Anda di halaman 1dari 14

BIL.

TAJUK MUKA
SURAT

1.0 PENGENALAN 1

2.0 KEADAAN EMOSI DITEMPAT KERJA 1-3

3.0 BAGAIMANA EMOSI MEMPENGARUHI MOTIVASI BEKERJA 3-5

4.0 KEPENTINGAN EFIKASI KENDIRI DALAM MENGAWAL 5-6


EMOSI

5.0 CADANGAN BAGAIMANA UNTUK MENGAWAL EMOSI 7-9


NEGATIF PEKERJA

5.1. Latih Minda Melupakan Kenangan Pahit dan Sikap


Risau
5.2. Belajar Rajin Bersyukur dan Menjadi Pemaaf serta
sentiasa Ketawa
5.3. Ubah Fikiran ke arah Lebih Positif
5.4 Hati Mesti ‘Keras’.

6.0 KESIMPULAN 10 - 11

7. 0 RUJUKAN 12 - 13

i
1.0 PENGENALAN

Emosi didefinisikan sebagai suatu ekspresi perasaan naluri yang kuat seperti sayang, gembira,
malu, sedih, takut dan sebagainya. Iaitu kehebatan dan kesensitifan perasaan yang selalunya
diluahkan dari dalaman kepada tingkah laku tertentu atau cara kita menyampaikan perasaan.
Perasaan-perasaan yang kuat ini akan mempengaruhi tindak balas luaran sama ada pada
perubahan tubuh fizikal terkawal seperti mimik muka dan tidak terkawal seperti badan berpeluh
kerana ketakutan (James, 1884; Myers, 2004).

Dalam istilah Psikologi, emosi merupakan bahasa dalaman seseorang yang berkait rapat dengan
tindak balas (fizikal) daripada sensitiviti perasaan dalaman dan luaran (pergaulan sosial). Emosi
memberikan kuasa yang sangat kuat kepada tingkah laku manusia. Emosi yang kuat boleh
menyebabkan kita melakukan tindakan yang mungkin tidak biasa kita lakukan atau untuk
mengelakkan situasi yang anda nikmati. Kenapa kita mempunyai emosi? Apa yang
menyebabkan kita mempunyai perasaan ini? Para penyelidik, ahli falsafah, dan juga pakar
psikologi telah mencadangkan pelbagai teori untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa di
sebalik emosi manusia (James, 1884; Myers, 2004). Manakala, mood sebenarnya adalah keadaan
emosi tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan emosi dalam Bahasa Malaysia adalah
'perasaan', Misalnya senang, sedih, takut, dan sakit (Bootzin & Bower, 1991). Justeru, emosi dan
kemarahan perlu dikawal bagi menjaga motivasi diri dalam bekerja, agar tidak menjejaskan
prestasi kerja dalam sesebuah organisasi

2.0 KEADAAN EMOSI DI TEMPAT KERJA

Emosi kita adalah gabungan fisiologi arousal, penilaian psikologi, dan pengalaman subjektif.
Penilaian ini dimaklumkan oleh pengalaman, latar belakang dan budaya kita. Oleh itu, orang
yang berbeza mungkin mempunyai pengalaman emosi yang berbeza walaupun menghadapi
keadaan yang sama. Pada tahun 1880-an, dua ahli teori, ahli psikologi William James dan ahli
fisiologi Carl Lange, secara bebas mengemukakan idea yang mencabar kepercayaan akal budi
tentang emosi. Idea ini, yang dikenali sebagai teori James-Lange, adalah bahawa orang
mengalami emosi kerana mereka merasakan tindak balas fisiologi badan mereka terhadap
peristiwa luaran. Menurut teori ini, orang tidak menangis kerana berasa sedih. Sebaliknya, orang

1
berasa sedih kerana mereka menangis, dan, begitu juga, mereka berasa gembira kerana mereka
tersenyum. Teori ini menunjukkan bahawa keadaan fisiologi yang berlainan sesuai dengan
pengalaman emosi yang berbeza (Skinner, 1970). Keadaan emosi sepanjang seminggu yang
tidak stabil akan menganggu prestasi pekerja.

