Anda di halaman 1dari 1

SENIN SELASA

LAGU INDONESIA LAGU INDONESIA


1 7:00 - 7:15 RAYA 1 7:00 - 7:15 RAYA
DOA, & LITERASI DOA, & LITERASI
2 7:15 - 7:45 MATEMATIKA 2 7:15 - 7:45 B. INGGRIS
JADWAL PELAJARAN SESI
I
3 7:45 - 8:15 MATEMATIKA SESI
I
3 7:45 - 8:15 B. INGGRIS
4 8:15 - 8:45 MATEMATIKA 4 8:15 - 8:45 B. INGGRIS
KELAS 7A 5 8:45 – 9:15 IPS 5 8:45 – 9:15 PAI
6 9:15 – 9:45 IPS 6 9:15 – 9:45 PAI
PERGANTIAN PERGANTIAN
9:45 – 10:30 SESI 9:45 – 10:30 SESI
1 10:30 – 11:00 MATEMATIKA 1 10:30 – 11:00 B. INGGRIS
2 11:00 - 11:30 MATEMATIKA 2 11:00 - 11:30 B. INGGRIS
SESI 3 11:30 - 12:30 MATEMATIKA SESI 3 11:30 - 12:30 B. INGGRIS
II SHOLAT DHUHUR II SHOLAT DHUHUR
4 12:30 - 13:00 BERJAMAAH 4 12:30 - 13:00 BERJAMAAH
5 13:00 - 13:30 IPS 5 13:00 - 13:30 PAI
6 13:30 – 14:00 IPS 6 13:30 – 14:00 PAI

Anda mungkin juga menyukai