Anda di halaman 1dari 9

e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 2A


06/09/2021 Isnin 34
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Asas 3M (Matematik) 10:00-11:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK Kenal sa dan puluh

STANDARD
2.4 Susunan Nombor
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN 2.4.1 Menyebut nombor secara tertib menaik

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid cuba menyebut nombor secara menaik dari 1-20

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul dan lembaran kerja
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menyesuaikan nombor dan kuantiti dengan menggunakan objek dan gambar.
PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan beberapa nombor bergambar contohnya 1,2,3,4,5


2. Murid cuba menyebut nombor tersebut dengan betul
3. Murid menyebut beberapa susunan nombor yang lain berdasarkan latihan yang
telah guru berikan.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 2D


07/09/2021 Selasa 34
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pengurusan Kehidupan (Kemahiran manipulatif) 10:00-11:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK 2.0 Motor halus

STANDARD
2.3 Koordinasi mata – tangan.
KANDUNGAN

STANDARD 2.3.1 Melakukan pergerakan koordinasi mata -tangan:


PEMBELAJARAN (iii) Menulis semula pelbagai corak garisan.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh menggunakan lokomotor halus untuk memegang pensil

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul dan pensil warna
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Menunjukkan cara pergerakan koordinasi mata-tangan
PEMBELAJARAN

1. Murid melakukan sentuhan kreatif – pergerakan jari menggunakan warna air/ krayon
2. Murid guna jari melukis corak garisan yang telah belajar pada aktiviti yang lepas.
3. Sebutkan garisan yang digunakan dalam aktiviti ini.
4. Murid boleh rujuk jenis garisan pada aktiviti yang lepas ...
5.Murid melukis secara bebas mengikut kreativiti masing-masing di ruangan yang telah
disediakan pada modul.
AKTIVITI
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

Tahun 1
TARIKH / HARI / KELAS
08/09/2021 Rabu 34 Penglihatan
MINGGU
KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sains 07:30-9:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK Sains Fizikal (7.0 Magnet)

STANDARD
KANDUNGAN 7.1 Magnet

STANDARD 7.1.4 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub
PEMBELAJARAN magnet dengan menjalankan penyiasatan.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu magnet menarik antara satu sama lain.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul (tugasan)
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
Mengenalpasti huruf N dan S pada magnet mampu menarik dan menolak antara satu
PEMBELAJARAN
sama lain.
1. Murid melihat magnet yang dilabel N dan S.
2. Murid mencuba cantumkan magnet yang dilabel N dan S seterusnya S dan N.
3. Murid mendapati magnet menarik antara satu sama lain.
4. Murid mencuba cantumkan magnet yang dilabel N dan N seterusnya S dan S.
5. Murid mendapati magnet menolak antara satu dan lain.
AKTIVITI 6. Murid membuat latihan pada modul.
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

Tahun 6
TARIKH / HARI / KELAS
08/09/2021 Rabu 34 Penglihatan
MINGGU
KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Sains
MASA 10:00-11:00 pagi

TEMA / TAJUK Sains Fizikal (4.0 Interaksi antara Kehidupan)

STANDARD
4.2 Interaksi antara tumbuhan
KANDUNGAN

STANDARD 4.2.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang menyebabkan


PEMBELAJARAN persaingan antara tumbuhan.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu beberapa faktor persaingan antara tumbuhan.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF 1. Menyatakan contoh tumbuhan dalam satu habitat yang dikenal pasti.
PEMBELAJARAN

1. Murid menonton video yang sedaikan oleh guru


2. Murid mengenalpasti tumbuhan pada habitat di hutan
3. Murid menuliskan maksud atau definisi interaksi antara tumbuhan pada modul
4. Murid melabelkan tumbuhan mengikut nama yang betul berdasarkan video yang
telah ditunjukkan.
AKTIVITI
5. Murid mengambil gambar hasil modul dan dihantarkan kepada guru untuk disemak.
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

Tahun 4
TARIKH / HARI / KELAS
09/09/2021 Khamis 34 (Penglihatan)
MINGGU
KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani 08:30-10:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK UNIT 8 Rekreasi Berilmu

STANDARD
1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
KANDUNGAN

STANDARD 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.


PEMBELAJARAN 1.14.2 Membuka dan menyimpan khemah pasang siap.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid tahu apa itu khemah

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Murid membentangkan tilam dan mengemas tilam.
PEMBELAJARAN

1. Murid diminta untuk membentangkan tilam di tempat tidur atau ruang tamu.
2. Murid diminta untuk meletakkan bantal dan selimut di atas tilam tersebut.
3. Murid melipat semula selimut dengan kemas dan memastikan cadar disusun
AKTIVITI
dengan rapi.
PEMBELAJARAN DAN
4. Gambar atau video diambil oleh ibubapa dan dihantar kepada guru melalui
PEMUDAHCARAAN
(PdPc) whatsapp.