Hal ini disebabkan, menurut Teori emosi James-Lange emosi timbul dari rangsangan fisiologi
(Skinner, 1970). Walau bagaimanapun ahli teori lain meragui bahawa rangsangan fisiologi yang
berlaku dengan pelbagai jenis emosi adalah cukup berbeza untuk menghasilkan pelbagai jenis
emosi yang kita alami. Oleh itu, teori emosi Cannon-Bard telah dibangunkan. Cannon
mencadangkan teori emosi sendiri pada tahun 1920-an, yang diperluaskan oleh ahli fisiologi lain,
Philip Bard, pada tahun 1930-an. Teori Cannon-Bard yang dihasilkan menyatakan bahawa
pengalaman emosi berlaku pada masa yang sama bahawa kebangkitan fisiologi berlaku. Tiada
yang menyebabkan yang lain. Otak mendapat mesej yang menyebabkan pengalaman emosi pada
masa yang sama bahawa sistem saraf autonomik mendapat mesej yang menyebabkan rangsangan
fisiologi. Menurut pandangan ini, rangsangan fisiologi dan pengalaman emosi berlaku serentak,
namun secara bebas.

Teori James-Lange dan Cannon-Bard masing-masing mendapat beberapa sokongan empirik


dalam pelbagai paradigma penyelidikan. Sebagai contoh, Chwalisz, Diener, dan Gallagher
(1988) menjalankan kajian pengalaman emosi orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang.
Mereka melaporkan bahawa individu yang tidak dapat menerima maklum balas autonomi kerana
kecederaan mereka masih mengalami emosi; Walau bagaimanapun, terdapat kecenderungan
untuk orang kurang kesedaran tentang rangsangan autonomi untuk mengalami emosi kurang
sengit. Baru-baru ini, penyelidikan menyiasat hipotesis maklum balas muka mencadangkan
bahawa penekanan ekspresi muka emosi menurunkan intensiti beberapa emosi yang dialami oleh
peserta. Dalam kedua-dua contoh ini, teori tidak disokong sepenuhnya kerana rangsangan
fisiologi nampaknya tidak diperlukan untuk pengalaman emosi, tetapi rangsangan ini nampaknya
terlibat dalam meningkatkan keamatan pengalaman emosi (Skinner, 1970). Oleh itu, emosi saya
di tempat pada minggu ini tidak stabil kerana tempat kerja dimasuki ular berbisa, dan saya berasa
takut pada masa yang sama bahawa tubuh saya melancarkan perjuangan atau tindak balas
penerbangannya. Reaksi emosi ini misalnya akan terpisah dan bebas daripada rangsangan

2
fisiologi, walaupun ia berlaku (Skinner, 1970). Namun begitu, ia tidak mematahkan motivasi
saya dalam mencapai matlamat dan misi hidup agar terus berjaya.

3.0 BAGAIMANA EMOSI MEMPENGARUHI MOTIVASI BEKERJA

Emosi didefinisikan sebagai suatu ekspresi perasaan naluri yang kuat seperti sayang, gembira,
malu, sedih, takut dan sebagainya. Iaitu kehebatan dan kesensitifan perasaan yang selalunya
diluahkan dari dalaman kepada tingkah laku tertentu atau cara kita menyampaikan perasaan.
Perasaan-perasaan yang kuat ini akan mempengaruhi tindak balas luaran sama ada pada
perubahan tubuh fizikal terkawal seperti mimik muka dan tidak terkawal seperti badan berpeluh
kerana ketakutan (James, 1884; Myers, 2004). Dalam istilah Psikologi, emosi merupakan bahasa
dalaman seseorang yang berkait rapat dengan tindak balas (fizikal) daripada sensitiviti perasaan
dalaman dan luaran (pergaulan sosial). Ia adalah suatu pergerakan dalam minda yang
dikeluarkan oleh pengaruh luaran. Minda adalah pasif dan sentiasa menerima semua yang
terlintas untuk mempengaruhinya. Apabila minda tersebut bangkit untuk menunjukkan apa yang
dirasainya, maka itulah yang dimaksudkan sebagai emosi. 

