Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN DIT, DEBAK

95500, BETONG, SARAWAK.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI SELASA TARIKH 11/01/2022 MATA BAHASA


PELAJARAN MELAYU
KELAS 2 MUSTAKIM 1010AM HINGGA 1110 AM KEMAHIRAN MEMBACA
TEMA KEKELUARGAAN UNIT / HARI MINGGU DENGAN KELUARGA
TAJUK
STANDARD 2.1 Asas membaca dan memahami.
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
PEMBELAJARAN (i) perkataan
(ii) ayat
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN
1. membaca perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul serta intonasi yang sesuai.

AKTIVITI Set Induksi - Guru memberi pengenalan tajuk yang ingin diajar.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Pemula / Pembelajaran :
L1 Guru menyampaika Objektif Pelajaran kepada murid.
L2 Murid membimbing murid membaca perkataan dan ayat yang terdapat dalam teks secara
latih tubi.

Perkembangan / Latihan :
1. Murid membaca perkataan dan ayat yang terdapat dalm teks dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai secara indivdu.

Peneguhan / Penutup :
1. Guru meminta murid untuk membaca semula perkataan dan ayat yang telah mereka
pelajari.
2. Guru merumuskan semula tentang isi pelajaran yang telah dijalankan.

ALAT BANTU MENGAJAR KAEDAH STRATEGI


Buku Teks Ajuk Hafaz Kemahiran Belajar - Mengecam

KECERDASAN Interpersonal Verbal Lingusitik


PELBAGAI Intrapersonal
ELEMEN MERENTAS Bahasa Nilai Murni – Kerjasama
KURIKULUM
KEMAHIRAN Komunikasi
BERFIKIR ARAS
TINGGI
SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi
PENILAIAN PDP Lisan
REFLEKSI
14/14 orang murid dapat memberi respons yang baik semasa PdP dijalankan. Murid
menumpukan perhatian semasa guru memberikan arahan. Kawalan kelas juga teratur.