Anda di halaman 1dari 17

PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid (HEM) Sekolah Kebangsaan Seri Lagenda mempunyai tekad dan komitmen
terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan diri. Atas dasar ini matlamat
dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan, keselamatan, akhlak serta disiplin murid pada tahap
yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa, agama dan negara kelak.

Kecemerlangan sesebuah sekolah juga banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan
hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah dan komitmen murid-muridnya. Berlandaskan dasar inilah pihak sekolah telah
merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Murid untuk
mempastikan matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru, staf dan murid mampu
merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang
seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk
potensi dan kebolehan ke tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

 OBJEKTIF

 Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

 Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat
sekolah.

 Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.

MOTO SEKOLAH

‘ILMU MENJANA INSAN’

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SK. SERI LAGENDA


DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR
1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibubapa kedua kepada semua pelajar.
1.2 Sentiasa meletakkan kepentingan dan kebajikan pelajar dalam semua bentuk
tindakan dan keputusan yang dibuat.
1.3 Semua guru perlu melayan semua pelajar dengan adil, saksama, bertimbang rasa,
dan kasih sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN PELAJAR


2.1 Sekolah ini menerima kemasukan pelajar dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat pelajar akan didaftarkn ke dalam buku rekod pendaftaran dan ke
dalam Sistem Maklumat Murid (APDM).
2.3 Setiap pelajar akan di tempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi akademik.
2.4 Setiap pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku “Peraturan Sekolah” pada setiap
masa.

DASAR 3 : DISIPLIN PELAJAR


3.1 Pelajar yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dihadapkan ke Lembaga
Disiplin.
3.2 Ibubapa atau penjaga pelajar yang dihadapkan kepada Lembaga Disiplin akan
dipanggil untuk hadir ke sekolah.
3.3 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat Dan Bimbingan” dalam menangani
permasalahan disiplin pelajar.
3.4 Ibubapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, perlu
memaklumkan atau menulis surat kepada pihak sekolah.
3.5 Pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut dikira
ponteng sekolah.

DASAR 4 : KESELAMATAN PELAJAR

4.1 Keselamatan pelajar akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada
di kawasan sekolah pada waktu persekolahan.
4.2 Ibubapa atau penjaga, yang ingin membawa pelajar keluar perlu menulis nama
didalam Buku Kebenaran Keluar yang terletak pejabat.
4.3 Semua pelajar dilindungi dengan Skim Insurans Takaful Malaysia.

DASAR 5 : KESIHATAN PELAJAR


5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan pelajar sentiasa baik melalui program-
program yang dirancang seperti :
• Pemeriksaan Gigi dan Mata
• Pemeriksaan Kesihatan
• Program RMT
• Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan
• Ceramah dan Kempen
5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa / penjaga.
5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya pelajar didapati tidak sihat semasa berada di
sekolah.
5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital, tanpa menghubungi
penjaga terlebih dahulu terhadap kes-kes yang kronik.
5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah
Kesihatan.

DASAR 6 : KEBAJIKAN PELAJAR


6.1 Pelajar-pelajar yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu
melalui jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.
6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan
apa jua bentuk bantuan kepada pelajar disekolah ini.
6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi pelajar yang bermasalah demi
menjaga maruah pelajar tersebut.

MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN SAHSIAH .

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah


menguruskn hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya. Sehubung
dengan itu, pengurusan hal ehwal murid dan sahsiah pelajar sekolah telah menetapkan
beberapa matlamat yang perlu dan hendak dicapai.

Matlamat-matlamat tersebut ialah :

1. Memastikan pelajar sekolah ini mempunyai data maklumat peribadi yang lengkap dan
kemaskini.
2. Memastikan pelajar di sekolah ini sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
3. Memastikan pelajar di sekolah ini mengamalkan “ Budaya Hidup Sihat”.
4. Memastikan pelajar sekolah ini mendapat layanan yang adil dan seimbang dari guru-
guru.

5. Memastikan pelajar sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak
bermoral seperti berikut:
• ponteng sekolah
• merokok
• pergaduhan
• kelakuan lucah
• membuli
• kurang ajar atau biadap
• merosakkan harta benda sekolah/awam (VANDALISME)
6. Memastikan pelajar sekolah ini yang bermasalah ekonomi dan pembelajaran mendapat
bantuan dan pertolongan yang sewajarnya.
7. Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak
sekolah.
8. Memastikan pelajar sekolah ini sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga, dan harta
benda sekolah.
9. Menggalakkan pelajar sekolah ini sentiasa berusaha menjaga dan menaikkan nama
sekolah.

