Anda di halaman 1dari 7

Pendidikan Muzik Tahun 5

Masa: 40 Minit
Sulit
Soalan 1 hingga soalan 4.
Apakah not bagi penjarian rekoder berikut

1.

A Not A C Not C
B Not B D Not D

2.

A Not A C Not C
B Not B D Not D

1
3.

A Not A C Not C
B Not B D Not D

4.

A Not A C Not C
B Not F D Not D

Soalan 5 hingga soalan soalan 12.


Namakan not di bawah.

5 6 7 8

9 10 11 12

2
5 A Not C C Not A
B Not D D Not E

6 A Not G C Not A
B Not D D Not C

7 A Not B C Not A
B Not D D Not F

8 A Not B C Not E flet


B Not D D Not C

9 A Not B C Not A
B Not D D Not C syap

10 A Not E C Not A
B Not D D Not C

11 A Not B C Not A
B Not F syap D Not C

12 A Not B C Not A
B Not D D Not C

Soalan 13 hingga soalan 17


Namakan isyarat tangan solfa berikut:

13

A la C re
B mi D do

3
14

A la C fa
B mi D do

15

A la C fa
B mi D do

16

A la C fa
B mi D do

17

A la C fa
B mi D do’

Soalan 18 hingga soalan 22


Namakan tanda dinamik yang berikut:

18

A Lembut C Kuat
B Sederhana kuat D Sederhana lembut

4
19

A Semakin kuat C Kuat


B Sederhana kuat D Sederhana lembut

20

A Semakin kuat C Kuat


B Sederhana kuat D Sederhana lembut

21

A Semakin kuat C Kuat


B Sederhana kuat D Sederhana lembut

22

A Beransur lembut C beransur Kuat


B Sederhana kuat D Sederhana lembut

Soalan 23 hingga soalan 26


Suaikan not dengan tanda rehat yang diberikan.

23

A C

B D

5
24

A C

B D

25

A C

B D

26

A C

B D

Soalan 27 hingga soalan 30


Kenal pasti jeda bagi setiap bar yang berikut:

27

A Major ke 2 pada jeda C major C Major ke 3 pada jeda C major


B perfek ke 4 pada jeda D major D perfek ke 5 pada jeda F major

6
28

A Major ke 2 pada jeda C major C Major ke 3 pada jeda C major


B perfek ke 4 pada jeda D major D perfek ke 5 pada jeda C major

29

A Major ke 2 pada jeda C major C Major ke 3 pada jeda F major


B perfek ke 4 pada jeda D major D perfek ke 5 pada jeda C major

30

A perfek ke 5 pada jeda G major C Major ke 3 pada jeda C major


B perfek ke 4 pada jeda D major D perfek ke 5 pada jeda C major

Soalan Tamat

Jawapan
1C 2D 3A 4B 5D 6A 7D 8C 9D 10A
11B 12D 13C 14A 15B 16C 17D 18A 19D 20C
21D 22C 23A 24C 25B 26D 27A 28D 29C 30A