Anda di halaman 1dari 4

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN


KEWARGANEGARAAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegraan
Tarikh : 21 Februari 2011
Masa : 8.45 – 9.15 Petang (30 Minit)
Tema : 1.Sayangi Diri
Topik : Unit 2: Masa Amat Berharga
Sub Topik : Masa Amat Berharga
Tahun : 5 Pintar
Bil. Pelajar : 34 Orang
Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran murid dapat:
a. Menceritakan cara menguruskan diri secara
bertanggungjawab semasa berada di rumah.
b. Memadankan 3 daripada 4 antara aktivit berfaeadah
dan aktiviti tidak berfaedah semasa berada di rumah.
c. Menghargai masa yang aktiviti yang mereka lakukan.
Isi Pelajaran :Murid dapat menceritakan aktiviti yang wajar dilakukan
sepanjang mereka berada di rumah dengan penuh
tanggungjawab
Penerapan nilai murni : Berhemah tinggi, bertanggungjawab,berdikari
Pengetahuan sedia ada :Murid melakukan aktiviti harian mengikut masa yang
telah ditetapkan.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP)


Bil. SUMBER KUANTITI
1 Kotak 1
2 Jam 1
Kad Perkataan
2

1
Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan, Catatan ( Penerapan
Pembelajaran Bestari, Nilai Murni/ Alat
Kemahiran Generik Bantu Mengajar )
Set Induksi ( 5 minit )
1. Guru meminta murid TKP BBM:
meneka benda (jam) - verbal- linguistik - Kad bergambar.
di dalam kotak. - interpersonal
2. Guru mengadakan KB - Hemah tinggi
soal jawab dengan - Pemikiran kreatif-
murid. menjana idea
Soalan:
(a) Apakah yang terdapat - Soal jawab.
di dalam kotak ini?
(b) Siapakah ada
manggunakan jam?
- Kemahrian
(c) Apakah fungsi
mendengar
sebenar jam?
- Kemahiran
3. Guru mengaitkan
memerhati.
bahan tadi dengan
pembelajaran pada
hari ini.
Langkah 1 (10 minit )
1. Murid dikehendaki
merujuk BT - KBKK - Buku Teks.
Pendidikan Sivik Ms
10. - Perbincangan - Bertolak ansur
2. Tiga orang di panggil
untuk membaca - Interapersonal
aktiviti yang dijalankan
oleh Chee Meng pada
hujung minggu.
3

3. Guru menyoal murid


mengenai cara Chee
Meng menguruskan
masa.
4. 2 orang murid dipilih
secara rawak untuk
menceritakan tentang
aktiviti yang mereka
lakukan pada hujung
minggu.

Langkah 2 ( 10 minit)
1. Guru memberi kad BBM:
perkataan kepada - Pembelajaran mesra - Kad perkataan
beberapa orang budaya.
murid.
2. Murid yang menerima - Berani.
kad perketaan - Soal jawab - Bertolak ansur
dikehendaki
menampal kad - Interpersonal
perkataan tersebut di
dalam ruangan aktiviti
- Perbincangan
berfaedah dan aktiviti
tidak berfaedah yang
terdapat di hadapan
kelas.
3. Murid-murid
berbincang bersama-
sama dengan guru
terhadap jawapan
yang telah diberikan
4

sebntar tadi.
4. Guru memberikan
penerangan mengenai
Penutup ( 5 minit )
1. Guru menyoal kembali KB- Pemikiran kreatif- Bertanggungjawab,
kepada murid menjana idea bekerjasama
mengenai adab yang
perlu diamalkan
semasa berada di
tembat beribadat.
2. Guru merumuskan
pembelajaran pada
hari ini.

Catatan / Refleksi Guru:

Catatan/ Refleksi Penyelia:

Anda mungkin juga menyukai