Emosi adalah tindak balas penyesuaian badan kita. Emosi membantu memberi tenaga, mereka
berkomunikasi, emosi memberi kita dan orang lain amaran melalui tindak balas tubuh badan.
Kadang-kala, emosi mengatasi kognisi dan tingkah laku manusia. Emosi memberi kuasa yang
sangat kuat kepada tingkah laku manusia. Emosi yang kuat boleh menyebabkan pekerja
melakukan tindakan yang mungkin tidak biasa mereka lakukan atau untuk mengelakkan situasi
yang mereka nikmati. Kenapa kita mempunyai emosi? Apa yang menyebabkan kita mempunyai
perasaan ini? Para penyelidik, ahli falsafah, dan pakar psikologi telah mencadangkan pelbagai
teori untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa di sebalik emosi manusia (James, 1884; Myers,
2004). Justeru, emosi yang baik mempengaruhi motivasi diri yang semakin kuat.

Ketika kita melakukan aktiviti dalam kehidupan seharian kita, kita mengalami pelbagai emosi.
Suatu emosi adalah keadaan yang subjektif kerana kita sering menggambarkan perasaan kita.
Kata-kata emosi dan perasaan kadang-kadang digunakan secara bergantian, tetapi ahli psikologi
menggunakan kata-kata ini untuk merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Lazimnya,

3
perkataan emosi menunjukkan keadaan subjektif, afektif yang agak sengit dan yang berlaku
sebagai tindak balas terhadap sesuatu yang kita alami. Emosi sering dianggap bersungguh-
sungguh dialami dan disengajakan. Mood, pula merujuk kepada keadaan yang berpanjangan,
kurang sengit, afektif yang tidak berlaku sebagai tindak balas terhadap sesuatu yang kita alami
(Fariza Md. Sham, 2005; Abdul Rashid Mohamed, & Mohamad Daud Hamzah, 2005).

Sudah menjadi kebiasaan, apabila kita tidak dapat mengawal emosi, sering kali kita bertindak di
luar kawalan. Itu yang menyebabkan kita sebenarnya terlepas pandang dan menghamburkan
kata-kata tanpa berfikir panjang meskipun terhadap ibu bapa sendiri dalam sesetengah keadaan.
Setiap orang boleh marah, tetapi tahap kemarahan adalah berbeza mengikut individu. Jika kita
gagal mengawal emosi negatif tersebut, akibat mungkin merugikan diri sendiri dan keluarga
tersayang. Kemarahan boleh menjadi punca membalas-dendam, memfitnah, membunuh, bercerai
atau peperangan. Keupayaan mengawal emosi negatif adalah suatu seni hidup yang sangat
berharga dan ia membolehkan seseorang memegang tugas yang lebih mencabar. Sebaliknya,
seseorang yang cepat marah sering menjadi mangsa pada persekitaran dan gagal meneroka
bidang kerja yang lebih tinggi (Fariza Md. Sham, 2005; Abdul Rashid Mohamed, & Mohamad
Daud Hamzah, 2005). Justeru, setiap pekerja perlu sentiasa cuba mengawal emosi agar tidak
bertindak di luar kawalan dan kurang mempengaruhi motivasi diri agar terus mencapat matlamat
hidup kerana emosi melibatkan perasaan. Perasaan berkait dan memberikan kesan secara
langsung dengan motivasi.

Kita boleh berada di puncak kegembiraan atau dilema keputusan atau kita mungkin berasa marah
apabila kita dikhianati, takut apabila kita terancam, dan terkejut apabila sesuatu yang tidak
dijangka berlaku. Bahagian ini akan menggariskan beberapa teori yang paling terkenal yang
menerangkan pengalaman emosi kita dan memberikan wawasan tentang asas-asas biologi emosi.
Untuk membolehkan seseorang meningkatkan daya tahan kemarahan, jiwa seseorang perlu
ditenangkan terlebih dahulu. Fikiran yang kusut dan kerunsingan serta ketegangan emosi adalah
punca cepat marah. Bila emosi telah menjajah pemikirannya, kewarasan menilai dan membuat
keputusan pun turut hilang. Tidak ada sesiapa yang boleh membantu kita mencari ketenangan
iwa jika diri kita tidak berusaha untuknya (Fariza Md. Sham, 2005; Abdul Rashid Mohamed, &

4
Mohamad Daud Hamzah, 2005). Justeru, setiap pekerja perlu sentiasa cuba mengawal emosi
marah, sedih atau takut agar motivasi untuk mencapai misi hidup tidak tergendala.

