Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN : PERALIHAN

BIL PDPR : 3 +1

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


1 Peralihan 3
FARHA BIN JUMALI
2 TIUN SIEW MOND Peralihan 1 ABM

ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN :1

BIL PDPR : 20

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


1 FARHA BINTI JUMALI 1 Car 2
1 Tul 1
2 ROSMALA 1 Hib 1
1 Rose 2
1 Orc 3
3 NUR ATIKAH
1 Ixo 1
4 ZUBAIDAH 1 Jas 4
1 Dai 4
5 ZAINAB
1 Lav 3

ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN :2

BIL PDPR : 21

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


1 FARHA BINTI JUMALI 2 Ixo 1
2 Orc 5
2Rose 2
2 ABDUL RAHMAN
2 Tul 2
2 Aca 4
2 Hib 2
3 NUR ATIKAH
2 Lily 1
2 Dai 2
4 ZUBAIDAH 2 Rose 1
2 Jas 1
ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN :3

BIL PDPR : 24 [Data dalam sistem ialah 26]

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


3 Rose 2
Kesilapan data key in sebagai T4
1 AZFARHANI 3 Orc 4
(1 data)
3 Tul 1
3 Jas 3
3 Aca 2
2 NUR ALMA LIYANA
3 Dai 2
3 Lily 1
3 Car 6 Kesilapan data key in sebagai T4
3 HIDANAH
3 Lav 1 (1 data)
4 ROHAYU 3 Hib 2

ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN :4

BIL PDPR : 33

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


4 Sns 3
1 AZFARHANI
4 Cons 3
4 Acc 4
2 NUR ALMA LIYANA 4 Cul 1
4 Eco 1
4 Cons 1
4 Crea 1
3 HIDANAH
4 Ent 1
4 Cul 2
4 Arc 2
4 Des 2
4 YUSZAFRIN 4 Plnr 2
4 Crea 1
4 Ent 1
4 Eng 5
5 NOR AZARIN
4 Eco 3
ANALISIS PDPR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN :5

BIL PDPR : 28

BIL NAMA GURU KELAS BIL KEY IN CATATAN


5 Acc 2
5Cul 5
1 UMA DEVI
5 Eco 1
5 Plnr 2
5 Sns 1
2 NOR RAFIDAH 5 Eng 2
5 Eco 2
5 Cons 1
5 Crea 1
5 Ent 3
3 ROHAYU
5 Des 3
5 Arc 3
5 Acc 2