Anda di halaman 1dari 32

Pengurusan

H E M
2 0 2 0

SK Puchong Jaya
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT HAL EHWAL MURID


SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA

VISI
MELAHIRKAN MURID YANG BERDISIPLIN, BERKETRAMPILAN DAN PENYAYANG

MISI
PRIHATIN TERHADAP KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN KESIHATAN MURID SERTA
MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI , PENYAYANG , BERDISIPLIN, BERSYUKUR,
MENGHARGAI DAN MEMANFAATKAN ILMU.

OBJEKTIF
 Melahirkan murid yang berdisiplin dan berketrampilan.
 Membantu murid dalam hal kebajikan.
 Meningkatkan suasana sekolah yang lebih ceria dan menarik.
 Menjadikan murid-murid sebagai individu yang sentiasa penyayang, inovatif dan
kreatif.
 Melatih murid-murid untuk bekerjasama dan bertanggungjawab.
 Memupuk perasaan cinta kepada alam sekitar
 Menjadikan sekolah kawasan yang selamat untuk menimba ilmu.

MATLAMAT UNIT HAL EHWAL MURID


 Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi
sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran,
berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima
dan menyuburkan potensi kepimpinan.

40
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Guru-guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua kepada semua murid.
1.2 Guru-guru perlu meletakkan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk
tindakan dan keputusan yang dibuat.
1.3 Guru-guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang rasa, dan
kasih sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN MURID

2.1 Pihak sekolah menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan dalam
Aplikasi Pengkalan Data Murid
2.3 Murid-murid akan di tempatkan di kelas-kelas tanpa saringan.
2.4 Murid-murid diwajibkan memiliki sebuah buku “Peraturan Sekolah” pada setiap masa.

DASAR 3 : DISIPLIN MURID

3.1 Murid-murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dikenakan tindakan disiplin.
Denda dan hukuman adalah tertakluk kepada Lembaga Disiplin.
3.2 Ibu bapa atau penjaga murid yang melanggar peraturan disiplin akan dimaklumkan.
3.3 Pihak sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat Dan Bimbingan” dalam
menangani permasalahan disiplin murid.
3.4 Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah, perlu memaklumkan
atau menulis surat kepada pihak sekolah.
3.5 Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut
dikira ponteng sekolah.

DASAR 4 : KESELAMATAN MURID

4.1 Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di
kawasan sekolah pada waktu persekolahan.
4.2 Ibu bapa atau penjaga, yang ingin membawa murid keluar perlu menulis nama di dalam
Buku Kebenaran Keluar yang terletak di pejabat.
DASAR 5 : KESIHATAN MURID

5.1 Pihak sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-
program yang dirancang seperti :
 Pemeriksaan Gigi dan Mata
 Pemeriksaan Kesihatan
 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 Ceramah dan Kempen
5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid daripada ibu bapa / penjaga.
5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati tidak sihat semasa berada di sekolah.
5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital, dan menghubungi penjaga
terlebih dahulu terhadap kes-kes yang kronik.
5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah
Kesihatan.

DASAR 6 : KEBAJIKAN MURID

6.1 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan apa
jua bentuk bantuan kepada murid di sekolah ini.
6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid tersebut.

UNIT - UNIT DI BAWAH HAL EHWAL MURID


SK PUCHONG JAYA

UNIT DISIPLIN & PENGAWAS


UNIT ASET ALIH KERAJAAN PERABOT & INVENTORI
UNIT 3K (Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan)
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
UNIT KEBAJIKAN MURID
UNIT KANTIN
UNIT BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa
UNIT DATA & PENDAFTARAN (APDM / e-Kehadiran
UNIT BENCANA ALAM
UNIT KEDAI BUKU
JAWATANKUASA KECICIRAN MURID
PENDAFTARAN TINGKATAN 1/SEK.KWLN/SBP
MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN SAHSIAH MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan
hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid
telah menetapkan beberapa matlamat yang perlu dan hendak dicapai. Matlamat-matlamat tersebut
ialah :

1. Memastikan murid-murid sekolah ini mempunyai data maklumat peribadi yang lengkap dan
sentiasa dikemaskini.
2. Memastikan murid-murid di sekolah ini sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
3. Memastikan murid-murid di sekolah ini mengamalkan “ Budaya Hidup Sihat”.
4. Memastikan peratus kehadiran murid-murid sekolah ini akan terus meningkat setiap bulan dan
mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 90%.
5. Memastikan murid-murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral
seperti berikut:

 ponteng sekolah
 merokok
 pergaduhan
 kelakuan lucah
 membuli
 kurang ajar atau biadap
 merosakkan harta benda sekolah/awam (VANDALISME)