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK


Sistem Pendaftaran Pelajar.
 Sekolah melaksanakan Program Hari Pendaftaran murid tahun 1.
 Hari pendaftaran murid dijalankan satu atau dua hari sebelum persekolahan
sebenar.
 Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir
pada hari pendataran.
 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti:
I. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid.
II. Bayaran tambahan persekolahan.
III. Pengagihan buku teks
IV. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibubapa atau penjaga.
V. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem
maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.

1. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.


1.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah.
1.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
1.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher.
1.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga hingga
tahun enam.
1.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada
tahun semasa.
1.6 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar
peraturan.
1.7 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
 Pencalonan oleh guru kelas.
 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
 Majlis watikah perlantikan

2. Pelaksanaan Program-Program Kesihatan.


2.1 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) menepati sasaran
dan matlamat perlaksanaannya seperti berikut :
• bilangan murid yang terlibat.
• Pemilihan murid yang tepat.
• Penyediaan menu yang berkhasiat.
2.2 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti
berikut :
 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
 Mendapatkan maklumat atau bahan dari pusat sumber atau pusat akses.
2.3 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
 Pemeriksaan mata.
 Pemeriksaan gigi.
 Pemeriksaan kuku dan rambut.
 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.
2.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
 Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.

2.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :
 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
 Gotong-royong.
 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila
menjumpainya.
 Tidak membuang sampah merata-rata.

3. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru.


3.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam
sebarang tindakan yang diambil.
3.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM”.
3.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.
3.4 Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.
3.5 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa
diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
 Sesi kaunseling Individu
 Sesi kaunseling kelompok
 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.
 Kem Jati diri

4. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi.


4.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa
diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
 Sesi kaunseling Individu
 Sesi kaunseling kelompok
 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.
 Kem Jati diri

5. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat.


5.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran
melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
5.2 Mengadakan sesi ceramah dari pihak-pikah tertentu berkaitan perkara berikut :
 Keselamatan jalan raya.
 Jenayah juvana
 Pertolongan cemas
 Penyalahgunaan dadah.

6. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar.


6.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh
perbagai pihak seperti :
 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.

6.2 Murid-murid juga diasuh dan diberikan panduan bagaimana menguruskan masa
dengan baik dan berfaedah melalui aktiviti seperti :
 Pembacaan di pusat sumber atau perpustakaan.
 Menghadiri kelas tambahan atau tuisyen.

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM


SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LAGENDA 2022

PENGERUSI
GURU BESAR
Pn. Rositha bt. Sulaiman

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3


PK KURIKULUM PK HEM PK KOKURIKULUM
Pn. Adira bt Shamsuddin En. Zuraidy b. Md Idris En. Mohd Hazri b. Abd Kadir

SETIAUSAHA HEM
Pn. Busyra bt. Chik

BANTUAN NGO BANTUAN KPM SPBT RMT/KANTIN/SUSU


Pn.Siti Zainab bt. Abd Ghani Pn.Nur Hasmayazad bt. Naim En. Che Lukmanul Hakim b. Che Pn. Nur Maizatul Akmal bt. Abdul
Hassan Malik

BUDAYA PENYAYANG B&K DISIPLIN/PENGAWAS PPDA


Pn. Suraya bt Yussof En. Rajaish a/l Krisnan En Ismail b. Marzuki Pn. Nur Syahirah bt. Abdullah

3K DATA/MAKLUMAT MURID PIBK TAHUN 1 / TINGKATAN 1


En. Muhamad Nasir b. Ahmad En. Idzuwannizam b. Kamal Pn. Fatimah bt. Sulaiman Pn. Rohimah bt Hussain(Thn1)
Pn. Adilah bt Abd Hak (Tkt1)

JAWATANKUASA INDUK 
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SK SERI LAGENDA

PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR


NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA KECIL HAL EHWAL MURID


SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA BANTUAN KPM


PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : CIK NUR HASMAYAZAD BINTI NAIM
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA BANTUAN NGO


PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. SITI ZAINAB BINTI ABDUL GHANI
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA SPBT
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : EN. CHE LUKMANUL HAKIM BIN CHE HASSAN
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA KANTIN/RMT/SUSU
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. NUR NAIZATUL AKMAL BINTI ABDUL MALIK
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA PENYAYANG
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. SURAYA BINTI YUSUF
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : EN. RAJAISH A/L KRISNAN
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA
JAWATANKUASA 3 K
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : EN. MUHAMAD NASIR BIN AHMAD
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA PPDA
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. NUR SYAHIRAH BINTI ABDULLAH
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA DATA
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : CIK NUR HASMAYAZAD BINTI NAIM
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA PIBK
PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. FATIMAH BINTI SULAIMAN
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS


PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : EN. ISMAIL BIN MARZUKI
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

JAWATANKUASA TAHUN 1 & TINGKATAN 1


PENGERUSI : PN. ROSITHA BINTI SULAIMAN GURU BESAR
NAIB PENGERUSI I : EN. ZURAIDY BIN MD IDRIS PK. HEM
NAIB PENGERUSI II : PN. ADIRA BINTI SHAMSUDDIN  PK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI III : EN. MOHD HAZRI BIN ABDUL RANI PK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PN. RIHIMAH BINTI HUSSAIN ( TAHUN 1 )
PN. ADILAH BINTI ABD HAK ( TINGKATAN 1 )
AJK : SEMUA GURU SK SERI LAGENDA

TAKWIM PENGURUSAN
HAL EHWAL MURID SK SERI LAGENDA

BULAN AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

Mesyuarat Buka Sekolah


J Penyediaan kelas oleh guru kelas
A Pendaftaran semula murid Tahun 1-6 2021
N
CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA
28/ 01 / 2022 HINGGA 05 / 02 / 2022

F Mesyuarat J/K HEM 1


E Pengedaran Borang Data
B Pengemaskinian data APDM

CUTI AKHIR PENGGAL 3


25 / 02 / 2022 HINGGA 19 / 03 / 2022

M Pendaftaran Tahun 1
A Pendaftaran semula tahun 2-6 2022
C Pemberian Buku Teks
Kem Kepimpinan dan Pengurusan Pengawas, Ketua Darjah, Pengawas
Perpustakaan dan Pebimbing Rakan Sebaya

A Majlis Penyampaian Watikah dan Pelantikan Pengawas, Ketua Darjah,


P Pengawas Perpustakaan dan Pebimbing Rakan Sebaya
R
AWAL RAMADHAN

M Anugerah Keceriaan Kelas dan Sahsiah Murid Terpuji


E
I CUTI SEMPENA HARI PEKERJA DAN AIDILFITRI
01 / 05 / 2022 HINGGA 07 / 05 / 2022

J Pemantauan Kerosakan 1
U
N CUTI PENGGAL 1
03 / 06 / 2022 HINGGA 11 / 06 / 2022

BULAN AKTIVITI TINDAKAN CATATAN

Pemantauan Buku Teks 1


J
U CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILADHA
L 08 / 07 / 2022 HINGGA 12 / 07 / 2022
O Mesyuarat J/K HEM 2
G
O HARI KEBANGSAAN 31 / 08 / 2022
S

S Cermah Motivasi
E Latihan Kebakaran 1
P
T CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
02 / 09 / 2022 HINGGA 10 / 09 / 2022

