Anda di halaman 1dari 4

KESAN NEGATIF DAN POSITIF TERHADAP KEMASUKAN

PEKERJA ASING

PENDAHULUAN
Malaysia adalah antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai penggaji warga asing
tertinggi di dunia. Di mana-mana sahaja pada hari ini khususnya di bandar besar, kita boleh
berjumpa dengan pekerja asing dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Nepal, India dan China yang
bekerja dalam pelbagai sektor yang bergaji rendah seperti buruh, pekerja kilang dan pembantu
rumah. Jumlah pekerja asing di negara ini berjumlah 1.85 juta orang dengan pendatang Indonesia
sahaja berjumlah 1.2 juta orang diikuti Nepal seramai 200,000 orang. Semua mereka ini termasuk
yang datang dari Mynmar, Pakistan, Afghanistan, Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan negara di benua
Afrika. Oleh itu, kemasukan pekerja asing dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan pelbagai
kesan kepada rakyat negara ini.

KESAN POSITIF
1. Mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara
Kemasukan buruh asing dalam negara kita sedikit sebanyak telah mendatangkan kesan positif
terhadap negara kita khususnya dari segi pembangunan negara. Kemasukan buruh asing ini
telah mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara kita. Malaysia
merupakan sebuah negara membangun, rentetan daripada itu negara kita selalu melakukan
perubahan yang teratur dan sistematik selaras dengan perkembangan negara. Bagi
mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dalam mempercepatkan
arus pertumbuhan negara. Namun demikian negara kita mengalami kekurangan tenaga buruh
tempatan untuk 4 memajukan pembangunan tersebut, oleh sebab itu kerajaan telah mengambil
tenaga buruh asing daripada Indonesia, Filipina dan Bangladesh. Dengan adanya pekerja buruh
asing ini maka proses pembangunan negara dapat di langsungkan dengan segera.

2. Menambah tenaga kerja dalam sektor pertanian


Selain daripada itu negara kita kekurangan tenaga pekerja dalam sektor pertanian
khususnya sektor perladangan. Kekurangan tenaga pekerja yang begitu serius telah memberi
impak kepada pengeluaran sektor berkenaan. Oleh itu tenaga buruh asing adalah amat
diperlukan untuk mengisi kekosongan dalam sektor ini. Kajian United Planters Assocation of
Malaysia (UPAM) umpamanya menemukan bahawa sub-sektor perladangan getah dan kelapa
sawit mengalami kerugian sebanyak RM 370 juta antara tahun 1980 sehinggalah tahun 1985
ekoran daripada kekurangan pekerja dalam sektor berkenaan. Hal ini kerana penanaman pokok
kelapa sawit yang agak besar dan luas sudah tentunya memerlukan tenaga pekerja yang ramai.
Selain itu proses penanaman tanaman ini adalah agak sukar kerana memerlukan penjagaan yang
rapi. Pada tahun 1986 seramai 9,000 ribu tenaga pekerja diperlukan dalam sektor
berkenaan agar kerugian yang sama tidak berulang.( Zulkifliy Osman 1998 ). Masalah
kekurangan pekerja ini juga tidak terbatas kepada sektor pertanian sahaja malahan menular ke
sektor-sektor lain dalam bidang ekonomi khususnya dalam sektor perindustrian
3. Meningkatkan produktiviti negara untuk keperluan global
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa, senario tersebut juga menyumbang kepada
faedah yang seterusnya, iaitu meningkatkan produktiviti negara untuk keperluan global.
Malaysia sering dihadapi dengan kekurangan sumber tenaga buruh dalam pelbagai sektor
seiring dengan kemajuan yang semakin dikecapi oleh negara kita. Hal ini demikian kerana rakyat
Malaysia tidak berminat untuk bekerja dalam sektor yang memerlukan sumber fizikal yang
banyak di bawah matahari yang terik. Malah, pendapatan yang diperoleh juga tidak lumayan
dan amat rendah untuk menampung kos kehidupan mereka. Keadaan ini menyebabkan majikan
dalam sektor pembinaan khususnya untuk mendapatkan tenaga buruh asing untuk bekerja
dengan mereka. Pekerja asing ini tidak memilih pekerjaan asalkan memperoleh upah dan
pekerjaan apabila bekerja di negara kita. Upah yang diterima dianggap tinggi kerana pertukaran
nilai mata wang akan menyebabkan mereka dapat hidup mewah apabila pulang ke negara asal.
Dengan ini, mereka akan bekerja keras dengan memenuhi kekosongan tempat di sektor-sektor
perindustrian dan pembinaan dan membantu industri-industri dan syarikat besar mengeluarkan
barangan atau membina bangunan yang lebih banyak. Misalnya, industri sawit merupakan
sektor pertanian termaju yang mempunyai kedudukan yang strategik dalam ekonomi Malaysia
dari segi penjanaan pendapatan eksport (RM65 bilion) dan dalam bidang sosial dengan memberi
sara hidup pekerja ladang dan kilang sebanyak RM2 juta. Justeru, dengan peranan buruh asing
ke negara kita, industri sawit akan dapat mengekalkan pengeluaran kelapa sawit dan mengatasi
masalah kekurangan pekerja dalam bidang pertanian dan perladangan. Dengan berbuat
demikian, ternyatalah bahawa kedatangan buruh asing memang dapat meningkatkan
produktiviti negara dalam pelbagai sector.