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1B


09/09/2021 Khamis 34
MINGGU KEHADIRA
N MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani
MASA 10:00-11:00 pagi

TEMA / TAJUK 4: Tunas Gimnas (Sokongan teguh)

1.7 Melakukan kemahiran imbangan dengan lakuan yang betul.


STANDARD
2.6 Menggunakan pengetahuan konsep kestabilan bagi kemahiran imbangan
KANDUNGAN
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

STANDARD 1.7.2 Melakukan imbangan dengan empat, tiga, dua, dan satu tapak sokongan pada
PEMBELAJARAN bahagian badan.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh melakukan imbangan sebelah kaki dengan baik.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul dan lembaran kerja
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Murid dapat melakukan imbangan dengan empat, tiga, dua dan satu tapak
PEMBELAJARAN
sokongan.
1. Murid melakukan imbangan mengikut gambar yang telah cikgu tunjukkan.
2. Imbangan yang dilakukan hendaklah melibatkan empat, tiga, dua dan satu tapak
sokongan.
AKTIVITI 3. Ulang pergerakan imbangan sebanyak 4 kali.
PEMBELAJARAN DAN 4. Ibubapa merakam video murid membuat imbangan dan hantar kepada guru untuk
PEMUDAHCARAAN disemak.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR


e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

TARIKH / HARI / KELAS Multiple


09/09/2021 Khamis 34
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Jasmani 10:00-11:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK Dengar dan lari

STANDARD
1.5 Bermain permainan yang melibatkan motor halus dan motor kasar
KANDUNGAN

STANDARD 5.1.2 Mendengar dan mematuhi arahan.


PEMBELAJARAN 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh berlari, berjalan laju atau bergerak tubuh badan.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Latihan jasmani
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Bergerak mengikut arahan yang diberikan.
PEMBELAJARAN

1. Murid diminta untuk mengulang pembelajaran yang lepas untuk memastikan


murid tahu dan peka mendengar dan berlari.
AKTIVITI 2. Murid diminta untuk mendengar video daripada youtube seperti pada pautan
PEMBELAJARAN DAN tersebut https://youtu.be/bJnfhYCC-Bo
PEMUDAHCARAAN 3. Murid diminta untuk berlari, berjalan laju atau bergerak tubuh badan mengikut
(PdPc) muzik yang telah didengar.
4. Murid akan berhenti melakukan aktiviti apabila muzik berhenti secara tiba-tiba.
*PB (Guru digalakkan untuk 5. Situasi ini memastikan murid dapat mematuhi arahan dengan baik.
melaksanakan pengajaran
6. Ibubapa mengambil rakaman sebagai bukti.
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 1B


10/09/2021 Jumaat 34
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Kreatif 10:00-11:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK 1.0 Menggambarkan

STANDARD
1.3 Melukis tanpa alatan
KANDUNGAN

STANDARD 1.3.1 Melukis secara bebas dengan menggunakan jari pada:


PEMBELAJARAN (i) tapak tangan (ii) tepung (iii) pasir (iv) kertas

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Murid boleh melukis orang lidi

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul dan lembaran kerja
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Melukis pada medium seperti kertas menggunakan media kering atau basah.
PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan sekeping kertas lukisan


2. Murid diminta untuk melukiskan sebuah rumah mengikut kreativiti masing-
masing.
AKTIVITI 3. Murid boleh mewarna hasil lukisan mereka.
PEMBELAJARAN DAN 4. Gambar diambil oleh ibubapa dan dihantar kepada guru melalui whatsapp untuk
PEMUDAHCARAAN disemak.
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-RPH RPH Dhilemon Dominic | SKPKKuching

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PDPR

TARIKH / HARI / KELAS Tahun 2C


10/09/2021 Jumaat 34
MINGGU KEHADIRAN
MURID
MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Kreatif 10:00-11:00
MASA
pagi

TEMA / TAJUK 1.0 Menggambarkan

STANDARD
1.3 Menggambar
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN 1.3.2 Menghasilkan karya menggunakan media basah

PENGETAHUAN SEDIA
ADA Melakar secara bebas.

PAK21 ¨ Komunikasi ¨ Kolaboratif ¨ Kreatif ¨ Kritis ¨ Nilai

BAHAN BANTU
BELAJAR / BAHAN 1. Modul dan lembaran kerja
BANTU MENGAJAR
Pada akhir PdP, murid berupaya:
OBJEKTIF
1. Mewarna gambar haiwan menggunakan media basah seperti warna air
PEMBELAJARAN

1. Murid diberikan contoh gambar sebagai panduan melukis dan mewarna.


2. Murid mewarnakan gambar kucing menggunakan media basah (warna air)
mengikut kreativiti masing-masing.
3. Gambar diambil dan dihantar ke aplikasi whatsapp untuk dinilai

AKTIVITI
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

*PB (Guru digalakkan untuk


melaksanakan pengajaran
bermakna)

REFLEKSI / IMPAK
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________