Anda di halaman 1dari 1

CONTOH PENULISAN RINGKASAN MENGAJAR HARIAN KSSR

BAHASA MALAYSIA ( untuk 60 minit p&p)

Tema : Keluarga

Tajuk : Cerita Huda

FU : SK : 1.1 SP : 1.1.1

FS :SK : 2.1 SP : 2.1.1

OBJEKTIF : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat

1. Mendengar ,mengecam dan memberikan respon …….

2. Membaca bentuk-bentuk dan membunyikan vokal dengan betul.

AKTIVITI :

1. Set induksi

2. Langkah 1

3. Langkah 2

4. Langkah 3

5. Penulisan (penilaian)

ILMU/NILAI : Pend Muzik/Hormat

KBT/EMK/SIS BAHASA : Kem berfikir ,keusahawanan/ Kata Nama Am

REFLEKSI :………………..