Anda di halaman 1dari 13

SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1


SESI 2021
1. PENDAHULUAN

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan
tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari
pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan formal di Tahun 1
Sekolah Rendah.
Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari latar belakang yang berbeza akan dapat
menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran formal. Seramai 241 orang murid tahun
1 akan mendaftar pada sesi 2021

2. KONSEP DAN COGANKATA

“ MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA “


MINDA CERDAS :
Kemampuan murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui
aktiviti berkumpulan dan saling membantu di antara satu dengan yang lain serta penglibatan yang
menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang menunjukkan minda cerdas
MATA BERCAHAYA :
Murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan
kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru baru.

3. RASIONAL
Mengurangkan jurang penguasaan, aspek perkembangan kanak-kanak dan norma baharu.

4. MATLAMAT / TUJUAN

4.1 Murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru-guru dan kawan-kawan baru
dalam masa yang singkat.

4.2 Dapat meningkatkan minat dan semangat murid – murid untuk datang ke sekolah tanpa
banyak masalah.

4.3 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani.

4.4 Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan murid dan murid, murid dan guru
dalam masa yang singkat.

4.5 Mengurangkan rasa malu, takut dan tidak yakin.

4.6 Mendedahkan murid dengan suasana persekitaran di sekolah baru.

4.7 Memupuk semangat kerjasama dikalangan murid.

4.8 Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka.
1
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

5. OBJEKTIF

5.1 Menyesuaikan murid dengan persekitaran sekolah

5.2 Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru.

5.3 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan
pengajaran dan pembelajaran.
5.4 Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial dan
pembelajaran.

5.5 Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran
seterusnya.

6. KUMPULAN SASARAN
6.1 Murid Tahun 1
6.2 Guru Tahun 1
6.3 Pihak sekolah
6.4 Pihak Prasekolah
6.5 Ibu bapa
6.6 PIBG

6.1 PERANAN KUMPULAN SASARAN


Kumpulan sasaran ini memainkan peranan penting dalam melaksanakan dan menjayakan Program
Transisi ini iaitu :

2
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

7. PELAKSANAAN
Secara keseluruhannya, Program Transisi dan Guru Penyayang ini mengambil jangka masa selama 10
minggu. Segala aktiviti perlu dirancang secara terperinci dan padat agar matlamat dan objektif
tercapai dengan jayanya.
Murid-murid akan menggunakan Kit Transisi BPK. Ia akan disesuaikan dengan iklim sekolah
dan tahap murid-murid. Persediaan dan perlaksanaan program ini dibahagikan kepada tiga fasa :

3
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

7.1 FASA PERSEDIAAN 11-19 JANUARI 2021


Garis Panduan Persediaan.
a) Guru didedahkan tentang konsep dan objektif program. Pihak pentadbir mengadakan
taklimat,mesyuarat dan kursus dalaman kepada bakal guru tahun 1 sesi 2021.
b) Menubuhkan jawatankuasa induk program dan jawatankuasa pelaksanaan program.
c) Mengadakan taklimat kepada ibu bapa dan PIBG
d) Merangka aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk murid Tahun 1 berdasarkan Kit Transisi 2021.
e) Penyediaan Bahan Bantu Belajar dan persiapan-persiapan lain.
f) Menceriakan bilik darjah.

7.2. FASA PENYESUAIAN - 20 JANUARI - 29 JANUARI 2021


Modul Orientasi

Fasa ini proses awal untuk


murid-murid dan guru. Ia melibatkan :
a) Rutin kelas
b) Perbualan awal
c) Aktiviti fizikal
d) Aktiviti suai kenal
e) Aktiviti pembelajaran
f) Rehat
g) Pelbagai aktiviti akan dijalankan antaranya aktiviti pranombor, prabacaan, pratulisan, prawarna,
dinamika kumpulan, dan lain-lain.

7.3. FASA
KESEDIAAN - 1
FEBRUARI - 25 MAC
2021
Modul PdP

4
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

Modul PdP yang disediakan oleh pihak BPK ini melibatkan Ibu bapa/penjaga,pentadbir,guru dan
persekitaran,
Modul ini bagi memastikan kesediaan murid tahun 1 selepas Program Transisi dari aspek :
- Kognitif
- Nilai
-Kreativiti dan Estetika
-Kesejahteraan Fizikal dan Kesihatan
-Sosio Emosi
-Kognitif

Modul ini dirangka mengikut tema dan subtema yang bersesuaian.

7.4 KIT PROGRAM TRANSISI 2021


Kit Program Transisi telah disediakan oleh pihak BPK sebagai panduan para guru tahun 1.
Sehubungan dengan itu, penyelaras telah merangka buku pengurusan guru bagi merancang
semua aktiviti berdasarkan tema yang diberikan. Untuk melancarkan lagi perjalanan aktiviti,
penyelaras transisi telah merangka modul murid yang mengandungi lembaran kerja yang akan
digunakan sepanjang PdP fasa 3 ini.