4. Meningkatkan sektor pelancongan di negara Malaysia


Sesungguhnya, kita sedia maklum bahawa maslahat kedatangan buruh asing ke negara kita yang
agak jelas ialah meningkatkan sektor pelancongan di negara Malaysia. Dalam konteks ini,
kehadiran pekerja asing telah menyumbangkan banyak pembangunan dalam pelbagai sektor di
negara kita termasuklah sektor pelancongan. Pembangunan infrastruktur dan prasarana yang
lengkap akan membangunkan bandar-bandar menjadi moden dan mewah. Bertitik tolak
daripada itu, buruh atau pekerja asing di negara kita akan melancong di sini dan apabila mereka
pulang ke negara asal, mereka akan menceritakan pengalaman mereka ketika melancong di
Malaysia dan saudara-mara mereka akan mengambil peluang untuk melancong ke destinasi
menarik di negara kita juga. Mereka bertindak sebagai agen pelancongan dan keadaan ini
meningkatkan sektor pelancongan Malaysia. Selain itu, kebersihan dan keindahan landskap di
destinasi pelbagai negara kita akan menarik minat pelancong asing. Pelancong yang merupakan
pekerja asing di negara kita dapat mengenali tempat-tempat yang menarik seperti pepatah
sambil menyelam minum air. Rentetan itu, hotel dan rumah penginapan akan dipenuhi dengan
penempatan pelancong asing yang seterusnya meningkatkan pendapatan negara dari segi
pertukaran mata wang asing. Saudara mara atau rakan pekerja asing akan menikmati keselesaan
apabila melancong di negara kita dan bukannya indah khabar dari rupa. Imej negara akan
ditingkatkan dan akan menarik minat pelabur asing untuk melabur terhadap negara kita juga.
Seperti yang kita sedia maklum, sudah terang lagi bersuluh bahawa kedatangan buruh asing ke
negara kita mampu meningkatkan prestasi dalam sektor pelancongan di negara Malaysia.
KESAN NEGATIF
1. Rintangan pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan
Suatu hakikat yang wajar diterima ialah rintangan pengangguran dalam kalangan rakyat
tempatan. Hal ini disebabkan oleh sikap sesetengah majikan yang lebih mengutamakan
pekerja asing berbanding pekerja tempatan kerana pekerja asing sanggup menerima upah
yang lebih rendah berbanding rakyat tempatan. Namun demikian, kos sara hidup yang
semakin lama semakin tinggi menyebabkan pekerja tempatan meminta gaji yang lebih tinggi
supaya turut dapat menikmati kemajuan yang ada di negara ini, Justeru, para majikan
tempatan akan mengurangkan pengambilan pekerja tempatan tetapi pada masa yang sama
menambah bilangan pekerja asing. Hal ini amat tepat dengan peribahasa yang berbunyi,
"anak di riba diletakkan, kera di hutan disusui". Pekerja asing ini telah diupah untuk
memenuhi sektor pekerjaan dalam bidang perindustrian dan pembinaan. Gaji yang rendah
kepada pekerja asing juga menjadi punca utama kepada permasalahan ini berlaku. Lantaran
itu, buruh asing ini tekun melakukan pekerjaan dan sanggup melakukan pekerjaan yang
berat serta mampu bekerja dengan jangka masa yang panjang. Hal ini bersangkut-paut
apabila hampir 2.1 juta rakyat tempatan yang hilang peluang pekerjaan dan kadar
pengangguran semakin meningkat dalam kalangan pekerja tempatan. Di samping itu,
kerajaan Malaysia juga telah membelanjakan RM3 billion setiap tahun untuk membiayai
kedatangan pekerja asing. Maka, sememangnya diakui bahawa kedatangan buruh asing ke
negara kita telah mengakibatkan pengangguran dalam kalangan pekerja tempatan di negara
kita.

2. Penyakit berjangkit berleluasa di negara kita


Pada hemat saya, hakikat tersebut dapat dikaitkan dengan masalah sosial dan menyebabkan
penyakit berjangkit berleluasa di negara kita. Buruh asing yang memasuki sempadan negara
kita tanpa permit diklasifikasikan sebagai pendatang asing tanpa izin atau lebih dikenali
sebagai golongan PATI. Mereka tidak melalui pihak imigresen dan pemeriksaan kesihatan
yang sepatutnya dan mungkin membawa virus penyakit berjangkit dari negara asal mereka.
Keadaan ini akan menyebabkan rakyat lebih terdedah kepada sesuatu penyakit yang akan
merebak dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti AIDS, HIV dan selsema khinzir.
Penyakit seperti kala azar atau demam hitam pula dipercayai dibawa oleh pendatang dari
India, Bangladesh dan Myanmar. Menurut rekod Persatuan Perubatan Malaysia (MMU),
penyakit berjangkit seperti batuk kering, malaria dan H1N1 adalah disebabkan interaksi
rakyat tempatan dengan pendatang asing. Selain itu, kegiatan jenayah di negara kita juga
meningkat akibat pertambahan bilangan pendatang asing yang tidak diketahui latar
belakang mereka. Rakyat Malaysia semakin bimbang untuk keluar berjalan-jalan di bandar
besar terutamanya pada waktu malam kerana dikhuatiri diganggu oleh pendatang asing
yang bilangannya ramai. Kegiatan jenayah seperti pergaulan bebas, menghisap dadah,
merompak, pecah rumah dan merogol juga menggugat keselamatan penduduk di negara
kita. Pada tahun 2007, sebanyak 2019 kes jenayah telah dilaporkan yang melibatkan
pendatang asing. Dengan bertunjangkan kesahihan fakta, hakikatnya dapatlah kita
simpulkan bahawa kedatangan buruh asing akan menyumbang kepada peningkatan masalah
sosial dan penyakit berjangkit di negara kita.
3. Masalah perumahan
Sementelahan itu, buruh asing yang datang ke negara kita juga menyebabkan masalah
perumahan. Buruh asing yang tidak mempunyai tempat tinggal mendirikan kawasan
perumahan secara haram di kawasan setinggan. Sesetengah kumpulan pendatang asing ini
pula membuka kawasan hutan sebagai kawasan perumahan mereka. Kawasan setinggan ini
tidak teratur dan kekurangan kemudahan asas seperti sistem kumbahan dan pembuangan
sampah yang tidak sistematik. Oleh sebab itu, pencemaran alam sekitar akan berlaku yang
menyebabkan bakteria dan virus merebak sehingga menyebabkan penyakit. Terdapat juga
kawasan perkampungan haram yang mewah, lengkap dengan bekalan elektrik dan air yang
mengakibatkan hak rakyat sedikit sebanyak terjejas. Tambahan pula, kawasan rumah yang
didirikan oleh buruh asing ini adalah tanpa kebenaran daripada pihak kerajaan. Banyak
antara mereka juga melibatkan diri dalam perniagaan, misalnya membuka gerai makanan,
menjual barang perhiasan dan barang kelas. Malah ada antara mereka yang menjadi kaya-
raya, berumah besar tanpa membayar cukai pendapatan. Seterusnya, penglibatan buruh
asing dalam kegiatan jenayah akan meningkatkan perbelanjaan negara. Laporan media ada
menyatakan bahawa sebahagian besar adaripada 42,284 banduan pada tahun 2007 yang
memenuhi penjara di negara ini adalah warga asing dengan nisbah 4 warga asing bagi setiap
10 orang banduan di negara kita. Kerajaan telah membelanjakan RM68 juta setahun untuk
membiayai semua banduan asing di dalam penjara meliputi kos makanan, bil rawatan dan
kos mengadakan pelbagai akibat untuk para banduan asing. Kedatangan mereka telah
menggugat ketenteraman di negara ini. Justeru, kedatangan buruh asing memang telah
menimbulkan masalah perumahan di negara Malaysia.

4. Menjejaskan pendapatan harian rakyat tempatan


Hal ini kerana upah yang murah daripada majikan menyebabkan pekerja tempatan turut
menerima tempiasnya, sedangkan pekerja tempatan terpaksa menampung pelbagai kos
sara hidup yang semakin membebankan. Jelaslah bahawa kehadiran pekerja asing
menyebabkan kurangnya peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Tambahan lagi
sikap beberapa pihak majikan lebih suka mengambil tenaga buruh asing berbanding
penduduk tempatan dalam mengisi peluang pekerjaan seperti dalam sektor perladangan
dan pembinaan serta pembantu rumah kerana gaji mereka jauh lebih murah.

PENUTUP
Kemasukan pekerja asing ke sesebuah negara adalah fenomena sejagat dalam era dunia tanpa
sempadan hari ini. Kita tidak boleh menghalang kemasukan ini kerana tawaran yang diberikan
mereka adalah sangat menarik seperti kos buruh yang murah dan kemahiran yang dimiliki. Namun
membendung kemasukan pekerja asing yang tidak mahu berdaftar adalah cabaran besar kepada
kita kerana mereka ini boleh mencetuskan masalah sosial yang lebih parah pada masa hadapan.
Ketiga-tiga pihak iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat wajar melihat kerjasama pintar sebagai satu
jalan penyelesaian seperti memperkasa progam kesedaran di akar umbi dan pada masa yang sama
menambah baik peranan agensi penguatkuasa supaya Malaysia bebas daripada pendatang asing
tanpa izin.