HARI MALAYSIA 16 / 09 / 2022

O Pengemaskinian Data APDM 2


K
T DEEPAVALI 24 / 10 / 2022

N Anugerah Keceriaan Kelas dan Sahsiah Murid Terpuji 2


O Pengemaskinian J / K HEM
V

D Penyemakkan dan Pengemaskinian DATA dan Jawatankuasa HEM


I
S CUTI AKHIR PENGGAL 2
09 / 12 / 2022 HINGGA 31 / 12 / 2022

SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN


SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LAGENDA

MINGG TARIKH NAMA GURU BERTUGAS PENTADBIR TAJUK


U & MINGGUAN BERTUGAS PERHIMPUNAN
HARI

09/01/22 ADILAH BT. ABD HAK SELAMAT KEMBALI KE


1 AMIZA BT. ISMAIL GURU BESAR SEKOLAH
AHAD BUSYRA BT. CHIK

2 16/01/22 IDZUWANNIZAM B. KAMAL PK PENTADBIRAN PENTINGNYA


ISMAIL B. MARZUKI PELAJARAN
AHAD LAZIMAH BT. AHMAD

23/01/22 NUR HAFAZAH BT. MEMATUHI


MOHAMAD DZOHRI PERATURAN
AHAD NUR MAIZATUL AKMAL BT. SEKOLAH
3 PK HEM
ABDUL MALIK
NURSUMAIYAH BT. MAT
JUKI

06/02/22 RAJAISH A / KRISNAN PENTINGNYA


ROHIMAH BINTI HUSSAIN PK KOKURIKULUM
4
AHAD SITI ZAINAB BINTI ABD KOKURIKULUM
GHANI

13/02/22 SURAYA BINTI YUSUF


NUR HASMAYAZAD BINTI MENGHORMATI
5 AHAD NAIM GURU BESAR GURU DI LUAR
CHE LUKMANUL HAKIM
BIN CHE HASSAN

20/02/22 FAIZAH BINTI CHE NAT BUDAYA MEMBERI


FAKRIAH BINTI HJ. SALAM BILA
6 PK PENTADBIRAN
AHAD IBRAHIM BERTEMU ORANG
FATIMAH BINTI SULAIMAN

20/03/22 MUHAMAD NASIR BIN


AHMAD BERHATI HATI DI
AHAD NOR FARHANA BINTI JALANRAYA
7 ADNAN PK HEM
NUR SYAHIRAH BINTI
ABDULLAH

27/03/22 SETTIYAN NAYAR A / L


SAGAR PK PENTINGNYA
8
AHAD SUHAILI BINTI MANSOR KOKURIKULUM MENJAGA SOLAT
ENCIK X

10/04/22 ADILAH BT. ABD HAK


9 AMIZA BT. ISMAIL GURU BESAR KESIHATAN
AHAD BUSYRA BT. CHIK

10 PK PENTADBIRAN
17/04/22 IDZUWANNIZAM B. KAMAL
ISMAIL B. MARZUKI KEBERSIHAN FIZIKAL
AHAD LAZIMAH BT. AHMAD

24/04/22 NUR HAFAZAH BT.


MOHAMAD DZOHRI BULAN PUASA DAN
AHAD NUR MAIZATUL AKMAL BT. LAILATUL QADAR
11 PK HEM
ABDUL MALIK
NURSUMAIYAH BT. MAT
JUKI

08/05/22 RAJAISH A / KRISNAN HARI INI LEBIH BAIK


ROHIMAH BINTI HUSSAIN PK DARI SEMALAM
12 AHAD SITI ZAINAB BINTI ABD KOKURIKULUM
GHANI

22/05/22 SURAYA BINTI YUSUF


NUR HASMAYAZAD BINTI MENJAGA HARTA
13 AHAD NAIM GURU BESAR SEKOLAH
CHE LUKMANUL HAKIM
BIN CHE HASSAN

29/05/22 FAIZAH BINTI CHE NAT


FAKRIAH BINTI HJ. JATI DIRI
14 PK PENTADBIRAN
AHAD IBRAHIM
FATIMAH BINTI SULAIMAN

PK HEM
12/06/22 MUHAMAD NASIR BIN
AHMAD DISIPLIN DIRI
AHAD NOR FARHANA BINTI
15 ADNAN
NUR SYAHIRAH BINTI
ABDULLAH

20/06/22 SETTIYAN NAYAR A / L


SAGAR PK MENGHORMATI
16
ISNIN SUHAILI BINTI MANSOR KOKURIKULUM ORANG LEBIH TUA
ENCIK X

26/06/22
ADILAH BT. ABD HAK SOPAN SANTUN
17 AHAD AMIZA BT. ISMAIL GURU BESAR SEMASA BERTEMU
BUSYRA BT. CHIK

18 PK PENTADBIRAN
03/07/22 IDZUWANNIZAM B. KAMAL SAYANGI
ISMAIL B. MARZUKI ADIK BERADIK
AHAD LAZIMAH BT. AHMAD

17/07/22 NUR HAFAZAH BT.


