Anda di halaman 1dari 2

RUNDOWN ACARA Staff

RUNDOWN ACARA
Jumat, 31 Desember 2021
Jumat, 31 Desember 2021
N Acara Tempat Keterangan
o N Acara Tempat Keterangan
1 Persiapan Masjid All Staff o
2 Pembukaan Masjid MC 1 Persiapan Masjid All Staff
3 Pembacaan Ayat Suci Al Masjid Yazid 2 Pembukaan Masjid MC
Qur’ an 3 Pembacaan Ayat Suci Al Masjid Yazid
Sambutan-sambutan Masjid a. Estining Qur’ an
a. Laporan Ketua WK, S. Tr. Sambutan-sambutan Masjid d. Estining
Pelaksana Sos d. Laporan Ketua WK, S. Tr.
b. Ketua Pelaksana b. dr. Sukma Pelaksana Sos
Harian Utama e. Ketua Pelaksana e. dr. Sukma
c. Ketua Umum c. Sahrizal, M. Harian Utama
Yayasan sekaligus Ag f. Ketua Umum f. Sahrizal, M.
membuka acara Yayasan sekaligus Ag
4 Lantunan Sholawat Akbar Masjid Klien membuka acara
5 Drama Masjid Klien dan 4 Lantunan Sholawat Akbar Masjid Klien
Mahasiswa 5 Drama Masjid Klien dan
Magang UIN Mahasiswa
RF Magang UIN
6 Do’a Masjid Ivan RF
7 Penutup Masjid Mc 6 Do’a Masjid Ivan
8 Muhasabah Masjid Sahrizal, M. 7 Penutup Masjid Mc
Ag 8 Muhasabah Masjid Sahrizal, M.
9 Api unggun Jepang All Family Ag
10 Penyampaian pesan dan Masjid Klien dan 9 Api unggun Jepang All Family
kesan klien pada Mahasiswa 10 Penyampaian pesan dan Masjid Klien dan
mahasiswa magang Magang UIN kesan klien pada Mahasiswa
RF mahasiswa magang Magang UIN
11 Beatbox Lapangan Mahasiswa RF
Magang UIN 11 Beatbox Lapangan Mahasiswa
RF Magang UIN
12 Makan-makan Lapangan Klien dan All RF
Staff 12 Makan-makan Lapangan Klien dan All
13 Menyalakan Kembang Api Lapangan Klien dan All Staff
13 Menyalakan Kembang Api Lapangan Klien dan All
Staff