6. Memastikan murid-murid sekolah ini yang bermasalah ekonomi dan pembelajaran mendapat
bantuan dan pertolongan yang sewajarnya.
7. Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.
8. Memastikan murid-murid sekolah ini sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga, dan harta
benda sekolah.
9. Menggalakkan murid-murid sekolah ini sentiasa berusaha menjaga dan menaikkan nama sekolah.
STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID & SAHSIAH MURID

1. Sistem Pendaftaran Murid.

1.1 Sekolah melaksanakan Program Hari Orientasi Murid Tahun 1 dan Pra-Sekolah.
1.2 Hari orientasi murid dijalankan satu atau dua hari sebelum persekolahan sebenar.
1.3 Ibubapa atau penjaga murid akan menyerahkan borang maklumat murid semasa
hadir pada hari pendaftaran.
1.4 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari orientasi adalah seperti berikut :
- Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid
- Pengagihan buku teks, serta memastikan meja dan kerusi cukup bagi setiap kelas
- Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibu-bapa atau penjaga.
- Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan
sistem maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.

2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.

2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah.


2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher.
2.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga
hingga tahun enam.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid
pada tahun semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
 Pencalonan oleh guru kelas.
 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
 Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.
 Dijalankan oleh Guru Bimbingan Kaunseling
 Keputusan sesuatu hukuman akan diputuskan bersama dengan Para
Pentadbir sekolah, Guru Kelas, Guru Kaunseling, Guru Disiplin dan AJK.
 Pengesanan Murid yang Berkeperluan Khas.
3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan

3.1 Memastikan perlaksanaan Bantuan Ecoworld menepati sasaran dan matlamat seperti
berikut :
 Bilangan murid yang terlibat.
 Pemilihan murid yang tepat mengikut Perkiraan yang diberikan oleh pihak
Ecoworld.
 Penyediaan menu yang berkhasiat serta pelbagai.
3.2 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti
berikut :
 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
 Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber atau pusat
akses.
3.3 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
 Pemeriksaan mata.
 Pemeriksaan gigi.
 Pemeriksaan kuku dan rambut.
 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.
3.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
 Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.
3.5 Mewujudkan tabiat suka kan kebersihan melalui aktiviti berikut :
 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
 Gotong-royong.
 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila
menjumpainya.
 Tidak membuang sampah merata-rata.

4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru

4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang
tindakan yang diambil.
4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM”.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.
5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi

5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa
diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
 Sesi kaunseling Individu
 Sesi kaunseling kelompok
 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.
 Kem Jati diri

6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat

6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran
melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramah dari pihak-pikah tertentu berkaitan perkara berikut :
 Keselamatan jalan raya.
 Jenayah juvana
 Pertolongan cemas
 Penyalahgunaan dadah.

7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar

7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh
perbagai pihak seperti :
 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.

7.2 Murid-murid juga diasuh dan diberikan panduan bagaimana menguruskan masa dengan
baik dan berfaedah melalui aktiviti seperti :

 Pembacaan di pusat sumber atau perpustakaan.


 Menghadiri kelas tambahan atau tuisyen.
 Program Bersama Keluarga.
CARTA ORGNISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

PENGERUSI
Md Nasri bin
Supian Guru Besar

NAIB PENGERUSI
Uma Davy a/p G. NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
Ramiah PK Pentadbiran Saraswathy a/p Ahmad Firdaus bin Mohd
Suparumanian PK Hal Ehwal Yaakob PK Kokurikulum
Murid

SETIAUSAHA
Nor Azila binti Abdul Jamil

AHLI JAWATANKUASA

DISPLIN & PENGAWAS 3K


Suraidah binti Amat Ikhwan Jamayah binti hamdan

BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa KESIHATAN


Prema a/p Acuthan Thangamany a/p Supramaniam

KEBAJIKAN MURID KESELAMATAN


Roszitah binti Mohammed Shariff Mohan a/l Batumalai

KWAMP/e-KASIH KEBERSIHAN
Tengku Roszaimah binti Tengku Hamzah Zainab binti Ajis

ECOWORLD DATA APDM/e-Kehadiran


Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Siti Zahera binti Ibrahim

BENCANA ALAM KANTIN


Andreas Hong Ah Lam Melissa Ann a/p Muhunthan

SPBT PENDAFTARAN TINGKATAN


Shavathri a/p Vjayakumar 1/SEK.KWLN/SBP
Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID


Prema a/p Acuthan ASET ALIH KERAJAAN/ INVENTORI
&PERABOT
Faridah Hanum binti Abu Bakar

47
CARTA ORGANISASI AHLI LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

PENGERUSI
Md Nasri bin Supian Guru Besar

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI


Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Saraswathy a/p Suparumanian PK Hal Ehwal Murid
Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum

SETIAUSAHA
Suraidah binti Amat Ikhwan

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa UNIT DISIPLIN & PENGAWAS

GURU PEND. AGAMA ISLAM & MORAL


PENYELARAS TAHUN

CARTA ORGANISASI KECICIRAN MURID

PENGERUSI
Md Nasri bin Supian Guru Besar

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI


Uma Davy a/p G. Ramiah PK Pentadbiran
Saraswathy a/p Suparumanian PK Hal Ehwal Murid
Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob PK Kokurikulum

