Anda di halaman 1dari 4

SJK CHUNG HUA BATU 15

十五哩中华公学
Mata Pelajaran : MATEMATIK
Kelas : Tahun 3

Catch up Plan Fasa 2

Minggu Perkara Matlamat Strategik yang Aktiviti yang dirancangkan Catatan


dirancangkan

P3M1
03.01.2022 – CUTI BENCANA
07.01.2022

P3M2 PELAKSANAAN Memastikan pelajar Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
10.01.2022 – PROGRAM CATCH boleh meningkatkan Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang
14.01.2022 UP PLAN (CUP) pengguasaan TP (1-6) Modul dan susah difahami
Tajuk modul : serta menghabiskan % Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul
1. Operasi asas (KAK) yang pelajar Terbeza dengan bimbingan guru.
tidak dapat belajar
Perancangan Standard Untuk Program Pengukuhan dan
modul : Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4)
Murid mendengar 2.1.1 – 2.6.2  membuat latihan tambahan
penerangan guru  . Murid menjawab soalan modul.
dan
menjawab soalan Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
diberikan.  menjawab soalan-soalan KBAT
berdasarkan tema 
 Murid menjadi fasilitator membantu
rakan M2P.

P3M3 PELAKSANAAN Mengesan tahap Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
17.01.2022 – PROGRAM CATCH penguasaan murid dan Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang
21.01.2022 UP PLAN (CUP) mengimbas kembali Modul dan susah difahami
Tajuk modul : kandungan asas Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul
1. Pecahan, kurikulum yang Terbeza dengan bimbingan guru.
Perpuluhan dan disampaikan sepanjang
Peratus Catch Up Fasa 1 Standard Untuk Program Pengukuhan dan
Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4)
Perancangan 3.1.1 – 3.3.4  membuat latihan tambahan
modul :  . Murid menjawab soalan modul.
Murid mendengar
penerangan guru Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
dan  menjawab soalan-soalan KBAT
menjawab soalan berdasarkan tema 
diberikan.  Murid menjadi fasilitator membantu
rakan M2P.

P3M4 PELAKSANAAN Menguasai semula Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
24.01.2022 – PROGRAM CATCH konsep dan kemahiran Pendekatan:  Ulangkaji semula topik yang belum
28.01.2022 UP PLAN (CUP) dalam kandungan asas Modul dan dikuasai sepenuhnya.
Tajuk modul : kurikulum dalam Pembelajaran  Memantapkan lagi melalui latihan
1. Pecahan, tempoh yang Terbeza dengan bimbingan tambahanfahami
Perpuluhan dan ditetapkan.  Murid menjawab soalan modul
Peratus Standard dengan bimbingan guru.
Pembelajaran
3.4.1 – 4.5.1 Untuk Program Pengukuhan dan
Perancangan Pengayaan (TP3-TP4)
modul :  membuat latihan tambahan
Murid mendengar  . Murid menjawab soalan modul.
penerangan guru
dan Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
menjawab soalan  menjawab soalan-soalan KBAT
diberikan. berdasarkan tema 
 Murid menjadi fasilitator membantu
rakan M2P.

P3M5 PELAKSANAAN Memastikan pelajar Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2)  31/01/2022
31.01.2022 – PROGRAM CATCH boleh meningkatkan Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang dan
04.02.2022 UP PLAN (CUP) pengguasaan TP (1-6) Modul dan susah difahami 03/02/2022
Tajuk modul : serta menghabiskan % Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul Cuti
1. Wang (KAK) yang pelajar Terbeza dengan bimbingan guru. perayaan
tidak dapat belajar CNY
Perancangan Standard Untuk Program Pengukuhan dan
modul : Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4) 01-
Murid mendengar 4.6.1 - 4.7.2  membuat latihan tambahan 02/02/2011
penerangan guru  . Murid menjawab soalan modul. Cuti CNY
dan
menjawab soalan Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
diberikan.  menjawab soalan-soalan KBAT
berdasarkan tema 
 Murid menjadi fasilitator membantu
rakan M2P.

P3M6 PELAKSANAAN Memastikan pelajar Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
07.02.2022 – PROGRAM CATCH boleh meningkatkan Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang
11.02.2022 UP PLAN (CUP) pengguasaan TP (1-6) Modul dan susah difahami
Tajuk modul : serta Pengukuhan Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul
1. Masa dan waktu penguasaan konsep, Terbeza dengan bimbingan guru.
2. Ukuran dan kemahiran asas dan
Sukatan pengetahuan yang Standard Untuk Program Pengukuhan dan
Perancangan berulangan Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4)
modul : 5.1.1 – 6.1.5  membuat latihan tambahan
Murid mendengar  . Murid menjawab soalan modul.
penerangan guru
dan Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
menjawab soalan  menjawab soalan-soalan KBAT
diberikan. berdasarkan tema 
 Menjalinkan operasi asas dan
operasi bergabung
mengintegrasikan standard
pembelajaran

P3M7 PELAKSANAAN Pentaksiran kendiri Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
14.02.2022 – PROGRAM CATCH bagi memastikan aspek Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang
18.02.2022 UP PLAN (CUP) yang perlu dipertingkat Modul dan susah difahami
Tajuk modul : dengan perubahan Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul
1. Ukuran dan kaedah pembelajaran Terbeza dengan bimbingan guru.
sukatan
2. Ruang Standard Untuk Program Pengukuhan dan
Perancangan Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4)
modul : 6.2.1 - 7.2.1  membuat latihan tambahan
Murid mendengar  . Murid menjawab soalan modul.
penerangan guru
dan Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
menjawab soalan  Murid ditaksir tanpa petunjuk
diberikan. dengan item terpilih yang sama.
 Membuat semakan pentaksiran
merujuk bahan yang dikongsi oleh
guru.
P3M8 PELAKSANAAN Memastikan pelajar Kaedah Untuk Program Intervensi (TP 1-TP2) 
21.02.2022 – PROGRAM CATCH boleh meningkatkan Pendekatan:  ulangkaji semula topik/tema yang
25.02.2022 UP PLAN (CUP) pengguasaan TP (1-6) Modul dan susah difahami
Tajuk modul : serta menghabiskan % Pembelajaran  Murid menjawab soalan modul
1. Ruang (KAK) yang pelajar Terbeza dengan bimbingan guru.
2. Koordinat tidak dapat belajar
3. Pengurusan data Standard Untuk Program Pengukuhan dan
Pembelajaran Pengayaan (TP3-TP4)
7.3.1 - 9.3.1  membuat latihan tambahan
Perancangan  . Murid menjawab soalan modul.
modul :
Murid mendengar Untuk Program Pengayaan (TP5-TP6)
penerangan guru  menjawab soalan-soalan KBAT
dan berdasarkan tema 
menjawab soalan  Murid menjadi fasilitator membantu
diberikan. rakan M2P.

CUTI AKHIR PENGGAL 3, SESI 2021/2022 25/2/2022-20/3/2022