Anda di halaman 1dari 1

PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI MURID TAHUN 1J 2011

BAGI MATA PELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ( TMK )


PERSEORANGAN

Nama :

Standard Prestasi
1.0 2.0 Catatan
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
Standard Prestasi
3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

BAND Kriteria Tanda tangan guru :


6 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab mithali .
5 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab terpuji . _______________________
4 Tahu , faham dan boleh buat dengan beradab .
3 Tahu , faham dan boleh buat .
Nama guru :
2 Tahu dan faham .
1 Tahu .
_______________________