TAJUK

:

Nama dan Lambang Lambang Kemegahan Sekolah

21/2 SEJARAH KERJA KURSUS
Nama Calon: Tingkatan:

Aina Haniza Binti Hazman

2RK6 971228-06-5962 SMK Sultan Abu Bakar Jalan Beserah, 25300 Kuantan, Pahang

No. Kad Pengenalan:

Nama & Alamat Sekolah:

Tajuk Kerja Kursus: Guru Penilai:

Sejarah Sekolah

SKOR: Elemen
E1 Mengumpul fakta sejarah E2 Merekod fakta sejarah E3 Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod

Markah

Tahap Pencapain

………………………. (Tandatangan Guru)

Elemen 1 Tajuk: ……………………………………………………………………………………… ….

Senarai Semak
Bil . i ii iii iv v vii ix x Sumber Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Internet Radio VCD/DVD Tandakan ( / )

xi

Sumber Lain MARKAH

……………………….. (Tandatangan Guru)

MAJALAH

LENCANA SEKOLAH

ORANG SUMBER
1)

Nama : Umur : Alamat :

Hazman bin Jaafar 55 Tahun F2-220 Medan Warisan Jalan Tanah Putih 25100 Kuantan, Pahang

Perbualan : Saya : Assalamualaikum ayah. Hazman : Waalaikumussalam ija. Saya : Boleh saya menemu bual ayah beberapa soalan? Hazman : Boleh. Kamu ingin bertanya tentang apa? Saya : Saya ingin bertanya tentang siapa yang membuka sekolah ini. Hazman : Orang yang membuka sekolah ini ialah Al-Marhum Sultan Abu
Bakar Riayathuddin Al Muadzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abdullah Al Muktasim Billah.

Saya : Setakat ini saja soalan saya. Terima kasih kerana ayah sudi luangkan masa bagi menjawab soalan - soalan saya. Hazman : Sama - sama.

2)

Nama : Amir Akmal bin Hazman Umur : 25 Tahun Alamat : F2-220 Medan Warisan Jalan Tanah Putih 25100 Kuantan, Pahang Perbualan : Saya : Assalamualaikum long. Amir : Waalaikumussalam ija. Saya : Boleh saya menemu bual long beberapa soalan? Amir : Boleh. Kamu ingin bertanya tentang apa? Saya : Saya ingin bertanya tentang bilakah SABS dibuka dengan rasminya? Amir : SABS dibuka dengan rasminya pada 16 Ogos 1957. Saya : Setakat ini saja soalan saya. Terima kasih kerana cikgu sudi luangkan masa bagi menjawab soalan - soalan saya. Amir : Sama - sama.

INTERNET

➢ http://www.scripd.com

➢ http://smksabktn.blogspot.com

➢ http://en.wikipedia.org

➢ http://thestar.com.my/

SUMBER LAIN
(BUKU PERATURAN SEKOLAH)

Elemen 2

Tajuk: Sejarah Smk Sultan Abu Bakar Senarai semak
Bil. I Ii Iii Iv V Vii Viii ix Perkara Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Lampiran Rujukan Markah Tandakan (/)

………………………..

(Tandatangan Guru)

SENARAI KANDUNGAN
ASPEK Tajuk Kajian Majalah Lencana Sekolah Orang Sumber Internet Sumber Lain (Buku Peraturan Sekolah) Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan 13 14 15 16 17 – 22 23 24 - 25 26 MUKA SURAT 1 4–5 6 7–8 9 – 10 11

PENGHARGAAN
Terlebih dahulu saya Aina Haniza Binti Hazman dari tingkatan 2RK6 ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.

Pertamanya, saya ingin berterima kasih kepada bapa saya iaitu Hazman Bin Jaafar dan ibu saya Halimah Binti Majid kerana telah memberi dorongan dan bantuan serta mengeluarkan perbelanjaan untuk menjalankan kajian ini.

Kedua, terima kasih diucapkan kepada guru sejarah saya iaitu Cik Nurazizah yang telah memberi saya tunjuk ajar dan bimbingan dalam merancang dan melaksanakan kerja kursus ini.

Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan saya iaitu Auzaie Aizat kerana telah memberi bantuan dan dorongan sepanjang kajian ini dilaksanakan dan disiapkan.

OBJEKTIF KAJIAN
➢ Saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang. ➢ Saya dapat mengenali nama, lambang, logo lagu, misi, visi dan sebagainya yang ada kaitan dengan sekolah saya. ➢ Selain itu saya dapat menguasai kemahiran mencari, merekod, dan menganalisis maklumat mengenai sekolah.

Melalui kajian ini, dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.

➢ Akhir sekali, melalui kajian ini dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.

KAEDAH KAJIAN
➢ MENGUMPUL FAKTA DARI INTERNET Saya telah mendapat mengumpul maklumat melalui internet yang membantu saya memahami dengan lebih jelas tentang SMK Sultan Abu Bakar ➢ PEMERHATIAN SEKELILING SEKOLAH Saya telah membuat pemerhatian di sekitar sekolah dan merakamkan beberapa keping gambar sekolah. ➢ PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DOKUMEN Saya telah membuat rujukan daripada majalah rasmi sekolah dan bahanbahan bercetak yang lain yang pernah dicetak oleh pihak sekolah.

HASIL KAJIAN
➢ LATAR BELAKANG SEKOLAH
SMK Sultan Abu Bakar yang anda kenali hari ini, adalah SULTAN ABU BAKAR SCHOOL atau lebih popular dengan "SABS" yang dibuka dengan rasminya oleh Sultan Pahang ketika itu, Al-Marhum Sultan Abu Bakar Riayathuddin Al Muadzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abdullah Al Muktasim Billah. Pada tahun 1955, bandar Kuantan telah dipilih untuk menjadi ibu negeri Pahang menggantikan Bandar Lipis. Dengan itu "Sekolah Menengah Inggeris Sepenuhnya” yang pertama di dalam negeri Pahang ini (dengan memberi penekanan dalam Aliran Sains) telah dibuka. Pada ketika itu terdapat seramai 369 orang pelajarpelajar Menengah Inggeris (Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5) beserta 17 guru yang menumpang (berkongsi) di Sekolah Rendah Sultan Abdullah School, di Jalan Wong Ah Jang, di mana Encik Idris bin Babjee menjadi Guru Besarnya yang pertama.

Berikutan dari itu, sebuah tapak di tepi Jalan Beserah, Lot No.4604, seluas 10 ekar, 1 rood, 28 pole (452,750 kaki per) dikenalpasti sebagai tempat yang sesuai untuk dibangunkan sekolah tersebut. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1956.

SABS dibuka dengan rasminya pada 16 Ogos 1957. Dengan itu, kesemua 369 orang pelajar, 17 orang guru beserta Guru Besarnya, Encik Idris bin Babjee berpindah ke bangunan baru tersebut. Ketika dibuka, SABS hanya mempunyai 2 buah bangunan sahaja, iaitu sebuah bangunan berbentuk “H” (bangunan pejabat sekarang) dan sebuah bangunan bengkel (kerja kayu & kerja eletrik). Terdapat 10 buah bilik darjah, sebuah pejabat,

sebuah bilik guru, sebuah bilik Geografi, sebuah perpustakaan dan 2 buah makmal Sains yang serba lengkap.

➢ MAKNA DAN LENCANA SMK SULTAN ABU BAKAR

1)LENCANA SEKOLAH
Logo pengakap menyeru pelajar supaya sentiasa menjaga maruah diri dan nama baik sekolah. Kuning warna Diraja. Obor bernyala di depan sebuah buku terbuka melambangkan pendidikan dan usaha sekolah cuba mendidik pelajarnya kearah baru pelajaran dan pengetahuan, seperti dari Bola, kayu hoki dan kriket melambangkan semangat kesukanan yang cuba disemai kepada pelajar. Kita perlu kreatif dalam semua bidang untuk memperbaiki diri kita.

2)LENCANA PENGAWAS

Bentuknya sama dengan lencan sekolah. Walaubagaimanapun terdapat satu perbezaan yang nyata iaitu motto ‘Berkhidmat Dengan Jujur’ dan perkataan ‘Pengawas’ di atas lencana itu.

