A-B-c danalifba-ta Satuduatigadanempat Selalucikgu ajar kita Ditubi-tubisampaidapat Satuduatigaempat Lima enamtujuhlapan Ditubi-tubisampaidapat Biladapatmajukedepan Lima enamtujuhdelapan

Rajinbelajarcepatmaju Biladapatmajukedepan Terimakasihbanyak, Cikgu! Betikmasaklebat di pangkal Penuhkapalbawabelayar Baikbudipanjangakal Hormat guru tekunbelajar Manisrasanyabuahdelima Masaksebiji di celahdaun Budi guru sayaterima Jadikenanganbertahun-tahun Pohonpalmategakberdiri Ditanammaritepibangunan Ilmu di duniaterusdicari Jasa guru dilupajangan Waktumalammencincanghalia Masakcencaruberseraiwangi Murissilampatuhsetia Hormat guru sertadisayangi

Pergimemburukehutan lama Dapatrusa di waktupagi Kalauilmukudapatsama Usaha guru kusanjungtinggi Pakaibajuwarnabiru Pergikesekolahpukulsatu Muridsentiasahormatkan guru Kerana guru pembekalilmu Orang haji dari Jeddah Buahkurmaberlambak-lambak Pekerjaan guru bukanlahmudah Bagaikerjamenolakombak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful