Matapelajaran : Kelas Bil murid Masa Tarikh Tema Topik Subtopik

: : : : : : :

Kajian Tempatan 5 Wawasan 36 orang 11.15-12.15 tengahhari 21 April 2011 Mengenali Negara Kita Tumbuh – Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Facktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuhan Semulajadi

Hasil pembelajaran : pada akhir pembelajaran murid akan dapat
1. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi

pelbagai jenis tumbuhan semulajadi.. 2. Menerangkan faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi. Penerapan nilai murni : Jujur , kerjasama, hormat menghormati

Unsur-unsur patriotisme : Menghargai tumbuhan semulajadi di dunia. Pengetahuan sedia ada : murid telah mengetahui jenis-jenis tumbuhan semulajadi.

1.

2. 3. 4.

Sumber Gambar hutan dan tumbuhan Peta minda Kertas A4 Pen marker

kuantiti 4 1 4 4

3. kemahiran generik Catatan. n. 4. n. Langkah 1(15minit) 1. Mencatat nota TKP : Verbal lingustik. menghormati faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi . murni.mendengar arahan sumber p&p : -kertas mahjong . – iklim – bentuk muka bumi – saliran – tanah tanih 2. sumber p&p. Visual ruang n. alam sekitar. Murid merujuk buku teks m/s 40-41 KBF : menjana idea KB : Mendengar. hubung Kait KB : memerhati TKP : Verbal lingustik sumber p&p : -Gambar hutan dan pokok.murni : . pembelajaran bestari. Nilai murni : Berkerjasama. Set induksi (5 minit) 1. Guru menunjukkan KBF : Jana idea. – apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar? – bagaimanakah hutan ini boleh tumbuh? 3. Komunikasi. Guru bersoaljawab dengan pelajar.Prosedur perlaksanaan Elemen pengurusan pembelajaran. Murid menyalin nota di dalam buku masingmasing. Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan topik hari ini. Guru menerangkan 4 faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi. 2. Guru menunjukkan gambar hutan di Malaysia. unsur petrotisme.

menjawab soalan TKP : Verbal lingustik. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.murni : jujur sumber p&p : lembaran kerja. Guru memantau perbincangan murid. menjawab soalan n. menjawab soalan n.murni : kerjasama . menyelesaikan masalah KB : Membuat rujukan. KB : Mendengar. Komunikasi. Setiap kumpulan diberi factor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi.buku teks n. Guru bersoal jawab untuk aktiviti pengukuhan 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar sebagai aktiviti pengukuhan 2. hubung kait KB : Mendengar.murni : keberanian. Komunikasi.bentuk muka bumi Kumpulan 3 – saliran Kumpulan 4 – tanah tanih 3.Langkah 2 (20minit) 1. 2. Guru sebagai pembimbing Kaedah koperatif KBF : mengenalpasti. kerjasama. Langkah 3 (15minit) 1.iklim Kumpulan 2. Visual ruang Sumber p&p: -kertas A4 . Setiap kumpulan diminta mencari maklumat mengenai contoh dan ciri yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi 4. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan 5.Jana idea. Kumpulan 1. .marker pen . Pelajar boleh merujuk buku teks 3. Penutup (5minit) 1. Guru membuat rumusan. hormat menghormati KBF :menjana idea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful