Anda di halaman 1dari 5

Blm Ada Nik Ahmad B Lastuan L MASYARAKAT 22/02/1985 36

Blm Ada Nik Aprilia P REMAJA 4/29/2008 13


Blm Ada Nik Moh. Rizaldi H PataL REMAJA 20/12/2005 16
Blm Ada Nik Rifaldi Na, a L REMAJA
Blm Ada Nik Ferdian Ndepong L REMAJA 20/08/2003 17
Blm Ada Nik Fatmawati P MASYARAKAT 30
Blm Ada Nik Moh. Erwin I MustaL REMAJA 05/09/2005 16
Usman L MASYARAKAT
Blm Ada Nik Emi Tampara P MASYARAKAT 7/12/1967 54
Blm Ada Nik Moh Rafli Baginda L REMAJA 8/28/2007 14
Blm Ada Nik Moh riski baginda L REMAJA 1/2/2006 15
Blm Ada Nik Zakar Ramadan L REMAJA 16
tdk ada nik Abdul Muthalib L MASYARAKAT 4/1/1998 23
tdk ada nik Usman L
tdk ada nik Emi Tampara P MASYARAKAT 7/12/1967 54
tdk ada nik Hamid Lasabompo L MASYARAKAT 12/2/1982 39
tdk ada nik Nabila Abdila P REMAJA 14-03-2006 15
tdk ada nik Fadli L MASYARAKAT
tdk ada nik Suci Ramadani P REMAJA 22-9-2009 12
tdk ada nik Ardianto L REMAJA 22-1-2009 12
tdk ada nik Aprianto Bolong L MASYARAKAT 28-10-2002 19
PASOKAN 10/22/2021 SINOVAC 202108121H
KOTOGOP 11/18/2021 SINOVAC 202108139h
KONDONGAN 9/22/2021 SINOVAC 202107135i 10/20/2021 202108139H
TINGKI 11/18/2021 SINOVAC 202108139h
KOTOGOP 9/22/2021 SINOVAC 202107135i
PASOKAN 12/4/2021
ASTRAZENECCA
210300
KOTOGOP 9/22/2021 SINOVAC 202107135i
PASOKAN 29-12-2021 PFIZER FM7783
PASOKAN 29-12-2021 PFIZER FM7783
PASOKAN 12/29/2021 SINOVAC 2021091460
PASOKAN 12/29/2021 SINOVAC 2021091460
PASOKAN 10/20/2021 SINOVAC 202108139H 11/25/2021 202108139h
PASOKAN 29-12-2021 SINOVAC 202110209G
PASOKAN 29-12-2021 PFIZER FM7783
PASOKAN 29-12-2021 PFIZER FM7783
PASOKAN 29-12-2021 SINOVAC 202109146O
KATOGOP 6/1/2022 SINOVAC 202109154P
KATOGOP 6/1/2022 SINOVAC 202109154P
KATOGOP 6/1/2022 SINOVAC 202109154P
TINGKI 6/1/2022 202109154P
PASOKAN 7/1/2022 202109154P
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
SELESAI VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
VAKSINASI DOSIS 1
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
Nabila Abd P REMAJA 14-03-2006 15 KATOGOP
58 Fadli L MASYARAKAT KATOGOP
60 Suci Rama P REMAJA 22-9-2009 12 KATOGOP
78 Ardianto L REMAJA 22-1-2009 12 TINGKI
80 Aprianto L MASYARAKAT 28-10-2002 19 PASOKAN
6/1/2022 SINOVAC 202109154P VAKSINASI DOSIS 1
6/1/2022 SINOVAC 202109154P VAKSINASI DOSIS 1
6/1/2022 SINOVAC 202109154P VAKSINASI DOSIS 1
6/1/2022 202109154P
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2
7/1/2022 202109154P
SELESAI VAKSINASI DOSIS 2

Anda mungkin juga menyukai