Emosi memiliki bentuk yang berbeza yang terdiri daripada emosi berbentuk suka, sedih, marah,
malu, takut dan sebagainya. Emosi berkembang kerana motivasi yang lahir dalam diri manusia.
Motivasi dan emosi adalah saling berhubungan iaitu apabila motivasi berada dalam keadaan
buruk maka emosi manusia itu akan menjadi buruk dan sebaliknya. Kesihatan manusia adalah
bergantung kepada kecerdasan atau kesihatan emosi. Sekiranya emosi individu itu tidak baik dan
berada dalam keadaan terganggu, ia sedikit sebanyak menganggu tahap kesihatan individu
tersebut (Fariza Md. Sham, 2005; Abdul Rashid Mohamed, & Mohamad Daud Hamzah, 2005).
Oleh itu, pengurusan emosi yang baik perlu dilakukan bagi menjaga kesihatan diri dan sentiasa
memotivasikan diri ke arah lebih baik.

4.0 KEPENTINGAN EFIKASI KENDIRI DALAM MENGAWAL EMOSI

Efikasi diri mengikut teori pembelajaran sosial Albert Bandura, merujuk kepada kepercayaan
individu bahawa dia mampu untuk melaksanakan tugas tertentu dengan jayanya (Schunk, 1995).
Sebagai seorang pekerja, saya akan belajar dan melaksanakan tugasan kerja yang saya percaya
bahawa saya dapat menyelesaikan tugasan dengan jayanya. Oleh itu, tahap motivasi saya sebegai
pekerja dapat menyumbang kepada efikasi diri, sekali gus dapat mencapai misi hidup. Dalam
teori kognitif sosial Albert Bandura, efikasi diri dianggap sebagai asas badan manusia. Dalam
erti kata lain, seseorang yang mempunyai efikasi diri yang kuat akan lebih yakin dan
menentukan dalam melakukan kerja. Bandura juga melihat efikasi diri sebagai komponen
penting dalam pengawalan diri untuk mencapai matlamat. Di samping itu, penyelidikan
mendapati bahawa efikasi diri secara signifikan dan positif berkaitan dengan prestasi kerja (misi
hidup) (Walumbwa, et al., 2011).

Hubungan antara motivasi dan efikasi diri di tempat kerja telah dikaji pada masa lalu (Landy,
1989, Vancouver, et.al, 2002). Kebanyakan penemuan dari penyelidikan lepas melihat motivasi
dan efikasi diri individu yang membawa kepada prestasi kerja (misi hidup) yang lebih baik.
Kedua-dua entiti yang berasingan itu mungkin berkaitan satu sama lain kerana adalah penting

5
untuk memeriksa bagaimana motivasi dapat meramalkan efikasi diri untuk membantu para
pekerja lebih berpuas hati dan berjaya bekerja. Bagi pekerja yang melakukan tugas kerja dengan
memegang keyakinan bahawa mereka dapat menyelesaikan tugas dengan jayanya, proses
percaya diri disebut Efikasi Diri (Selfefficacy) (Borgogni et al., 2013). Ia berkenaan dengan
berapa banyak orang percaya dia boleh melakukan tingkah laku yang diperlukan dalam keadaan
tertentu. Efikasi diri dicirikan sebagai konsep keperibadian yang dapat memperkuat keupayaan
manusia dan kesejahteraan diri (Antoniou & Cooper, 2011). Justeru, Efikasi diri dapat
menyebabkan seseorang berusaha gigih bekerja dan mempromosikan penglibatan kerja, yang
menggambarkan kepentingannya dalam mencapai misi hidup dan pekerjaan.

Efikasi diri adalah penyelidikan secara meluas dalam bidang perniagaan dan psikologi organisasi
(Larson, 2008). Ia boleh digunakan secara umum atau khusus, dan dalam tugasan ini, ia
dikonseptualisasikan secara umum diterapkan pada pekerjaan seseorang pekerja. Persekitaran
organisasi dipengaruhi oleh kepercayaan keberkesanan pekerja. Apabila seorang pekerja percaya
bahawa dia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, maka kemungkinan besar dia akan berusaha
lebih banyak dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga mencapai matlamatnya.
Apabila kekerapan menyelesaikan tugas meningkat, ini akan memperkuatkan diri sendiri.
Mempunyai efikasi diri yang kuat boleh membawa kepada prestasi pencapaian pekerja dalam
melaksanakan tugas kerja (Idan, Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013). Justeru, efikasi diri yang
tinggi membawa kepada hasil kerja yang lebih baik, dan menyokong efikasi diri adalah salah
satu unsur penting di tempat kerja. Efikasi diri berfungsi sebagai peramal kepada pekerja untuk
prestasi kerja yang lebih baik.

Justeru, motivasi kerja dan efikasi diri bekerja menyumbang kepada pembangunan organisasi
dan menambah daya saing kepada syarikat. Sekiranya motivasi kerja dapat meramalkan efikasi
diri, motivasi kerja dapat mempengaruhi diri untuk bekerja dengan lebih baik untuk mencapai
misi hidup. Efikasi diri dalam bekerja adalah penting untuk membantu pekerja di tempat kerja
menyesuaikan diri dan menghadapi cabaran dan mengawal emosi. Ia juga mempunyai kesan
positif terhadap prestasi dan penglibatan kerja seseorang pekerja (Cherian & Jacob, 2013).

6
5.0 CADANGAN BAGAIMANA UNTUK MENGAWAL EMOSI NEGATIF PEKERJA

Setiap individu pasti akan berdepan dengan masalah yang boleh mengganggu emosi dan
mendatangkan kemarahan. Berikut merupakan langkah yang boleh lakukan untuk mengawal
emosi dengan baik apabila berdepan dengan kemarahan atau emosi negatif untuk menenangkan
diri.

5.1. Latih Minda Melupakan Kenangan Pahit dan Sikap Risau

Setiap pekerja perlu melatih minda untuk melupakan kenangan pahit dan sikap risau (Mok, 2001;
Ee, 2001). Perkara ini tidak mudah dilakukan, dan perlu diaplikasi berterusan. Manusia perlu
menyekat perasaan dengan emosi yang lalu. Mulai hari ini, tekad untuk melupakan semua tu,
selupa yang mungkin. Bulatkan azam untuk memfokus kepada masa depan, cita-cita, keluarga,
kerjaya, kewangan, keilmuan dan rakan-rakan. Manusia takkan dapat melupakan kesemua
memori pahit sekaligus, tapi lakukan satu persatu dengan mengalihkan perhatian kepada perkara
lain. Proses ini mengambil masa, tapi ia boleh dipercepatkan dengan disiplin diri. Ada dua kesan
dari sikap risau ni, pertama ia menarik nasib tak baik, masalah dan musibah tanpa dipinta.
Kedua, memberi kesan buruk pada kesihatan dari segi fizikal dan mental. Risau membuat
manusia selalu menjadi sedih dan kecewa, kekadang takut. Untuk buang sikap risau, manusia
perlu belajar untuk bertenang dan latih diri mengawal emosi.

5.2. Belajar Rajin Bersyukur dan Menjadi Pemaaf serta sentiasa Ketawa

Setiap pekerja perlu berlatih belajar rajin bersyukur dan menjadi pemaaf serta sentiasa ketawa
(Mok, 2001; Ee, 2001). Ucap syukur atas kesemua yang setiap manusia ada. Misalnya, ucap
syukur kerana masih ada 5 deria yang lengkap, boleh melihat dan menarik nafas tiap kali bangun
tidur ada kawan rapat yang memahami. Ucap syukur seikhlas hati, sebanyak yang mungkin,
seikhlas mungkin hingga rasa syukur tu meresap jauh ke dalam diri. Buat banyak kali dalam
sehari. Sikap pemaaf dapat membersihkan hati dari perasaan negatif dan emosi-emosi negatif
(takut, sedih, kecewa. gusar, menyampah, marah, geram, cemburu, tak puas hati, dendam, busuk
hati). Seterusnya, meneutrakan gekombang fikiran negatif yang melekat bersarang di minda.