SETIAUSAHA
Prema a/p Acuthan

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBING AN KAUNSELING UNIT DISIPLI N & PENGAWAS

SEMUA G URU KELAS UNIT DATA AP DM / e-Kehadiran

48
JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Nor Azila binti Abdul Jamil

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Suraidah binti Amat Ikhwan
Setiausaha : Hidayah binti Awang Muil (Data SSDM)
Ahli Jawatankuasa : Abdul Hamid bin Jasmi
Semua Guru

JAWATANKUASA BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Prema a/p Acuthan
PPda : Norhayati binti Hitam
Ahli Jawatankuasa : Guru Disiplin & Pengawas
Siti Nurhafizah binti Mohd Noor (Penyelaras Thn. 1)
Thangamany a/p Supramaniam (Penyelaras Thn. 2)
Roszitah binti Mohammed Shariff (Penyelaras Thn. 3)
Melissa Ann a/p Muhunthan (Penyelaras Thn. 4)
Norhayati binti Hitam (Penyelaras Thn. 5)
Tengku Rosezaima binti (Penyelaras Thn. 6)
Tengku Hamzah
Semua Guru Kelas

49
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA KEBAJIKAN

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Roszitah binti Mohammed Shariff
Setiausaha : Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah(Kwamp/e-Kasih)
Ahli Jawatankuasa : Siti Nurhafizah binti Mohd Noor (Ecoworld)
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Shavathri a/p Vjayakumar
Norhayati binti Hitam
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Melissa Ann a/p Muhunthan
Setiausaha : Jamayah binti Hamdan
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA APDM/e-Kehadiran

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Siti Zahera binti Ibrahim
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas

50
JAWATANKUASA 3K (Kebersihan, Keselamatan, kesihatan)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Jamayah binti Hamdan
Ahli Jawatankuasa : Thangamany a/p Supramaniam (Kesihatan)
Mohan a/l Batumalai (Keselamatan)
Zainab binti Ajis (Kebersihan)
Semua Guru

JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN /INVENTORI & PERABOT

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Faridah hanum binti Abu Bakar
Pegawai Pemeriksa : Andreas Hong Ah Lam
Pegawai Pelupus : Mohan a/l Batumalai
Ajk : Ketua Bilik Khas
Ketua Kerani Sekolah
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Prema a/p Acuthan (Unit B&K)
Ahli Jawatankuasa : Suraidah binti Amat Ikhwan (Disiplin Pengawas)
Roszitah binti Mohammed Shariff (Unit Kebajikan)
Penyelaras Tahun 1 - 6
Semua Guru Kelas
JAWATANKUASA BENCANA ALAM

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Andreas Hong Ah Lam
Ahli Jawatankuasa : Zainab binti Ajis (Kebersihan)
Thangamany a/p Supramaniam (Kesihatan)
Mohan a/l Batumalai (Keselamatan)
Kementerian Kesihatan (Klinik Kesihatan)
YDP PIBG
Pegawai Perhubungan Sekolah
Pengawal Keselamatan
Pekerja Pembersihan Sekolah

JAWATANKUASA PENDAFTARAN TINGKATAN 1/ SEKOLAH KAWALAN/SBP

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ketua : Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah
Ahli Jawatankuasa : Semua guru Tahun 6
UNIT BIMBINGAN KAUNSELING

1) Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah


2) Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian
keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir,
kakitangan sekolah, ibu bapa, orang perseorangan, wakil penduduk dan lain-lain
3) Merancang, mengawal selia dan mengemaskini data dan inventori murid
4) Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua
murid melalui sebarang media yang sesuai
5) Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling berkelompok dan tunjuk
ajar yang merangsang perkembangan murid secara optimum
6) Merancang, melaksana dan mengawal selia bimbingan dan kaunseling secara individu dan
berfokus secara professional dan beretika
7) Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid
8) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan
pencegahan dadah, rokok, inhalan dan alkohol
9) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti selepas UPSR
10) Merancang, Menyelia dan mendedahkan murid kepada peluang pendidikan selepas UPSR
11) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan
konsultasi serta rujukan berhubung bimbingan kerjaya dan pencegahan dadah
12) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan
ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang
terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar
13) Membuat penilaian aktiviti, modul instrument, pendekatan dan sebagainya secara
menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan di
sekolah
14) Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan di
sekolah
15) Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah
16) Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman
dan peningkatan profesionalisme di sekolah.
17) Mengenalpasti dan merujuk pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan
perkhidmatan kaunseling krisis
18) Menjadi personel perhubungan serata sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan
19) Menjadi ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa kurikulum dan kokurikulum sekolah
20) Menjadi AJK dalam Majlis Perancangan Sekolah
21) Menjadi Penyelaras dalam Program Mentor – Mentee sekolah
22) Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid seperti , kolokium,
motivasi, kem jaya diri, kursus kenegaraan dan sebagainya
23) Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib,
Penempatan dan Kemasukan murid
24) Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit Bimbingan dan kaunseling
Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri
25) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

