Anda di halaman 1dari 29

TAJUK:

Nama dan
Lambang -
Lambang
Kemegahan
Sekolah
21/2 SEJARAH KERJA
KURSUS

Nama Calon: Aina Haniza Binti Hazman


Tingkatan: 2RK6
No. Kad Pengenalan: 971228-06-5962
Nama & Alamat Sekolah: SMK Sultan Abu Bakar Jalan
Beserah, 25300 Kuantan, Pahang
Tajuk Kerja Kursus: Sejarah Sekolah
Guru Penilai:

SKOR:

Elemen Markah
E1 Mengumpul fakta sejarah

E2 Merekod fakta sejarah

E3 Penerapan unsur patriotisme

Jumlah Markah

Kod
Tahap Pencapain

……………………….
(Tandatangan Guru)

Elemen 1

Tajuk:
………………………………………………………………………………………
….

Senarai Semak
Bil Sumber Tandakan ( / )
.
i Buku Ilmiah
ii Jurnal
iii Akhbar
iv Majalah
v Orang Sumber
vii Internet
ix Radio
x VCD/DVD
xi Sumber Lain
MARKAH

………………………..

(Tandatangan Guru)
MAJALAH
LENCANA
SEKOLAH
ORANG SUMBER
1) Nama : Hazman bin Jaafar
Umur : 55 Tahun
Alamat : F2-220 Medan Warisan Jalan Tanah Putih 25100 Kuantan,
Pahang

Perbualan :

Saya : Assalamualaikum ayah.


Hazman : Waalaikumussalam ija.
Saya : Boleh saya menemu bual ayah beberapa soalan?
Hazman : Boleh. Kamu ingin bertanya tentang apa?
Saya : Saya ingin bertanya tentang siapa yang membuka sekolah ini.
Hazman : Orang yang membuka sekolah ini ialah Al-Marhum Sultan Abu
Bakar Riayathuddin Al Muadzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Abdullah Al
Muktasim Billah.
Saya : Setakat ini saja soalan saya. Terima kasih kerana ayah sudi
luangkan masa bagi menjawab soalan - soalan saya.
Hazman : Sama - sama.
2) Nama : Amir Akmal bin Hazman
Umur : 25 Tahun
Alamat : F2-220 Medan Warisan Jalan Tanah Putih 25100 Kuantan,
Pahang

Perbualan :

Saya : Assalamualaikum long.


Amir : Waalaikumussalam ija.
Saya : Boleh saya menemu bual long beberapa soalan?
Amir : Boleh. Kamu ingin bertanya tentang apa?
Saya : Saya ingin bertanya tentang bilakah SABS dibuka dengan rasminya?
Amir : SABS dibuka dengan rasminya pada 16 Ogos 1957.
Saya : Setakat ini saja soalan saya. Terima kasih kerana cikgu sudi
luangkan masa bagi menjawab soalan - soalan saya.
Amir : Sama - sama.
INTERNET

➢ http://www.scripd.com

➢ http://smksabktn.blogspot.com
➢ http://en.wikipedia.org

➢ http://thestar.com.my/
SUMBER LAIN
(BUKU PERATURAN SEKOLAH)

Elemen 2
Tajuk: Sejarah Smk Sultan Abu Bakar
Senarai semak
Bil. Perkara Tandakan (/)
I Tajuk Kajian

Ii Senarai
Kandungan
Iii Penghargaan

Iv Objektif Kajian

V Kaedah Kajian

Vii Hasil Kajian

Viii Lampiran

ix Rujukan

Markah

………………………..
(Tandatangan Guru)

SENARAI KANDUNGAN
ASPEK MUKA SURAT
Tajuk Kajian 1
Majalah 4–5
Lencana Sekolah 6
Orang Sumber 7–8
Internet 9 – 10
Sumber Lain 11
(Buku Peraturan Sekolah)
Senarai Kandungan 13
Penghargaan 14
Objektif Kajian 15
Kaedah Kajian 16
Hasil Kajian 17 – 22
Rumusan 23
Lampiran 24 - 25
Rujukan 26
PENGHARGAAN
Terlebih dahulu saya Aina Haniza Binti Hazman dari tingkatan
2RK6 ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam membantu saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini.

Pertamanya, saya ingin berterima kasih kepada bapa saya iaitu


Hazman Bin Jaafar dan ibu saya Halimah Binti Majid kerana telah
memberi dorongan dan bantuan serta mengeluarkan perbelanjaan untuk
menjalankan kajian ini.

Kedua, terima kasih diucapkan kepada guru sejarah saya iaitu Cik
Nurazizah yang telah memberi saya tunjuk ajar dan bimbingan dalam
merancang dan melaksanakan kerja kursus ini.
Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan saya iaitu
Auzaie Aizat kerana telah memberi bantuan dan dorongan sepanjang
kajian ini dilaksanakan dan disiapkan.

OBJEKTIF KAJIAN
➢ Saya dapat mengenali dan memahami sejarah perkembangan
sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah sekarang.

➢ Saya dapat mengenali nama, lambang, logo lagu, misi, visi dan
sebagainya yang ada kaitan dengan sekolah saya.

➢ Selain itu saya dapat menguasai kemahiran mencari, merekod, dan


menganalisis maklumat mengenai sekolah.

➢ Melalui kajian ini, dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap
sekolah.

➢ Akhir sekali, melalui kajian ini dapat mengamalkan nilai murni yang
diwarisi bersama warga sekolah yang lain.
KAEDAH KAJIAN
➢ MENGUMPUL FAKTA DARI INTERNET

Saya telah mendapat mengumpul maklumat melalui internet yang


membantu saya memahami dengan lebih jelas tentang SMK Sultan Abu
Bakar

➢ PEMERHATIAN SEKELILING SEKOLAH

Saya telah membuat pemerhatian di sekitar sekolah dan merakamkan


beberapa keping gambar sekolah.

➢ PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DOKUMEN

Saya telah membuat rujukan daripada majalah rasmi sekolah dan bahan-
bahan bercetak yang lain yang pernah dicetak oleh pihak sekolah.
HASIL KAJIAN
➢ LATAR BELAKANG SEKOLAH

SMK Sultan Abu Bakar yang anda kenali hari ini, adalah SULTAN ABU BAKAR
SCHOOL atau lebih popular dengan "SABS" yang dibuka dengan rasminya oleh Sultan
Pahang ketika itu, Al-Marhum Sultan Abu Bakar Riayathuddin Al Muadzam Shah Ibni
Al-Marhum Sultan Abdullah Al Muktasim Billah.

Pada tahun 1955, bandar Kuantan telah dipilih untuk menjadi ibu negeri
Pahang menggantikan Bandar Lipis. Dengan itu "Sekolah Menengah Inggeris
Sepenuhnya” yang pertama di dalam negeri Pahang ini (dengan memberi penekanan
dalam Aliran Sains) telah dibuka. Pada ketika itu terdapat seramai 369 orang pelajar-
pelajar Menengah Inggeris (Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5) beserta 17
guru yang menumpang (berkongsi) di Sekolah Rendah Sultan Abdullah School, di Jalan
Wong Ah Jang, di mana Encik Idris bin Babjee menjadi Guru Besarnya yang pertama.

Berikutan dari itu, sebuah tapak di tepi Jalan Beserah, Lot No.4604,
seluas 10 ekar, 1 rood, 28 pole (452,750 kaki per) dikenalpasti sebagai tempat yang
sesuai untuk dibangunkan sekolah tersebut. Pembinaannya dimulakan pada tahun 1956.

SABS dibuka dengan rasminya pada 16 Ogos 1957. Dengan itu, kesemua
369 orang pelajar, 17 orang guru beserta Guru Besarnya, Encik Idris bin Babjee
berpindah ke bangunan baru tersebut.

Ketika dibuka, SABS hanya mempunyai 2 buah bangunan sahaja, iaitu


sebuah bangunan berbentuk “H” (bangunan pejabat sekarang) dan sebuah bangunan
bengkel (kerja kayu & kerja eletrik). Terdapat 10 buah bilik darjah, sebuah pejabat,
sebuah bilik guru, sebuah bilik Geografi, sebuah perpustakaan dan 2 buah makmal
Sains yang serba lengkap.

➢ MAKNA DAN LENCANA SMK SULTAN ABU BAKAR

1)LENCANA SEKOLAH

Logo pengakap menyeru Bola, kayu hoki dan kriket


pelajar supaya sentiasa melambangkan semangat
menjaga maruah diri dan kesukanan yang cuba disemai
nama baik sekolah. kepada pelajar.

Kuning warna Diraja. Kita perlu kreatif dalam semua


bidang untuk memperbaiki diri
Obor bernyala di depan kita.
sebuah buku terbuka
melambangkan
pendidikan dan usaha
sekolah cuba mendidik
pelajarnya kearah baru
pelajaran dan
pengetahuan, seperti dari

2)LENCANA PENGAWAS
Bentuknya sama dengan lencan sekolah. Walaubagaimanapun terdapat
satu perbezaan yang nyata iaitu motto ‘Berkhidmat Dengan Jujur’ dan
perkataan ‘Pengawas’ di atas lencana itu.