MOHAMAD DZOHRI JANGAN BERBOHONG
AHAD NUR MAIZATUL AKMAL BT.
19 PK HEM
ABDUL MALIK
NURSUMAIYAH BT. MAT
JUKI

24/07/22 RAJAISH A / KRISNAN


ROHIMAH BINTI HUSSAIN PK KEBAIKKAN
20
AHAD SITI ZAINAB BINTI ABD KOKURIKULUM MENABUNG
GHANI

31/07/22 SURAYA BINTI YUSUF


NUR HASMAYAZAD BINTI MARI MEMBACA
21 AHAD NAIM GURU BESAR
CHE LUKMANUL HAKIM
BIN CHE HASSAN

07/08/22 FAIZAH BINTI CHE NAT MENGHORMATI LAGU


FAKRIAH BINTI HJ. KEBANGSAAN,
22 PK PENTADBIRAN
AHAD IBRAHIM NEGERI DAN SEKOLAH
FATIMAH BINTI SULAIMAN

MUHAMAD NASIR BIN


14/08/22 AHMAD KEBERSIHAN KELAS
NOR FARHANA BINTI
23 AHAD ADNAN PK HEM
NUR SYAHIRAH BINTI
ABDULLAH

21/08/22 SETTIYAN NAYAR A / L


SAGAR PK SUKAN PILIHAN
24
AHAD SUHAILI BINTI MANSOR KOKURIKULUM
ENCIK X

28/08/22 ADILAH BT. ABD HAK


25 AMIZA BT. ISMAIL GURU BESAR KEMERDEKAAN
AHAD BUSYRA BT. CHIK
11/09/22 IDZUWANNIZAM B. KAMAL SOPAN SANTUN
26 ISMAIL B. MARZUKI PK PENTADBIRAN BUDAYA KITA
AHAD LAZIMAH BT. AHMAD

18/09/22 NUR HAFAZAH BT.


MOHAMAD DZOHRI MENGHARGAI
AHAD NUR MAIZATUL AKMAL BT. PEJUANG PAHLAWAN
27 PK HEM
ABDUL MALIK NEGARA
NURSUMAIYAH BT. MAT
JUKI

26/09/22 RAJAISH A / KRISNAN PENGURUSAN MASA


ROHIMAH BINTI HUSSAIN PK BERMAIN
28
AHAD SITI ZAINAB BINTI ABD KOKURIKULUM
GHANI

2/10/22 SURAYA BINTI YUSUF


NUR HASMAYAZAD BINTI KECEMERLANGAN
29 AHAD NAIM GURU BESAR AKADEMIK
CHE LUKMANUL HAKIM
BIN CHE HASSAN

9/10/22 FAIZAH BINTI CHE NAT


FAKRIAH BINTI HJ. MENJADI MURID
30 AHAD IBRAHIM CEMERLANG
PK PENTADBIRAN
FATIMAH BINTI SULAIMAN

16/10/22 MUHAMAD NASIR BIN KEBERSIHAN DIRI,


AHMAD RUMAH DAN
AHAD NOR FARHANA BINTI SEKOLAH
31 ADNAN PK HEM
NUR SYAHIRAH BINTI
ABDULLAH

30/10/22 SETTIYAN NAYAR A / L PERMAINAN


SAGAR PK KEGEMARANKU
32
AHAD SUHAILI BINTI MANSOR KOKURIKULUM
ENCIK X

33 GURU BESAR
06/11/22 ADILAH BT. ABD HAK
AMIZA BT. ISMAIL MENGHORMATI
AHAD BUSYRA BT. CHIK JIRAN
13/11/22 IDZUWANNIZAM B. KAMAL
34 ISMAIL B. MARZUKI PK PENTADBIRAN MENGHORMATI
AHAD LAZIMAH BT. AHMAD RAKAN TAULAN

20/11/22 NUR HAFAZAH BT.


MOHAMAD DZOHRI MENYAYANGI
AHAD NUR MAIZATUL AKMAL BT. KELAS KITA
35 PK HEM
ABDUL MALIK
NURSUMAIYAH BT. MAT
JUKI

27/11/22 RAJAISH A / KRISNAN


ROHIMAH BINTI HUSSAIN PK KEBERSIHAN ASAS
36
AHAD SITI ZAINAB BINTI ABD KOKURIKULUM KESIHATAN
GHANI

04/12/22 SURAYA BINTI YUSUF


NUR HASMAYAZAD BINTI RAJIN BERUSAHA
37 AHAD NAIM GURU BESAR
CHE LUKMANUL HAKIM
BIN CHE HASSAN

Anda mungkin juga menyukai