7
Ketahuilah, selalu rasa sedih dan kecewa kerana seseorang itu tak memaafkan kesalahan diri kita
di masa lalu ataupun kita tak memaafkan kesalahan orang lain tehadap diri satu ketika dulu,
ataupun susah menerima hakikat perbuatan salah orang lain terhadap diri, yang membuat sedih,
kecewa dan geram. Belajar menjadi pemaaf dan menghapus semua ni lalu menarik ketenangan
datang pada diri. Ketawa bukan dibuat-buat, tapi biar ketawa yang benar-benar menggembirakan
kita dan menjadikan kita girang. Tonton video yang lucu, baca cerita yang lucu, dekatkan diri
dengan rakan-rakan yang lucu serta cari “funny side” dalam setiap situasi, agar kita boleh ketawa
secara automatik kerana ketawa dapat menghilangkan rasa sedih.

5.3. Ubah Fikiran ke arah Lebih Positif

Setiap pekerja perlu mengubah fikiran ke arah yang lebih positif (Mok, 2001; Ee, 2001). Kita tak
boleh merubah situasi yang boleh membuat kita kecewa, sedih dan murung. Tapi, kita boleh
merubah fikiran kita dan apa yang kita fikirkan tentang situasi-situasi tersebut walau seburuk
manapun ia. Rahsianya, cari sinar mentari disebalik mendungnya awan. Walaupun perkara tidak
berpihak kepada kita, cari cara bagaimana kita boleh jumpa nilai-nilai positif di dalamnya. Fikir
yang baik-baik saja, kerana ia memberi keuntungan jangka masa panjang. Rezeki yang murah
dan segala yang baik-baik datang sendiri pada kita, kerana kita menjadi apa yang kita selalu
fikirkan. Fikir yang buruk, kita dapat yang buruk. Ini hukum alam dinamakan hukum sebab dan
akibat, iaitu hukum Law Of Attraction.

5.4 Hati Mesti ‘Keras’.

Hati perlu keras (Mok, 2001; Ee, 2001) bukan bermaksud keras sembarangan, maksudnya
kekerasan hati, kesabaran yang tinggi, pandai mengawal emosi dan menerima hakikat dengan
hati terbuka.  Tuhan menurunkan musibah, permasalahan dan macam-macam lagi bukan sekadar
dugaan, tapi balasan pada perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Buat baik, dibalas baik, begitu
juga sebaliknya. Cuba ingat balik kejahatan kecil yang kita lakukan pada orang lain, mungkin
ada walau kita tak sedar. Itulah perlunya kita bersikap baik dan berfikir yang baik-baik pada
semua orang, benda, perkara, situasi dan keadaan. Sebelum tidur, set minda untuk jadi ceria pada
keesokan harinya. Lafazkan dengan nada berbisik. Setiap pekerja perlu relaks, jangan terlalu
mendesak diri. Selepas bangun tidur, katakan pada diri ini adalah hari yang baru untuk kita.

8
Tekadkan diri untuk menjadikan hari yang baru tu hari yang baik, sungguh baik, sebaik yang
mungkin dari hari yang sebelumnya.

9
6.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, kita perlu jadikan kemarahan sebagai punca kesedaran diri. Belajar dari emosi
diri kita dan berusaha mendapat ajaran dari setiap pergolakan emosi. Setiap perasaan
memberitahu kita tentang kualiti hidup kita sendiri, samada yang baik atau yang jahat. Amalkan
semua pendekatan diatas dan kita akan dapat mengawal hidup lebih lebih berkesan. Ilmu
pengawalan emosi juga dikenal sebagai Ilmu Penguasaan Diri (Self Mastery). Semakin kita
dapat mengawal diri sendiri, semakin tinggilah kualiti motivasi hidup kita.

Emosi yang sihat berkait rapat dengan setiap tindak-tanduk kita, justeru ia wajar diberi perhatian.
Apabila emosi sihat, perasaan serta tindakan juga akan lebih terkawal. Individu akan lebih tabah
menghadapi dugaan, mampu menjalinkan perhubungan yang bermakna dan bersemangat kental.
Mental sihat, cergas dari segi mental bukan bermakna kita hidup tanpa sebarang masalah dan
kedukaan. Sebaliknya apa yang dimaksudkan di sini ialah keupayaan untuk menghadapi segala
cabaran dalam kehidupan bersandarkan kekuatan yang dimiliki. Penjagaan fizikal jaminan emosi
sihat, walau berapa pun usia, perhatian yang diberikan terhadap kesihatan fizikal, iaitu dengan
menjaga tubuh badan akan sekali gus menjadikan mental lebih sihat. Terlalu beremosi boleh
membawa kemudaratan kepada kesihatan disamping mengarahkan diri kepada penyakit-
penyakit.

Motivasi merupakan unsur utama apabila melalui proses pembelajaran manusia. Sekiranya
organisasi tidak mempunyai keupayaan untuk memotivasi pekerjanya, pengetahuan dalam
organisasi tidak boleh digunakan secara maksimum. Oleh itu, ia menjadi tujuan setiap organisasi
pembelajaran untuk mencari faktor-faktor yang membolehkannya memotivasi para pekerjanya
untuk terus belajar dan memanfaatkan pengetahuan ini untuk memastikan kehidupannya. Justeru,
untuk memandu motivasi diri agar sentiasa kuat, matlamat merupakan sumber motivasi yang
kuat walaupun bukan semua matlamat boleh dicapai. Usaha adalah sangat penting bagi mencapai
matlamat yang diinginkan.

Efikasi kendiri pula adalah salah satu faktor yang paling penting yang mendorong pelajar atau
pekerja seperti saya untuk mengekalkan usaha sepanjang proses pembelajaran. Efikasi diri
adalah kepercayaan yang dimiliki individu mengenai keupayaan sendiri untuk melakukan
10
tindakan dan mencapai tugas yang luar biasa. Selain itu, efikasi diri memainkan peranan penting
dalam meningkatkan motivasi pembelajaran, memudahkan peraturan kendiri, membentuk
matlamat pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan pameran tingkah laku pemantauan diri.
Justeru, efikasi kendiri yang berkesan sangat bergantung kepada keberkesanan diri pekerja untuk
melaksanakan tugas dalam organisasi.

11
7.0 RUJUKAN

Abdul Rashid Mohamed, & Mohamad Daud Hamzah. (2005), Kajian Korelasi Emosi Malu
Dengan Pencapaian Akademik Di Kalangan Mahasiswa Melayu. Jurnal Pendidik dan
Pendidikan, Jil 20.

Antoniou, A.-S. G., & Cooper, C. L. (2011). New Directions In Organisational Psychology And
Behavioural Medicine. Burlington, Vermont: Gower Publishing Ltd.
Arias, J.D.L. F. (2004). Recent perspectives in the study of motivation: Goal Orientation Theory.
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 2(1): 35-62.

Bootzin, R. R., Bower, G. H., (1991). Psychology Today, An Introduction (7th ed.). New York :
McGraw-Hill.

Borgogni, L., Dello Russo, S., Miraglia, M., & Vecchione, M. (2013). The role of self-efficacy
and job satisfaction on absences from work. Reveuw Europeenne de Psychologie
Appliquee, 63, 129–136.
Cherian, J., & Jacob, J. (2013). Impact of Self Efficacy on Motivation and Performance of
Employees. International Journal of Business and Management, 8(14), 80–88.

Ee, A. M., (2001). Psikologi Pendidikan 1, Psikologi Perkembangan (3rd ed.). Selangor : Fajar
Bakti.

Fariza Md. Sham (2005), Tekanan Emosi Remaja Islam. Latihan Ilmiah, Jabatan Pengajian
Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia)

Idan, O., Braun-Lewensohn, O., & Sagy, S. (2013). Salutogenic organizations and change: The
concepts behind organizational health intervention research. New York, NY: Springer
Science & Business Media.

James, W. (1884). What is an Emotion? Mind, 9, 188-205.

Larson, A. B. (2008). The Development Of Work Self-Efficacy In People With Disabilities. Ann
Arbot: ProQuest.
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current Directions
in Psychological Science, 15(5), 265-268.

12
Mok, S. S., (2001). Psikologi Pendidikan, Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 1 (2nd
ed.). Kuala Lumpur : Percetakan Sentosa.

Myers, D. G. (2004). Theories of Emotion. Psychology: Seventh Edition. New York, NY: Worth
Publishers

Schunk, D. H. (1995). Self-efficacy, motivation, and performance. Journal of Applied Sport


Psychology, 7 (2), 112–137.

Skinner, C. E.(1970). Educational Psychology, Prentice Hall of India, New Delhi.

Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L.
(2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member
exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and
Human Decision Processes, 115(2), 204–213.

13

Anda mungkin juga menyukai