bapa Bimbingan dan (Mac) pelajar dan komitmen seminar
Kaunseling ibu bapa/
*GPK HEM penjaga dan JK
*Guru Kanan Kerja PIPP 2
Bidang

2.6 Pendidikan Dan Pencegahan Dadah/ Rokok/ Inhalan


Matlamat Strategik : Menentukan segala usaha negara memerangi ancaman dadah berjalan secara terancang, terarah,
terselaras demi mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari dadah.
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ OUT-PUT KPI PELAN
SUMBER KONTIGENSI
1 Perkembangan Seksual- *Guru 1 hari Semua pelajar % penglibatan Edaran bahan
Program Pendidikan & Bimbingan dan (Mei) pelajar program
Pencegahan Dadah Kaunseling
*Guru PIPP 2
Pendidikan &
Pencegahan
Dadah

2.7 Perkhidmatan Dan Bimbingan kaunseling (Isu Disiplin)


Matlamat Strategik : Memberikan kesedaran dan kefahaman tentang peri pentingnya menangani gejala ponteng melalui
kaedah yang efektif dan terancang.
BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH/ KOS/ SASARAN/ KPI PELAN
HARI SUMBER OUT-PUT KONTIGENSI
1.Bahan
1 Program PINTAS *GPK HEM 7 bulan RM 300.00 Pelajar ponteng % penurunan program
*Guru (Bermula tegar ponteng difailkan.
Bimbingan dan Mac) sekolah di 2. Edaran
Kaunseling kalangan bahan kepada
*Guru Disiplin pelajar JK Kerja. PIPP 2

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING
PELAN OPERASI
2.1 Nama Program
Orientasi Pelajar Tingkatan 1 dan Peralihan 2011

Matlamat Memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan disamping merapatkan hubungan
di antara sesama pelajar.
Objektif • Mewujudkan semangat berpasukan, kerjasama dan saling menghormati antara sesama pelajar dalam kumpulan
semasa melakukan sesuatu aktiviti.
• Membina ketahanan mental dan fizikal di kalangan peserta.
• Melatih kemahiran berkomunikasi dengan lebih baik di kalangan peserta.
• Memupuk hubungan silaturahim di kalangan peserta serta dapat membentuk jati diri yang mantap di kalangan
mereka semasa melakukan aktiviti.
Tempoh Januari
Sasaran Pelajar Tingkatan 1 dan Peralihan
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI

1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan juga Guru Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
Penolong Kanan Petang tentang program. dan Kaunseling,
Guru Penolong
Kanan Petang

2 Membentuk jawatankuasa kerja program Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling

3 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan jawatankuasa Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
kerja program untuk menjelaskan pengisian program dan dan Kaunseling,
bidang tugas masing-masing. Guru Penolong
Kanan Petang & JK
Kerja

4 Persiapan bahan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (pelajar)


dan Kaunseling

5 Persiapan tempat dan PA Sistem JK Kerja 1 hari Kantin

6 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 3 hari Penyelaras : Guru Kaunseling


Kaunseling, Semua
JK Kerja
7 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING
PELAN OPERASI
2.2 Program Pintas
Matlamat
Memberikan kesedaran dan kefahaman tentang peri pentingnya menangani gejala ponteng melalui kaedah yang efektif dan
terancang.
Objektif • Menggalakkan murid dating ke sekolah.
• Mengelakkan berlaku gejala sosial.
• Menyemai sikap menghargai masa dalam kalangan pelajar.
• Menyedarkan ibu bapa/ penjaga tentang gejala ponteng dalam kalangan anak mereka.
Tempoh Mac
Sasaran Pelajar ponteng tegar
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI

1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan juga GPK HEM Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
GPK HEM

2 Membentuk jawatankuasa kerja program Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling

3 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan dan Kaunseling,
pengisian program dan bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja

4 Persiapan bahan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan makluman/ fail UBK
dan Kaunseling

5 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 7 bulan Penyelaras : Guru Kaunseling


dan Kaunseling,
Semua JK Kerja

6 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING
PELAN OPERASI
2.3 Kursus Nadwah Calon SPM dan PMR
Matlamat Membentuk jati diri dan kepercayaan bahawa setiap individu boleh mengubah kehidupan yang lebih sempurna.
• Membina kecemerlangan akademik di kalangan pelajar.
Objektif • Membentuk insan soleh sebagai pelapis generasi cemerlang
Tempoh Februari
Sasaran Pelajar Tingkatan 3 & 5
Kos

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN


B H KONTIGENSI

1 Perbincangan dengan rakan sekerja, guru Pendidikan Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
Agama Islam. dan Kaunseling,
Guru Pendidikan
Agama Islam

2 Membentuk jawatankuasa kerja program Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling

Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
3 jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan dan Kaunseling,
pengisian program dan bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja

4 Persiapan bahan program, surat sumbangan, surat Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (pelajar)
jemputan penceramah dan Kaunseling,
Guru Pendidikan
Agama Islam

5 Persiapan tempat & PA Sistem JK Kerja 1 hari Dewan Seri Perdana

6 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 3 hari Penyelaras : Guru Kaunseling


dan Kaunseling,
Semua JK Kerja

7 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING
PELAN OPERASI
2.4 Seminar Keibubapaan

Matlamat Membentuk jati diri dan kepercayaan bahawa setiap individu boleh mengubah kehidupan yang lebih sempurna.
• Memahami tanggungjawab ibubapa sebagai fasilitator di rumah
Objektif • Memahami peranan ibubapa sebagai rakan pembimbing di rumah
• Membina hubungan yang lebih erat dengan pihak sekolah
• Membantu sekolah melahirkan pelapis generasi cemerlang
• Membantu meningkatkan prestasi peperiksaan PMR dan SPM 2011
Tempoh Mac
Sasaran Ibu bapa/ penjaga
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan Pengetua Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
Pengetua
2 Membentuk jawatankuasa kerja program 1 hari Jawatankuasa Kerja
Guru Bimbingan
dan Kaunseling

Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan jawatankuasa Guru Bimbingan


kerja program untuk menjelaskan pengisian program dan dan Kaunseling, 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
3 bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja

4 Perbincangan tentang permohonan penggunaan tempat Guru Bimbingan 1 hari Contact number & surat
(Kolej Komuniti) dengan pihak tersebut. dan Kaunseling permohonan

Pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga (edaran surat 1 hari Surat edaran
5 melalui pelajar) Guru Bimbingan
dan Kaunseling

6 Persiapan bahan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (ibu bapa/
dan Kaunseling, penjaga)
Guru Pendidikan
Agama Islam

7 Persiapan tempat & PA Sistem JK Kerja 1 hari Dewan Seri Perdana

8 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 1 hari Penyelaras : Guru Kaunseling


dan Kaunseling,
Semua JK Kerja
9 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program 1 hari Soal selidik dan pelaporan
Guru Bimbingan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING
PELAN OPERASI
2.5 Kem Kepimpinan Pengawas 2011

Matlamat Memberikan pengetahuan, pendedahan dan penerokaan terhadap tugas, terutama sebagai pemimpin pelajar di samping
membentuk sahsiah diri yang lebih mantap dan sejahtera
Objektif • Mendedahkan diri pelajar kepada gaya pembelajaran di sekolah yang menekankan 5 domain, iaitu kognitif, afektif,
fizikal (psikomotor), sosial dan rohani.
• Mewujudkan semangat kekitaan dan kepercayaan sesama pelajar.
• Membantu pelajar mengenali tanggungjawab terhadap akademik, ibu bapa, negara, sekolah dan diri sendiri melalui
kesedaran konsep kendiri yang positif.
• Membantu pelajar-pelajar membentuk sikap positif terhadap matlamat dan cita-cita mereka.
Tempoh Jun
Sasaran Pelajar-pelajar di bawah Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pengawas

Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
Perbincangan dengan rakan sekerja, GPK Koku dan Guru Guru Bimbingan
1 Penasihat Kelab UBK dan Kaunseling, 1 hari Kertas Konsep
GPK HEM dan Guru
Pengawas.

2 Pemantauan tempat kem dan perbincangan dengan pihak Guru Bimbingan 2 hari Tempat kem berkenaan
pengurusan kem berkenaan. dan Kaunseling

3 Perbincangan dengan Pengetua Sekolah dan Unit Guru Penasihat 1 hari Kertas Konsep
Kokurikulum tentang kerja kerja kem tersebut. Pengawas dan GPK
HEM

4 Membentuk jawatankkuasa kerja Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling

Mesyuarat PIBG GPK HEM PIBG,


5 Guru Penasihat 1 hari Kertas Konsep
Kelab UBK.

Pengesahan program/ kem dengan pihak terlibat 1 hari Surat kebenaran program,
6 Guru Bimbingan kertas konsep
dan Kaunseling

Surat-menyurat
7 *Memohon permit aktiviti luar Guru Bimbingan 1 bulan Surat mohon permit
negeri. dan Kaunseling
*Surat kebenaran ibu bapa/ penjaga 1 hari

1 hari Surat kebenaran ibu bapa/


8 Pengesahan penyertaan pelajar menerusi jawapan Guru Bimbingan penjaga
surat dan Kaunseling
kebenaran.
Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran
9 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan dan Kaunseling,
jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan Guru Pengawas, JK
pengisian program dan bidang tugas masing-masing. Kerja

