Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN DIT, DEBAK

95500, BETONG, SARAWAK.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI ISNIN TARIKH 10/01/2022 MATA BAHASA


PELAJARA MELAYU
N
KELAS 2 MUSTAKIM 1010AM HINGGA 1110 AM KEMAHIRAMENDENGAR
N DAN
BERTUTUR
TEMA KEKELUARGAAN UNIT / HARI MINGGU DENGAN KELUARGA
TAJUK
STANDARD 1.1 Mendengar dan memberikan respons.
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
PEMBELAJARAN (i) frasa
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN
1. menyebut semula frasa yang telah dipelajari.

AKTIVITI Set Induksi - Guru memberi pengenalan tajuk yang ingin diajar.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Pemula / Pembelajaran :
L1 Guru membaca frasa di dalam buku teks di muka surat 2 dan 3.
L2 Murid diminta mendengar dan mengecam sebutan.

Perkembangan / Latihan :
1. Murid mendengar, mengecam dan menyebut frasa dengan betul dan tepat.

Peneguhan / Penutup :
1. Guru meminta murid untuk menyebut semula frasa yang telah dipelajari mereka.
2. Guru merumuskan semula tentang isi pelajaran yang telah dijalankan.

ALAT BANTU MENGAJAR KAEDAH STRATEGI


Buku Teks Ajuk Hafaz Kemahiran Belajar - Mengecam

KECERDASAN Interpersonal Verbal Lingusitik


PELBAGAI Intrapersonal
ELEMEN MERENTAS Bahasa Nilai Murni – Kasih Sayang
KURIKULUM
KEMAHIRAN Menghubungkaitkan
BERFIKIR ARAS Komunikasi
TINGGI
SISTEM BAHASA Sebutan
PENILAIAN PDP Lisan
REFLEKSI
14/14 orang murid dapat memberi respons yang baik semasa PdP dijalankan. Murid
menumpukan perhatian semasa guru memberikan arahan. Kawalan kelas juga teratur.