5
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

8. AJK INDUK

Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu


Lot 270 Sungai Plan Resettlement
Jalan Tanjung Kidurong
97000 Bintulu
Sarawak

AHLI JAWATANKUASA INDUK


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021

PENASIHAT : GURU BESAR

EN TOGANG SEDIN

PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM

PN LIM MING LEE

6
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

: PENOLONG KANAN PETANG

EN LEE CHEE FAN

PENYELARAS TRANSISI : CIK RACHEL ANN BERENAI ANAK TEDONG

SETIAUSAHA : PN SAMBAH UMBA

BENDAHARI : PN SILU JIHING

AJK : SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1 SESI

9. AJK PELAKSANA

Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu


Lot 270 Sungai Plan Resettlement
Jalan Tanjung Kidurong
97000 Bintulu
Sarawak

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021

PENASIHAT : GURU BESAR

EN TOGANG SEDIN

PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM

PN LIM MING LEE

: PENOLONG KANAN PETANG

7
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

EN LEE CHEE FAN

PENYELARAS TRANSISI : CIK RACHEL ANN BERENAI ANAK TEDONG

SETIAUSAHA : PN SAMBAH UMBA

BENDAHARI : PN SILU JIHING

AJK : SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1 SESI

10. PELAN TINDAKAN

Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu


Lot 270 Sungai Plan Resettlement
Jalan Tanjung Kidurong
97000 Bintulu
Sarawak

PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1


SESI 2021
BIL PERKARA TARIKH CATATAN
1  Menubuhkan Jawatankuasa Induk dan 11 - 19 Rujuk Carta
Pelaksana Program Transisi JANUARI 2021
2  Merancang Aktiviti Program Transisi oleh 11-19 AJK Program
Jawatankuasa Pelaksanaan Aktiviti JANUARI 2021 Transisi
Minggu Orientasi
 Mesyuarat Transisi Kali - 1

3  Proses Penyediaan Fizikal Program 18-19 JANUARI Penolong Kanan


- Bilik Kelas Tahun 1 2021 Kurikulum /
Guru Tahun 1
4  Mesyuarat Guru Kali Pertama bagi Tahun 18 JANUARI Semua Staff
2021 2021

5  Mesyuarat AJK Program Transisi 18 JANUARI Semua Guru Tahun


8
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

Tahun 1 Kali yang Pertama bagi Tahun 2021 1


2021

6  Program Transisi Tahun 1 20 JANUARI - Pentadbir


25 MAC 2021 Semua Guru Kelas
Tahun 1 / AJK
Program Transisi
2021

7  Penutup Transisi & Guru Penyayang 25 MAC 2021 Semua Guru

11. CADANGAN SENARAI NAMA GURU KELAS

SENARAI NAMA GURU KELAS TAHUN 1 SESI 2021

BIL GURU KELAS


1 PN CATHRINE ENGKA 1 AMANAH

2 PN LIYANA FAIRUZ 1 BESTARI

3 PN SILU JIHING 1 CEMERLANG

4 CIK SHIELLA PINGIN 1 DEDIKASI

5 EN AZZRE BIN NAZRAN 1 EFISIEN

6 PN WAN HALIEZA BINTI W. MOHAMAD 1 FIKIR


HANAPI

7 PN MAZIZIANA DAVID 1 GIGIH

8 CIK AIDA LIPINUS 1 HARMONI

9 CIK RACHEL ANN BERENAI ANAK 1 IKHLAS


TEDONG

9
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

12. ANGGARAN PERBELANJAAN


Bil Bahan Kuantiti Kos ( RM )

1. Astar 1600/1500 2B Pencil 25 x RM2.80 70.00


(300 orang)

2. 80pgs Exercise Book 3 line 25 x RM9.50 237.50


(300 orang)

3. 80pgs Exercise Book Medium 25 x RM9.50 237.50


Square (300 orang)

4. Stabilo Eraser 50 pcs (300 6 x RM15.00 90.00


orang)

5. Green Apple A4 Laminating 5 x RM 28.00 140.00


Film 100 sheet

6. 150g 20’x25’ Manila Card 100 x RM0.55 55.00


(Mix Colour) Nipis

7 6mm Cloth Ribbon Mix 27 x RM2.20 59.40


Colour

8. Selotape 24mm 5 x RM1.90 9.50

9. 80gm A4 Mix Colour Paper 5 x RM 9.80 49.00


(Cyber Colour)

10. VANGUARD VG103Y 40mm 9 x RM 4.90 44.10


Ping Pong Ball-6PCS

11. Luna Colour Pencil (S) 20 x RM 3.80 76.00

12. Bright White 80gsm A4 Paper 2 x RM13.50 27.00

JUMLAH RM 1 095.00

10
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

13. SUMBER KEWANGAN : PELBAGAI

14. ENROLMEN MURID


ENROLMEN MURID TAHUN 1 SESI 2021

Kelas JUMLAH

1 AMANAH 27
1 BESTARI 25
1 CEMERLANG 28
1 DEDIKASI 28
1 EFISIEN 27
1 FIKIR 27
1 GIGIH 26
1 HARMONI 27
1 IKHLAS 26
JUMLAH 241

11
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

15. CARTA GANT PROGRAM

CARTA GANTT

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 SESI 2021

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kehadiran /
murid
2 Minggu Suaikenal /

3 Program Transisi / / /

4 Pengajaran KSSR / / / / / / / /

5 Pentaksiran / / / / / / / / / / /
Berasaskan
Sekolah (PBD)
6 Pengumpulan / / /
Eviden Murid
7 Laporan dan / /
Rekod Pentaksiran
8 Perjumpaan / /
dengan Ibu bapa
9 Program Khas / / / / / / / / / /
(PEMULIHAN )

10 Penyediaan Bahan / / /
Bantu Belajar
(BBB)
11 Kursus Dalaman /

16. PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2021 ini diharap dapat berjalan dengan baik hasil kerjasama
daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semasa program ini berjalan, segala prosedur
keselamatan (SOP) dapat dilaksanakan dengan baik bagi mengekang penularan virus Covid-19.
Justeru, diharap semua pihak dapat bekerjasama dalam menjayakan program ini.
Terima kasih.

Disediakan oleh :

12
SKTB PTGP MURID TAHUN 1 2021

…………………………………………………………
Cik Rachel Ann Berenai anak Tedong,
Penyelaras Program Transisi Tahun Satu 2021,
Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu, Bintulu.

13