➢ VISI DAN MISI

MISI

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN YANG CEKAP,

PEMBINAAN MODAL INSAN YANG HOLISTIK

DAN IKLIM SEKOLAH YANG KONDUSIF

MELALUI

PEMUAFAKATAN SEMUA PIHAK.

VISI

SABS SEKOLAH CEMERLANG

PERINGKAT KEBANGSAAN MENJELANG TAHUN 2012


➢ IKRAR PELAJAR

Kami, pelajar-pelajar SMK Sultan Abu Bakar


Berikrar akan menumpukan sepenuh
Tenaga dan iltizam untuk mencapai
Kecemerlangan dalam bidang akademik

Dan kokurikulum
Kami berjanji akan menjadi insan
Cemerlang yang berbudi bahasa dan
Berakhlak mulia
Kami akan sentiasa bersaing secara sihat
Bagi mengharumkan nama sekolah, bangsa
Dan negara
➢ LAGU SEKOLAH

Semua murid di sekolah


Sultan Abu Bakar
Berganding bahu mencari peljaran
Untuk kejayaan.

Rajin kita, usaha kita


Tangga untuk kejayaan
Di Sekolah Sultan Abu Bakar
Mari terus belajar.

Di dalam lapangan sukan


Dan olahraga
Murid sekolah Sultan Abu Bakar
Tidak ketinggalan.
➢ IFRASTRUKTUR DI SEKOLAH

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR

Terdapat beberapa perkembangan fizikal dan infrastruktur di SMK


Sultan Abu Bakar seperti surau, meja, kerusi, kipas, lampu, kelas, tandas,
dewan, bilik guru, bilik mesyuarat, pejabat, perpustakaan, bilik media,
SPBT, bilik pengawas, koperasi, bilik rawatan, bilik , bilik kaunseling,
makmal kimia, makmal fizik, makmal biologi, bilik kejuruteraan teknologi,
bilik pendidikan seni visual, bilik akses, bilik komputer, lukisan teknik, bilik
bahasa, bilik ERT, bilik pengurusan diri, bilik jahitan, bilik sukan, bilik
KHB-kayu, bilik KHB-paip, kafeteria, dan bengkel pertanian.
RUMUSAN
Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam
tempoh masa yang ditetapkan. Banyak yang dapat dipelajari daripada
kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian ini, saya berbangga kerana
bersekolah di SMK Sultan Abu Bakar kerana:

➢ Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting


bagi memastikankejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu
di kalangan pelajar dan masyarakat.

➢ Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama
berusaha membentukgenerasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan
negara.

➢ Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat


menanam rasa setia danbangga dengan identiti sekolah seterusnya
menyedari bahawa mengekalkan kemegahan dankecemerlangan sekolah
merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.

➢ Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan


selesa untuk semua, wargasekolah sepatutnya merasa bersyukur dan
memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik mungkin.
LAMPIRAN
➢ GAMBAR SEKOLAH

Permandangan daripada Blok M

Pintu depan masuk sekolah


➢ PETA NEGERI PAHANG
RUJUKAN
➢ MAJALAH
Citarasa edisi 2010

➢ BUKU PERATURAN SEKOLAH


SMKSAB

➢ MELAWAT TEMPAT KAJIAN


SMK Sultan Abu Bakar

➢ INTERNET
– http://www.scribd.com
– http://smksabktn.blogspot.com
– http://en.wikipedia.org
– http://thestar.com.my/
Elemen 3
Tajuk: Sejarah Sekolah

Senarai semak
Unsur Patriotisme Tandakan (/)
1
2
3
4
5
Markah
………………………..

(Tandatangan Guru)

Tajuk: Sejarah Sekolah

Terdapat pelbagai kebaikan saya membuat folio ini.


Antaranya ialah, saya dapat mengenali dan memahami sejarah
perkembangan sekolah dari mula ianya ditubuhkan sehinggalah
sekarang. Saya juga dapat memupuk rasa bangga dan cinta terhadap
sekolah.

Selain itu, saya juga dapat mengenali lambang sekolah, lagu


sekolah, misi sekolah, visi sekolah dan sebagainya yang berkaitan
dengan sekolah saya. Di samping itu, kebaikan saya membuat folio
ini adalah saya dapat menguasai kemahiran mencari, merekod dan
menganalisis.

Seterusnya, saya dapat merapatkan hubungan silaturrahim


bersama warga sekolah, keluarga, guru sejarah saya dan rakan
rakan saya di sekolah semasa mencari bahan untuk folio ini.
Akhirnya, dengan membuat folio ini saya dapat mengamalkan nilai
murni yang diwarisi bersama warga sekolah yang lain.