Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 11/97

PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD

Fail Perseorangan :
1. Nama :
2. Jawatan :
3. Kelayakan Akademik :
4. Kelayakan Ikhtisas :
5. Gaji Bersih Sekarang :
6. Tarikh Mula Dilantik :
7. Tarikh cuti Dipohon :
8. Cuti-cuti yang Diambil tahun ini (Nyatakan tarikh dan Jenis cuti yang diambil)

9. Sebab-sebab memohon Cuti :

10. Jika cuti untuk mengambil peperiksaan, sila nyatakan :-


(Jadual waktu peperiksaan hendaklah disertakan)
a) Jenis peperiksaan (Peperiksaan Penuh/satu matapelajaran) :

b) Matapelajaran diambil :

c) No Kebenaran Untuk mengambil peperiksaan ini :

Tarikh : Tandatangan Pemohon

Catatan : Borang ini hendaklah dikemukakan dalam 3 salinan.


: Borang ini tidak boleh digunakan untuk memohon cuti rehat.
: Borang ini hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum bercuti
(kecuali hal mustahak dan kecemasan)

PERAKUAN PENOLONG KANAN

Tarikh : Tandatangan dan Cop

KEPUTUSAN GURU BESAR / PENGETUA / KETUA JABATAN


Cuti dibenarkan/tidak dibenarkan dengan bergaji penuh/separuh gaji/tanpa gaji pada masa peperiksaan sahaja.
2. Sila kemukakan Laporan Perubahan sebanyak 6 salinan.

Tarikh : Tandatangan dan Cop