Anda di halaman 1dari 2

PANITIA BAHASA MELAYU CEMERLANG SMKTIS TERBILANG

KPM PERKASAKU PANTIA BAHASA MELAYU

NAMA GURU : PUAN SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR

TINGKATAN : 2 FIKIR

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

BIL MURID : 34 ORANG

1. TAHAP PENGUASAAN MURID

TP BIL PERATUS
TP 1 DAN TP 2 11 32
TP 3 DAN TP 4 23 68
TP 5 DAN TP 6 - -
JUMLAH 34 100.0

2. STRATEGI BRIDGING PROGRAM(CATCH UP PLAN 2)


i) Intervensi (TP 1 dan TP 2)
 Latihan membina ayat
 Latih tubi untuk soalan sintaksis dan ayat
 Latihan membina karangan menggunakan modul KCMS
 Meningkatkan kemahiran menulis-teknik bograf

ii) Pengukuhan dan Pengayaan (TP 3 dan TP 4)


 Teknik Drilling-Menjawab Soalan Bentuk Peperiksaan.
 Latihan Karangan Menggunakan Modul KCMS
 Meningkatkan kemahiran menulis-teknik bograf
 Latihan Menjawab Soalan KBAT
 Pemantapan Teknik Menjawab Menggunakan Bentuk Soalan Sebenar
 Latih Tubi Untuk Soalan Sintaksis Dan Ayat
 Latihan Membina Ayat
 Menjawab Soalan KBAT

iii) Kecemerlangan (TP 5 dan TP 6)


 Tiada murid dikategori ini.

PN. SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR - PANITIA BAHASA MELAYU SMKTIS 2022
PANITIA BAHASA MELAYU CEMERLANG SMKTIS TERBILANG

3) ISU DAN ULASAN

i) Isu pelaksanaan daripada pihak guru mata pelajaran

Kehadiran murid bagi setiap kumpulan penggiliran memberi kesan kepada proses
PDPC. Namun lebih berfokus kepada setiap tajuk yang diajar. Latih tubi lebih
berkesan kerana guru boleh fokus dalam kumpulan kecil. Kekeliruan murid dalam
menbina karangan juga perlu diingatkan selalu mana yang utama mana yang
sampingan menggunakan beberapa teknik yang diajar antaranya TIK, Bograf dan
lain- lain lagi. Idea yang terhad membuatkan murid susah untuk membina karangan
yang bertema.

ii) Ulasan guru terhadap program intervensi/pengukuhan/pengayaan yang dijalankan

Murid menunjukkan minat dan lebih fokus terhadap teknik dan bahan yang

digunakan. Pengajaran lebih berpusat berfokus. Aktiviti berkumpulan secara patuhi

SOP serta perbincangan dengan lebih mendalam bersama guru. Memberi beberapa

artikel untuk murid membaca bagi membuka minda untuk berfikiran lebih terbuka

dan penuh maklumat semasa membina karangan bertema.

DISEDIAKAN OLEH : PUAN SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR

GURU MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FIKIR

TARIKH : 18 JANUARI 2022

PN. SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR - PANITIA BAHASA MELAYU SMKTIS 2022