PPDa

1) Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan


pencegah dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah.
2) Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah , pameran
dan pertandiangan-pertandingan bertemakan anti dadah.
3) Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam kegiatan tidak sihat
seperti merokok, menghidu gam dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak sekolah.
4) Mempertingkatkan kesedaran tentang bahaya dadah / ancaman penggunaan dadah, rokok,
vape, alkohol, inhalan, HIV/Aids dikalangan murid, guru dan ibu bapa.
5) Membina kekuatan dalaman murid dan menyediakan mereka dari segi pemikiran dan
tindakan supaya menjauhi dadah, rokok, vape, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.
6) Mengesan murid yang terlibat dengan pengunaan rokok, vape, alkohol dan inhalan untuk
proses bimbingan pemulihan sahsiah.
7) Mempastikan tindakan segera diambil untuk membantu murid yang berisiko tinggi
berkaiatan penggunaan dadah, rokok, vape, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.
8) Memantau dan membimbing, membantu mengawal dan menyelia murid yang terlibat
dengan penggunaan rokok, vape, alkohol dan inhalan supaya meninggalkan tabiat buruk
mereka.
9) Mewujudkan perhubungan dua hala diantara guru dengan ibu bapa, polis, Agensi Anti Dadah
Kebangsaan, PEMADAM, pertubuhan dan agensi lain atau masyarakat sekolah dengan
masyarakat luar sekolah di dalam usaha mencegah penggunaan dadah, rokok, vape, alkohol,
inhalan dan HIV/Aids.
10) Melaksanakan program-program pendidikan kepada murid seperti berikut :

* Pendidikan Pencegahan Rokok & Vape


* Pendidikan Pencegahan Alkohol.
* Pendidikan Pencegahan Inhalan.
* Pendidikan pencegahan Dadah.
* Pendidikan Pencegahan HIV/Aids.

12) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit PPDa
13) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
14) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa
UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
Disiplin
1) Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan
pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran.
2) Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan
sekolah.
3) Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh guru
atau pengawas.
4) Mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa kepada
hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Ketua Guru Disiplin atas nasihat guru besar boleh memanggil
mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin.
5) Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin.
6) Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan, serta
menyelaras rekod.
7) Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang
sewajarnya.
8) Menanam semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.
9) Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh guru besar.
10) Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk mengesan murid
ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
11) Merancang, menyelia dan menyelaras Program Pencegahan Jenayah dan Ponteng Sifar
12) Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian/Jabatan
Pendidikan Negeri dan PPD.
13) Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan
disiplin murid.
14) Menjadi pegawai perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin.
15) Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan sekolah dan memastikan murid-murid
mematuhinya.
16) Memerhatikan tingkah laku murid, baik perseorangan mahupun kumpulan dan memastikan
langkah-langkah diambil terhadap tingkah laku yang tidak sesuai.
17) Memastikan peraturan sekolah dan gambarajah tentang pakaian dan potongan rambut
murid dipaparkan di tiap-tiap kelas atau sudut-sudut tertentu.
18) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit disiplin.
19) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.
Pengawas

1) Menyediakan senarai tugas senarai tugas pengawas dan jadual bertugas pengawas.
2) Memastikan semua pengawas menjalankan tugas masing-masing mengikut jadual bertugas
yang ditetapkan.
3) Menguruskan perlantikan para pengawas sekolah melalui temuduga para pelajar terpilih
yang dicalonkan oleh para guru.
4) Menguruskan Kem Kepimpinan Pengawas
5) Mengadakan menysuarat lembaga pengawas sekolah sekurang-kurangnya 3 kali setahun
6) Merancang dan menyediakan skop dan bidang tugas pengawas
7) Menyediakan laporan tahunan lembaga pengawas
8) Memastikan semua pengawas berada dalam tahap disiplin yang tinggi juga sentiasa kemas
berbudi bahasa dan sentia membantu guru
9) Menyediakan jadual tugas pengawasa bagi kelas sekiranya guru bermesyuarat
10) Menyediakan skop tugas kepada pengawas yang menjadi penyambut tetamu, penunjuk arah
jika skolah menerima tetamu luar untuk program-program yang berjalan di sekolah
11) Merancang dan menyelaras program lawatan sambil belajar
12) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit pengawas
13) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

UNIT KANTIN

1) Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang
dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri
2) Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat, bersih dan tidak mengandungi bahan
yang tidak halal.
3) Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam
perjanjian.
4) Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
5) Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
6) Memastikan tiada pekerja asing dan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan pelalian
dan menjalani pemeriksaan kesihatan.
7) Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
8) Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron,tutup kepala yang bersih
dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
9) Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak
didedahkan kepada lalat.
10) Memastikan makanan yang disediakan untuk mencukupi.
11) Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan
aktiviti yang akan dijalankan.
12) Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi
selamat dan sesuai. Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa
rehat .
13) Merekod dan membuat laporan harian dalam Buku Laporan Kendiri Kantin.
14) Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar/PK Hem untuk dihantar kepada
PPD setiap awal bulan untuk prestasi bulan lepas.
15) Memaklumkan kepada pengusaha kantin sekiranya beliau telah melanggar
mana-mana syarat yang berkaitan dengan penjualan makanan seperti yang terkandung
dalam perjanjian kantin.
16) Merancang program berkenaan makanan sihat dan seimbang serta adab dan tatacara
serta tatalaku murid semasa berada di kantin.
17) Merancang, melaksana serta membuat kertas kerja bagi projek keceriaan kantin
sekolah.
18) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kantin.
19) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

UNIT KEBAJIKAN

1) Menguruskan hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus seperti
- Pelajar miskin
- Pelajar Yatim / Yatim Piatu
- Kemalangan
- Rawatan berterusan (penyakit kronik)
- Kematian
- Kecemasan / bencana
2) Mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan
dan keperluan.
3) Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan
keprihatinan murid terhadap kebajikan.
4) Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat
untuk menabung.
5) Memastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas
menguruskannya.
6) Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.
7) Mengurus dan mengelola serta menyalurkan sumbangan derma dan bantuan pendidikan
daripada pihak kerajaan, swasta dan juga orang perseorangan seperti
- Bantuan Kwamp
- Ecoworld
8) Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi
Rumah Murid (KIR) yang miskin dan berpendapatan di bawah RM 700 ke dalam portal e-
Kasih.
9) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kebajkan.
10) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit.
11) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

UNIT 3K

Umum

1) Merancang program untuk 3K peringkat sekolah .


2) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa yang ditetapkan mengikut jadual
3) Menyediakan kertas cadangan projek atau aktiviti 3K (Rancangan Jangka Panjang dan
Rancangan Jangka Pendek).
4) Melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti atau projek yang dijalankan
5) Melaksanakan semua aktivit atau projek yang telah dirancangkan.
6) Membuat pemantauan perlaksanaan aktivi atau projek 3K.
7) Memastikan persekitaran dan bangunan sekolah sentiasa selamat, bersih dan indah.
8) Menyediakan laporan perlaksanaan aktiviti atau projek.
9) Menjalankan tindakan susulan untuk memastikan objektif program 3K tercapai.
10) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan Program 3K
11) Melaksanakan sebarang arahan Guru Besar yang berkaitan 3K dari semasa ke semasa.

Unit Keselamatan

1) Membaca, memahami, dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian,
JPN, dan PPD.
2) Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti: -
a) keselamatan lalu lintas
b) keselamatan bangunan dan perabot
c) keselamatan di makmal / bengkel / dan bilik-bilik khas yang lain.
d) Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis, bomba, JKR (Air), JKR (Elektrik),
TNB, Majlis Perbandaran, SYABAS dan Persatuan Pendduk dan Masyarakat setempat
e) Latihan Kebakaran 2 kali setahun
f) Program sekolah selamat
3) Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi
4) Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.
5) Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi
sekolah.
6) Merancang dan menjalankan latihan kecemasan kebakaran (mengosongkan bangunan)
sekurang-kurangnya dua kali setahun.
7) Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal
8) Meletakkan tanda amaran ’BAHAYA’ di tempat-tempat berbahaya.
9) Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.
10) Menentukan dan menanda zon / kawasan larangan bagi laluan murid.

Unit Kesihatan

1) Memastikan persekitaran sekolah bersih untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit.


2) Memastikan kantin, tempat makan disekolah sentiasa bersih, mematuhi peraturan-
peraturan kesihatan.
3) Memastikan sekolah sebagai kawasan bebas asap rokok.
4) Murid dinasihati tentang kebersihan diri sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum
sekolah.
5) Memastikan pelajar mengamalkan kebersihan diri setiap masa melalui pemeriksaan guru,
latihan amali dan demonstrasi seperti latihan amali kebersihan gigi.
6) Menjalankan pemantauan dan penilaian ke atas aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah.
7) Penilaian status kesihatan melalui ujian penglibatan, kebersihan diri dan lain-lain,
dilaksanakan oleh guru, jururawat dan doktor.
8) Memastikan semua murid mempunyai buku rekod kesihatan.
9) Membuat perancangan aktiviti Tahunan.
10) Memastikan setiap aktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan
berkesan.
11) Bekerjasama dengan pekerja sekolah dan membantu memeriksa dan memastikan
kawasan sekolah bebas daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk dan jentik-jentik
12) Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran bahaya penyakit denggi.
13) Membantu mengelolakan gotong royong di sekolah.
14) Memastikan semua pelajar mendapat perkhidmatan kesihatan yang diperlukan dari semasa
ke semasa:
a. Imunisasi
b. Pegigian
c. Rawatan dan Kecemasan
d. Pemeriksaan Kesihatan
e. Khidmat nasihat
15) Memastikan semua pelajar mendapat maklumat sepenuhnya mengenai:
a. Penyalahgunaan dadah
b. Merokok & Vape
c. Pengambilan alkohol
d. AIDS
e. Penyakit-penyakit berjangkit.
16) Memastikan warga sekolah mengamalkan cara hidup sihat.
17) Membina kerjasama dengan pihak kesihatan, majlis daerah, bomba, polis dan lain-lain yang
berkaitan.
18) Menjalankan pemantauan terhadap semua program yang dilaksanakan.
19) Menyelia dan menyerahkan laporan kepada Guru Besar untuk makluman dan tindakan
20) Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Guru Besar dari
semasa ke semasa.

Unit Kebersihan / Keceriaan

1) Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu diperindahkan dan diceriakan.


2) Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap “Sekolah Ku Rumah
Ku” dikalangan warga sekolah.
3) mengadakan kempen dan nasihat kepada pelajar supaya tidak membuang sampah di merata
tempat
4) Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan
sekolah dari semasa ke semasa.
5) Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.
6) Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :-
 Kempen kebersihan
 Pertandingan Kebersihan kelas
 Ceramah kebersihan
 Pertandingan poster kebersihan
 Pertandingan mengarang essei kebersihan
 Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah
 Lawatan ke sekolah lain
 Budaya pagi seperti mengutip sampah
 Laporan dan program Aedes
7) Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan
mutu kebersihan sekolah.
8) Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan
dan menyelia kerja-kerja kebersihan.
9) Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun bagi membincangkan


pembahagian tugas, taklimat kepada guru kelas.
2) Membuat pesanan buku
3) Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
4) Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).
5) Membuat anggaran tepat untuk tahun berikutnya.
6) Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
7) Mengedarkan mengikut kelas
8) Menentukan tarikh pengedaran
9) Mengesan kelancaran pengedaran
10) Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk.
11) Menyelenggarakan fail yang kemas kini mengikut jenis.
12) Rekod buku stok yang kemas kini (mengikut kelas)
13) Senari tugas guru – pengedaran/pengumpulan
14) Menyimpan rekod buku, hapus kira, rosak dan hilang.
15) Menguruskan bilik SPBT dan membuat peraturan penggunaannya.
16) Memastikan murid membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.
17) Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
18) Melaporkan kepada guru besar / PK HEM tentang proses pemulangan buku (peratus
rosak / hilang, guru bertugas, hapus kira, kekurangan / lebihan).
19) Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan JPN.
20) Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
21) Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat
22) Mengemas kini inventori SPBT.
23) Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.
24) Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata pelajaran
25) Merekod dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
26) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit SPBT
27) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
28) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

UNIT KEDAI BUKU

1) Menyelia dan memantau penjualan buku, alat tulis dan barangan lain di kedai buku agar
tidak menjual barangan yang dilarang atau tidak bersesuaian dengan murid
2) Menyelia dan memantau harga barangan yang dijual
3) Memastikan kedai buku sentiasa menyediakan keperluan yang cukup peralatan alat tulis,
buku dan sebagainya
4) Membuat pemantauan dan menulis laporan berkenaan dalam Buku Pemantauan Kedai Buku
sekurang-kurangnya seminggu sekali
5) Merancang dan melaksana program bijak pengguna untuk murid
6) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit Kedai Buku terutama yang
berkaitan tender kedai buku.
7) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
8) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa
UNIT BENCA ALAM

1) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.


2) Merancang program kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti :
 Kebakaran
 Banjir
 Perubahan cuaca
 Wabak penyakit
 Tsunami
 Ribut dan Petir
 Kemarau
 Gempa Bumi
 Jerebu

3) Memastikan kemudahan pejabat dapat disediakan / digunakan apabila


diperlukan oleh petugas bencana alam.
4) Memastikan segala kemudahan berfungsi dengan baik.
5) Mewujudkan bilik gerakan yang dilengkapi dengan whiteboard, komputer dan
alat tulis.
6) Menghantar data dan laporan yang dikehendai oleh PPD/JPN atau pihak
berwajib.
7) Mengambil gambar peristiwa yang berlaku / kerosakan yang dialami serta
membuat dokumentasi.
8) Membantu petugas dalam urusan penempatan mangsa bencana alam.
9) Membantu petugas dalam hal-hal kebajikan mangsa alam dari segi keperluan-
keperluan asas.
10) Membantu memberikan khidmat nasihat / kaunseling kepada mangsa bila-bila
masa.
SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA
ORIENTASI TAHUN SATU (2020)

TARIKH : 30 DISEMBER 2019


HARI : ISNIN
MASA : 8.00 PAGI HINGGA 11.30 PAGI

ATURCARA
8.00 Pagi : Berhimpun di tapak perhimpunan. Pengagihan murid mengikut kelas.
Memperkenalkan guru kelas kepada murid-murid. Murid-murid dibawa
masuk ke kelas masing-masing oleh Guru Pembantu Kumpulan 3.
8.15 Pagi : Ibu bapa berkumpul di dewan untuk taklimat Guru Besar.
8.45 Pagi : Urusan dan penyerahan dokumen murid oleh ibu bapa.
11.30 Pagi : Bersurai

SENARAI TUGAS

Tugas Guru Kelas


1. Memperkenalkan diri sebagai guru kelas semasa perhimpunan

Tugas Guru Pembantu (1)


1. Mengumpul fail peribadi murid.

Tugas Guru Pembantu (2)


1. Mengumpulkan borang Maklumat Murid dan memastikan borang diisikan dengan betul.
2. Mengumpul borang APDM
3. Mengumpulkan Kad Kesihatan Murid dan memastikan kad tersebut telah di tandatangan
sertai perakuan kebenaran / persetujuan di tanda oleh ibu bapa/penjaga.
4. Mengumpul Kad gigi dan memastikan matlumat telah dilengkapkan dengan betul serta
ruangan memberi kebenaran di tanda serta tandatangan penjaga dan saksi dilengkapkan.

Tugas Guru Pembantu (3)


1. Mengiringi murid-murid ke kelas
2. Membawa murid-murid melawat tandas dan kantin sekolah (Tandas Perempuan – Blok B
dan Tandas Lelaki – Blok C)
3. Menunjukkan tempat duduk di kantin dan cara beratur semasa membeli makanan
4. Menerangkan kawasan-kawasan larangan di sekolah
5. Menerangkan mengenai waktu persekolahan pakaian seragam dan laluan masuk sekolah

Menguruskan Pengagihan Buku SPBT


1. Memastikan semua murid tahun 1 mendapat buku teks.
AJK PERSIAPAN HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)


Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

SENARAI TUGAS BIDANG TUGAS

PERSIAPAN DEWAN /PERABOT/PENTAS 1. Menyusun kerusi plastik di dewan untuk


1. Andreas Hong Ah Lam taklimat Guru Besar.
2. Pekerja Sekolah 2. Memasang banner dan hiasan pentas.
3. Nor Azila binti Abdul Jamil 3. Mengemas semula kerusi meja .
4. Siti Zahera binti Ibrahim

LABEL 1. Menyediakan label-label kelas di tapak


1. Mohan a/l Batumalai perhimpunan.
2. Menampal label kelas untuk penyerahan
dokumen.

ALAT SIARAYA 1. Menyediakan alat-alat siaraya dan LCD


1. Zainal Abidin bin Ismail sebelum majlis.
2. Pastikan alat-alat berfungsi dengan baik.
3. Simpan semula alat berkenaan.

JURUACARA 1.Berhubung dengan PK HEM mengenai


1. Suraidah binti Amat Ikhwan aturacara
2. Mengelolakan majlis di tapak
perhimpunan dan dewan sekolah

DOKUMENTASI/JURUGAMBAR 1. Mengambil gambar untuk


1. Prema a/p Actuthan didokumentasikan.
2. Merekodkan dan mendokumentasikan
peristiwa.
3. Serahkan dokumen kepada GPK HEM
seminggu selepas acara.
AJK PERSIAPAN HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

SENARAI TUGAS BIDANG TUGAS

KAWALAN /KESELAMATAN 1. Memastikan ibu bapa tidak membawa


1. Pengawal Keselamatan kenderaan masuk.
2. Abdul Hamid bin Jasmi 2. Mengawal lalu lintas

PENDAFTARAN 1. Menyediakan borang pendaftaran


1. Prema a/p Acuthan

BUKU PROGRAM 1. Membuat buku program


1. Rasyidah binti Zulkifli 2. Mengedarkan kepada guru dan ibu bapa

DOKUMEN MURID 1. Menyediakan dokumen murid dalam fail


1. Azlina binti Abdul Rahman peribadi murid.
2. Menjualkan dokumen kepada ibu bapa
yang membuat pengesahan lewat.

BUKU TEKS 1. Mengagihkan buku teks kepada murid


1. Shavathri a/p Vjayakumar tahun 1
2. Zainab binti Ajis

SENARAI GURU KELAS DAN PEMBANTU HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

KELAS GURU KELAS PEMBANTU 1 PEMBANTU 2 PEMBANTU3


Siti Mastura binti
Siti Nurhafizah Siti Zahera binti Melissa Ann a/p Muhammad
1S binti Mohd Noor Ibrahim Muhunthan
Roszitah binti
Mohemmad Shariff

Faridah Hanum binti


Rasyidah binti Zainal Abidin bin Ooi Bee Lay Abu Bakar
1K Zulkifli Ismail
Tengku Rosezaima
binti Tengku Hamzah
TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA
2020

DISEMBER 2019

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Disember Penjualan Buku Kerja/Buku Tambahan Kedai Buku
31 Disember Mesyuarat Pengurusan HEM Bil. 1 /2020 PK Hem
27 Disember Orientasi Murid Pra Sekolah Guru Pra Sekolah
30 Disember Orientasi Murid Tahun 1 Penyelaras / Guru Tahun
1

JANUARI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Sesi Persekolahan 2020 BERMULA Semua guru
Mesyuarat unit-unit Hem Bil. 1/2020 Semua unit HEM
Taklimat Disiplin Unit Disiplin/Pengawas
Unit B&K
Kempen Sayangi Buku Teks Unit SPBT
Taklimat Disiplin & Peraturan Sekolah Unit Disiplin & Pengawas
JANUARI
Unit B&K
Pengurusan Ecoworld & KWAMP AJK Kebajikan
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Pemeriksaan Kedai Buku AJK Kedai Buku
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Kemaskini Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Program Sifar Ponteng Unit Disiplin/Pengawas
Unit B&K
TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

FEBRUARI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Kemaskini Data Murid Guru Data/Guru Kelas
Watikah Pelantikan Pengawas SK/PSS/Ketua Unit Disiplin /Pengawas
Kelas/Pen ketua Kelas &PSS
Kemaskini Rekod Kesihatan Murid AJK Kesihatan
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Pemeriksaan Kedai Buku & Laporan AJK Kedai Buku
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
FEBRUARI Taklimat Sekolah Selamat AJK 3K
Unit Disiplin / Unit B&K
Pelancaran JOM KE SEKOLAH / Pegawai perhubungan
Sekolah
Pengurusan Ecoworld & KWAMP AJK Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

MAC 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Pelancaran Minggu Anti Dadah Unit B&K / PPDa
Mesyuarat HEM Bil. 2/2020 PK Hem / Semua Guru
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Spotcheck 1 Unit Disiplin &
MAC Pengawas
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pendaftaran Online Tahun 1 2021/2022 Unit Data/APDM /PK
Hem
Program Keselamatan Diri AJK 3K / Unit
Keselamatan
Program Perkembangan Awal Remaja AJK B&K
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku
TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

APRIL 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Pemeriksaan Kesihatan/Imunisasi AJK Kesihatan
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 2/2020 Semua unit-unit HEM
APRIL Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/ KWAMP AJK Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

MEI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Latihan Kebakaran Kali 1 AJK 3K
MEI Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data /Guru Kelas
Penyampaian Anugerah Kelas Tercantik Penggal 1 Unit Kebersihan
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

JUN 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Penarafan Kebersihan Tandas Unit Kebersihan
Pemeriksaan Buku Teks Unit SPBT
JUN Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data /Guru Kelas
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku
Spotcheck 2 Unit Disiplin /Pengawas
TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

JULAI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Ceramah Cegah Jenayah Unit B&K
Kemaskini APDM Unit Data/Guru Kelas
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
JULAI Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/KWAMP Unit Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Guru Kelas/ Unit Data
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

OGOS 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/KWAMP Unit Kebajikan
Mesyuarat Hem Bil. 3/2020 PK Hem/Semua Guru
OGOS Pemeriksaan Gigi AJK Kesihatan
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 3/2020 Semua unit-unit Hem
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku
Guru Kelas/AJK
Semak Rekod Kehadiran Murid
Kedatangan

SEPTEMBER 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
SEPTEMBER Spotcheck 3 Unit Disiplin /Pengawas
Pengurusan RMT/PS1M AJK RMT/PS1M
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Semak dan cetak Surat Penempatan Thn. 6 Unit Data /PK Hem
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID


SK PUCHONG JAYA

OKTOBER 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Latihan Kebakaran bersama Bomba Unit 3K /Unit
Keselamatan
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
OKTOBER Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan RMT/PS1M AJK RMT/PS1M
Pengumuman Kelas Cantik Penggal ke 2 AJK Keceriaan
Mesyuarat HEM Bil. 4/2020 PK Hem/Semua Guru
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 4/2020 Semua Unit Hem
Unit-Unit Hem
Kemaskini Fail Unit Hem & Penghantaran laporan
/Setiausaha
Pengurusan Sijil Berhenti Murid Tahun 6 Guru Kelas Tahun 6
Semak Rekod Kehadiran Murid Guru Data/Guru Kelas

NOVEMBER 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan


Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/KWAMP Unit Kebajikan
NOVEMBER Sambutan Hari Kanak-Kanak 2020 Penyelaras Program
Semak Rekod Kehadiran Murid Guru Data/Guru Kelas
Penarafan Kebersihan Tandas Unit Kebersihan
Pemulangan Buku Teks Unit SPBT
Pinjaman Buku Teks Unit SPBT

70

Anda mungkin juga menyukai