➢ VISI DAN MISI MISI

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN YANG CEKAP, PEMBINAAN MODAL INSAN YANG HOLISTIK DAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF MELALUI PEMUAFAKATAN SEMUA PIHAK.

VISI

SABS SEKOLAH CEMERLANG PERINGKAT KEBANGSAAN MENJELANG TAHUN 2012

➢ IKRAR PELAJAR

Kami, pelajar-pelajar SMK Sultan Abu Bakar Berikrar akan menumpukan sepenuh Tenaga dan iltizam untuk mencapai Kecemerlangan dalam bidang akademik

Dan kokurikulum Kami berjanji akan menjadi insan Cemerlang yang berbudi bahasa dan Berakhlak mulia Kami akan sentiasa bersaing secara sihat Bagi mengharumkan nama sekolah, bangsa Dan negara

➢ LAGU SEKOLAH

Semua murid di sekolah Sultan Abu Bakar Berganding bahu mencari peljaran Untuk kejayaan. Rajin kita, usaha kita Tangga untuk kejayaan Di Sekolah Sultan Abu Bakar Mari terus belajar. Di dalam lapangan sukan Dan olahraga Murid sekolah Sultan Abu Bakar Tidak ketinggalan.

➢ IFRASTRUKTUR DI SEKOLAH
PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR

Terdapat beberapa perkembangan fizikal dan infrastruktur di SMK Sultan Abu Bakar seperti surau, meja, kerusi, kipas, lampu, kelas, tandas, dewan, bilik guru, bilik mesyuarat, pejabat, perpustakaan, bilik media, SPBT, bilik pengawas, koperasi, bilik rawatan, bilik , bilik kaunseling, makmal kimia, makmal fizik, makmal biologi, bilik kejuruteraan teknologi, bilik pendidikan seni visual, bilik akses, bilik komputer, lukisan teknik, bilik bahasa, bilik ERT, bilik pengurusan diri, bilik jahitan, bilik sukan, bilik KHB-kayu, bilik KHB-paip, kafeteria, dan bengkel pertanian.

RUMUSAN
Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian ini, saya berbangga kerana bersekolah di SMK Sultan Abu Bakar kerana:

➢ Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting bagi memastikankejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu di kalangan pelajar dan masyarakat.

Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama berusaha membentukgenerasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.

➢ Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat menanam rasa setia danbangga dengan identiti sekolah seterusnya menyedari bahawa mengekalkan kemegahan dankecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk semua, wargasekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik mungkin.

LAMPIRAN
➢ GAMBAR SEKOLAH

Permandangan daripada Blok M

Pintu depan masuk sekolah

➢ PETA NEGERI PAHANG

RUJUKAN
➢ MAJALAH
Citarasa edisi 2010

➢ BUKU PERATURAN SEKOLAH
SMKSAB

➢ MELAWAT TEMPAT KAJIAN
SMK Sultan Abu Bakar

➢ INTERNET
– – – –

http://www.scribd.com http://smksabktn.blogspot.com http://en.wikipedia.org http://thestar.com.my/

Elemen 3 Tajuk: Sejarah Sekolah Senarai semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah

Tandakan (/)

……………………….. (Tandatangan Guru)

Tajuk: Sejarah Sekolah

Terdapat pelbagai kebaikan saya membuat folio ini. Antaranya ialah, saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang. Saya juga dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah.

Selain itu, saya juga dapat mengenali lambang sekolah, lagu sekolah, misi sekolah, visi sekolah dan sebagainya yang berkaitan dengan sekolah saya. Di samping itu, kebaikan saya membuat folio ini adalah saya dapat menguasai kemahiran mencari, merekod dan menganalisis.

Seterusnya, saya dapat merapatkan hubungan silaturrahim bersama warga sekolah, keluarga, guru sejarah saya dan rakan rakan saya di sekolah semasa mencari bahan untuk folio ini. Akhirnya, dengan membuat folio ini saya dapat mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful