Anda di halaman 1dari 3

BAB 10 : PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA

1.Berdasarkan peta di bawah namakan jenis-jenis iklim.

Kawasan Jenis Iklim


I1
I2
I3
I4

2. Lengkapkan jadual d bawah mengenai tempat dan ciri-ciri iklimnya.

Tempat
a) Malaysia b) c) Siberia d)
Zon : .................... Zon:...................... Zon :.......................... Zon:............................
Ciri-ciri iklim
i)Jenis iklim : ii) Jenis iklim : iii)Jenis iklim: iv) Jenis iklim:
.................................. Gurun Panas ............................... Tundra
• Panas dan lembap • Panas dan kering • Musim panas pendek • Sejuk dan kering
sepanjang tahun. sepanjang tahun. dan sederhana panas: sepanjang tahun.
• Min suhu tahunan • Min suhu tahunan : 15oC-20oC • Musim panas pendek
............................. .................................. • Musim sejuk panjang dan sederhana sejuk:
• Julat suhu tahunan • Julat shu harian: dan sangat sejuk: 1oC-5oC
............................ .................................. -5oC-17oC • Musim sejuk panjang
• Hujan tahunan • Hujan tahunan: • Min suhu tahunan: dan amat sejuk:
............................ .................................. .................................. -4oC-22oC
• Jenis hujan utama: • Jenis hujan utama: • Julat suhu tahunan: • Julat suhu tahunan :
............................. .................................. .................................. ................................
. • Hujan tahunan : • Hujan tahunan :
.................................. .................................
• Jenis hujan utama: • Hujan turun dalam
.................................. bentuk ......................

1
Kamarul Zaman smklb
Lengkapkan pengaruh iklim Gurun Panas dan iklim Siberia terhadap kegiatan manusia.

Pengaruh iklim Gurun Panas dan


iklim Siberia terhadap
kegiatan manusia

Iklim Gurun Panas Iklim Siberia


Perbezaan
Iklim ………....dan ............. Iklim .................dan .............
sepanjang tahun a) Ciri iklim sepanjang tahun

b) Julat suhu
tahunan

Tumbuhan tahan ...............


Tumbuhan tahan ............... c) Tumbuhan
dan ......................
dan ...................... semula jadi

i)............................................ d) Kegiatan i)............................................


ii).......................................... ekonomi ii)...........................................

Nyatakan cara hidup sama ada di Gurun Thar, Siberia atau Greenland berdasarkan pernyataan di bawah.

Cara hidup Kawasan


i) Musim sejuk : Iglu
Musim panas : Tupik
a)Tempat tinggal
ii)Khemah yang diperbuat daripada kulit
unta, lembu atau kambing.

i)Unta
b) Kenderaan
ii)Musim sejuk : Andur salji dan Skuter
Musim panas: kayak dan umiak
i)Menternak unta, kambing dan lembu secara nomad
Kegiatan pertanian terhad kerana kekurangan air
c) Kegiatan ii)Pembalakan hutan pokok tirus(konifer) dilakukan
ekonomi pada musim sejuk kerana getah pokok beku
iii)Memburu ikan paus, anjing laut, an ikan kod.
Menternak rusa, biri-biri dan muskoxen

Lengkapkan rajah di bawah mengenai cara hidup orang eskimo mengikut musim.
2
Kamarul Zaman smklb
Musim Panas MusimSejuk

a) Tempat tinggal d)

Kaedah
b) e)
Pengangkutan

Kegiatan
c) Utama f)

Padankan kawasan di bawah dengan pernyataan/ maklumat yang diberi.

Malaysia Gurun Thar Greenland Siberia

Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun membolehkan pelbagai


1.
Kegiatan ekonomi dijalankan sepanjang tahun.
Hutan pokok tirus membekalkan kayu lembut untuk industri pulpa
2.
dan kertas.
Keadaan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun menghadkan
3.
kegiatan pertanian dijalankan.

4. Kegiatan pertanian terhad kerana mengalami fros sepanjang tahun.

Nelayan tidak dapat ke laut pada musim tengkujuh kerana laut


5.
bergelora.
Kemudahan pengairan dari terusan membolehkan gandum dan kapas
6.
ditanam.
Getah pokok beku pada musim sejuk memudahkan kerja menebang
7.
pokok dijalankan.
Penduduk di sni memburu karibu pada musim panas untuk
8.
dagingnya.

9. Penduduk tempatan memburu anjing laut untuk daging dan kulitnya.

3
Kamarul Zaman smklb