Guru Bimbingan 1 hari Kertas edaran (Prosedur kem)


10 Taklimat program kepada semua peserta dan Kaunseling,
GPK HEM

Guru Bimbingan 3 hari Kantin, UBK


11 Persediaan program dan Kaunseling
*Pengangkutan dan Guru
*Kain Rentang Pengawas GPK
HEM

Guru Bimbingan 3 hari Tempat kem berkenaan


12 Pelaksanaan kem dan Kaunseling,
GPK HEM,
JK Kerja

1 hari Soal selidik dan pelaporan


13 Penilaian/ Post Mortem Guru Bimbingan selepas kem
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PELAN OPERASI
2.6 Program Kecemerlangan Akademik SPM/PMR
Matlamat Meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik di peringkat SPM dan PMR
Objektif • Mendedahkan teknik menjawab soalan dengan lebih berkesan.
• Membantu pelajar memberikan penekanan kepada topik-topik yang penting untuk peperiksaan.
• Membantu pelajar mengatasi kelemahan semasa mengulangkaji pelajaran.
• Meningkatkan motivasi belajar dalan kalangan pelajar.
Tempoh Jun & Julai
Sasaran Pelajar Tingkatan 5 & 3
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
1 Perbincangan dengan rakan sekerja, GPK Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
GPK dan GPK HEM
2 Membentuk jawatankkuasa kerja Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa kerja
dan Kaunseling
3 Surat-menyurat 1 Surat jemputan/ kebenaran ibu
*Jemputan penceramah/ fasilitator Guru Bimbingan minggu bapa/ penjaga
*Surat pemberitahuan dan kebenaran ibu bapa/ dan Kaunseling
penjaga
4 Pengesahan penyertaan pelajar menerusi jawapan Guru Bimbingan 1 hari Surat kebenaran ibu bapa/
surat dan Kaunseling penjaga
kebenaran.

5 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran
jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan pengisian dan Kaunseling, JK
program dan bidang tugas masing-masing. kerja

6 Taklimat program kepada semua peserta Guru Bimbingan 1 hari Dataran Perhimpunan
dan Kaunseling

7 Persediaan program/ bahan Guru Bimbingan 1 hari UBK


dan Kaunseling

Guru Bimbingan
8 Pelaksanaan program dan Kaunseling, 1 Dewan SMKDM
GPK 1 dan GPK minggu
HEM
JK Kerja
9 Penilaian/ Post Mortem Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PELAN OPERASI
2.7 Lawatan Sambil Belajar
Matlamat Meningkatkan pemahaman dan menyerapkan pengetahuan tentang dunia kerjaya sebenar kepada pelajar disamping
memupuk semangat belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan.
• Mendedahkan pelajar-pelajar kepada dunia kerjaya yang sebenar dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam
Objektif kerjaya tersebut.
• Menolong pelajar menetapkan cita-cita dengan jelas terhadap kerjaya yang bakal mereka ceburi.
• Memupuk ketahanan mental dan fizikal pelajar sebagai persediaan untuk memasuki pasaran kerja setelah tamat
pengajian.
Tempoh Julai
Sasaran Pelajar Tingkatan 3 & 5
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan Pengetua GuruBimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
Pengetua
2 Membentuk jawatankuasa kerja program 1 hari Jawatankuasa Kerja
Guru Bimbingan
dan Kaunseling

3 Permohonan melawat ke tempat cadangan melalui surat 2 hari Tempat lawatan (pihak
dan panggilan telefon. Guru Bimbingan berkenaan)
dan Kaunseling

4 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan jawatankuasa Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (jk Kerja)
kerja program untuk menjelaskan pengisian program dan dan Kaunseling,
bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja
5 Perbincangan tentang permohonan penggunaan bas Kolej 1 hari Contact number & surat
Komuniti dengan pihak tersebut (panggilan telefon dan Guru Bimbingan permohonan
surat susulan permohonan) dan Kaunseling

6 Pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga (edaran surat 1 hari Surat edaran
melalui pelajar) Guru Bimbingan
dan Kaunseling

7 Persiapan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (ibu bapa/


dan Kaunseling penjaga)

8 Pelaksanaan program Guru Bimbingan


dan Kaunseling, 1 hari Penyelaras : Guru Kaunseling
Semua JK Kerja
9 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling
BIDANG HAL EHWAL MURID
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PELAN OPERASI
2.8 Pameran Kerjaya
Matlamat Meningkatkan pemahaman dan menyerapkan pengetahuan tentang dunia kerjaya sebenar kepada pelajar disamping
memupuk semangat belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan.
• Mendedahkan pelajar-pelajar kepada dunia kerjaya yang sebenar dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam
Objektif kerjaya tersebut.
• Menolong pelajar menetapkan cita-cita dengan jelas terhadap kerjaya yang bakal mereka ceburi.
• Memupuk ketahanan mental dan fizikal pelajar sebagai persediaan untuk memasuki pasaran kerja setelah tamat
pengajian.
Tempoh Jun
Sasaran Pelajar Tingkatan 3 & 5
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan Pengetua Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
Pengetua

2 Membentuk jawatankuasa kerja program Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling

Permohonan mengadakan Pameran Kerjaya di sekolah Guru Bimbingan 2 hari Pihak berkenaan
3 (cadangan melalui surat dan panggilan telefon) dengan dan Kaunseling
pihak berkenaan.

4 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan pengisian dan Kaunseling,
program dan bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja

5 Persiapan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (ibu bapa/


dan Kaunseling penjaga)

6 Pelaksanaan program Guru 1 hari Penyelaras : Guru Kaunseling


Kaunseling, Semua
JK Kerja

7 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PELAN OPERASI
2.9 Perkembangan Seksual (Pendidikan dan Pencegahan Dadah)

Matlamat Menentukan segala usaha negara memerangi ancaman dadah berjalan secara terancanng, terarah, terselaras demi
mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari dadah.
• Pelajar-pelajar dapat membina hubungan yang sihat antara rakan sebaya.
Objektif • Pelajar memahami bahaya dadah, rokok, seks bebas boleh membahayakan diri.
• Pelajar dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dalam komuniti.
Tempoh Mei
Sasaran Semua pelajar

Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI

1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan Pengetua Guru Bimbingan 1 hari Kertas Konsep
dan Kaunseling,
Pengetua

2 Membentuk jawatankuasa kerja program Guru Bimbingan 1 hari Jawatankuasa Kerja


dan Kaunseling
dan GPK HEM

Permohonan mengadakan Slot Perkembangan Seksual di Guru Bimbingan 2 hari Pihak berkenaan
3 sekolah (cadangan melalui surat dan panggilan telefon) dan Kaunseling
dengan pihak berkenaan.

4 Mesyuarat bersama jawatankuasa induk dan Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (JK Kerja)
jawatankuasa kerja program untuk menjelaskan pengisian dan Kaunseling,
program dan bidang tugas masing-masing. GPK HEM, JK Kerja

5 Persiapan program Guru Bimbingan 1 hari Bahan edaran (ibu bapa/


dan Kaunseling penjaga)

6 Persediaan tempat & PA Sistem JK Kerja 1 hari Dewan SMKDM

7 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 1 hari Penyelaras : Guru Kaunseling


dan Kaunseling,
Semua JK Kerja

8 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling

BIDANG HAL EHWAL MURID


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PELAN OPERASI
2.10 Program Kaunseling Berfokus

Matlamat Melahirkan insan yang seimbang serta dapat memperkembangkan potensi diri secara menyeluruh disamping
memperolehi kejayaan dalam SPM/ PMR 2011
Objektif • Membantu sekolah mengurangkan masalah salah laku dan masalah sosial murid.
• Guru Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu menyelesaikan masalah salah laku dan sosial murid secara
berfokus dan bermaklumat.
• Meningkatkan kefahaman pihak pengurusan sekolah terhadap peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam usaha
menangani masalah disiplin pelajar.
• Membugarkan peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam menangani disiplin pelajar.
Tempoh Februari
Sasaran Pelajar Tingkatan 3 & 5
Kos
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWA TEMPO STATUS/ PELAN
B H KONTIGENSI
Guru Bimbingan
1 Perbincangan dengan rakan sekerja dan Pengetua dan Kaunseling, 1 hari Kertas Konsep
Pengetua

2 Mendapatkan data pelajar terpilih Guru Bimbingan 3 hari Data pelajar


dan Kaunseling

3 Membuat headcount pelajar Guru Bimbingan 4 hari Maklumat headcount pelajar


dan Kaunseling

4 Membuat ‘buku catatan’ program Guru Bimbingan 2 hari ‘Buku catatan’ program
dan Kaunseling

5 Pelaksanaan program Guru Bimbingan 7 bulan Penyelaras : Guru Kaunseling


*Perjumpaan dengan kelompok pelajar dan Kaunseling,
*Aktiviti Sentuhan Kasih Bersama Pengetua Pentadbir SMKDM
*Wujudkan kumpulan mentor-mentee pelajar
*Program-program sampingan
*Sesi kaunseling kelompok
*Sesi kaunseling individu

6 Penilaian/ Post Mortem dan laporan program Guru Bimbingan 1 hari Pelaporan selepas program
dan Kaunseling